Časopis

Nové postupy pro dětské zubní lékařství doplní chybějící doporučení

Autor: Kristýna Hájková | 8. 12. 2014

5. prosince, Praha – Přední odborníci českého a slovenského zubního lékařství se dnes sešli v Praze, aby položili základ novým doporučeným postupům v prevenci zubního kazu u dětí.

 …


Adhezivní fazety „bez preparace“: jiný způsob řešení estetických nedostatků

Autor: Dr. Didier Dietschi | 24. 11. 2014

 

Autor předkládá řešení v případě ošetření estetických nedokonalostí v mladém úsměvu nebo v estetice úsměvu obecně


Aliance pro budoucnost bez zubního kazu: U dětí narozených po roce 2026 by se neměl vyskytnout zubní kaz ve stadiu …

Autor: Zdroj: Alliance for a cavity-free future | 24. 11. 2014

Efektivní program prevence a léčby, nový přístup k problematice zubního kazu a celý život bez větších zubních kazů pro všechny děti narozené po roce 2026. To jsou jen některé z

 …


Estetická rekonstrukce frontálního úseku

Autor: Dr. Neil Gerrard | 24. 11. 2014

Pacientem byl čtyřicetiletý muž v dobrém zdravotním stavu. Naši praxi navštívil za účelem vylepšení estetiky svého úsměvu. Jeho představou bylo vyměnit frontální můstek tak, aby

 …


Slavnostní otevření Kampusu Dentálního učení Kladno

Autor: PR, Dentální učení Kladno | 24. 11. 2014

Dne 31. 10. 2014 proběhlo za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Marcela Chládka slavnostní otevření Edukačního Kampusu Dentálního učení Kladno.


Management endodontického ošetření vzácné anatomické odchylky u horního prvního stálého moláru se dvěma kořeny a dvěma kořenovými kanálky

Autor: Dr. Kekin K. Parikh, B.D.S. | 24. 11. 2014

Znalost normální i abnormální anatomie systému kořenových kanálků určuje parametry pro výkon ošetření kořenového kanálku a může přímo ovlivnit výsledek endodontického ošetření.

 …


Využitie digitálnej techniky v stomatológii – Kompletné endodontické a postendodontické ošetrenie v jednom sedení

Autor: MDDr. Tomáš Novák | 24. 11. 2014

Delegovaný pacient (52 rokov) prichádza na kompletné endodontické aj postendodontické ošetrenie zubu 25. Subjektívne udáva len občasnú subakútnu spontánnu citlivosť bez reakcie na

 …


Méně než čtyřminutová atraumatická extrakce jakéhokoli zubu

Autor: Richard Golden, DDS | 24. 11. 2014

Pacienti a ostatní kolegové se mě často ptají: „Jak jste to dokázal tak bezbolestně?“ a mojí typickou odpovědí je, že to bylo kouzlo velkého Houdiniho. Ačkoli to často vyvolá

 …


Ošetření „gummi smile“

Autor: Dennis Marangos, BSc, DDS | 24. 11. 2014

Gummi smile (přílišné odhalení dásní při úsměvu) je stav, při kterém vysoká linie horního rtu odhalí v abnormální míře rozsah gingiválních tkání. Může to být zapříčiněno několika

 …


Inhouse – laboratorní výroba prefabrikovaných titanových abutmentů s dosedem na frézovacím přístroji Ceramill Motion 2

Autor: PR, Amann Girrbach | 24. 11. 2014

Vzrůstající estetické cítění a životní úroveň pacientů se promítá na větší poptávce po implantologických náhradách. Jako ideálním řešením při udržení kvality za rozumnou cenu se

 …


< 1  2   3   4   5   6  ... > >>

   RSS