Časopis

Vyhodnocení kompozitního materiálu Reflectys francouzské laboratoře ITENA CLINICAL v porovnání se třemi kontrolními …

Autor: Stéphane Le Goff, Elisabeth Dursun, Hélène Fron Chabouis, Jean‐Pierre Attal | 20. 10. 2014

Tato studie byla provedena na žádost společnosti ITENA CLINICAL za účelem vyhodnocení základních vlastností kompozita Reflectys.


Sloupek k zamyšlení – O „Rusku v nás“

Autor: MUDr. Daniel Černý | 16. 10. 2014

Vážení čtenáři, tato minirubrika je prostorem k zamyšlení nad důležitými aspekty vaší náročné práce, jejichž rozuzlení se nenalézá ve školních skriptech, odborných článcích ani

 …


Případ vnější resorpce u parodontologického pacienta – možnost nahrazení druhého dolního moláru

Autor: Tobias Kuntze | 16. 10. 2014

Externí resorpci diagnostikujeme u pacientů jen zřídka. Bohužel se však jedná o stav, který nelze stabilizovat či vyléčit, proto je ve většině případů nezbytné postižené zuby

 …


Dokonalá interdisciplinární spolupráce – Fixní náhrada kotvená implantáty

Autor: Dr. Bernd Quantius, Mönchengladbach, Christoph Schmelzer, MDT, Lübeck (Německo) | 16. 10. 2014

Zubní technik s titulem Master Christoph Schmelzer z Lübecku a zubní lékař Bernd Quantius z Mönchengladbachu dokazují, že úspěšná spolupráce je možná i navzdory velkým zeměpisným

 …


Afty, recidivující afty, jejich klinický obraz, diagnostika, terapie: Behcetova choroba

Autor: Andrea Zoulová, DiS. | 16. 10. 2014

Afty jsou typem ulcerací na sliznici dutiny ústní bez známek jiného onemocnění. Jsou jimi nazývány eroze a mělké vředy se spodinou lehce vkleslou pod úroveň okolní sliznice. Mají

 …


Přesná registrace skusu: Lepší předvídatelnost kvality protetické náhrady

Autor: Jeff Scott, DMD | 16. 10. 2014

Studie okluze je pro zubního lékaře důležitá, protože se týká nejen pohodlí pacienta a stability přirozeného chrupu, ale také životnosti náhrad, které zhotovujeme. Předtím, než

 …


Výroba celkové snímatelné náhrady kotvené na implantátech

Autor: Joseph J. Massad, DDS , David M. Bohnenkamp, DDS, MS a Lily T. Garcia, DDS, MS | 16. 10. 2014

Použití implantátů u bezzubých pacientů je podpůrným prostředkem určeným ke zlepšení retence snímatelných náhrad. V mnoha případech se může zubní lékař zaměřit na zavedení

 …


Jednoduchá úspěšná protetická řešení u komplexních případů

Autor: Emiliano Ferrari, Gianni Storni | 15. 10. 2014

Proteticky řízené umístění implantátů umožňuje technikovi a zubnímu lékaři rehabilitovat pacienta s náhradou tak, aby byla dodržována základní pravidla biomechaniky a estetiky.

 …


Veterinární stomatologie: ortodontická úprava vkusu dolních špičáků u psa

Autor: MVDr. Iveta Melicharová a Petr Moj | 15. 10. 2014

Dochází-li ke zdravotnímu omezení zvířete z důvodu chybného postavení zubů nebo abnormálního poměru čelistí, jedná se indikaci pro stomatologické ošetření.

Na našem pra

 …


Pojištění stomatologů

Autor: Ing. František Večerka | 15. 10. 2014

1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník. Přinesl značné množství změn, které již byly více či méně popsány jak v médiích pro širokou veřejnost, tak ve specializovan

 …


< 1  2   3   4   5   6  ... > >>

   RSS