Časopis

Sloupek Daniela Černého – Invaze MDDr.

Autor: MUDr. Daniel Černý | 27. 4. 2016

Tak už zase probíhají státní zkoušky budoucích zubních lékařů. V létě se ze škol vyhrne několik set rozjásaných promovaných, kteří (obvykle) až v září zaujmou místa u křesel a začnou „léčit”.


KZT ČR vs. „I“ kódy – aktuální vývoj

Autor: Redakce časopisu StomaTeam | 7. 4. 2016

 

Rozhovor s prezidentkou KZT ČR Alexandrou Seidlovou


Přesná registrace mezičelistních vztahů: Pracovní postup pro získání přesného přenosu okluzních vztahů z dutiny ústní …

Autor: Claudio Nannini | 7. 4. 2016

Zvýšení a úpravy okluze byly vždy velmi citlivým problémem a častým jablkem sváru mezi zubním lékařem a technikem. Proto je použití metody, která umožní vyvarovat se nežádoucích

 …


Perfektní kombinace – možnosti moderní ortodoncie

Autor: Anthony Lam | 7. 4. 2016

Zubní lékaři jsou si vědomi toho, že chrup plní mnoho funkcí. Vědí, že rovné zuby je snazší udržet čisté a bez nánosů plaku. Vyhovující uspořádání chrupu a dobrý mezičelistní

 …


Dysfunkce temporomandibulárního kloubu – Léčba chronické dislokace disku pomocí dlahy v kombinaci s otevřenou chirurgií

Autor: Dr. Patrick Grossmann | 7. 4. 2016

Dysfunkce temporomandibulárního kloubu (TMK) byla poprvé zaznamenána egyptskými faraony zhruba 3000 let před naším letopočtem a později Hippokratem (380 let př. n. l.).

Dnes je

 …


Rekonstrukce snímatelné náhrady pomocí nových technik

Autor: Dr. Luca Ortensi, DDS | Gianni Ortensi, MDT | Marco Ortensi, MDT | Michael Renzi, MDT | 7. 4. 2016

V současnosti přichází do zubní ordinace stále více pacientů se zastaralými fixními nebo snímatelnými náhradami kotvenými na implantátech. Tyto náhrady jeví známky zhoršené

 …


Snímatelné náhrady – rekapitulace

Autor: Iva Mondok | 6. 4. 2016

Publikováno v letech 2004 – 2009

Toto je souhrnný materiál, na který odkazujeme v článku Celkové snímatelné náhrady v současné praxi, 1. část – Úvod (StomaTeam 2/2016), jehož au

 …


Polotovary pro titanové abutmenty Straumann pro Ceramill CAD/CAM

Autor: PR, Amann Girrbach | 6. 4. 2016

In-house zpracování originálních polotovarů pro titanové abutmenty Straumann s Ceramill Motion 2 (5×)

Institut Straumann AG a Amann Girrbach AG se rozhodly úzce spolupracovat v

 …


Celkové snímatelné náhrady v současné praxi: 1. část – Úvod

Autor: Iva Mondok | Petr Moj | 6. 4. 2016

Drazí kolegové, opět po čase otevíráme téma celkových snímatelných náhrad, a to formou série článků, které budou následovat po tomto úvodu v dalších vydáních StomaTeamu. Seriál

 …


Výplně kořenových kanálků: BioRoot™ RCS – nový biomateriál

Autor: Anne Charlotte Flouriot | Stéphane Simon | 6. 4. 2016

Vzhledem k pokroku v oblasti vědeckých poznatků poskytují současná endodontická ošetření velmi předvídatelné výsledky. Tyto výsledky jsou nicméně úzce vázány na dodržování celé

 …


< 1  2   3   4   5   6  ... > >>

   RSS