Časopis

100 výherců slosovací soutěže Předplať si StomaTeam a vyhraj! Možná jste vyhráli a ani o tom nevíte – zkontrolujte seznam výherců

Autor: Redakce časopisu StomaTeam | 13. 3. 2015

V minulém roce redakce časopisu StomaTeam vyhlásila výše uvedenou soutěž – do slosování byl zařazen každý, kdo si v daném období předplatil náš časopis.

Byli vylosováni tři výherci

 …


Rozhovor s MUDr. Jiřím Pekárkem, exprezidentem ČSK – část I.

Autor: Ing. Tomáš Truneček Ph.D., vydavatel časopisu StomaTeam | 18. 2. 2015

"Rozpor mezi kvalitním zubním ošetřením a diktátem zdravotních pojišťoven na poskytování levné, v některých případech doslova „non lege artis“ péče, je stále zjevnější. Vedení

 …


Frontální zirkonový podmíněně snímatelný můstek nesený implantáty: „Straightforward technique solves complicated case“

Autor: Dr. Giancarlo Bianca, Marseille, Dr. Aurélie Dubois, Sausset-les-Pins, Denis Rizzo, St. Victoret/Francie | 18. 2. 2015

Případ, u kterého byla za účelem vysoce estetického výsledku umně zkombinována translucentní zirkonová konstrukce, presované dentinové jádro a keramické individualizační materiály

 …


Princip vrstvení kompozitního materiálu pro vysoce estetické frontální výplně

Autor: Nils van Calcar, Amsterdam, Nizozemsko | 18. 2. 2015

Při zhotovování přímých výplní z kompozitního materiálu není vždy snadné docílit estetických a přirozeně vypadajících výplní: Výsledek je značně závislý na mnoha různých

 …


V harmonii s estetikou i funkcí – Rozsáhlá zirkonová náhrada pomocí CAD/CAM

Autor: Hans Frieder Eisenmann, MDT | 18. 2. 2015

V následujícím případě se z hlediska stomatologické péče nenabízí mnoho možností. Vyšší míra stresu v zaměstnání a extrémní bruxismus zavinily u pacienta opotřebení již dvou

 …


Kvalitní adheze – 1. krok k úspěšné výplni

Autor: Sestavila: Ing. Jana Smilková, Ultradent | 18. 2. 2015

Současné adhezivní systémy fungují velmi dobře, pokud bereme ohled na charakteristické vlastnosti použitých adhezivních materiálů a na mechanismy jejich působení. Dosáhneme s nimi

 …


Composi-Tight 3D XR – flexibilní interdentální matrice

Autor: Dr. Enrico Cogo, DDS | 18. 2. 2015

 

Disto-okluzální výplň kavity II. třídy na druhém premoláru


Nový kompozitní materiál Aura v estetické stomatologii

Autor: Linda Greenwall BDS MGDS MSc MRD RCS FFGDP, Dr. Jeremy Cooper BDS MFGDP RCS (UK) | 18. 2. 2015

Autoři článku analyzují nový kompozitní materiál v kontextu vývoje moderních dentálních kompozitních materiálů a filozofie jeho vytvoření. Odhalují jeho zásadní výhody a podávají

 …


< 1  2   3   4   5   6  ... > >>

   RSS