StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Termoviskózní bulk-fill kompozit

Termoviskózní bulk-fill kompozit

30. 3. 2021 | Prof. Dr. Manhart, Mnichov

Prezentace klinických případů s různými nahřívacími přístroji

Kompozity bulk-fill se zvýšenou hloubkou možného vytvrzení se úspěšně prosadily u mnoha zubních lékařů jako alternativa ke klasické technice vrstvení při rekonstrukci defektů v laterálním úseku chrupu. Dovolují aplikaci výplně v méně vrstvách a zjednodušují tím celou klinickou proceduru. Nový vývoj v této třídě materiálů představuje kompozit s termicky řízenou viskozitou. Materiál lze – vedle zahřátí v ohřívačce kompozitů – zahřát na příslušnou teplotu též v inovativním vyhřívaném kapslovém dávkovači, kterým se pak aplikuje přímo do kavity.


Přímé kompozitní rekonstrukce se v průběhu let vyvinuly v neoddělitelnou součást léčebného spektra moderní konzervační stomatologie.1 Používají se mimo jiné kvůli širokému spektru uplatnění, šetrnosti k zubním strukturám díky uspořádání kavity zaměřenému čistě na defekt, dále kvůli adhezivní stabilizaci oslabených zubních struktur a v neposlední řadě i kvůli cenově výhodnějším a čas šetřícím postupům ve srovnání s nepřímými alternativami rekonstrukce (inlaye, částečné korunky, celoanatomické korunky).2–4 Kompozitní rekonstrukce lze navíc v případě potřeby snadno opravovat přímo v ústech pacienta.5–7 Obrázek 1 představuje přehled různé klasifikace kompozitních materiálů běžných v rekonstrukční stomatologii.

Trend ve vývoji kompozitů spočívá v posledních letech ve snaze zjednodušit jejich použití v postranním úseku chrupu a současně zajistit jejich vyšší spolehlivost.8–16 Obvykle jsou světlem tuhnoucí kompozity na základě jejich polymeračních vlastností a omezené hloubky vytvrzení zpracovávány technikou vrstvení jednotlivých inkrementů o maximální tloušťce 2 mm. Jednotlivé inkrementy se polymerují každý zvlášť s dobou osvitu od 10 do 40 sekund, vždy podle intenzity světla použité lampy, podle barvy, resp. stupně translucence příslušné kompozitní hmoty a podle druhu a koncentrace fotoiniciátorů obsažených v dané kompozitní hmotě.17 Tlustší vrstvy samostatných inkrementů vedly s donedávna dostupnými materiály k nedostatečné polymeraci kompozitních materiálů, a tedy k horším mechanickým a biologickým vlastnostem rekonstrukce.18–20 Pomocí techniky vrstvení lze však příznivým vytvarováním jednotlivých inkrementů dosáhnout nižšího C faktoru (Configuration factor = poměr navázané a volné plochy kompozitu). Tím může být díky co největšímu volnému smršťujícímu se povrchu kompozitu minimalizována i materiálu vlastní polymerací podmíněná kontrakce a z ní vyplývající negativní účinky na samotnou rekonstrukci – jako oddělení kompozitu od stěny kavity, tvorba okrajové spáry, zabarvení okrajů, sekundární kazy, fraktury skloviny, deformace hrbolků, tvorba trhlin v hrbolcích zubu a hypersenzibilita.18, 21

Bulk-fill kompozity

Především u velice objemných kavit na postranních zubech může být aplikace kompozitu ve 2 mm silných vrstvách časově a technicky náročným postupem.22 Proto u mnoha zubních lékařů existuje poptávka po jednodušší alternativě k této komplexní mnohavrstvé technice, aby byli schopni aplikovat kompozitní materiály s časovou, a tím pádem i ekonomickou úsporou, a současně i s vysokou spolehlivostí provedení.11, 14, 23, 24 Z tohoto důvodu byly v posledních letech vyvinuty kompozity typu bulk-fill, které lze při odpovídající vysoké intenzitě světla polymerační lampy rychleji aplikovat do kavity zjednodušenou technikou ve vrstvách o tloušťce 4 až 5 mm s krátkým vytvrzovacím časem jednotlivých vrstev od 10 do 20 sekund.11, 17, 25–28

 • Různé možnosti klasifikace kompozitních materiálů běžných v konzervační stomatologii

  Různé možnosti klasifikace kompozitních materiálů běžných v konzervační stomatologii

 • Výchozí situace: stará nevyhovující amalgámová výplň na zubu 16 (foceno přes intraorální zrcadlo)

  Výchozí situace: stará nevyhovující amalgámová výplň na zubu 16 (foceno přes intraorální zrcadlo)

 • Situace po odstranění staré výplně

  Situace po odstranění staré výplně

 • Po exkavaci kariézních tkání byly odstraněny nerovnosti uvnitř kavity

  Po exkavaci kariézních tkání byly odstraněny nerovnosti uvnitř kavity

 • Izolace pracovního pole kofferdamem

  Izolace pracovního pole kofferdamem

 • Ohraničení defektu zubu pomocí kovové sekční matrice

  Ohraničení defektu zubu pomocí kovové sekční matrice

 • Aplikace leptacího gelu na zubní sklovinu

  Aplikace leptacího gelu na zubní sklovinu

 • Po 15 sekundách byla kyselina fosforečná aplikována i na dentin na dalších 15 sekund

  Po 15 sekundách byla kyselina fosforečná aplikována i na dentin na dalších 15 sekund

 • Opatrné vysušení kavity po opláchnutí kyseliny fosforečné

  Opatrné vysušení kavity po opláchnutí kyseliny fosforečné

 • Aplikace vazebného prostředku na sklovinu a dentin pomocí microbrushe

  Aplikace vazebného prostředku na sklovinu a dentin pomocí microbrushe

 • Pečlivé rozfoukání rozpouštědla z adhezivního systému pomocí vzduchové pistole

  Pečlivé rozfoukání rozpouštědla z adhezivního systému pomocí vzduchové pistole

 • Světelná polymerace vazebného prostředku po dobu 10 sekund

  Světelná polymerace vazebného prostředku po dobu 10 sekund

 • Po nanesení adheziva vykazuje zapečetěná kavita ve všech oblastech lesknoucí se povrch

  Po nanesení adheziva vykazuje zapečetěná kavita ve všech oblastech lesknoucí se povrch

 • Termoviskózní kompozit byl v ohřívačce (Caps Warmer) zahřátý na 68 °C

  Termoviskózní kompozit byl v ohřívačce (Caps Warmer) zahřátý na 68 °C

 • V prvním kroku byla kavita zaplněna dostavbovým materiálem přibližně do poloviny celkové hloubky defektu

  V prvním kroku byla kavita zaplněna dostavbovým materiálem přibližně do poloviny celkové hloubky defektu

 • Díky nízkoviskózní konzistenci v zahřátém stavu bylo výsledkem vynikající zatečení a přilnutí ke všem okrajům kavity

  Díky nízkoviskózní konzistenci v zahřátém stavu bylo výsledkem vynikající zatečení a přilnutí ke všem okrajům kavity

 • Polymerace první vrstvy výplňového materiálu

  Polymerace první vrstvy výplňového materiálu

 • Druhým inkrementem termoviskózního bulk-fill kompozitu byl kompletně vyplněn zbytek kavity

  Druhým inkrementem termoviskózního bulk-fill kompozitu byl kompletně vyplněn zbytek kavity

 • Polymerace druhé vrstvy výplňového materiálu

  Polymerace druhé vrstvy výplňového materiálu

 • Po odstranění kovové matrice byly zkontrolovány případné nedostatky výplně

  Po odstranění kovové matrice byly zkontrolovány případné nedostatky výplně

 • Další světelná polymerace výplňového materiálu po dobu 10 sekund z palatinální strany

  Další světelná polymerace výplňového materiálu po dobu 10 sekund z palatinální strany

 • Další světelná polymerace výplňového materiálu po dobu 10 sekund z bukální strany

  Další světelná polymerace výplňového materiálu po dobu 10 sekund z bukální strany

 • Konečná situace: Doopracovaná a vyleštěná rekonstrukce z bulk-fill kompozitu. Funkce a estetika zubu byly úspěšně obnoveny.

  Konečná situace: Doopracovaná a vyleštěná rekonstrukce z bulk-fill kompozitu. Funkce a estetika zubu byly úspěšně obnoveny.

 • Výchozí situace: stará nevyhovující amalgámová výplň na zubu 16 (foceno přes intraorální zrcadlo)

  Výchozí situace: stará nevyhovující amalgámová výplň na zubu 16 (foceno přes intraorální zrcadlo)

 • Situace po odstranění staré dostavby

  Situace po odstranění staré dostavby

 • Po exkavaci kariézních tkání byly odstraněny nerovnosti uvnitř kavity

  Po exkavaci kariézních tkání byly odstraněny nerovnosti uvnitř kavity

 • Izolace pracovního pole pomocí kofferdamu a ohraničení defektu kovovou sekční matricí

  Izolace pracovního pole pomocí kofferdamu a ohraničení defektu kovovou sekční matricí

 • Aplikace gelu s kyselinou fosforečnou na zubní sklovinu

  Aplikace gelu s kyselinou fosforečnou na zubní sklovinu

 • Po 15 sekundách byla kyselina fosforečná aplikována i na dentin na dalších 15 sekund

  Po 15 sekundách byla kyselina fosforečná aplikována i na dentin na dalších 15 sekund

 • Opatrné vysušení kavity po opláchnutí kyseliny fosforečné

  Opatrné vysušení kavity po opláchnutí kyseliny fosforečné

 • Aplikace vazebného prostředku na sklovinu a dentin pomocí microbrushe

  Aplikace vazebného prostředku na sklovinu a dentin pomocí microbrushe

 • Polymerace vazebného prostředku po dobu 15 sekund

  Polymerace vazebného prostředku po dobu 15 sekund

 • Po nanesení adheziva vykazuje zapečetěná kavita ve všech oblastech lesknoucí se povrch

  Po nanesení adheziva vykazuje zapečetěná kavita ve všech oblastech lesknoucí se povrch

 • Vyhřívaná kapslový dávkovač (VisCalor Dispenser, VOCO), jehož funkce ohřevu je založena na technologii blízké infračervenému spektru světla

  Vyhřívaná kapslový dávkovač (VisCalor Dispenser, VOCO), jehož funkce ohřevu je založena na technologii blízké infračervenému spektru světla

 • Termoviskózní kompozit byl v dávkovači ohřátý na 65 °C a pak přímo aplikován do kavity

  Termoviskózní kompozit byl v dávkovači ohřátý na 65 °C a pak přímo aplikován do kavity

 • V prvním kroku byla kavita vyplněna materiálem VisColor bulk přibližně do poloviny celkové hloubky defektu

  V prvním kroku byla kavita vyplněna materiálem VisColor bulk přibližně do poloviny celkové hloubky defektu

 • Polymerace první vrstvy výplňového materiálu

  Polymerace první vrstvy výplňového materiálu

 • Druhým inkrementem byl zcela vyplněn zbytek kavity

  Druhým inkrementem byl zcela vyplněn zbytek kavity

 • Termoviskózní kompozit chladne během několika málo vteřin po kontaktu se zubem díky odvedení tepla (kondukce) rychle zpět na teplotu dutiny ústní a získává tím zpět svoji vysoce viskózní konzistenci

  Termoviskózní kompozit chladne během několika málo vteřin po kontaktu se zubem díky odvedení tepla (kondukce) rychle zpět na teplotu dutiny ústní a získává tím zpět svoji vysoce viskózní konzistenci

 • Polymerace druhé vrstvy výplňového materiálu

  Polymerace druhé vrstvy výplňového materiálu

 • Po odstranění kovové matrice byly zkontrolovány případné nedostatky výplně

  Po odstranění kovové matrice byly zkontrolovány případné nedostatky výplně

 • Další světelná polymerace výplňového materiálu po dobu 10 sekund z palatinální strany

  Další světelná polymerace výplňového materiálu po dobu 10 sekund z palatinální strany

 • Další světelná polymerace výplňového materiálu po dobu 10 sekund z bukální strany

  Další světelná polymerace výplňového materiálu po dobu 10 sekund z bukální strany

 • Konečná situace: Doopracovaná a vyleštěná rekonstrukce z bulk-fill kompozitu. Funkce a estetika zubu byly úspěšně obnoveny

  Konečná situace: Doopracovaná a vyleštěná rekonstrukce z bulk-fill kompozitu. Funkce a estetika zubu byly úspěšně obnoveny

Oba první bulk-fill kompozity (QuiXfil, Dentsply a x-tra fil, VOCO) byly nabízeny ve vysoce viskózní, modelovatelné konzistenci. Na trhu jsou dostupné zatím více než 15 let (QuiXfil byl uveden na trh v roce 2003), avšak i přes vylepšenou hloubku vytvrzení jim byl větší tržní úspěch zpočátku odepřen.18 Teprve se zavedením prvního zatékavého bulk-fill kompozitu (SDR, Dentsply) v roce 2009, který skrze vynikající smáčivost garantuje dobrou zatékavost materiálu ke stěnám a do vnitřních úhlů kavity, stoupla velmi razantně celková poptávka po kompozitech typu bulk-fill. Tímto krokem byl připraven dentální trh pro zavedení dalších konkurenčních produktů, jak ve vysoce viskózní, tak i v zatékavější konzistenci.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Bulk-fill kompozity jsou běžně nabízeny ve dvou variantách, které vyžadují rozdílné techniky použití:

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Prof. Dr. Manhart, Mnichov

Korespondenční adresa:
Prof. Dr. Jürgen Manhart
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie
Klinikum der Universität München
Goethestraße 70, 80336 München
E-mail: manhart@manhart.com

Použitá literatura: zobrazit skrýt

1. Wolff, D., H.J. Staehle, and C. Frese, Komplexe Zahnaufbauten als Alternative zur Überkronung. ZWR, 2015. 124(1): p. 30-34.

2. Hickel, R., et al., Direct composite restorations: extended use in anterior and posterior situations. Clinical Oral Investigations, 2004. 8(2): p. 43-44.

3. Frese, C., D. Wolff, and H. Staehle, Proximal box elevation with resin composite and the dogma of biological width: clinical r2-technique and critical review. Oper Dent, 2014. 39(1): p. 22-31.

4. Frese, C., D. Wolff, and H.J. Staehle, Die R2-Technik: zweiphasige direkte Kompositrestauration. Restaurative Versorgung extrem tiefer Kavitäten. Zahnärztliche Mitteilungen, 2014. 104(5): p. 50-59.

5. Frese, C., D. Wolff, and H.J. Staehle, Komplexe Seitenzahnrestaurationen in der R1- und R2-Technik. Schwierige Ausgangssituationen und deren Lösung bei direkter Versorgung mit Kompositmaterialien. DFZ Der Freie Zahnarzt, 2014. 58(12): p. 72-81.

6. Frese, C., et al., Recontouring teeth and closing diastemas with direct composite buildups: a 5-year follow-up. J Dent, 2013. 41(11): p. 979-85.

7. Roggendorf, M.J., et al., Effect of proximal box elevation with resin composite on marginal quality of resin composite inlays in vitro. J Dent, 2012. 40(12): p. 1068-73.

8. Manhart, J. and R. Hickel, "Bulk Fill"-Komposite. Neuartige Einsatztechnik von Kompositen im Seitenzahnbereich. Swiss Dental Journal, 2014. 124(1): p. 19-28.

9. Lynch, C.D., et al., Guidance on posterior resin composites: Academy of Operative Dentistry - European Section. J Dent, 2014. 42(4): p. 377-83.

10. Staehle, H.J., Minimally invasive restorative treatment. J Adhes Dent, 1999. 1(3): p. 267-84.

11. Heintze, S.D. and V. Rousson, Clinical effectiveness of direct class II restorations - a meta-analysis. J Adhes Dent, 2012. 14(5): p. 407-31.

12. Deliperi, S. and D.N. Bardwell, Direct cuspal-coverage posterior resin composite restorations: A case report. Oper Dent, 2006. 31(1): p. 143-50.

13. Frese, C. and H.J. Staehle, Wie invasiv ist minimalinvasiv? Management von Einzelzahnlücken aus konservierender Sicht. DFZ Der Freie Zahnarzt, 2018. 62(3): p. 70-77.

14. Staehle, H.J., Erweiterte Anwendungsgebiete für Komposite. wissen kompakt, 2007. 1: p. 29-38.

15. Demarco, F.F., et al., Longevity of posterior composite restorations: not only a matter of materials. Dent Mater, 2012. 28(1): p. 87-101.

16. Scholtanus, J.D. and M. Ozcan, Clinical longevity of extensive direct composite restorations in amalgam replacement: up to 3.5 years follow-up. J Dent, 2014. 42(11): p. 1404- 10.

17. Laegreid, T., et al., Clinical decision making on extensive molar restorations. Oper Dent, 2014. 39(6): p. E231-40. CASE REPORT

18. Park, J., et al., How should composite be layered to reduce shrinkage stress: incremental or bulk filling? Dent Mater, 2008. 24(11): p. 1501-5.

19. Ilie, N. and B. Stawarczyk, Bulk-Fill-Komposite: neue Entwicklungen oder doch herkömmliche Komposite? ZMK, 2014. 30(3): p. 90-97.

20. Tauböck, T.T., Bulk-Fill-Komposite. Wird die Füllungstherapie einfacher, schneller und erfolgreicher? teamwork J Cont Dent Educ, 2013. 16(4): p. 318-323.

21. Ferracane, J.L. and E.H. Greener, The effect of resin formulation on the degree of conversion and mechanical properties of dental restorative resins. J Biomed Mater Res, 1986. 20(1): p. 121-31.

22. Caughman, W.F., et al., Correlation of cytotoxicity, filler loading and curing time of dental composites. Biomaterials, 1991. 12(8): p. 737-40.

23. Federlin, M., et al., Kompositrestaurationen im Seitenzahnbereich. S1- Handlungsempfehlung (Langversion). AWMF-Registernummer: 083–028; Stand: Oktober 2016; gültig bis: Oktober 2021. Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, 2017. 72(1): p. 75-82.

24. Manhart, J., Muss es immer Kaviar sein? – Die Frage nach dem Aufwand für Komposite im Seitenzahnbereich. ZMK, 2011. 27(Sonderausgabe März 2011): p. 10-15.

25. Burtscher, P., Von geschichteten Inkrementen zur Vier-Millimeter-Bulk-Fill-Technik – Anforderungen an Komposit und Lichthärtung. DZW Die Zahnarzt Woche, 2011. Ausgabe 39/2011(39): p. 6-8.

26. Margeas, R., New Bulk-Fill Material Simplifies Restorations to One Step. Inside Dentistry, 2014. 10(10): p. 86-90.

27. Margeas, R.C., Bulk-Fill Materials: Simplify Restorations, Reduce Chairtime. Compend Contin Educ Dent, 2015. 36(1): p. e1-e4.

28. Czasch, P. and N. Ilie, In vitro comparison of mechanical properties and degree of cure of bulk fill composites. Clin Oral Investig, 2013. 17(1): p. 227-235.

29. Finan, L., et al., The influence of irradiation potential on the degree of conversion and mechanical properties of two bulk-fill flowable RBC base materials. Dent Mater, 2013. 29(8): p. 906-12.

30. Manhart, J., Neues Konzept zum Ersatz von Dentin in der kompositbasierten Seitenzahnversorgung. ZWR Das Deutsche Zahnärzteblatt, 2010. 119(3): p. 118-125.

31. Fleming, G.J., et al., The potential of a resin-composite to be cured to a 4mm depth. Dental Materials, 2008. 24(4): p. 522-529.

32. Ilie, N., A. Kessler, and J. Durner, Influence of various irradiation processes on the mechanical properties and polymerisation kinetics of bulk-fill resin based composites. J Dent, 2013. 41(8): p. 695-702.

33. Ferracane, J., G. Alex, and R. Margeas, Question: Are Bulk-Fill Composites a Good Idea? Inside Dentistry, 2014. 10(10): p. 42-44.

34. Hickel, R., Neueste Komposite - viele Behauptungen. BZB Bayerisches Zahnärzteblatt, 2012. 49(9): p. 50-53. CASE REPORT

35. Ilie, N., S. Bucuta, and M. Draenert, Bulk-fill resin-based composites: an in vitro assessment of their mechanical performance. Oper Dent, 2013. 38(6): p. 618-25.

36. Condon, J.R. and J.L. Ferracane, Evaluation of composite wear with a new multi-mode oral wear simulator. Dent Mater, 1996. 12(4): p. 218-26.

37. Condon, J.R. and J.L. Ferracane, In vitro wear of composite with varied cure, filler level, and filler treatment. Journal of Dental Research, 1997. 76(7): p. 1405-1411.

38. Poggio, C., et al., Surface roughness of flowable resin composites eroded by acidic and alcoholic drinks. J Conserv Dent, 2012. 15(2): p. 137-40.

39. Frankenberger, R., et al., Bulk-Fill-Komposite: Mit dicken Schichten einfacher zum Erfolg? Quintessenz, 2012. 65(5): p. 579-584.

40. Frankenberger, R., et al., Die richtige Basisversorgung - Expertenzirkel. Dental Magazin, 2012. 30(1): p. 12-24.

41. de Goes, M.F., M.S. Shinohara, and M.S. Freitas, Performance of a new one-step multimode adhesive on etched vs non-etched enamel on bond strength and interfacial morphology. J Adhes Dent, 2014. 16(3): p. 243-50.

42. Hanabusa, M., et al., Bonding effectiveness of a new 'multi-mode' adhesive to enamel and dentine. J Dent, 2012. 40(6): p. 475-84.

43. McLean, D.E., et al., Enamel Bond Strength of New Universal Adhesive Bonding Agents. Oper Dent, 2015. 40(4): p. 410-7.

44. Takamizawa, T., et al., Influence of different etching modes on bond strength and fatigue strength to dentin using universal adhesive systems. Dent Mater, 2016. 32(2): p. e9-21.

45. Wagner, A., et al., Bonding performance of universal adhesives in different etching modes. J Dent, 2014. 42(7): p. 800-7.

46. Lenzi, T.L., et al., Bonding Performance of a Multimode Adhesive to Artificially-induced Caries-affected Primary Dentin. J Adhes Dent, 2015. 17(2): p. 125-31.

47. Loguercio, A.D., et al., A new universal simplified adhesive: 36-Month randomized double-blind clinical trial. J Dent, 2015. 43(9): p. 1083-92.

48. Munoz, M.A., et al., In vitro longevity of bonding properties of universal adhesives to dentin. Oper Dent, 2015. 40(3): p. 282-92.

49. Da Rosa Rodolpho, P.A., et al., 22-Year clinical evaluation of the performance of two posterior composites with different filler characteristics. Dent Mater, 2011. 27(10): p. 955-63.

50. van de Sande, F.H., et al., 18-year survival of posterior composite resin restorations with and without glass ionomer cement as base. Dent Mater, 2015. 31(6): p. 669-75.

51. Manhart, J., et al., Review of the clinical survival of direct and indirect restorations in posterior teeth of the permanent dentition. Oper Dent, 2004. 29(5): p. 481-508.

52. Opdam, N.J., et al., Longevity of posterior composite restorations: a systematic review and meta-analysis. J Dent Res, 2014. 93(10): p. 943-9.

53. Opdam, N.J., et al., 12-year survival of composite vs. amalgam restorations. J Dent Res, 2010. 89(10): p. 1063-7. CASE REPORT

Články na podobné téma:
Vrstvení kompozitů – klinicky důležité techniky Články
Vrstvení kompozitů – klinicky důležité techniky

5. 5. 2022 | Obecná stomatologie

Přímé kompozitní rekonstrukce jsou v postranním úseku chrupu prováděny vrstvením výplňového materiálu...

Detail příspěvku

Minimálně invazivní technika mikroabraze skloviny Články
Minimálně invazivní technika mikroabraze skloviny

9. 8. 2022 | Obecná stomatologie

V posledních desetiletích se v moderní stomatologii stala klíčovou estetická stomatologie. Není to dáno jen...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.