StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Pokyny autorům
Publikujte své články!
V rámci online obsahu StomaTeamu nebo v našich časopisech StomaTeam chceme publikovat články z praxe českých a slovenských dentálních odborníků. Těšíme se na vaše příspěvky.
 
ISSN webu www.stomateam.cz: ISSN 2788–2926
 
Profil našich časopisů
Na webu www.stomateam.cz nebo v čsasopisu StomaTeam se zabýváme problematikou zubního lékařství a souvisejících dentálních oborů. Tištěné časopisy vychází v České republice a Slovenské republice a jsou určeny zubním lékařům, zubním technikům, dentálním hygienistkám a zubním sestrám.
V našich časopisech publikujeme především odborná sdělení, ale také ekonomické a právní rozbory týkající se oborů zubního lékařství a informace, které jsou zajímavé či důležité pro odbornou veřejnost. Přednost je dávána článkům s praktickým výstupem.

Zasílání rukopisů
Redakce přijímá příspěvky v češtině nebo ve slovenštině (po domluvě i v jiných jazycích), které odpovídají odbornému zaměření časopisu.

Příspěvky do redakce zasílejte elektronicky na adresu redakce@stomateam.cz. Pro operativní komunikaci s redakcí uvádějte, prosím, i váš telefonní kontakt.

Náležitosti rukopisu
Text musí být zpracován v elektronické podobě. Tabulky, grafy, obrázky a schémata připojte jako samostatné soubory v původním formátu, na které pak v textu uvádějte na příslušných místech odkazy – např. (obr. 1), (graf 2), (tab. III). Obrázky a grafy se číslují arabskými číslicemi, tabulky římskými číslicemi.

Redakce je schopna pracovat s dokumenty v mnoha běžných formátech, nicméně doporučené formáty jsou tyto: text – .doc; obrázky, schémata, fotografie, rtg snímky – .jpg, .tiff, .gif; grafy a tabulky - .xls. Nedostatečná kvalita obrazové dokumentace může být důvodem odmítnutí příspěvku.

Rukopis by měl obsahovat: Název příspěvku, souhrn (maximálně 150 slov), jméno a příjmení autora /autorů (se všemi tituly), plný název pracoviště/pracovišť autora/autorů, krátké/á profesní CV + aktuální fotografie autora/ů. Tyto náležitosti se samozřejmě mohou přizpůsobit druhu autorského sdělení.

Literatura
Literární odkazy v textu, prosím, pro účely grafické sazby neindexujte, ale uvádějte číslem v kulaté závorce – např. „Tato problematika úzce souvisí s morfologií zubů (1).“ Odkazy řaďte abecedně podle jména prvního autora a číslujte je arabskými číslicemi. Alespoň 2 literární odkazy by neměly být starší deseti let.

Doporučený způsob citace:

1. Standardní články:
Machoň V.: Zlomeniny dolní čelisti po vybavení dolních zubů moudrosti, LKS, roč.13, č. 9, s. 12–13.

2. Knihy a jiné monografie:
Markalous B., Charvát F.: Zobrazení hlavy. Paranazální dutiny, lební baze obličejová část. 2. vydání, Maxdorf Jessenius, Praha 2000, s. 109–114

3. Citace z elektronických zdrojů:
Pleschinger, J., Neinvazivní laser ve stomatologické praxi. Clinixperience – Laserpartner, roč. 2, č. 16, http://www.laserpartner.cz/lasp/web/cz/2000/0016.htm
 
Recenzní řízení a úprava rukopisu

Každý odborný příspěvek je recenzován odbornou redakcí a spolupracujícími recenzenty. Při recenzním řízení je zachovávána oboustranná anonymita.

Po obdržení článku vyrozumí redakce autora o zařazení do recenzního řízení. O výsledku recenzního řízení je autor vyrozuměn e-mailem současně s názorem redakce na konečnou úpravu článku. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy textu a upravovat pravopis.

O zařazení schváleného autorského sdělení k publikaci do konkrétního vydání časopisu rozhoduje redakce. Před otištěním článku je autorovi zaslán náhled jeho sazby ve formátu .pdf ke konečnému odsouhlasení. Pokud autor neodpoví do pěti dnů od odeslání náhledu článku, je tento považován za schválený.

Články jsou také publikovány na internetových stránkách www.stomateam.cz, či www.dental-tribune.cz.

Vztah mezi autory a redakcí
Uveřejněný článek se stává majetkem společnosti StomaTeam s.r.o. a otisknout ho v jiné publikaci lze jen se souhlasem vydavatele.

Honoráře
Odborná sdělení publikovaná v časopisu StomaTeam jsou honorována částkou 650 Kč za normostranu textu. Standardní strana rukopisu (normostrana) obsahuje 1800 znaků včetně mezer (tj. 30 řádků po 60 znacích).

Pro vyúčtování honoráře uvádějte prosím své plné jméno, adresu trvalého bydliště, datum narození a číslo bankovního účtu. Plátci DPH musí uvést také svoje DIČ. Pokud se na článku podílelo více autorů, uvádějte, v jakém poměru si přejete honorář mezi jednotlivé autory rozdělit.

Typy sdělení
Každý příspěvek by měl korespondovat s určitým typem sdělení a podle toho je v redakci posuzován. Níže uvádíme doporučení obsahových a formálních zásad k obecně stanoveným typům sdělení, které se však pro potřeby daného textu mohou v konkrétních případech lišit.

Recenzovaná sdělení
1. Původní sdělení
Původní sdělení obsahující výsledky vlastního výzkumu a úvah nad působením léčebných postupů, technologií, psychologických jevů, medicínského názvosloví a teorií, ekonomiky, ergonomie a dalších vlivů působících na klinickou praxi. Sdělení je obvykle členěno na části “Úvod - Materiál a metodika – Výsledky – Diskuse – Závěr – Literatura“. Uvedené názory a tvrzení by se měly opírat o dosavadní všeobecné poznatky k dané problematice – vítané jsou však také subjektivní názory a závěry autora. Obvyklý rozsah 5–15 normostran.

2. Přehledové sdělení
Přehledové sdělení je práce shrnující přehled současných znalostí o určité problematice. Zpravidla neobsahuje vlastní výsledky, může však být doplněna krátkou kazuistikou. Obsahuje vždy “Úvod“ a dále ji lze členit individuálně. Zakončena je “Literaturou“. Obvyklý rozsah 5–15 normostran.

3. Krátké sdělení
Může se jednat o kazuistiku či jiné vlastní zajímavé pozorování z klinické či laboratorní praxe, výsledky pilotní studie, krátký souhrn poznatků o málo známém problému apod. Sdělení je obvykle členěno na části “Úvod - Vlastní pozorování – Diskuse – Závěr – Literatura“. Vyžaduje-li to však charakter krátkého sdělení, členění textu není nutné dodržet. Obvyklý rozsah 3–6 normostran.

4. Praktické sdělení
Krátké odborné sdělení, kde autor uvádí osobní či přejatou praktickou zkušenost s nějakým materiálem, nástrojem, dílčí technologií či změnou zažitých postupů, které usnadňují, zkvalitňují či urychlují pracovní postup a jeho výsledek. Text sdělení nemusí být členěn, doporučuje se však uvést “Úvod a Závěr“. V případě, že jsou v článku uváděny konkrétní produktové či firemní značky, vyhrazuje si redakční rada právo rozhodovat o zařazení článku mezi prezentační články firem a označit ho značkou PR (takový článek potom není recenzován). Obvyklý rozsah 1–8 normostran.
 
Nerecenzovaná sdělení

5. Zpráva
Zpráva z konference, zahraničního pobytu apod. Obvyklý rozsah 1–4 normostrany.

6. Recenze knihy
Recenze knihy nebo skript vydaných v ČR nebo SR, které pojednávají o problematice zubního lékařství a souvisejících oborů. Obvyklý rozsah 1–2 normostrany.

7. Oznámení
Informace o události, jednání či rozhodnutí, které je zajímavé či důležité pro odbornou dentální veřejnost. Obvyklý rozsah 1–4 normostrany.

8. Aktuality, zajímavosti
Autorsky upravené (či přejaté) krátké zprávy s citováním zdroje z tuzemského či zahraničního tisku související přímo či nepřímo s dentálními profesemi. Obvyklý rozsah 1/4–1 normostrana.

Redakce StomaTeam

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.