StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 1. část

Používání fixativ na zubní náhrady

21. 12. 2023 | Zdroj: Oral Health Foundation | D. Bartlett | N. Carter | D. Felton | G. Goffin | Y. Kawai| F. Muller | G. Polyzois | A. Walls (Globální pracovní skupina pro vývoj postupů ohledně používání fixativ na zubní náhrady)

Souhrn poznatků – 1. část
Odkaz na 2. část
Odkaz na 3. část
Odkaz na 4. část
Odkaz na 5. část
Odkaz na 6. část

Redakční úvod: Vážení čtenáři, přinášíme vám první díl zajímavého materiálu zevrubně mapujícího klinické aspekty používání fixačních prostředků na snímatelné náhrady. Na rozdíl od většiny textů pojednávajících o fixativech (obvykle se značně komerčním pozadím), obsahuje klinicky relevantní údaje – přestože nezávislý klinický výzkum je k této oblasti dosud velmi skoupý. Aktivní nositelé snímatelných náhrad však fixativa hojně používají a odborná dentální veřejnost by jim při jejich používání měla být nápomocna klinicky relevantními návody a doporučeními. Děkujeme společnosti Haleon za podnět k publikování tohoto materiálu.


Úvodní přehled

Očekává se, že do roku 2050 budou na světě dvě miliardy lidí ve věku 60 a více let. To je více než dvojnásobek oproti současnému stavu. Čím starší jste, tím pravděpodobněji přijdete o všechny, nebo téměř všechny vlastní zuby.

Výzkumy ukazují, že na celém světě neexistují v podstatě žádné postupy pro uživatele zubních náhrad, jak správně fixativa na zubní náhrady používat. Pro osoby používající zubní náhrady existuje pouze několik postupů od asociací zubních lékařů a klíčových odborníků ve stomatologii, jak správně fixativa na zubní náhrady používat. Rovněž si odborníci ve stomatologii nejsou jistí, kdy je nejlepší doba pro poskytnutí rady.

To znamená, že je možné, aby uživatel zubní náhrady nedostal žádné informace o tom, jak nejlépe fixativa používat. Hodně se také liší rady ohledně toho, jaký druh fixačního prostředku použít, jak jej aplikovat, kolik jej použít, jak často jej používat a jak jej odstranit. Nesprávné používání nebo nadužívání fixativa může mít negativní následky. Naproti tomu správné používání může zlepšit kvalitu života, kvalitu stravování a celkovou pohodu lidí, kteří používají úplnou zubní náhradu.

Inzerce

https://www.haleonhealthpartner.com/cs-cz/patient-care-resources

Provedli jsme rozsáhlý průzkum online i jiných dostupných zdrojů s postupy pro uživatele úplných zubních náhrad o používání fixativ. Našli jsme pouze omezené postupy nebo doporučení. Vypracovali jsme proto průvodce jak pro odborníky ve stomatologii, tak i pro uživatele zubních náhrad, ohledně optimálního používání fixativ na zubní náhrady. Tyto postupy se opírají o nejlepší dostupné důkazy a jsou založeny na názorech mezinárodních klíčových odborníků ve stomatologii.

Na trhu je několik typů různých fixativ na zubní náhrady. Zdá se, že nejvyhledávanějšími jsou fixační krémy, které jako jediné mají relativně jednotné postupy k použití. Protože jsme našli pouze velmi omezené informace o fixačních prášcích a proužcích, a protože jejich používání není tak rozšířené, jako je tomu u krémů, nezahrnuli jsme je do tohoto průvodce. Velmi málo informací jsme našli také o nerozpustných fixativech, například fixačních podložkách, proto jsme je do tohoto přehledu rovněž nezahrnuli.

 1. Nanést malé množství fixačního krému na čistou a suchou zubní náhradu. Jedna aplikace krému denně by měla být dostatečná.
 2. Po nanesení krému vložit náhradu do úst a na několik sekund skousnout pro bezpečné upevnění. Pokud fixační krém přetéká, aplikoval ho pacient příliš a přebytečné množství fixativa je potřeba odstranit (spíše než spolknout). Během prvních 5 minut po aplikaci by pacienti neměli jíst ani pít.
 3. Před spaním je třeba zubní náhradu vyjmout a náhradu i ústní dutinu pečlivě vyčistit, aby byly odstraněny i všechny zbytky fixativa.
 4. Všichni pacienti, kteří používají snímatelné zubní náhrady, by se měli u svého odborníka ve stomatologii pravidelně hlásit na kontroly.

Výhody optimálního používání fixativ s úplnou zubní náhradou, představuje zlepšení:

 • přilnavosti
 • stability
 • pocitu sebejistoty při žvýkání
 • schopnosti kousat a funkční efektivity

Výzkum prokázal, že ulpívání zbytků potravy a růst mikrobů lze snížit pomocí optimálního používání fixativ na zubní náhrady. Všechny tyto výhody mohou pomoci zvýšit dobrý pocit pacientů a vylepšit jejich stravování a sociální interakci.

Vypracovali jsme tento postup, založený na vědeckých poznatcích, pro optimální používání fixačních krémů na zubní náhrady, abychom pomohli pacientům cítit se lépe a být celkově zdravější.

 1. Spokojenost pacienta je rozhodujícím faktorem pro celkový úspěch postupů stomatologické protetiky u uživatelů úplných zubních náhrad.
 2. Fixativa na zubní náhrady mohou zlepšit přilnutí dobře padnoucí kompletní zubní náhrady a snížit tím množství potravy, které se pod ní dostane.
 3. Fixativa na zubní náhrady mohou být pro pacienty přínosná. Mohou zvýšit pohodlí pacienta, zvýšit sebedůvěru a tím pádem poskytnout dobrý pocit, a to zlepšením přilnavosti, stability a vylepšenou funkčností zubní náhrady.
 4. Účinnost fixativ ovšem nedokáže vynahradit významné nedostatky zubní náhrady.
 5. Odborníci ve stomatologii by měli svým pacientům poskytnout informace ohledně správné aplikace a používání fixativ, o jejich odstraňování a čištění zubní náhrady.
 6. Optimální doba k poskytnutí poradenství ohledně fixativ je u každého pacienta jiná. U pacientů s dobře padnoucí zubní náhradou to může být při kontrolní návštěvě, u pacientů, kteří mají se zubní náhradou problémy, to může být ve chvíli, kdy jim je zubní náhrada upravena, nebo brzy poté.

Nadace Oral Health Foundation bude využívat svou autoritu, nezávislost a mezinárodní dosah k šíření těchto postupů po celém světě a bude tak usilovat o zlepšení zdraví ústní dutiny i celkového zdravotního stavu uživatelů zubních náhrad.

Doporučujeme také, aby stomatologická odborná veřejnost investovala do dalšího výzkumu za účelem shromáždění dalších důkazů. To by pomohlo vytvořit konkrétnější postupy k používání fixativ pro zlepšení zkušeností uživatelů úplných zubních náhrad, zejména pokud jde o četnost aplikace a odstranění fixativa. Potřebujeme také více nahlédnout do postojů stomatologických odborníků k doporučování fixativ pro zlepšení života jejich pacientů užívajících zubní náhrady.

Výzkum je potřeba pro stanovení optimálního množství fixativa, aby se předešlo vedlejším účinkům z důvodu jeho nesprávného používání nebo nadužívání. Pokud jde o to, kdy by měli odborníci ve stomatologii poskytovat pacientům poradenství, můžeme vycházet pouze z informací, které s námi sdílela odborná veřejnost. Další výzkum tohoto konkrétního tématu by rovněž mohl pomoci odborníkům ve stomatologii, aby poskytovali svým pacientům lepší doporučení o používání fixativ.

Pokud jde o biokompatibilitu, chybí dlouhodobé (delší než 6 měsíců) studie in vivo zabývající se možnými škodlivými účinky fixativ. Jedná se tudíž o důležité téma pro výzkum.

Děkujeme Globální pracovní skupině pro vývoj postupů ohledně používání fixativ na zubní náhrady za její čas a energii, kterou věnovala vytvoření tohoto edukačního materiálu a postupů k používání fixativ na zubní náhrady a o jejich přínosech pro zdraví dutiny ústní i celkové.

1. Zubní náhrady: popis a klasifikace

Zubní náhrady jsou podle Slovníku „prosthodontické“ terminologie (Glossary of Prosthodontic Terminology, 9. vydání) umělou substitucí za chybějící přirozené zuby a okolní tkáň. Vyrábí se na míru a existují dva druhy snímatelných zubních náhrad: celkové a částečné. Existuje však mnoho provedení zubních náhrad, k jejichž fixaci na místě se využívá upínání na vlastní zuby, připojování ke korunkám či zubním implantátům.

Celkové (úplné) zubní náhrady používají pacienti, kteří přišli o všechny své zuby v jedné či obou čelistech neboli zubních obloucích. Tyto oblouky se nazývají maxilární (horní) nebo mandibulární (dolní). Oba pojmy označující zubní náhrady „celkové“ nebo „úplné“ jsou z důvodu globální povahy tohoto edukačního materiálu používané v celém dokumentu ve stejném významu.

U snímatelných celkových zubních náhrad jsou náhradní zuby upevněny k bázi, obvykle vyrobené z akrylu. Jako podpora zubních náhrad, která je zároveň udržuje na místě, slouží podkladové měkké a tvrdé tkáně ústní dutiny. Udržet bázi se zubní náhradou na místě pomáhají sliny.

Částečné zubní náhrady se používají v případě, kdy má pacient stále alespoň jeden nebo více vlastních zubů. Náhradní zuby se upevní na akrylovou nebo kovovou kostru (obvykle ze slitiny kobaltu a chromu). Zubní náhrady na bázi kovů využívají zuby k podpoře nebo k fixaci na místě. Akrylové zubní náhrady využívají stejné metody jako úplné zubní náhrady a mohou také využívat úchyty nebo přezky. „Krycí zubní náhrady“ využívají k udržení na místě zubní kořeny nebo zubní implantáty. Některé zubní náhrady mají úchyty, jimiž se připojují k sousedním korunkám (na vlastní zuby nebo na implantáty). Ty je poté drží na místě.

 • zlepšují vzhled,
 • zachovávají okluzní rozměry (normální vzdálenosti mezi nosem, ústy a bradou),
 • podepírají rty a tváře,
 • dodávají sebeúctu a sebedůvěru,
 • zlepšují schopnost kousat (žvýkání), a tím i zdravě se stravovat.

Pro pacienty, kteří nemají žádné vlastní zuby, jsou psychologické faktory stejně důležité, jako estetické nebo mechanické.

V roce 2015 probíhal v 19 zemích omnibusový výzkum ohledně používání zubních náhrad organizovaný agenturou IPSOS (údaje v souboru GlaxoSmithKline Consumer Healthcare). IPSOS je agentura zabývající se výzkumem trhu a omnibusový výzkum je druh mezinárodního výzkumu, který se využívá k nasbírání široké škály informací k různým tématům během jediné ankety.

V 19 zemích, kde IPSOS prováděl tento výzkum, používalo průměrně 19 % populace nějakou formu celkové nebo částečné zubní náhrady: 8 % používalo úplnou zubní náhradu a 12 % nějakou formu částečné zubní náhrady. Téměř polovina (45 %) uživatelů zubních náhrad je ve věku 40–59 let. Věk uživatelů zubních náhrad má tendenci sledovat demografický vývoj země. V Mexiku je 34 % uživatelů zubních náhrad z nejmladší skupiny (18–39 let), v Japonsku mají nejvyšší podíl (73 %) nejstarší uživatelé (věk 60–75+). Častějšími uživateli zubních náhrad jsou ženy (52 %). V USA (60 %) a v Austrálii (61 %) jsou ovšem výrazně častějšími uživateli zubních náhrad muži.

V rozvinutých zemích potřebuje celkové zubní náhrady stále méně lidí. Je to důsledek preventivních zákroků, díky nimž si lidé zachovávají své vlastní zuby po delší dobu. Bylo doloženo, že v některých evropských zemích s nízkým procentem osob používajících zubní náhrady, nosí většinu zubních náhrad relativně velké skupiny imigrantů. Aktuální výzkum iData v USA dokládá, že trh celkových zubních náhrad je stabilní a podle předpovědi do roku 2023 lehce poroste. To může být důsledek nárůstu starší populace, která se narodila ještě před širokým rozšířením efektivní péče ústní hygieny. V rozvojových zemích jsou však celkové zubní náhrady stále velmi rozšířené.

Naopak, počet osob, které používají částečné zubní náhrady, v celosvětovém měřítku roste, protože osoby s chybějícími zuby nejsou společensky příliš dobře přijímané. I přes úspěch zubních implantátů stále poměrně dost lidí spoléhá na snímatelné částečné zubní náhrady, protože se jedná o jednodušší a cenově dostupnější řešení náhrady chybějících zubů. Trh snímatelných částečných zubních náhrad v USA roste o 6 % ročně, a to zejména díky objevu nových „flexibilních“ snímatelných částečných zubních náhrad.

Pro účely tohoto edukačního materiálu se soustředíme výhradně na postupy k použití fixativ ve formě krému nebo pasty a na benefity jejich optimálního používání pro uživatele celkových zubních náhrad.

2. Prevalence edentulismu

Během posledních 20 let míra edentulismu v celosvětovém měřítku klesla. Je tomu tak zejména díky trendu ve většině vysokopříjmových zemí, kde si stále více osob zakládá na zachování vlastních zubů. V nízkopříjmových a středněpříjmových zemích jsme svědky spíše opačného trendu. Míra edentulismu zde roste. V USA se však míra používání zubních náhrad nesnižuje, ale zůstává stabilní (viz oddíl 1).

Mezinárodní průzkum zdravotního stavu prováděný Světovou zdravotnickou organizací v letech 2002–2004 prokázal, že edentulismus je v globálním měřítku velmi častým jevem. U osob ve věkové skupině nad 65 let byla celková průměrná prevalence 32,9 % – v jednotlivých zemích se toto číslo pohybovalo od 7 % v Egyptě až po 72 % na Islandu [1].

Velké odchylky panovaly i mezi zeměmi s podobnými úrovněmi příjmu. Z toho můžeme usuzovat, že průměrný příjem na osobu nemusí být v hlavní souvislosti s mírou edentulismu v dané zemi. Silnější vliv mají jiné faktory, např. úroveň péče o hygienu ústní dutiny, stravovací návyky a socioekonomické nerovnosti [2].

Edentulismus zůstává v celosvětovém měřítku velmi častým jevem. Zdá se být větším problémem u nízkopříjmových až středněpříjmových zemí, kde se zvyšuje prevalence zubního kazu a periodontálních problémů v důsledku změn ve stravovacích návycích a životním stylu. Ani v USA počet uživatelů zubních náhrad neklesá. Snímatelné zubní náhrady jsou stále široce rozšířené v mnoha chudých oblastech, kde výskyt edentulismu trvale roste.

Výzkum prokázal souvislost následujících faktorů s výskytem edentulismu u starších osob:

 • sociodemografické faktory (např. nižší vzdělání)
 • návyky související s životním stylem (např. kouření)
 • zdravotní stav (např. artritida, astma a diabetes) [3]

Kvůli celosvětovému stárnutí populace a zvyšující se průměrné délce života se dá očekávat, že edentulismus bude stále rozšířenějším problémem veřejného zdravotnictví. Ačkoli v rozvinutých zemích se od extrakcí vlastních zubů ustupuje, v rozvojových zemích mohou být při bolestech zubů stále lékem první volby.

Ztráta zubů a používání zubní náhrady mohou mít významný vliv na sebeúctu a psychickou pohodu. Koncept kvality života se stal objektivním a široce využívaným ukazatelem ve zdravotnických a sociologických výzkumech. Několik nástrojů bylo validováno pro vědecká dotazníková měření kvality života související s orálním zdravím (Oral Health-Related Quality of Life, OHQoL). Některé studie potvrzují, že snížený počet zubů vede ke snížení OHQoL [4].

Protože se při posuzování kvality života stále více přihlíží k sebeúctě a sociálním interakcím, lidé si dnes nechávají nahradit své chybějící zuby co nejdříve – nechtějí zůstávat bez zubů, ačkoli by to ještě před 50 lety bylo snadno společensky akceptovatelné. Ze stejného důvodu roste spotřeba fixativ na zubní náhrady u „mladé – postarší“ populace, která zubní náhrady používá.

V nízko- až středněpříjmových zemích se budou osoby s chybějícími zuby snažit nahradit svůj chrup snímatelnými úplnými zubními náhradami. Ve vysokopříjmových zemích si více osob může dovolit nákladnější zubní náhrady s podporou implantátů nebo fixovaných na implantáty.

Pokračování příště.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Zdroj: Oral Health Foundation
D. Bartlett | N. Carter | D. Felton | G. Goffin | Y. Kawai| F. Muller | G. Polyzois | A. Walls (Globální pracovní skupina pro vývoj postupů ohledně používání fixativ na zubní náhrady)
Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Tyrovolas S, Koyanagi A, Panagiotakos DB, Haro JM, Kassebaum NJ, Chrepa V, Kotsakis GA. Population prevalence of edentulism and its association with depression and self-rated health. Scientific Reports Vol 6, Article number: 37083 (201 6).
 2. Petersen PE. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21 st century - the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dentistry and Oral Epidemiology 2003;31 Suppl 1:3-24.
 3. Peltzer K, Hewlett S, Yawson AE, Moynihan P, Preet R, Wu F, Guo G, Arokiasamy P, Snodgrass JJ, Chatterji S, Engelstad ME, Kowal P. Prevalence of loss of all teeth (edentulism) and associated factors in older adults in China, Ghana, India, Mexico, Russia and South Africa. Int J Environ Res Public Health 2014 Oct 30;(11):1 1308-24.
 4. Polzer I, Schimmel M, Muller F, Biffar R.Edentulism as part of the general health problems of elderly adults.Int Dent J (2010), 60, 143-155.
Další články z rubriky:
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 4. část Články
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 4. část

16. 2. 2024 | Obecná stomatologie

Redakční úvod obsahující vysvětlení, proč jsme se rozhodli tento obsáhlý materiál...

Detail příspěvku

Bulk-fill kompozity: fakta a klíčové faktory úspěchu Články
Bulk-fill kompozity: fakta a klíčové faktory úspěchu

28. 3. 2023 | Obecná stomatologie

Polymerační lampy, hloubka preparace, viskozita materiálu – znáte všechny faktory, které mohou ovlivňovat...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.