StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Inovace pomáhající v detekci kazu

Inovace pomáhající v detekci kazu

21. 7. 2022 | Steven Glassman, DDS

Jak může zobrazovací NIRI technologie iTero ovlivnit vaši práci

Detekce kazu se často může lišit podle toho, o jakou plošku zubu jde. V případě lézí v okluzních rýhách a fisurách může obvykle stačit detekce pohledem a pohmatem. V případě aproximálních lézí jsou nejčastěji používanou metodou detekce rentgenové snímky bite-wing, nicméně i ty mají svá omezení, jako je s nimi spojená expozice ionizačnímu záření, zastínění kontakty a nezřetelný kontrast expozice. Z těchto důvodů se hledají alternativní možnosti rané detekce kazu, které by doplnily tradiční RTG snímky. Některé metody, které se ujaly, jsou založené na optických vlastnostech struktury zubu a zahrnují techniky založené na laserové fluorescenci či prosvícení blízkým infračerveným zářením (NIR – Near-Infrared). Účelem tohoto článku je informovat o tom, jak účinnou se ukázala být v pomoci detekce aproximálního kazu metoda využívající blízké infračervené záření.


Detekce kazu pomocí blízkého infračerveného záření je založena na různých způsobech, jakými zmíněné světlo působí na různé struktury zubu. Například bylo zjištěno, že intaktní sklovina je při prosvícení NIR relativně průhledná. V případě výskytu kariézní léze tomu tak však není. Léze ve sklovině způsobují rozptyl tohoto světla a díky tomu je pomocí této technologie možné rozlišit zdravou sklovinu od té kariézní.

Při použití intraorálního skeneru s integrovanou technologií odrazu blízkého infračerveného záření jsou zuby vystavené NIR a jejich odraz lze posuzovat podle škály intenzity šedé barvy. Zdravá sklovina vypadá tmavá, zatímco kariézní léze, které NIR rozptýlí a odráží, vypadají naopak světlejší. Dentin také způsobuje odraz NIR a vypadá světlejší než sklovina. Příkladem systému využívajícího tuto technologii je skener iTero Element 5D s integrovaným intraorálním zobrazovacím systémem zubů, který současně zaznamenává barevné 3D snímky chrupu a pomocí NIR vytváří snímky, které lze použít na pomoc při detekci aproximálního kazu. Průsvitnost skenované struktury zubu se při expozici NIR promítne do úrovně jasu na výsledném pořízeném snímku. Zobrazovací systém iTero Element 5D umí pořizovat snímky pomocí NIR z mnoha úhlů a během skenování je automaticky ukládá.

Účinnost NIR technologie potvrzují závěry hned několika studií. Jednou z nich byla multicentrická, prospektivní studie provedená pěti různými zubními ordinacemi v Kanadě a v Německu, jejímž cílem bylo porovnat v reálných podmínkách úspěšnost detekce raného aproximálního kazu při použití technologie NIRI (Near-Infrared Imaging) a RTG snímků typu bite-wing.1 Se studií souhlasilo a bylo do ní zařazeno celkem 100 pacientů, kteří všichni navštívili tyto ordinace v období od dubna do listopadu 2020 (n = 20 na každou ordinaci). U všech zúčastněných pacientů byly v rámci pravidelné preventivní péče naplánovány oboustranné RTG snímky bite-wing a kompletní naskenování horního i dolního zubního oblouku pomocí zobrazovacího systému iTero Element 5D. Při skenování byl spolu s barevným 3D snímkem dotyčného zubu nebo dvojice zubů vytvořen snímek pomocí NIR ve škále šedé. K detekci aproximálního kazu byl použit jak RTG snímek bite-wing, tak snímek pořízený pomocí NIR. Kromě toho studie porovnávala snímek z NIR a bite-wing s odstraňováním kazu za kontroly pohledem.

Výsledky prokázaly vysokou přesnost (p < 0,0001) detekce raných sklovinných lézí (88,6 %) a kariézních lézí v oblasti dentino-sklovinného spojení (96,1 %).1 Při porovnání s klinickým vyšetřením laterálních aproximálních lézí zjištěných při odstraňování kazu, byla technologie NIRI zobrazovacího systému iTero Element 5D o 66 % citlivější než RTG snímek bite-wing a při detekci u laterálních aproximálních lézí vykazovala 96% citlivost.

Výsledky této studie tak potvrzují účinnost schopnosti NIRI technologie intraorálních skenerů iTero Element 5D pomoci při detekci aproximálního kazu ve srovnání z tradičními RTG snímky bite-wing. Tato studie totiž zjistila, že ačkoli má technologie NIRI srovnatelnou citlivost jako snímky bite-wing při detekci aproximálního kazu dosahujícího dentino-sklovinného spojení, při detekci raných aproximálních sklovinných lézí má citlivost vyšší.1 To naznačuje významný potenciální přínos využívání této technologie coby pomocného diagnostického nástroje a dává dobrý důvod pro zvážení zařazení této technologie do každé moderní ordinace.

Další studie, která byla nedávno dokončena v Německu, také zjistila příznivé výsledky, pokud jde o schopnosti zobrazovacího systému iTero Element 5D v detekci kazu.2 Zde bylo ze souboru anonymních pacientů vybráno 250 extrahovaných zubů (molárů a premolárů), které byly vertikálně upevněny, spárovány a přiblíženy tak, aby byl napodoben přirozený aproximální kontakt. U zubů byly pořízeny RTG snímky bite-wing a skeny, a byly porovnány schopnosti detekce obou technologií. Zuby byly také vyšetřeny pomocí mikro CT 40, které bylo použito jako reference pro detekci kazu. Výsledky této studie ukázaly, že schopnosti detekce zobrazovacího systému iTero Element 5D byly srovnatelné se schopnostmi RTG snímků bite-wing. NIR technologie s a bez informací ze tří stran (bukální/lingvální/okluzální) však byla schopna detekovat počínající kariézní defekty ve sklovině s vyšší citlivostí než RTG snímky bite-wing.

Tato studie vyzdvihla inovativní a účinnou pomocnou diagnostickou funkci zobrazovacího systému iTero Element 5D. Další výhodou je to, že protože jsou snímky pořizovány z různých úhlů, zaznamenávají se plošky zubů ze všech stran, což poskytuje více informací než jiné intraorální skenery, které ukládají jednotlivé snímky.2 Všechna data se zobrazují na monitoru, aby je viděl lékař i pacient. Kombinace těchto funkcí pomáhá lékařům nejen při diagnostice kazu, ale také může pomoci při edukaci pacienta a umožňuje pacientovi lépe pochopit aktuální stav jeho ústního zdraví.

Současné intraorální skenery, které byly původně vyvinuty k tomu, aby nahradily tradiční otiskovací materiály, poskytují lékařům mnohem více. Moderní novinky, jako nástroje pro vyhodnocování ústního zdraví a integrované intraorální kamery, mohou například pomoci lékařům při diagnostice a plánování ošetření, zatímco vizualizační nástroje slouží ke zlepšení komunikace a edukace pacientů. Se zobrazovacím systémem iTero Element 5D lze všechny tyto výhody získat pouhým jediným skenováním, což vede ke zlepšení a zrychlení pracovních postupů. A díky integrované NIRI technologii může tento systém pomoci lékařům v detekci supragingiválního aproximálního kazu, který by jinak mohl zůstat neodhalený, a zabránit tak potenciálně nevratnému poškození dříve, než k němu dojde. Tyto technologické pokroky postupně nacházejí své místo v zubních ordinacích po celém světě. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že mi všestrannost zobrazovacího systému iTero Element 5D pomohla zefektivnit chod ordinace i samotné zákroky. Jeho snadné použití a funkce typu „vše v jednom“ mi umožňuje zlepšit a zrychlit pracovní postupy a zároveň mi pomáhá pacienty vzdělávat, mimo jiné díky jeho působivému displeji. Tento produkt celkově zlepšil pracovní postupy mně i mému personálu a současně mi pomáhá dosahovat u pacientů lepších klinických výsledků.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Inovace pomáhající v detekci kazu
Steven Glassman, DDS

Od roku 2002 pečuje o více než 2 000 pacientů s alignery Invisalign a od roku 2004 je členem fakulty Align. Je průkopníkem v oblasti digitálního skenování, byl jedním z prvních uživatelů digitálního skeneru iTero na světě a průběžně publikuje a přednáší na téma komplexních digitálních pracovních postupů. V roce 2005 byl svými kolegy oceněn jako vítěz soutěže Invisalign Case Shoot Out, kde byl jeho případ vybrán z tisíců příspěvků. Je hrdým absolventem Brandeis University (Massachusetts, USA) a Columbia University College of Dental Medicine (New York, USA). Se svojí manželkou provozuje zubní ordinaci v newyorské čtvrti Lincoln Center a zaměřuje se na kosmetickou stomatologii, implantologii a léčbu pomocí alignerů. V roce 2018 byl jmenován členem fakulty společnosti Zimmer Biomet a doplnil tak do jejího vzdělávacího programu digitální postupy práce s alignery a implantáty. V roce 2020 obdržel ocenění za 15 let práce v oboru. Stal se prvním uživatelem systému iTero Element 5D ve Spojených státech.

Použitá literatura: zobrazit skrýt
  1. Metzger Z, Colson DG, Bown P, Weihard T, Baresel I, Nolting T. Reflected near-infrared light versus bite-wing radiography for the detection of proximal caries: A multicenter prospective clinical study conducted in private practices. J Dent. 2021 Oct 24.
  2. Litzenburger F, Heck K, Kaisarly D, Kunzelmann KH. Diagnostic validity of early proximal caries detection using near-infrared imaging technology on 3D range data of posterior teeth. Clin Oral Investig. 2021 Oct 12.
Další články z rubriky:
Použití laserů ve stomatologii – gingivektomie provedená diodovým laserem Články
video
Použití laserů ve stomatologii – gingivektomie provedená diodovým laserem

20. 6. 2023 | Obecná stomatologie

Lasery ve stomatologii je možné rozdělit na dva hlavní typy: lasery na měkké...

Detail příspěvku

Technika jednoho řezu k odebrání subepitelového pojivového štěpu z patra Články
Technika jednoho řezu k odebrání subepitelového pojivového štěpu z patra

18. 4. 2023 | Obecná stomatologie

Tento článek popisuje nový a zjednodušený chirurgický přístup...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.