StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > 3D zobrazení otevírá oči. Široké možnosti a budoucnost využití CBCT

3D zobrazení otevírá oči. Široké možnosti a budoucnost využití CBCT

12. 1. 2024 | Lea Al Matny, DDS, MS

Záměrem tohoto článku je upozornit na různé možnosti, které mohou zpřesnit vyšetření pomocí skenu počítačové tomografie s kuželovým paprskem nad rámec plánování inzerce implantátů. Indikace CBCT zahrnují objasnění různých anatomických variabilit, detekci periapikální patologie, fraktury zubních kořenů, vnější cervikální resorpce i analýzu dýchacích cest.


Technologie Cone-beam Computed Tomography (CBCT) změnila lékařům cestu k diagnóze a stanovení nejlepšího postupu léčby. CBCT vyšetření může často pomoci pochopit záhady rozdílu mezi objektivním nálezem a subjektivními bolestivými pocity pacienta a nalézt chybějící důležitý faktor i správné řešení. Využití CBCT ve stomatologii je v současnosti již poměrně běžné, protože náklady na vyšetření se snižují a dostupnost této technologie se zvyšuje [1].

Dentální specialisté rychle přijali trojrozměrné zobrazování jako špičkový technologický prostředek přispívající ke zkvalitňování diagnostiky. Chirurgové, parodontologové a ortodontisté ocenili viditelnost anatomických struktur ve velkém zorném poli CBCT skenu, zatímco endodontisté uvítali mimořádnou úroveň detailů ve vysokém rozlišení. Dokonce i maxilofaciální protetika využívá výhody trojrozměrného zobrazení [2].

Vzhledem k tomu, že je tato technologie stále více používána, je důležité, aby byla základní koncepce tohoto zobrazování srozumitelná pro všechny uživatele. Velké zobrazovací pole CBCT skenu u ortodontického pacienta nezodpoví otázky endodontistovi v případě ošetřování kořenových kanálků. Správná indikace CBCT vyšetření a jeho přínos pro různé konkrétní situace, tj. správné využití zobrazovacích protokolů, je základem pro získání relevantních informací a pro zkvalitnění diagnostiky a léčby. 

Přizpůsobení protokolu pacientovi

Každý pacient je jedinečný a každá klinická situace potřebuje individuální léčebný plán. Z toho vyplývá, že i CBCT zobrazení by mělo být cílené a adekvátní pro optimalizaci kvality obrazu a zvýšení diagnostické přesnosti. Sice je snadné „nastavit a zapomenout“ a provést stejný sken u všech pacientů, kteří potřebují CBCT vyšetření, ale výběr správného zobrazovacího módu může výrazně ovlivnit kvalitu obrazu a zvýšit diagnostickou přesnost.

Některé z konfigurovatelných parametrů zahrnují zorné pole, velikost voxelů, umístění pacienta a algoritmus pro redukci kovových artefaktů (MAR). Bylo by také jednoduché a přímočaré snížit radiační dávku na extrémně nízkou úroveň, ale tím se mohou stát snímky diagnosticky nepoužitelnými.

Ve skutečnosti se zobrazovací protokoly vyvinuly během přizpůsobování tradičního principu ALARA (As Low as Reasonably Achievable) směrem k ALADAIP (As Low as Diagnostically Acceptable being Indication-oriented and Patient-specific) [3]. Adekvátní kvalita obrazu závisí na použité modalitě a klinickém zadání.

Vyhodnoťte CBCT skeny komplexně 

Není sporu o tom, že CBCT poskytuje lepší reprodukci anatomických struktur ve srovnání s dvourozměrnými snímky. 3D zobrazení usnadňuje detekci anatomických variací, vztahů jednotlivých struktur a pomáhá identifikovat původ patologie (neléčené/nedokonale zaplněné kanálky, resorpce kořenů nebo fraktury). 

Variabilita anatomických struktur
Rozpoznání anatomických variant je nesmírně důležité pro plánování léčby a předcházení pooperačním komplikacím. Precizní zobrazení se stává zvláště důležité u chirurgických výkonů, které jsou prováděny v blízkosti zranitelných struktur, včetně Sinus maxillaris, nervových kanálků, popř cév. Jedněmi z málo diskutovaných témat jsou variabilní průběh nervus alveolaris superiorcanalis sinuosus, neurovaskulární kanál a infraorbitální kanál, kterým prochází nervus maxillaris anterior [4].

Detekce periapikálních patologií
3D zobrazování identifikuje až o 40 % více dříve nedetekovatelných lézí [5]. Dvourozměrné zobrazovací modality mohou v trojrozměrném prostředí poskytovat zkreslené informace o anatomických poměrech. Toto platí zejména u endodonticky ošetřených (ale i neošetřených) zubech, zejména v laterálních úsecích horní čelisti. Patel et al. popsal nedostatky přesnosti detekce periapikálních lézí pomocí periapikálních rentgenových snímků u nekrotických zubů [6]. Viditelná radiolucence obklopující apexy závisí na velikosti léze, hustotě a tloušťce kortikalis a vzdálenosti mezi lézí a kortikální lamelou.

Vertikální fraktury kořene
Vertikální fraktury kořene mohou být na rutinním rentgenovém snímku ještě obtížněji zobrazitelné. Dlouhotrvající fraktury obvykle vykazují změny v okolní kostní kresbě. Nicméně, rentgenologicky identifikovat čerstvou zlomeninu může být velmi nesnadné, zejména kvůli artefaktům způsobeným kovovými náhradami, intrapulpálními čepy, kořenovými výplněmi a implantáty. Proto mohou algoritmy jako MAR (metal artifact reduction) výrazně zvýšit výslednou kvalitu snímků. 

Vnější resorpce kořene
Určité nálezy, jako je zevní resorpce kořenů, vyžadují dynamickou navigaci ve třech osách, které poskytuje CBCT sken se zaostřeným zorným polem, aby bylo možno určit prognózu a stanovit adekvátní léčebný plán. Klinický obraz vnější cervikální resorpce značně závisí na velikosti a rozsahu resorpčního procesu. V některých případech klasifikovaných jako třída Heithersay I nebo II, což jsou nálezy obvykle označované jako léze s klinicky dobrou prognózou, může resorptivní proces postihovat až 28 % povrchu kořene. 

Analýza dýchacích cest
CBCT zobrazování poskytuje mnoho možností diagnostiky. Reálný anatomický obraz různých oblastí pomáhá stanovit diagnózu a naplánovat optimální léčbu. CBCT zobrazení pro primární hodnocení dýchacích cest bylo velmi diskutováno. Studie ukázaly, že určité kraniofaciální anomálie souvisí s menšími rozměry horních cest dýchacích [8]. Mezi nejčastější kvalitativní faktory patří retrognácie, hypoplastická maxilla a menší příčný rozměr maxily. Z hlediska kvantity pak může zobrazovací software automaticky vypočítat objem, minimální průměr a délku dýchacích cest [9].

 • Obr. 1: Úzce fokusovaný CBCT sken s vysokým rozlišením zobrazuje distální levou část mandibuly.

  Obr. 1: Úzce fokusovaný CBCT sken s vysokým rozlišením zobrazuje distální levou část mandibuly.

 • Obr. 2: Stejná lokalita jako na obr. 1 zachycená CBCT skenem s nízkou dávkou a nízkým rozlišením.

  Obr. 2: Stejná lokalita jako na obr. 1 zachycená CBCT skenem s nízkou dávkou a nízkým rozlišením.

 • Obr. 3: Koronární řez frontální částí maxily ukazuje přítomnost esovitě zahnutého canalis sinuosus (vpravo).

  Obr. 3: Koronární řez frontální částí maxily ukazuje přítomnost esovitě zahnutého canalis sinuosus (vpravo).

 • Obr. 4: Periapikální RVG laterálního úseku maxily (vpravo).

  Obr. 4: Periapikální RVG laterálního úseku maxily (vpravo).

 • Obr. 5: Stejná situace jako na obr. 4 na fokusovaném CBCT skenu.

  Obr. 5: Stejná situace jako na obr. 4 na fokusovaném CBCT skenu.

 • Obr. 6: Koronární řez ukazuje vertikální frakturu probíhající od okluze k apexu.

  Obr. 6: Koronární řez ukazuje vertikální frakturu probíhající od okluze k apexu.

 • Obr. 7: Stejný zub jako na obr. 6: sagitální řez ukazuje lokalizovanou ztrátu kosti na distální ploše kořene.

  Obr. 7: Stejný zub jako na obr. 6: sagitální řez ukazuje lokalizovanou ztrátu kosti na distální ploše kořene.

 • Obr. 8a–c: Na tenkých CBCT sekvencích je patrný rozsah a lokalizace cervikální resorpce v rozsahu třetiny kořene.

  Obr. 8a–c: Na tenkých CBCT sekvencích je patrný rozsah a lokalizace cervikální resorpce v rozsahu třetiny kořene.

 • Obr. 9: Široké pole CBTC skenu umožňuje analýzu dýchacích cest a zobrazuje jejich rozsah.

  Obr. 9: Široké pole CBTC skenu umožňuje analýzu dýchacích cest a zobrazuje jejich rozsah.

 • Obr. 10: Propojení skenu obličeje, skeletu a digitálního otisku představuje nejen sofistikovanou diagnostickou a plánovací technologii, ale také názornou edukační pomůcku pro pacienta.

  Obr. 10: Propojení skenu obličeje, skeletu a digitálního otisku představuje nejen sofistikovanou diagnostickou a plánovací technologii, ale také názornou edukační pomůcku pro pacienta.

Použití 3D zobrazení nad rámec plánování inzerce implantátů

Dosavadní vývoj nasvědčuje tomu, že dynamické softwarové aplikace založené na trojrozměrném zobrazování se budou dále prudce vyvíjet a stanou se ještě mnohem sofistikovanějšími. Již jsme byli svědky nástupu počítačem podporovaného designování a výroby (CAD/CAM technologie) a 3D plánování implantace. CBCT skeny se mohou automaticky během několika sekund sloučit s digitálními otisky. Poté lze virtuálně naplánovat pozici implantátů včetně definitivní protetické rekonstrukce. Komunikace mezi různými platformami celý proces efektivněji urychluje, což je důležité pro praxi s intenzivním operačním plánem.

Zlepšení softwarových technologií přinese více možností, včetně virtuálních ošetření, simulací a nových možností řízené chirurgie, než jaké jsou dosud k dispozici. CBCT překročí rámec statického obrázku pro vytvoření něčeho hmatatelného. 

Některé z aplikací obsahují dynamický prvek pro reprodukci okluze a pohyb zubních oblouků. To podporuje záměr inkorporovat statické i dynamické parametry k dosažení kompletní diagnostiky. 

Další aplikace zahrnují dynamické navigační systémy sledující polohu hrotu implantátového vrtáku a přenáší ji na předem získaný CBCT snímek pacientovy čelisti, na základě čehož poskytují pokyny pro další hloubení štoly a její umístění v reálném čase. Dynamickou navigaci lze využít také v endodoncii, zejména v případě kalcifikovaných kanálků.

Závěr

Technologie CBCT se stává součástí každodenní praxe. Poskytnutá anatomická a diagnostická přesnost pomocí trojrozměrného zobrazování mají obrovský dopad na prognózu a spolehlivost realizace léčebného plánu. Začlenění 3D zobrazování umožní praktikům přistupovat k případům komplexně, nad rámec zaměření na jednotlivý konkrétní zub.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
3D zobrazení otevírá oči. Široké možnosti a budoucnost využití CBCT
Lea Al Matny, DDS, MS

Dr. Lea Al Matny, DDS, MS, je licencovaná orální a maxilofaciální radioložka ve společnosti SeeThru Reports (seethrureports.com) a klinická specialistka ve společnosti Carestream Dental. Studovala na University of Texas Health v San Antoniu, kde získala jak vysvědčení z orální i maxilofaciální radiologie, tak takémagisterský titul v oboru zubní věda. Je recenzentkou pro orální chirurgii, orální patologii, orální medicínu a radiologii a aktivně se angažuje v činnosti mnoha výborů Americké asociace orální a maxilofaciální radiologie.

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Whitesides L. Cone beam computed tomography: Is dentistry ready for a new standard of care? Cone Beam — International Magazine of Cone Beam Dentistry; No. 04/2014.
 2. Rinaldi M, Ganz S, Motolla A. Computer-guided applications for dental implants, bone grafting, and reconstructive surgery. Elsevier Publications; 2016.
 3. The use of cone-beam computed tomography in dentistry. Advisory statement from the American Dental Association Council on Scientific Affairs. Journal of the American Dental Association;143(8):899-902.
 4. Arruda JA, Silva P, Silva L, et al. Dental implant in the canalis sinuosus: a case report and review of the literature. Case Rep Dent 2017;2017:4810123. doi:10.1155/2017/4810123.
 5. Pope O, Sathorn C, Parashos P. A comparative investigation of cone-beam computed tomography and periapical radiography in the diagnosis of a healthy periapex. J Endod 2014;40(3):360-365. doi:10.1016/j.joen.2013.10.003
 6. Patel, S et al. The detection of periapical pathosis using periapical radiography and cone beam computed tomography - part 1: pre-operative status. International Endodontic Journal 2012;45(8):702-10.
 7. Matny, Lea E et al. A volumetric assessment of external cervical resorption cases and its correlation to classification, treatment planning, and expected prognosis. Journal of Endodontics 2020;46(12): 1929-1930. doi:10.1016/j.joen.2020.10.006.
 8. Neelapu BC, Kharbanda OP, et al. Craniofacial and upper airway morphology in adult obstructive sleep apnea patients: a systematic review and meta-analysis of cephalometric studies. Sleep Med Rev 2017;Feb;31:79–90. doi:10.1016/j. smrv.2016.01.007. Epub 2016 Jan 30.
 9. Schendel SA, Jacobson R, Khalessi S. Airway growth and development: a computerized 3-dimensional analysis. J Oral Maxillofac Surg 2012;70(9):2174-2183. doi:10.1016/j.joms.2011.10.013.
Prodám dvě pece Vaše inzerce

Prodám/Koupím - laboratoř

Prodám dvě pece

další inzeráty

Další články z rubriky:
Multidisciplinární spolupráce při fixní rekonstrukci chrupu Články
Multidisciplinární spolupráce při fixní rekonstrukci chrupu

7. 12. 2023 | Obecná stomatologie

60letý muž se dostavil s žádostí o řešení nevyhovujícího stávajícího protetického ošetření a estetiky úsměvu...

Detail příspěvku

Použití laserů ve stomatologii – gingivektomie provedená diodovým laserem Články
video
Použití laserů ve stomatologii – gingivektomie provedená diodovým laserem

20. 6. 2023 | Obecná stomatologie

Lasery ve stomatologii je možné rozdělit na dva hlavní typy: lasery na měkké...

Detail příspěvku

Případová studie: Léčba kongenitálně chybějících laterálních řezáků Články
Případová studie: Léčba kongenitálně chybějících laterálních řezáků

26. 7. 2023 | Obecná stomatologie

Kongenitální absence jednoho nebo více maxilárních laterálních řezáků...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Artikulátor Vaše inzerce

Prodám/Koupím - laboratoř

Artikulátor

další inzeráty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.