StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Adhezivní náhrada – 1. část

Adhezivní náhrada – 1. část

5. 6. 2019 | Andrea Savi | Oliviero Turillazzi

5 let zkušeností s technikami bez a s minimální preparací

Spolehlivost adhezivních systémů nadále zlepšuje odolnost nových keramických materiálů a umožňuje redukci preparace až do té míry, že se lze ztrátám tvrdých zubních tkání zcela vyhnout. V sérii článků jsou postupně předloženy tři případy, které jsou ukázkou nyní již osvědčené techniky, jenž je výsledkem týmové práce a klinického výzkumu trvajícího více než 10 let.


První případ

Dospělá pacientka si vyžádala protetickou estetickou rehabilitaci po odmítnutí předchozího návrhu ortodonticko-chirurgické léčby.

Na základě estetické analýzy obličeje pacientky bylo zřejmé, že by ortognátní chirurgický zákrok umožnil ortodontistovi snáze dosáhnout optimálního řešení. Další omezení představoval implantát v oblasti zubu 34, který pacientka nechtěla odstranit, přestože nebyl umístěn správně.

Na modelech situace v ústech byly zřetelně vidět změny obou okluzních rovin s následnou nestabilitou a přítomností předčasných kontaktů.

Na základě souhlasu pacientky jsme přistoupili k ortodontické léčbě s cílem dosažení lepšího estetického výsledku a postavení zubů, přičemž jsme předpokládali, že budou nezbytné také protetické korekce. Během léčby jsme řešili problémy se sklonem linie úsměvu ve vztahu k horizontální rovině, bipupilární linii a retní štěrbině.

 

Reklama
 • Skeletální charakteristiky ukazují indikaci pro ortognátní chirurgickou léčbu, o kterou neměla pacientka zájem

  Skeletální charakteristiky ukazují indikaci pro ortognátní chirurgickou léčbu, o kterou neměla pacientka zájem

 • Skeletální charakteristiky ukazují indikaci pro ortognátní chirurgickou léčbu, o kterou neměla pacientka zájem

  Skeletální charakteristiky ukazují indikaci pro ortognátní chirurgickou léčbu, o kterou neměla pacientka zájem

 • Frontální pohled

  Frontální pohled

 • Analýza ze všech stran jasně ukazuje výrazně hluboký skus a značnou extruzi dolních řezáků.

  Analýza ze všech stran jasně ukazuje výrazně hluboký skus a značnou extruzi dolních řezáků.

 • Analýza ze všech stran jasně ukazuje výrazně hluboký skus a značnou extruzi dolních řezáků.

  Analýza ze všech stran jasně ukazuje výrazně hluboký skus a značnou extruzi dolních řezáků.

 • Analýza ze všech stran jasně ukazuje výrazně hluboký skus a značnou extruzi dolních řezáků.

  Analýza ze všech stran jasně ukazuje výrazně hluboký skus a značnou extruzi dolních řezáků.

 • Pohled na okluzální plošky horních a dolních zubů

  Pohled na okluzální plošky horních a dolních zubů

 • Pohled na okluzální plošky horních a dolních zubů

  Pohled na okluzální plošky horních a dolních zubů

 • Pohled na interkuspidaci modelů

  Pohled na interkuspidaci modelů

 • Pohled na interkuspidaci modelů

  Pohled na interkuspidaci modelů

 • Pohled na interkuspidaci modelů

  Pohled na interkuspidaci modelů

 • Analýza dolního modelu odhaluje nesouvislost okluzní roviny

  Analýza dolního modelu odhaluje nesouvislost okluzní roviny

 • Analýza dolního modelu odhaluje nesouvislost okluzní roviny

  Analýza dolního modelu odhaluje nesouvislost okluzní roviny

 • Asymetrie okluzní roviny a os zubů ve vztahu k horizontální a bipupilární linii byla napravena během ortodontické léčby

  Asymetrie okluzní roviny a os zubů ve vztahu k horizontální a bipupilární linii byla napravena během ortodontické léčby

 • Asymetrie okluzní roviny a os zubů ve vztahu k horizontální a bipupilární linii byla napravena během ortodontické léčby

  Asymetrie okluzní roviny a os zubů ve vztahu k horizontální a bipupilární linii byla napravena během ortodontické léčby

 • Konec ortodontické léčby: bylo dosaženo vyhovujícího uspořádání horních frontálních zubů – to umožnilo pokračovat bez dalších protetických zákroků

  Konec ortodontické léčby: bylo dosaženo vyhovujícího uspořádání horních frontálních zubů – to umožnilo pokračovat bez dalších protetických zákroků

 • Konec ortodontické léčby: bylo dosaženo vyhovujícího uspořádání horních frontálních zubů – to umožnilo pokračovat bez dalších protetických zákroků

  Konec ortodontické léčby: bylo dosaženo vyhovujícího uspořádání horních frontálních zubů – to umožnilo pokračovat bez dalších protetických zákroků

 • Konec ortodontické léčby: bylo dosaženo vyhovujícího uspořádání horních frontálních zubů – to umožnilo pokračovat bez dalších protetických zákroků

  Konec ortodontické léčby: bylo dosaženo vyhovujícího uspořádání horních frontálních zubů – to umožnilo pokračovat bez dalších protetických zákroků

 • Detail pozic incizních hran v horní čelisti

  Detail pozic incizních hran v horní čelisti

 • Dlahování skelnými vlákny a kompozitem za účelem udržení výsledku ortodontické léčby

  Dlahování skelnými vlákny a kompozitem za účelem udržení výsledku ortodontické léčby

 • Dlahování skelnými vlákny a kompozitem za účelem udržení výsledku ortodontické léčby

  Dlahování skelnými vlákny a kompozitem za účelem udržení výsledku ortodontické léčby

 • Konec ortodontické léčby: postavení zubů v horní a dolní čelisti

  Konec ortodontické léčby: postavení zubů v horní a dolní čelisti

 • Konec ortodontické léčby: postavení zubů v horní a dolní čelisti

  Konec ortodontické léčby: postavení zubů v horní a dolní čelisti

 • Pohled na okluzi modelů použitých k analýze po ortodontické léčbě

  Pohled na okluzi modelů použitých k analýze po ortodontické léčbě

 • Pohled na okluzi modelů použitých k analýze po ortodontické léčbě

  Pohled na okluzi modelů použitých k analýze po ortodontické léčbě

 • Wax–up pro plánování protetických preparací

  Wax–up pro plánování protetických preparací

 • Wax–up pro plánování protetických preparací

  Wax–up pro plánování protetických preparací

 • Okluzální pohled na diagnostický wax–up

  Okluzální pohled na diagnostický wax–up

 • Okluzální pohled na diagnostický wax–up

  Okluzální pohled na diagnostický wax–up

 • Detaily horních zubů před a po diagnostickém wax–upu

  Detaily horních zubů před a po diagnostickém wax–upu

 • Detaily horních zubů před a po diagnostickém wax–upu

  Detaily horních zubů před a po diagnostickém wax–upu

 • Výsledné preparace se řídily wax–upem a bylo odstraněno jen množství tkání nezbytné pro naplánovanou změnu tvaru

  Výsledné preparace se řídily wax–upem a bylo odstraněno jen množství tkání nezbytné pro naplánovanou změnu tvaru

 • Výsledné preparace se řídily wax–upem a bylo odstraněno jen množství tkání nezbytné pro naplánovanou změnu tvaru

  Výsledné preparace se řídily wax–upem a bylo odstraněno jen množství tkání nezbytné pro naplánovanou změnu tvaru

 • Realizace navržené korunky s preparací řízenou indikacemi diagnostického wax–upu, který maximálně zachovává zdravé zubní tkáně

  Realizace navržené korunky s preparací řízenou indikacemi diagnostického wax–upu, který maximálně zachovává zdravé zubní tkáně

 • Realizace navržené korunky s preparací řízenou indikacemi diagnostického wax–upu, který maximálně zachovává zdravé zubní tkáně

  Realizace navržené korunky s preparací řízenou indikacemi diagnostického wax–upu, který maximálně zachovává zdravé zubní tkáně

 • Realizace navržené korunky s preparací řízenou indikacemi diagnostického wax–upu, který maximálně zachovává zdravé zubní tkáně

  Realizace navržené korunky s preparací řízenou indikacemi diagnostického wax–upu, který maximálně zachovává zdravé zubní tkáně

 • Částečné korunky jsou vyrobeny technikou presování lithium-disilikátové keramiky. Namísto CAD/CAM frézování dáváme přednost presované keramice, a to kvůli záruce naprosté přesnosti.

  Částečné korunky jsou vyrobeny technikou presování lithium-disilikátové keramiky. Namísto CAD/CAM frézování dáváme přednost presované keramice, a to kvůli záruce naprosté přesnosti.

 • Částečné korunky jsou vyrobeny technikou presování lithium-disilikátové keramiky. Namísto CAD/CAM frézování dáváme přednost presované keramice, a to kvůli záruce naprosté přesnosti.

  Částečné korunky jsou vyrobeny technikou presování lithium-disilikátové keramiky. Namísto CAD/CAM frézování dáváme přednost presované keramice, a to kvůli záruce naprosté přesnosti.

 • Částečné korunky jsou vyrobeny technikou presování lithium-disilikátové keramiky. Namísto CAD/CAM frézování dáváme přednost presované keramice, a to kvůli záruce naprosté přesnosti.

  Částečné korunky jsou vyrobeny technikou presování lithium-disilikátové keramiky. Namísto CAD/CAM frézování dáváme přednost presované keramice, a to kvůli záruce naprosté přesnosti.

 • Částečné korunky jsou vyrobeny technikou presování lithium-disilikátové keramiky. Namísto CAD/CAM frézování dáváme přednost presované keramice, a to kvůli záruce naprosté přesnosti.

  Částečné korunky jsou vyrobeny technikou presování lithium-disilikátové keramiky. Namísto CAD/CAM frézování dáváme přednost presované keramice, a to kvůli záruce naprosté přesnosti.

 • Estetické a odolné utěsnění okrajů preparace

  Estetické a odolné utěsnění okrajů preparace

 • Estetické a odolné utěsnění okrajů preparace

  Estetické a odolné utěsnění okrajů preparace

 • Estetické a odolné utěsnění okrajů preparace

  Estetické a odolné utěsnění okrajů preparace

 • Nové okluzní plošky vyrobené z adhezivní keramiky

  Nové okluzní plošky vyrobené z adhezivní keramiky

 • Nové okluzní plošky vyrobené z adhezivní keramiky

  Nové okluzní plošky vyrobené z adhezivní keramiky

Po skončení ortodontické léčby, před odstraněním ortodontického retainéru, byly zuby frontálního úseku zdlahovány páskou ze skelných vláken upevněnou na palatinální plošky.

Ačkoliv ortodontické srovnání distálních zubů podstatně zlepšilo okluzní vztah mezi horní a dolní čelistí, nebylo dosaženo úplné stability.

Přečtěte si také:

Volba materiálu umožnila konzervativní přístup k preparaci zubů, tedy odstranění jen takového množství tkání, které bylo nutné pro vytvoření nové morfologie naplánované na diagnostickém wax-upu. Lithium-disilikátové onleje, adhezivně nacementované na sklovinu, odolávají zatížení žvýkacími silami dokonce i při malé tloušťce a nám to umožnilo provést minimálně invazivní preparace.

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Andrea Savi
Oliviero Turillazzi
Články na podobné téma:
Částečná extrakce: technika ochrany lůžka a digitální workflow Články
Částečná extrakce: technika ochrany lůžka a digitální workflow

24. 5. 2021 | Obecná stomatologie

Autoři článku popisují použití částečné extrakce v případě fraktury korunky horního postranního řezáku...

Detail příspěvku

Skutečně biokonzervativní řešení Články
Skutečně biokonzervativní řešení

3. 2. 2021 | Obecná stomatologie

Díky rozmachu moderních technologií, materiálů a postupů došlo v posledních letech k posunu směrem k miniinvazivním ošetřením, která umožňují zachovat...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

Cookies na našem webu

StomaTeam a jeho partneři potřebují váš souhlas s ukládáním a používáním souborů cookies mimo jiné pro plnohodnotné využití funkcí a možností přizpůsobení obsahu poskytovaných informací a služeb přizpůsobených vašim zájmům. Tento souhlas vyjádříte kliknutím na tlačítko „Souhlasím se všemi cookies“.

Nastavení Souhlasím se všemi cookies
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Více o použití cookies naleznete v sekci Ochrana osobních údajů