StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Zprávy z firem > Můstek Prettau Bridge zhotovený technikou Double Screw

Můstek Prettau Bridge zhotovený technikou Double Screw

11. 5. 2023 | Dr. Andrea Tedesco | PR, Zirkonzahn

Implantologicko-protetické ošetření horní čelisti

Počáteční situace: Pacient vykazoval dobré celkové zdraví, ačkoliv byl silný kuřák. Uvedl dvě neúspěšná implantologická ošetření v důsledku selhání implantátů. Z důvodu výrazné částečné bezzubosti pacient dříve podstoupil periodontální ošetření a dva sinus lifty v pravé části horní čelisti, oba neúspěšně. Migrace zubů způsobená závažnou parodontitidou ovlivnila estetickou i žvýkací funkci chrupu a pacient uváděl bolest při dotyku. Předchozí neúspěšná ošetření způsobila pacientovi psychické potíže. Ošetření popsané v tomto článku směřovalo nejen k obnově ztracené funkce a estetiky, ale také k posílení emočního a sociálního zdraví pacienta.


U pacienta bylo potřeba vyrobit celkové náhrady pro horní i dolní čelist, a to v rámci dvoufázového ošetření. Předložená kazuistika popisuje pouze ošetření horní čelisti, kde byla naplánována monolitická zirkonová náhrada v rozsahu celého zubního oblouku. Náhrada byla zhotovena s ohledem na optimální rekonstrukci vertikálního rozměru, včetně zohlednění prostoru pro budoucí náhradu v dolní čelisti. Po několika měsících in situ byla k horní náhradě zhotovena dolní náhrada v proporcích, kterými bylo dosaženo optimální rekonstrukce úsměvu a vertikálního mezičelistního rozměru. Toto rozhodnutí umožnilo nejen nalezení nejlepšího vertikálního rozměru pro definitivní náhradu, ale také zmírnění stresu pacienta tím, že bylo možno vyhnout se invazivnímu chirurgickému zákroku v obou čelistech současně.

Inzerce

https://redirect.zirkonzahn.com/cz_stomateam-banner-april23_dsm

Plánované ošetření a dostupné možnosti

Po zpracování kompletní anamnézy a diagnostickém vyšetření byla situace jasná: CBCT vyšetření odhalilo značně narušené struktury zubů a silnou atrofii kosti levé strany horní čelisti, kde byla již dříve snaha o dva chirurgické zákroky za účelem sinus liftu. Plánované ošetření zahrnovalo extrakci všech zubů a následné zavedení osmi konvenčních nitrokostních implantátů a jednoho zygomatického implantátu v oblasti postižené silnou atrofií a narušené předchozím selháním implantátů. Dva ze zavedených implantátů, včetně zygomatického, bohužel selhaly. Zbývající implantáty však poskytly dostatečnou oporu pro rekonstrukci celého zubního oblouku. Pro definitivní náhradu byl zvolen monolitický zirkon. Tato volba byla učiněna s ohledem na vynikající funkční a estetické vlastnosti tohoto materiálu, a také na možnost realizovat celý pracovní postup digitálně.

Data pak byla odeslána do zubní laboratoře (Steger Dental Laboratory v Brunico, Itálie), kde byla požadována rekonstrukce navržená podle speciálního protokolu, včetně nové pracovní techniky, funkce Double Screw. V navrhovacím softwaru (Zirkonzahn.Modellier) navrhl prvotní postavení zubů pomocí dostupné virtuální knihovny zubů Heroes Collection. Při výstavbě zubů byla zjištěna značná rozbíhavost a vestibulární sklon zavedených implantátů. Pro co nejlepší estetický výsledek bylo žádoucí vyhnout se umístění přístupových otvorů ke kotvicím šroubkům do viditelné vestibulární strany náhrady, což technika Double Screw umožňuje i v případech značně nepříznivé pozice implantátů.

Navrhování náhrady technikou Double Screw

Double Screw je speciální inovativní technika spočívající v tom, že do třmenu jsou začleněny otvory pro šroubky určené k samostatnému připevnění suprastruktury v podobě náhrady gingivy a zubů: na implantáty je tedy nejprve našroubován třmen a na třmen je poté našroubována suprastruktura. Díky technice Double Screw Metal je nyní možno vyhnout se neestetickým vestibulárně umístěným otvorům pro šroubky, čímž je umožněno zhotovovat vysoce stabilní třmenem podepřené náhrady i v případech kompletních rekonstrukcí chrupu, aniž by byla ohrožena estetika zubního oblouku. V předloženém případě byla základní konstrukce navržena se čtyřmi otvory pro šroubky určenými k připevnění suprastruktury ke třmenu. Navrhovací software je vybaven novou funkcí Double Screw Metal, která umožňuje vizualizaci pozic šroubků i generování závitů pro šroubky v konstrukci třmenu a 3D plánování jejich přesného umístění, včetně optimálního umístění hlaviček šroubků v suprastruktuře.

 • Počáteční situace: Závažná parodontitida, migrace zubů a bolest při dotyku způsobovala pacientovi psychické potíže.

  Počáteční situace: Závažná parodontitida, migrace zubů a bolest při dotyku způsobovala pacientovi psychické potíže.

 • Počáteční situace: Závažná parodontitida, migrace zubů a bolest při dotyku způsobovala pacientovi psychické potíže.

  Počáteční situace: Závažná parodontitida, migrace zubů a bolest při dotyku způsobovala pacientovi psychické potíže.

 • Počáteční situace: Závažná parodontitida, migrace zubů a bolest při dotyku způsobovala pacientovi psychické potíže.

  Počáteční situace: Závažná parodontitida, migrace zubů a bolest při dotyku způsobovala pacientovi psychické potíže.

 • Zubní lékař penetroval kost pomocí speciálního chirurgického nástroje za účelem zavedení zygomatického implantátu.

  Zubní lékař penetroval kost pomocí speciálního chirurgického nástroje za účelem zavedení zygomatického implantátu.

 • Zavedení všech implantátů.

  Zavedení všech implantátů.

 • RTG snímek po zavedení implantátů.

  RTG snímek po zavedení implantátů.

 • 3D pohled na pozice implantátů v plánovacím softwaru.

  3D pohled na pozice implantátů v plánovacím softwaru.

 • Značný vestibulární sklon implantátů – technika Double Screw umožňuje vyhnout se neestetickému umístění přístupových otvorů pro šroubky.

  Značný vestibulární sklon implantátů – technika Double Screw umožňuje vyhnout se neestetickému umístění přístupových otvorů pro šroubky.

 • Značný vestibulární sklon implantátů – technika Double Screw umožňuje vyhnout se neestetickému umístění přístupových otvorů pro šroubky.

  Značný vestibulární sklon implantátů – technika Double Screw umožňuje vyhnout se neestetickému umístění přístupových otvorů pro šroubky.

 • Dvě značky na digitálním šroubku vymezující ideální hloubku jeho zanoření do třmenu k dostatečně stabilnímu ukotvení suprastruktury/náhrady gingivy a zubů.

  Dvě značky na digitálním šroubku vymezující ideální hloubku jeho zanoření do třmenu k dostatečně stabilnímu ukotvení suprastruktury/náhrady gingivy a zubů.

 • Otvor pro šroubek navržený technikou Double Screw (šedě) a původní „konvenčně“ navržené otvory (žlutě).

  Otvor pro šroubek navržený technikou Double Screw (šedě) a původní „konvenčně“ navržené otvory (žlutě).

 • Otvory pro šroubky navržené technikou Double Screw (červeně) a původní „konvenčně“ navržené otvory (žlutě).

  Otvory pro šroubky navržené technikou Double Screw (červeně) a původní „konvenčně“ navržené otvory (žlutě).

 • Návrh náhrady realizovaný pomocí techniky Double Screw.

  Návrh náhrady realizovaný pomocí techniky Double Screw.

 • Funkce Double Screw v navrhovacím softwaru umožňuje vytvoření závitů, které lze následně s vysokou přesností vyfrézovat frézovacími přístroji Zirkonzahn za použití speciálních fréz.

  Funkce Double Screw v navrhovacím softwaru umožňuje vytvoření závitů, které lze následně s vysokou přesností vyfrézovat frézovacími přístroji Zirkonzahn za použití speciálních fréz.

 • Funkce Double Screw v navrhovacím softwaru umožňuje vytvoření závitů, které lze následně s vysokou přesností vyfrézovat frézovacími přístroji Zirkonzahn za použití speciálních fréz.

  Funkce Double Screw v navrhovacím softwaru umožňuje vytvoření závitů, které lze následně s vysokou přesností vyfrézovat frézovacími přístroji Zirkonzahn za použití speciálních fréz.

 • Prettau 2 Dispersive je inovativní zirkon s továrním zbarvením napodobujícím přirozené odstíny zubu od dentinu po sklovinu.

  Prettau 2 Dispersive je inovativní zirkon s továrním zbarvením napodobujícím přirozené odstíny zubu od dentinu po sklovinu.

 • Tovární zbarvení zirkonu umožňuje zjednodušení procesu individualizace, protože již není nezbytné intenzivní ruční dobarvování. V tomto případě byla náhrada před sintrováním individualizována barvivy Colour Liquids.

  Tovární zbarvení zirkonu umožňuje zjednodušení procesu individualizace, protože již není nezbytné intenzivní ruční dobarvování. V tomto případě byla náhrada před sintrováním individualizována barvivy Colour Liquids.

 • Sintrování.

  Sintrování.

 • Po sintrování byla na korunky nanesena barviva ICE Stains 3D by Enrico Steger, aby bylo dosaženo co nejpřirozenějšího vzhledu incize. Na gingivální oblasti byl nanesen estetický keramický materiál.

  Po sintrování byla na korunky nanesena barviva ICE Stains 3D by Enrico Steger, aby bylo dosaženo co nejpřirozenějšího vzhledu incize. Na gingivální oblasti byl nanesen estetický keramický materiál.

 • Po sintrování byla na korunky nanesena barviva ICE Stains 3D by Enrico Steger, aby bylo dosaženo co nejpřirozenějšího vzhledu incize. Na gingivální oblasti byl nanesen estetický keramický materiál.

  Po sintrování byla na korunky nanesena barviva ICE Stains 3D by Enrico Steger, aby bylo dosaženo co nejpřirozenějšího vzhledu incize. Na gingivální oblasti byl nanesen estetický keramický materiál.

 • Pracovní model s analogy implantátů.

  Pracovní model s analogy implantátů.

 • Třmen navržený technikou Double Screw přišroubovaný na pracovním modelu.

  Třmen navržený technikou Double Screw přišroubovaný na pracovním modelu.

 • Suprastruktura našroubovaná do 4 otvorů vyfrézovaných ve třmenu navrženém technikou Double Screw.

  Suprastruktura našroubovaná do 4 otvorů vyfrézovaných ve třmenu navrženém technikou Double Screw.

 • Pohled na bázi definitivní náhrady. Třmen byl anodizován do zlaté barvy pro zvýšení biokompatibility povrchu a redukci šedavého odstínu.

  Pohled na bázi definitivní náhrady. Třmen byl anodizován do zlaté barvy pro zvýšení biokompatibility povrchu a redukci šedavého odstínu.

 • Definitivní horní náhrada in situ zhotovená s ohledem na naplánovanou náhradu celého zubního oblouku v dolní čelisti v druhé fázi ošetření.

  Definitivní horní náhrada in situ zhotovená s ohledem na naplánovanou náhradu celého zubního oblouku v dolní čelisti v druhé fázi ošetření.

Výroba a dokončení

Virtuálně navržený třmen byl vyfrézován frézovacím přístrojem Zirkonzahn a k vyfrézování otvorů se závitem pro šroubky byla použita speciální k tomuto určená fréza (fréza 2G na titan a chromkobalt). Následně byl třmen oskenován a digitalizován pro dokončení suprastruktury dle původního návrhu náhrady. Byl vyfrézován pryskyřičný prototyp náhrady a pacient jej používal po dobu dvou měsíců, během nichž mohl lékař vyhodnotit estetiku i funkci navrženého protetického řešení.

V designu definitivní náhrady nebyly nutné žádné úpravy, protože prototyp splňoval veškeré funkční i estetické požadavky. Definitivní náhrada byla vyfrézována ze zirkonu Prettau 2 Dispersive – inovativního zirkonu s továrním zbarvením napodobujícím přirozené odstíny zubu od dentinu po sklovinu. Z tohoto důvodu je pak velmi snadná individualizace výsledné náhrady, protože již není nutné intenzivní ruční dobarvování. V předloženém případě byla náhrada před sintrováním individualizována pouze tekutinami Colour Liquids (efektem pro zintenzivnění krčkové oblasti a fialovým a modrým odstínem pro incizální oblast) a další drobné detaily byly doplněny po sintrování za použití barviv ICE Stains 3D by Enrico Steger. Estetický keramický materiál byl nanesen pouze v gingiválních oblastech.

Závěry

Definitivní zirkonová náhrada zcela splnila veškeré požadavky lékaře i pacienta. Úspěch ošetření byl výsledkem dobré komunikace mezi zubním lékařem a zubním technikem, stejně jako naprosté důvěry, kterou k sobě tito dva odborníci mají. Tato kazuistika pak především vyzdvihuje úlohu zubní laboratoře, která přesahuje pouhou řemeslnou výrobu a poskytuje zubnímu lékaři informace o nejnovějších inovacích v materiálech a technikách zlepšujících výsledky ošetření. Inovativní technika Double Screw umožňuje výrobu vysoce stabilních náhrad kotvených pomocí třmenu našroubovaného na implantátech, a to i ve složitých případech s vestibulárně skloněnými implantáty ve frontálním úseku, aniž by byla narušena estetika výsledné náhrady.

Případ realizovaný v Zirkonzahn Education Center Brunico, Jižní Tyrolsko, Itálie, ve spolupráci s Dr. Andrea Tedesco | PR, Zirkonzahn

Redakční poznámka: Článek byl poprvé publikován v Clinical Dentistry, 1(8): pp 64–66.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Můstek Prettau Bridge zhotovený technikou Double Screw
Dr. Andrea Tedesco

Specialista v ústní chirurgii a profesor na II. stupni University Master Course pro obor zygomatické implantologie na univerzitě v Pise, Itálie

PR, Zirkonzahn
Další články z rubriky:
Rozhovor o inovativním skeneru iTero Lumina™ Články
Rozhovor o inovativním skeneru iTero Lumina™

2. 4. 2024 | Zprávy z firem

Poskytl Karim Boussebaa, výkonný viceprezident společnosti...

Detail příspěvku

Společnost Align Technology na IDS 2023 Dental Show představila nové inovace Články
Společnost Align Technology na IDS 2023 Dental Show představila nové inovace

5. 4. 2023 | Zprávy z firem

Společnost Align Technology plně využila své přítomnosti na největším...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.