StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Odložená implantace a augmentace – měření stability implantátu pomocí integrovaného modulu ISQ

Odložená implantace a augmentace – měření stability implantátu pomocí integrovaného modulu ISQ

7. 6. 2021 | PD Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg am Lech, Německo

První dolní molár mladého pacienta musel být extrahován kvůli rozsáhlému poškození kazem s endodontickými komplikacemi – pro nahrazení zubu a zabránění stěsnání zdravých sousedních zubů byl zvolen implantát. Šest týdnů po extrakci vykazoval alveol dostatek kosti. Implantace měla být zkombinována s augmentací okolních tkání.


Bezprostředně po zavedení musí implantáty vykazovat adekvátní primární stabilitu, aby byla zajištěna bezpečná oseointegrace. Dosažení primární stability odpovídá adekvátní mechanický točivý moment, respektive odpor točivého momentu, který je možno měřit při zavádění implantátu. Pokud po zavedení vykazuje implantát přílišný „mikropohyb“, mohou do mezery kolem implantátu vrůst pojivové tkáně a k plné oseointegraci nedojde.1 Odpor při dotahování implantátu nicméně závisí, mimo jiné, na těle implantátu a tvaru závitu. Standardní doporučení nejméně 20 až 40 Ncm proto nelze použít u každého implantačního systému.2

Také není možné měření točivého momentu opakovat, aniž by to ohrozilo úspěšnost oseointegrace. Z tohoto důvodu by se k měření stability implantátu měla používat neinvazivní zařízení jako je rezonanční frekvenční analýza (RFA), kde dochází k rozvibrování implantátu pomocí elektromagnetických vln. Tyto vibrace jsou měřeny a převedeny do výsledného kvocientu stability implantátu (ISQ), který má přímou souvislost s mikropohybem implantátu, a tedy jeho protetickou odolností.3, 4 S primární stabilitou implantátu samozřejmě souvisí hustota kosti, do které je implantát zaveden.5 Čím menší je objem a hustota kosti, tím obtížnější je vyhodnocení dostatečné primární stability implantátu a přesné měření ISQ je zde tedy obzvláště důležité a nápomocné.2

Kazuistika

28letému pacientovi, dle anamnézy silnému kuřákovi, bylo nutno extrahovat zub 36 kvůli recidivující apikální periodontitidě. I vzhledem k tomu, že sousední zuby byly intaktní, byl jako náhrada zvolen implantát (obr. 1). Šest týdnů po extrakci byla po preparaci mukoperiosteálního laloku v oblasti původního meziálního alveolu zjištěna neúplná osifikace (obr. 2). Po důkladném odstranění granulační tkáně byl implantát (BlueSky, Bredent) zaveden podle plánu (obr. 3).

Točivý moment při dotažení implantátu momentovým klíčem byl 43 Ncm. Navíc byla po našroubování měřicího pinu (SmartPeg) speciálně uzpůsobeného implantátu změřena hodnota ISQ pomocí sondy k modulu W&H Osstell ISQ (obr. 4). Tento modul je volitelným doplňkem přístroje W&H Implantmed a lze jej připojit k implantologickému motoru (obr. 11). Hodnota ISQ bezprostředně po zavedení byla 64 orovestibulárně a 68 meziodistálně (maximální hodnota = 100). Tyto hodnoty by mohly indikovat otevřené hojení nebo i okamžité umístění náhrady. Vzhledem k nedostatečnému objemu krestální kosti v místě implantátu byla oblast augmentována kostními úlomky shromážděnými při preparaci lůžka pro implantát (obr. 5) a překryta suturou měkké tkáně.

Implantát byl odkryt za dva měsíce a byl na něj našroubován prvek pro modelaci dásní. Po zhojení měkkých tkání a před nasazením náhrady byla znovu změřena stabilita implantátu (obr. 6). Jako referenční, pro určení dalšího postupu ošetření, je brána v potaz vždy nižší naměřená hodnota (obr. 7). Vzhledem k naměřeným hodnotám bylo možno posoudit oseointegraci jako úspěšnou a biologickou stabilitu implantátu jako adekvátní. Ve stejné návštěvě tedy bylo přikročeno k otisku situace pro zhotovení korunkové náhrady (obr. 8). Obrázky 9 a 10 zachycují výslednou monolitickou kompozitní korunku kotvenou na implantátu šroubkem a kontrolní RTG snímek.6

 • Počáteční klinická situace po zhojení extrakční rány v místě zubu 36: Kostní základna byla široká a v místě byl dostatek keratinizované gingivy.

  Počáteční klinická situace po zhojení extrakční rány v místě zubu 36: Kostní základna byla široká a v místě byl dostatek keratinizované gingivy.

 • Po šesti týdnech nebyl alveol v oblasti meziálního kořene plně osifikovaný.

  Po šesti týdnech nebyl alveol v oblasti meziálního kořene plně osifikovaný.

 • Po preparaci implantologickým motorem Implantmed byl stejným motorem našroubován implantát (průměr 4 mm, délka 12 mm) za točivého momentu 43 Ncm.

  Po preparaci implantologickým motorem Implantmed byl stejným motorem našroubován implantát (průměr 4 mm, délka 12 mm) za točivého momentu 43 Ncm.

 • Našroubovaný měřicí pin SmartPeg použitý ke změření kvocientů stability implantátu pomocí integrovaného modulu W&H Osstell ISQ.

  Našroubovaný měřicí pin SmartPeg použitý ke změření kvocientů stability implantátu pomocí integrovaného modulu W&H Osstell ISQ.

 • Kostní deficit v okolí implantátu bylo nutno kompenzovat pomocí autogenních kostních úlomků k rekonstrukci obrysu tkání v okolí implantátu.

  Kostní deficit v okolí implantátu bylo nutno kompenzovat pomocí autogenních kostních úlomků k rekonstrukci obrysu tkání v okolí implantátu.

 • Za dalších deset týdnů bylo možno odstranit prvek na modelaci gingivy, který byl našroubován na implantátu. V lingvobukálním směru byla hodnota ISQ 63 prakticky nezměněna od původní (měřicí sonda byla ve vzdálenosti 2–3 mm).

  Za dalších deset týdnů bylo možno odstranit prvek na modelaci gingivy, který byl našroubován na implantátu. V lingvobukálním směru byla hodnota ISQ 63 prakticky nezměněna od původní (měřicí sonda byla ve vzdálenosti 2–3 mm).

 • Zobrazení hodnoty ISQ na přístroji Implantmed – k měření ISQ není potřebné samostatné zařízení a naměřené hodnoty se ukládají spolu s dalšími údaji o preparaci lůžka pro implantát a z průběhu zavádění implantátu.

  Zobrazení hodnoty ISQ na přístroji Implantmed – k měření ISQ není potřebné samostatné zařízení a naměřené hodnoty se ukládají spolu s dalšími údaji o preparaci lůžka pro implantát a z průběhu zavádění implantátu.

 • Příprava k otiskování pro výrobu definitivní korunky.

  Příprava k otiskování pro výrobu definitivní korunky.

 • Definitivní kompozitní korunka byla v laboratoři nacementována na PEEK hybridní abutment a v ordinaci ji pak bylo možno rovnou našroubovat na implantát.

  Definitivní kompozitní korunka byla v laboratoři nacementována na PEEK hybridní abutment a v ordinaci ji pak bylo možno rovnou našroubovat na implantát.

 • Kontrolní RTG snímek ukazuje úspěšnou oseointegraci implantátu a dosed šroubované korunky beze spáry.

  Kontrolní RTG snímek ukazuje úspěšnou oseointegraci implantátu a dosed šroubované korunky beze spáry.

 • Autor při zákroku s přístrojem Implantmed a integrovaným modulem W&H Osstell ISQ (na obrázku vlevo).

  Autor při zákroku s přístrojem Implantmed a integrovaným modulem W&H Osstell ISQ (na obrázku vlevo).

Diskuze a závěr

V současnosti pacienti očekávají rychlé ošetření, a proto je stále důležitější určení optimálního času pro umístění náhrady. K tomu je nutno přesně změřit primární mechanickou stabilitu implantátu ihned po zavedení (obzvláště, je-li plánováno okamžité zatížení implantátu protetikou) a také sekundární biologickou stabilitu implantátu po jeho oseointegraci. Zavádí-li se implantáty do měkké kosti, jsou samozřejmě průměrně stabilnější spíše po úspěšné oseointegraci než po zavedení.2 Zavádí-li se však implantát do tvrdé nebo hutné kosti, jako ve zde popsaném případě, zůstává hodnota ISQ konstantní nebo se může dokonce snížit, pokud byly počáteční hodnoty vysoké. V takovém případě se vysoká počáteční mechanická stabilita implantátu snižuje procesem oseointegrace a je nahrazena biologickým ukotvením.

Stabilitu implantátu lze lépe popsat jako mikromobilitu a nejlépe jí lze změřit rezonanční frekvenční analýzou (RFA).7, 8 Měření je optimální provádět ve dvou směrech, jako v našem případě.9 Technologie pro měření je volitelně k dostání jako modul, který lze připojit k implantologickému motoru Implantmed. Není potřeba samostatné zařízení. Naměřené hodnoty se zobrazují na dotykové obrazovce implantologického motoru jako kvocient stability implantátu (ISQ). Spolu s křivkou točivého momentu při zavádění a údaji o preparaci lůžka pro implantát jej lze uložit jako součást dokumentace případu. Celkově se jedná o velice uživatelsky přívětivou a spolehlivou technologii pro každodenní práci v implantologii, zvláště pak v kombinaci s přístrojem W&H Implantmed.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Odložená implantace a augmentace – měření stability implantátu pomocí integrovaného modulu ISQ
PD Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg am Lech, Německo

PD Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg am Lech, Německo

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Brunski JB. In vivo bone response to biomechanical loading at the bone/dental-implant interface. Adv Dent Res 1999;13:99-119.
 2. Neugebauer J, Kistler F, Duddeck D, Scheer M, Kistler S, Bayer G, et al. Risikomanagement – objektive Beurteilung der Implantatstabilität. Implantologie Journal 2013.
 3. Pagliani L, Sennerby L, Petersson A, Verrocchi D, Volpe S, Andersson P. The relationship between resonance frequency analysis (RFA) and lateral displacement of dental implants: an in vitro study. Journal of oral rehabilitation 2013;40:221-227.
 4. Suer BT, Yaman Z, Buyuksarac B. Correlation of Fractal Dimension Values with Implant Insertion Torque and Resonance Frequency Values at Implant Recipient Sites. Int J Oral Maxillofac Implants 2016;31:55-62.
 5. Filho LC, Cirano FR, Hayashi F, Feng HS, Conte A, Dib LL, et al. Assessment of the correlation between insertion torque and resonance frequency analysis of implants placed in bone tissue of different densities. J Oral Implantol 2014;40:259-262.
 6. Neugebauer J, Adler S, Kistler F, Kistler S, Bayer G. Der Einsatz von Kunststoffen bei der festsitzenden prothetischen Implantatversorgung. ZWR Das Deutsche Zahnärzteblatt 2013;122:242-245.
 7. Andreotti AM, Goiato MC, Nobrega AS, Freitas da Silva EV, Filho HG, Pellizzer EP et al. Relationship Between Implant Stability Measurements Obtained by Two Different Devices: A Systematic Review. J Periodontol 2017; 88: 281-288.
 8. Herrero-Climent M, Santos-Garcia R, Jaramillo-Santos R, Romero-Ruiz MM, Fernandez-Palacin A, Lazaro-Calvo P, et al. Assessment of Osstell ISQ's reliability for implant stability measurement: a cross-sectional clinical study. Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal 2013;18:e877-882.
 9. Park JC, Kim HD, Kim SM, Kim MJ, Lee JH. A comparison of implant stability quotients measured using magnetic resonance frequency analysis from two directions: a prospective clinical study during the initial healing period. Clinical oral implants research 2010;21:591-597.
Další články z rubriky:
Kompletní rehabilitace pomocí konceptu Helix GM Long a NeoArch Články
Kompletní rehabilitace pomocí konceptu Helix GM Long a NeoArch

21. 9. 2023 | Implantologie

Pacientka, celkově zdravá, se zbytkovým chrupem v horní a dolní čelisti a s horní...

Detail příspěvku

Fotokazuistika: okamžité zatížení implantátů Články
video
Fotokazuistika: okamžité zatížení implantátů

22. 3. 2024 | Implantologie

Pacientka, 45letá žena (Madrid, Španělsko) utrpěla vážnou frakturu zubů 21 a 22...

Detail příspěvku

Je možná úplná reoseointegrace infikovaného dentálního implantátu? Články
Je možná úplná reoseointegrace infikovaného dentálního implantátu?

21. 11. 2023 | Implantologie

Abstrakt: Kompletní reoseointegrace po ošetření periimplantitidy nebyla dosud nikdy publikována...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Sterilizátor Vaše inzerce

Prodám/Koupím - ordinace

Sterilizátor

další inzeráty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.