StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Minimálně invazivní přístup k ošetření pomocí implantátu v distálním úseku horní čelisti

Minimálně invazivní přístup k ošetření pomocí implantátu v distálním úseku horní čelisti

20. 3. 2023 | Gabor Tepper | Christian Jarry | PR, Straumann

Přehodnocení preference ošetření technikou sinus lift jako první možností

Iatrogenní perforace membrány maxilárního sinu při jejím nadzvednutí představuje jednu z nejčastějších intraoperačních komplikací v průměru u 20 % operací augmentace dna sinu 3, 4 a zvyšuje pravděpodobnost pooperační sinusitidy v důsledku bakteriální kontaminace štěpu nebo migrace štěpu do sinu. Vzhledem k tomu, že na potenciální dopad perforace membrány a četnost komplikací má vliv mnoho různých faktorů, jako např. nedostatečná odpovídající chirurgická zkušenost, slabší tloušťka membrány 5, 6 nebo komplexní morfologie sinu,7 je potřeba pečlivě zvážit následné léčebné metody.


Procedura elevace maxilárního sinu je běžně indikována za účelem zvětšení objemu kosti pro axiální zavedení implantátu běžné velikosti do zadní oblasti horní čelisti.8 Prvotní popisy takového umístění implantátu a jeho axiálního zatížení byly odvozeny z teorií uplatňovaných na přirozených zubech, kdy je žádoucí, aby síly působily podél jejich dlouhé osy. V případě implantátů je však aplikování síly tímto způsobem vcelku irelevantní, protože komplexní síly stlačení, tahu a smyku existují makroskopicky v každém závitu implantátu a mikroskopicky při každém zvlnění povrchu implantátu.9

V posledních desetiletích bylo v rámci odvětví průmyslu zubních implantátů značně investováno do výzkumu a vývoje způsobu méně invazivní možnosti léčby pacientů se špatnou denzitou a kvalitou kosti. Jako alternativní řešení, pomocí jehož by bylo možno se vyhnout augmentaci kosti pro umístění standardních implantátů, bylo na základě dlouhodobých důkazů navrženo použití krátkých implantátů s angulovaným umístěním. Zároveň více lékařů došlo k závěru, že úsilí, morbidita, zvýšené náklady a doba léčby vyplývající z vertikální osteotomie, umisťující implantáty podobným způsobem, jako je tomu u přirozených zubů, jsou často vnímány jako přehnaná léčba, a začali se otevírat alternativním možnostem.10, 11, 12

Tato kazuistika popisuje pacienta s omezenou nabídkou kosti v distálním úseku horní čelisti, který byl úspěšně léčen za použití krátkých implantátů a neaxiálního umístění implantátu v oblasti tuberu jako alternativou zákroku elevace sinu.

Inzerce

Kazuistika

Výchozí situace
Pacient, muž ve věku 49 let, nekuřák, s celkovým zdravotním stavem i se stavem dutiny ústní na dobré úrovni, se dostavil do ordinace se stížností na nepřetržitou pulzující bolest zubu 25 trvající déle než sedm dní a také s žádostí o nahrazení chybějících zubů 26 a 27 implantáty. Intraorální vyšetření odhalilo, že zub 25 ošetřený metalokeramickou, povrchově již značně opotřebenou korunkou byl pohyblivý. Po RTG vyšetření bylo zřejmé, že zub 25 byl opatřen korunkou bez předchozího endodontického ošetření. Oblasti 26 a 27 vykazovaly pneumatizaci dna sinu s významně sníženou zbývající vertikální disponibilitou kosti (obr. 1, 2).

Plán léčby
Pacientovi byly předloženy dvě vědecky a klinicky ověřené možnosti léčby:

1. Zub 25: Sejmutí protetické korunky, endodontické ošetření, intraradikulární kotvení retenčního čepu a zhotovení nové korunky. Oblasti 26 a 27: Elevace maxilárního sinu za pomoci vytvoření vnějšího okénka a zavedení kostního štěpu (xenoštěp hovězího původu) – doba hojení místa štěpu 6 měsíců. Následné zavedení implantátů v místě chybějících zubů 26 a 27– nutná doba hojení zavedených implantátů dvanáct týdnů před zahájením protetické fáze.

2. Zub 25: Extrakce s okamžitým zavedením implantátu. Chybějící zub 26: Zavedení krátkého implantátu. Chybějící zub 27: Neaxiální umístění implantátu v oblasti maxilárního tuberu.

Po úspěšném šestitýdenním hojení může být zahájena protetická fáze.

Jelikož pacient uvedl epizody chronické v minulosti se opakující sinusitidy, byla možnost provedení elevace maxilárního sinu vyloučena jako riziková a po uvážení všech souvisejících nákladů a času vynaložených na léčbu se pacient rozhodl pro druhou možnost.

Operační fáze
Po aplikaci lokální anestezie byl veden intrasulkulární řez na zubu 25, aby bylo minimalizováno poškození okrajů měkké tkáně během extrakce. Následoval suprakrestální řez od distální části zubu 25 ke konci tuberu a odklopení mukoperiostálního laloku. V okolí vazů sulku byl použit periotom, aby bylo vyloučeno působení laterálních sil způsobených kleštěmi během extrakce a zachovalo se co nejvíce okolní kosti. Vzhledem k nedostatku prostoru v přirozené kosti apikálním směrem potřebného pro uchycení implantátu, aniž by došlo k perforaci dna maxilárního sinu, bylo rozhodnuto o inzerci implantátu Straumann® BLX Ø 5.0 mm × 12 mm přímo do lůžka bez jakékoli osteotomie, za pomoci konstrukce závitu pro lepší stabilitu implantátu. Implantát byl zpočátku zaveden pomocí násadce při 25 otáčkách za minutu a pomocí ráčny a zařízení pro kontrolu krouticího momentu byl poté uveden do finální polohy konečným točivým momentem 80 Ncm (obr. 3, 4).

V oblasti zubu 26 byla provedena sekvence osteotomie o hloubce 6 mm podle podrobných pokynů výrobce pro měkký typ kosti a byl zaveden krátký implantát Straumann® BLX Ø 5.0 mm × 6 mm s finálním točivým momentem 50 Ncm (obr. 5).

V případě oblasti zubu 27 byla provedena neaxiální osteotomie s apikálním distálním směrem za účelem obejít maxilární sinus a využít dostupnou tuberozitu kosti k provedení osteotomie do hloubky 14 mm. Implantát Straumann® BLX Ø 5.0 mm × 14 mm byl zaveden s finálním točivým momentem 50 Ncm (obr. 6). V rámci jednofázového chirurgického přístupu byl do všech tří oblastí zaveden transgingivální vhojovací abutment bez nutnosti druhého chirurgického zákroku obnažení implantátů. Aby se měkké tkáně dostaly do těsného kontaktu s vhojovacími abutmenty, byly aplikovány do sebe zapadající stehy (obr. 7, 8).

Výsledek ošetření
Na konečném rentgenovém snímku můžeme vidět kompletní oseointegraci všech implantátů, stabilní zachování krestální kosti kolem implantátu umístěného bezprostředně po extrakci zubu a krátkého neaxiálně zavedeného implantátu umístěného směrem k tuberu (obr. 12). 

Pacient byl plně spokojen s estetickým i funkčním výsledkem a byl ohromen minimální invazivností a relativní krátkou dobou trvání celého ošetření.

 • Celkově dobrý zdravotní stav dutiny ústní – panoramatický rtg snímek.

  Celkově dobrý zdravotní stav dutiny ústní – panoramatický rtg snímek.

 • Detailní pohled na rentgenový snímek v oblasti 25, 26 a 27.

  Detailní pohled na rentgenový snímek v oblasti 25, 26 a 27.

 • Implantát Straumann® BLX Ø 5.0 mm × 12 mm připravený k zavedení do oblasti zubu 25.

  Implantát Straumann® BLX Ø 5.0 mm × 12 mm připravený k zavedení do oblasti zubu 25.

 • Kontrolovaná konečná hodnota točivého momentu 80 Ncm.

  Kontrolovaná konečná hodnota točivého momentu 80 Ncm.

 • Implantát Straumann® BLX Ø 5.0 mm × 6 mm připravený k zavedení do oblasti zubu 26.

  Implantát Straumann® BLX Ø 5.0 mm × 6 mm připravený k zavedení do oblasti zubu 26.

 • Implantát Straumann® BLX Ø 5.0 mm x 14 mm připravený k zavedení do oblasti 27.

  Implantát Straumann® BLX Ø 5.0 mm x 14 mm připravený k zavedení do oblasti 27.

 • RB/WB vhojovací abutmenty v poloze umožňující jednofázový chirurgický přístup.

  RB/WB vhojovací abutmenty v poloze umožňující jednofázový chirurgický přístup.

 • Kontinuální do sebe zapadající stehy.

  Kontinuální do sebe zapadající stehy.

 • Rentgenové vyšetření po 6 týdnech.

  Rentgenové vyšetření po 6 týdnech.

 • Stav hojících se měkkých tkání po 6 týdnech.

  Stav hojících se měkkých tkání po 6 týdnech.

 • Finální můstek fixovaný na implantáty pomocí šroubků.

  Finální můstek fixovaný na implantáty pomocí šroubků.

 • Závěrečné rentgenové vyšetření potvrzující oseointegraci a optimální protetické nasazení.

  Závěrečné rentgenové vyšetření potvrzující oseointegraci a optimální protetické nasazení.

Diskuze

Je důležité, aby zubní lékaři stále ovládali provedení chirurgické techniky elevace maxilárního sinu a mohli tak pomoci pacientům, kterým je tento zákrok v zadní oblasti horní čelisti indikován. Aby nedošlo k nejčastější komplikaci v podobě perforace nebo protržení membrány sinu, vyžaduje tento zákrok vysoký stupeň zručnosti. Nedávno publikované studie uvádí, že mezi 25 % a více než 50 % všech případů perforace membrány sinu během zákroku elevace maxilárního sinu pomocí vnějšího okénka končí znehodnocením štěpu a následnou sinusitidou.12

V současnosti pacienti vyžadují účinná, minimálně traumatická a cenově dostupná řešení. Snížení počtu návštěv, zkrácení doby ošetření a redukce zátěže chirurgickým výkonem představovala zejména v době probíhající pandemie onemocnění koronavirem další přínos a přidanou hodnotu. 

Uplatnění krátkých implantátů s angulovaným umístěním v oblasti tuberu a šroubovaných fixních náhrad nabízí spolehlivý a předvídatelný způsob, jak se vyhnout značnému počtu zákroků elevace sinu.13 

Procentuální zastoupení zákroků elevace sinu a následných komplikací, kterým by se bylo možno vyhnout, musí být dále prozkoumáno a musí být definovány klinické pokyny.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Minimálně invazivní přístup k ošetření pomocí implantátu v distálním úseku horní čelisti
Gabor Tepper

Doktor medicíny a stomatologie. Univerzitní profesor specializující se na implantologii, implantační protetiku a chirurgii ústní dutiny. Je zodpovědný za postgraduální vzdělávání na katedře chirurgie ústní dutiny v Gottlieb-Bernhard University Clinic při zubní škole Vídeňské lékařské univerzity v Rakousku. Soukromá praxe ve Vídni zaměřená na implantologii a chirurgii ústní dutiny. Přednášející na národní i mezinárodní úrovni. Autor vědeckých článků a kapitol v knihách.

Minimálně invazivní přístup k ošetření pomocí implantátu v distálním úseku horní čelisti
Christian Jarry | PR, Straumann

Parodontolog a specialista na zubní implantáty. Titul získal na univerzitě Santo Amaro v São Paulo v Brazílii (2005). Vedoucí profesor na Praxis Institute v Brasílii v Brazílii. Pracoval v soukromé praxi a v akademickém prostředí, kde vedl několik školicích aktivit v oblasti implantologie v různých brazilských institucích, včetně ILAPEO Institute v Curitibě v Brazílii. Od roku 2017 je vedoucím klinických vztahů v oddělení Straumann Headquarters v Basileji ve Švýcarsku.

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Moreno Vazquez JC, Gonzalez de Rivera AS, Gil HS, et al: Complication rate in 200 consecutive sinus lift procedures: Guidelines for prevention and treatment. J Oral Maxillofac Surg 72:892,2014
 2. Watzek G, Weber R, Bernhart T, et al: Treatment of patients with extreme maxillary atrophy using sinus floor augmentation and implants: Preliminary results. Int J Oral Maxillofac Surg 27:428, 1998
 3. Pjetursson BE, Tan WC, Zwahlen M, Lang NP: A systematic review of the success of sinus floor elevation and survival of implants inserted in combination with sinus floor elevation. J Clin Periodontol 35(8 suppl):216, 2008
 4. Chiapasco M, Zaniboni M: Methods to treat the edentulous posterior maxilla: Implants with sinus grafting. J Oral Maxillofac Surg 67:867, 2009
 5. Wen S-C, Lin Y-H, Yang Y-C, Wang H-L: The influence of sinus membrane thickness upon membrane perforation during transcrestal sinus lift procedure [published online ahead of print May 29, 2014]. Clin Oral Implants Res. http://dx.doi.org/10.1111/clr.12429.
 6. Pommer B, Unger E, Sütö D, et al: Mechanical properties of the Schneiderian membrane in vitro. Clin Oral Implants Res 20:633, 2009
 7. Zijderveld SA, van den Bergh JP, Schulten EA, ten Bruggenkate CM: Anatomical and surgical findings and complications in 100 consecutive maxillary sinus floor elevation procedures. J Oral Maxillofac Surg 66:1426, 2008
 8. Esposito M, Grusovin MG, Rees J, Karasoulos D, Felice P, Alissa R, Worthington H, Coulthard P. Effectiveness of sinus lift procedures for dental implant rehabilitation: a Cochrane systematic review. Eur J Oral Implantol. 2010 Spring;3(1):7-26. PMID: 20467595.
 9. Lin WS, Eckert SE. Clinical performance of intentionally tilted implants versus axially positioned implants: A systematic review. Clin Oral Implants Res. 2018 Oct;29 Suppl 16:78-105. doi: 10.1111/clr.13294. PMID: 30328193.
 10. Atieh MA, Zadeh H, Stanford CM, Cooper LF. Survival of short dental implants for treatment of posterior partial edentulism: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012 Nov-Dec;27(6):1323-31. PMID: 23189281.
 11. Guljé FL, Raghoebar GM, Vissink A, Meijer HJA. Single crown restorations supported by 6-mm implants in the resorbed posterior mandible: A five-year prospective case series. Clin Implant Dent Relat Res. 2019 Oct;21(5):1017-1022. doi: 10.1111/cid.12825. Epub 2019 Jul 28. PMID: 31353837; PMCID: PMC6899810.
 12. Thoma DS, Zeltner M, Hüsler J, Hämmerle CH, Jung RE. EAO Supplement Working Group 4 - EAO CC 2015 Short implants versus sinus lifting with longer implants to restore the posterior maxilla: a systematic review. Clin Oral Implants Res. 2015 Sep;26 Suppl 11:154-69. doi: 10.1111/clr.12615. Epub 2015 May 21. PMID: 25997901.
 13. Nolan, P.J., Freeman, K. and Kraut, R.A. (2014) Correlation between Schneiderian Membrane Perforation and Sinus Lift Graft Outcome: A Retrospective Evaluation of 359 Augmented Sinus. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 72, 47-52.
Další články z rubriky:
Celokeramické implantáty ve frontálním úseku s těžkým poškozením parodontu Články
Celokeramické implantáty ve frontálním úseku s těžkým poškozením parodontu

6. 6. 2023 | Implantologie

Dvoudílné keramické implantáty se stále více stávají středem zájmu klinické...

Detail příspěvku

Je možná úplná reoseointegrace infikovaného dentálního implantátu? Články
Je možná úplná reoseointegrace infikovaného dentálního implantátu?

21. 11. 2023 | Implantologie

Abstrakt: Kompletní reoseointegrace po ošetření periimplantitidy nebyla dosud nikdy publikována...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.