StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Management ageneze postranních řezáků pomocí implantátů – klíčové faktory pro dosažení vynikajícího výsledku

Management ageneze postranních řezáků pomocí implantátů – klíčové faktory pro dosažení vynikajícího výsledku

14. 8. 2022 | Dr. Miguel A. Iglesia Puig, Španělsko

Ageneze zubů jsou dentální anomálií s vysokou prevalencí, u stálých zubů činí 5,5 % s výjimkou třetích molárů.1 Jedněmi ze zubů nejčastěji postižených agenezí jsou horní postranní řezáky. Kromě abnormálního vzhledu úsměvu mohou pacienti s chybějícími zuby ve frontálním úseku trpět malokluzí, poškozením parodontu, nedostatečným růstem alveolární kosti, sníženou žvýkací schopností a dalšími problémy.2


Náhrada jednoho zubu ve frontálním úseku nesená implantátem je v současné době již dobře zdokumentovanou a předvídatelnou možností protetického ošetření chybějícího zubu v estetické zóně.3 Případy ageneze zubů ve frontálním úseku jsou problematické a je u nich nutno důkladně vyhodnotit mnoho specifických aspektů. Pacienti obvykle potřebují ortodontickou léčbu k úpravě malokluze vyplývající z chybějících zubů. Pro rozhodnutí, zda mezery uzavřít a nahradit špičákem4 nebo mezery otevřít a vytvořit tak dostatek prostoru pro náhradu,5 je nezbytná řádná a pečlivá diagnóza a vhodný plán ošetření. Velmi důležité jsou také biologické aspekty. Přítomná kost je obvykle špatná co do kvality i kvantity, což je nutné zlepšit a upravit chirurgicky. Při rekonstrukci chybějících zubů je také důležité vzít v úvahu všechny estetické aspekty a případné problémy daného případu: linii úsměvu, tvar a velikost sousedních zubů, objem měkkých tkání, periodontální biotyp, případné umístění provizorní náhrady, vzhled laloku v souvislosti se zvolenou chirurgickou technikou a vhodný estetický materiál – vše s ohledem na celkové zdraví pacienta a funkčnost/estetiku jeho úsměvu.

Zde prezentovaný případ spojuje všechny tyto aspekty. Byl řešen pomocí systému implantátů Aadva Implant System (GC Tech) a frézovaného zirkonového abutmentu (frézovací centrum GC Tech, Leuven, Belgie) opatřeného korunkou z keramiky Initial (GC). Je zde jasně patrný význam řádné diagnózy, pečlivý a minimálně invazivní chirurgický přístup a správná volba materiálů.

Kazuistika

29letý pacient s agenezí pravého horního postranního řezáku. Ortodontisté se rozhodli prostor otevřít pro možnost náhrady tohoto chybějícího zubu, a jakmile byl meziodistální a interokluzální prostor dostatečný pro umístění náhrady (obr. 1, 2), byl pacient odeslán k nám.

Po klinickém, radiologickém (CBCT a periapikální RTG) a diagnostickém vyšetření (včetně zhotovení modelů) byl sestaven plán ošetření zahrnující zavedení implantátu úzkého průměru s opožděným zatížením, umístění provizorní náhrady nesené implantátem po druhé chirurgické fázi a estetickou definitivní korunku kotvenou na implantátu šroubkem. CBCT diagnostika zjistila dostatek dostupné kosti v koronární části budoucího implantátu, ale konkávní tvar ve střední a apikální oblasti bukální destičky (obr. 3). Pacient měl nízkou linii úsměvu a silný periodontální biotyp.

 • Výchozí stav – ageneze pravého horního postranního řezáku.

  Výchozí stav – ageneze pravého horního postranního řezáku.

 • Výchozí stav – ageneze pravého horního postranního řezáku.

  Výchozí stav – ageneze pravého horního postranního řezáku.

 • CBCT – dostatek kosti v koronární části a konkavita ve střední a apikální části.

  CBCT – dostatek kosti v koronární části a konkavita ve střední a apikální části.

 • Sekvence vrtáků: a) počáteční vrták

  Sekvence vrtáků: a) počáteční vrták

 • Sekvence vrtáků: b) 2mm kroucený vrták až do délky 7 mm

  Sekvence vrtáků: b) 2mm kroucený vrták až do délky 7 mm

 • Sekvence vrtáků: c) 2mm osteotom až do pracovní délky

  Sekvence vrtáků: c) 2mm osteotom až do pracovní délky

 • Sekvence vrtáků: d) 3mm osteotom až do pracovní délky

  Sekvence vrtáků: d) 3mm osteotom až do pracovní délky

 • Sekvence vrtáků: e) zúžený implantologický vrták úzký až do 12 mm.

  Sekvence vrtáků: e) zúžený implantologický vrták úzký až do 12 mm.

 • Kontrola budoucí pozice implantátu.

  Kontrola budoucí pozice implantátu.

 • Kónický implantát Aadva.

  Kónický implantát Aadva.

 • Zavádění implantátu.

  Zavádění implantátu.

 • Úprava hloubky v místě implantátu pomocí ručního klíče – apikálně je prostor 3 mm mezi platformou implantátu a cementosklovinným spojením u sousedních zubů.

  Úprava hloubky v místě implantátu pomocí ručního klíče – apikálně je prostor 3 mm mezi platformou implantátu a cementosklovinným spojením u sousedních zubů.

 • Zavedený implantát – šířka bukální kosti je 2,5 mm, což je důležité pro dlouhodobou stabilitu periimplantátových tkání.

  Zavedený implantát – šířka bukální kosti je 2,5 mm, což je důležité pro dlouhodobou stabilitu periimplantátových tkání.

 • Sešitá rána.

  Sešitá rána.

 • Sešitá rána.

  Sešitá rána.

 • Jeden týden po zákroku.

  Jeden týden po zákroku.

 • Jeden týden po zákroku.

  Jeden týden po zákroku.

 • Druhá fáze chirurgie s použitím minimálně invazivního přístupu: a) řez

  Druhá fáze chirurgie s použitím minimálně invazivního přístupu: a) řez

 • Druhá fáze chirurgie s použitím minimálně invazivního přístupu: b) okluzální pohled s vhojovacím abutmentem

  Druhá fáze chirurgie s použitím minimálně invazivního přístupu: b) okluzální pohled s vhojovacím abutmentem

 • Druhá fáze chirurgie s použitím minimálně invazivního přístupu: c) bukální pohled

  Druhá fáze chirurgie s použitím minimálně invazivního přístupu: c) bukální pohled

 • Pryskyřičná provizorní korunka kotvená šroubkem, konkávní design emergence profilu.

  Pryskyřičná provizorní korunka kotvená šroubkem, konkávní design emergence profilu.

 • Umístění pryskyřičné provizorní korunky.

  Umístění pryskyřičné provizorní korunky.

 • Ortodontické uzavření mezery: a) po 1 týdnu

  Ortodontické uzavření mezery: a) po 1 týdnu

 • Ortodontické uzavření mezery: b) po 2 týdnech

  Ortodontické uzavření mezery: b) po 2 týdnech

 • Ortodontické uzavření mezery: c) po 3 týdnech

  Ortodontické uzavření mezery: c) po 3 týdnech

 • Zhojení měkkých tkání 3 měsíce po druhé fázi chirurgie.

  Zhojení měkkých tkání 3 měsíce po druhé fázi chirurgie.

 • Domácí bělení: a) před bělením

  Domácí bělení: a) před bělením

 • Domácí bělení: b) po bělení

  Domácí bělení: b) po bělení

 • Příprava individualizované otiskovací kapny kopírující subgingivální část provizorní náhrady.

  Příprava individualizované otiskovací kapny kopírující subgingivální část provizorní náhrady.

 • Příprava individualizované otiskovací kapny kopírující subgingivální část provizorní náhrady.

  Příprava individualizované otiskovací kapny kopírující subgingivální část provizorní náhrady.

 • Příprava individualizované otiskovací kapny kopírující subgingivální část provizorní náhrady.

  Příprava individualizované otiskovací kapny kopírující subgingivální část provizorní náhrady.

 • Příprava individualizované otiskovací kapny kopírující subgingivální část provizorní náhrady.

  Příprava individualizované otiskovací kapny kopírující subgingivální část provizorní náhrady.

 • Emergence profil – okluzální pohled před definitivním otiskováním.

  Emergence profil – okluzální pohled před definitivním otiskováním.

 • Individualizovaný otiskovací abutment v ústech.

  Individualizovaný otiskovací abutment v ústech.

 • Výsledný otisk.

  Výsledný otisk.

 • Definitivní korunková náhrada kotvená šroubkem: individuální zirkonový CAD/CAM abutment fazetovaný keramikou, nacementovaný na kovovou prefabrikovanou základnu.

  Definitivní korunková náhrada kotvená šroubkem: individuální zirkonový CAD/CAM abutment fazetovaný keramikou, nacementovaný na kovovou prefabrikovanou základnu.

 • Definitivní korunková náhrada kotvená šroubkem: individuální zirkonový CAD/CAM abutment fazetovaný keramikou, nacementovaný na kovovou prefabrikovanou základnu.

  Definitivní korunková náhrada kotvená šroubkem: individuální zirkonový CAD/CAM abutment fazetovaný keramikou, nacementovaný na kovovou prefabrikovanou základnu.

 • Definitivní náhrada našroubovaná na implantátu.

  Definitivní náhrada našroubovaná na implantátu.

 • Pohledy na frontální zuby v okluzi: a) před ošetřením

  Pohledy na frontální zuby v okluzi: a) před ošetřením

 • Pohledy na frontální zuby v okluzi: b) po ošetření

  Pohledy na frontální zuby v okluzi: b) po ošetření

 • Pohledy na frontální zuby v okluzi: c) při kontrole po 3 letech

  Pohledy na frontální zuby v okluzi: c) při kontrole po 3 letech

Chirurgická fáze byla započata krestálním řezem směřujícím mírně palatinálně, zasahujícím intrasulkulárně v distální oblasti pravého horního středního řezáku a meziálně od pravého horního špičáku, bez vertikálních uvolňujících řezů.

Kost byla opatrně preparována sekvencí vrtáků volených podle kvantity a kvality kosti, technikou bez irigace za nízké rychlosti (50 ot./min.) a s použitím ručních osteotomů (obr. 4). Osteotomy byly použity, aby bylo možno zachovat co největší množství kosti nízké hustoty, kost zhutnit a rozšířit bukální hřeben ve střední a apikální části.6

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Místo pro implantát bylo mírně podpreparováno, aby byla zajištěna vysoká stabilita implantátu a zabráněno jeho přílišnému zahloubení – také pro zachování co největšího množství krestální kosti a zabránění potenciálnímu poškození kortikální kosti. Jakmile byla dokončena preparace kosti a zkontrolována pozice budoucího implantátu pomocí indikátoru směru a hloubky (obr. 5), byl zaveden implantát s hrubým povrchem z titanu stupně 5 (kónický 12mm implantát, GC Implant Aadva) (obr. 6), a to v souladu s plánem ošetření za točivého momentu 35 Ncm (obr. 7). Bylo dosaženo adekvátní apikokoronární pozice zavedením ručním klíčem (obr. 8), přičemž u bukální destičky byla zachována maximální možná šířka (obr. 9).

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Management ageneze postranních řezáků pomocí implantátů – klíčové faktory pro dosažení vynikajícího výsledku
Dr. Miguel A. Iglesia Puig, Španělsko

Pracuje na plný úvazek ve své soukromé ordinaci ve španělské Zaragoze. Má více než 23letou praxi v orální implantologii a praktickém zubním lékařství a více než 8 let klinických zkušeností se systémem implantátů GC Aadva. Vystudoval zubní lékařství, absolvoval postgraduální implantologický program a získal doktorát na Baskické univerzitě (UPV) ve španělském Bilbau. Dr. Iglesia napsal více než 40 vědeckých článků a 4 kapitoly učebnic. V roce 2001 obdržel výroční cenu Španělské společnosti pro protetiku za nejlepší původní výzkumnou studii. Dr. Iglesia působí ve vědecké radě dentální asociace Aragón Dental Association a je členem redakční rady a týmu recenzentů různých mezinárodních stomatologických časopisů. Od roku 2010 je externím konzultantem pro časopis The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants.

 
Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Polder BJ, et al. A meta-analysis of the prevalence of dental agenesis of permanent teeth. Comm Dent Oral Epid 2004; 32: 217-26.
 2. Rakhshan V. Congenitally missing teeth (hypodontia): A review of the literature concerning the etiology, prevalence, risk factors, patterns and treatment. Dent Res J 2015; 12: 1-13.
 3. den Hartog L, et al. Treatment outcome of immediate, early and conventional single-tooth implants in the aesthetic zone: a systematic review to survival, bone level, soft-tissue, aesthetics and patient satisfaction. J Clin Period 2008; 35: 1073-1086.
 4. Zachrisson BU, et al. Congenitally missing maxillary lateral incisors: canine substitution. Am J OrthodDentofacOrthoped 2011; 139: 434-45.
 5. Kinzer GA, etalk. Managing congenitally missing lateral incisors. Part III: single-tooth implants. J Esthet Rest Dent 2005; 17: 202-10.
 6. Summers RB. A new concept in maxillary implant surgery: the osteotome technique. Compendium 1994; 15: 152-6.
HS-K-feilen dentální produkty
HS-K-feilen

Kořenové nástroje – Pilníky (Files)

další dentální produkty

Další články z rubriky:
Preparace štoly pro implantát digitálním Er:YAG laserovým násadcem Články
Preparace štoly pro implantát digitálním Er:YAG laserovým násadcem

8. 6. 2023 | Implantologie

Řada studií hovoří o schopnosti laserů se středně silným infračerveným...

Detail příspěvku

Perfektní alternativa k sinus liftu a augmentaci Články
video
Perfektní alternativa k sinus liftu a augmentaci

30. 8. 2023 | Implantologie

Ať už pacienti nebo lékaři: Obě skupiny jsou přesvědčeny, že augmentativní zákroky, jako je sinus lift, jsou téměř...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Praktický kurz základy dentální implantologie vzdělávací akce
Praktický kurz základy dentální implantologie

Pá 24. 5. 2024 – So 25. 5. 2024 | 14:00 – 15:30 hod., 1,5 dne

další dentální vzdělávací akce

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.