StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Horizontální augmentace

Horizontální augmentace

21. 9. 2021 | Dr. Istvan Urban, Loma Linda University, USA

Článek pojednává o horizontální augmentaci alveolárního hřebene za použití vstřebatelné membrány Geistlich Bio-Gide a kombinace granulátu autogenní kosti s materiálem Geistlich Bio-Oss. Zahrnuje ukázku a vysvětlení augmentace „sausage technikou“: Membrána Geistlich Bio-Gide stabilizuje částice kostního štěpu a působí jako nepohyblivý „obal“.


Hlavní možností ošetření zajišťujícího optimální kostní oporu pro oseointegrované dentální implantáty se v poslední době stává augmentace využívající řízené regenerace kosti (GBR).1, 2 Pro horizontální augmentaci představují specifi cký problém tzv. ostré hřebeny nebo také bezzubé čelisti Cawoodovy a Howellovy IV. třídy. Potřebná výška hřebene je u nich dostačující, ale šířka je nedostatečná, díky čemuž je zavedení implantátu bez předchozího zákroku často nemožné. V klinických studiích využívajících GBR při ošetření u ostrých hřebenů jsou používány nevstřebatelné i vstřebatelné membrány.1, 3, 5 Vstřebatelné membrány vykazují lepší kompatibilitu s měkkými tkáněmi než membrány nevstřebatelné.4 V nedávné prospektivní studii realizované u 22 pacientů a 25 hřebenů, byla horizontální augmentace hřebene provedena za použití pomalu vstřebatelné membrány a buď samotného autogenního granulovaného kostního štěpu nebo autogenního granulovaného kostního štěpu smíchaného s materiálem Geistlich Bio-Oss (v poměru 1 : 1). Bylo dosaženo průměrné šířky kosti 5,5 mm. Klinicky vykazovaly štěpy s Geistlich Bio-Oss dobré začlenění do nově vytvořeného hřebenu.5 Tento závěr byl podpořen dostupnou histologií z augmentované oblasti prokazující, že se materiál Geistlich Bio-Oss propojil v hustou síť nově vytvořené kosti.

V experimentálních studiích vykazovaly nativní kolagenové membrány vynikající biokompatibilitu a stejnou úroveň tvorby kosti v defektech typu dehiscence jako nevstřebatelné a pomalu vstřebatelné membrány.6, 7 To může naznačovat, že není nutné používat při horizontální augmentaci hřebene pomalu vstřebatelné membrány. Z důvodu ověření této hypotézy byla nedávno zopakována prospektivní studie zaměřená na pomalu vstřebatelné membrány, která využívala stejné materiály kostních štěpů a nativní kolagen spolu se vstřebatelnými membránami Geistlich Bio-Gide. Výsledky této studie kazuistik byly výborné a níže je uveden jeden ukázkový případ. Použití granulovaných kostních štěpů a vstřebatelných membrán při ošetření ostrých defektů technikou horizontální augmentace může vést u pacientů s těmito defekty k menší morbiditě. Použití materiálu Geistlich Bio-Oss při těchto procedurách navíc může omezit nutnost odběru autogenní kosti a celkově může vést k nižší morbiditě, většímu pohodlí a spokojenosti pacienta s těmito regeneračními procedurami. Naprostá absence závažných komplikací v místech odběru v této studii jednoznačně hovoří pro potenciální přínos materiálu Geistlich Bio-Oss při použití u tohoto typu procedur.5

Reklama

Sausage technika

Týká se stabilizace částic kostního štěpu membránou, která působí jako imobilizační „obal“ v prvních týdnech hojení kosti. Při GBR jsou jako zlatý standard nadále zmiňovány nevstřebatelné, titanem vyztužené e-PTFE membrány, nicméně často zaznamenávané problémy s měkkými tkáněmi a nutnost odstranění membrány napomohly vývoji a zavedení používání vstřebatelných Sausage technika Týká se stabilizace částic kostního štěpu membránou, která působí jako imobilizační „obal“ v prvních týdnech hojení kosti. Při GBR jsou jako zlatý standard nadále zmiňovány nevstřebatelné, titanem vyztužené e-PTFE membrány, nicméně často zaznamenávané problémy s měkkými tkáněmi a nutnost odstranění membrány napomohly vývoji a zavedení používání vstřebatelných membrán. Sausage technika využívá nativní kolagen a vstřebatelnou membránu k úplné imobilizaci a ochraně granulovaného kostního štěpu po dobu prvních týdnů zrání štěpu. Membránu vyztuženou titanem je možné překonat pevnou fixací vstřebatelné membrány na lingvální/palatinální a vestibulární straně. Tato technika vede k imobilizaci materiálu štěpu a současně umožňuje tvorbu potřebného množství kosti.

Medikace

Pacient byl premedikován amoxicillinem 2 g jednu hodinu před chirurgickým zákrokem a penicilinem 500 mg třikrát denně po dobu jednoho týdne po zákroku.

 • Okluzální pohled na silně atrofovaný hřeben v distální části dolní čelisti.

  Okluzální pohled na silně atrofovaný hřeben v distální části dolní čelisti.

 • Okluzální pohled na tenký hřeben v distální části dolní čelisti. V oblasti keratinizované gingivy na středu hřebenu byl proveden mukoperiostální řez.

  Okluzální pohled na tenký hřeben v distální části dolní čelisti. V oblasti keratinizované gingivy na středu hřebenu byl proveden mukoperiostální řez.

 • Recipientní oblast kosti byla opatřena několika dekortikačními otvory a autogenní kost byla odebrána ze zevního šikmého hřebene za použití poloviny z 4mm trepanu.

  Recipientní oblast kosti byla opatřena několika dekortikačními otvory a autogenní kost byla odebrána ze zevního šikmého hřebene za použití poloviny z 4mm trepanu.

 • Bukální pohled po umístění směsi autogenní granulované kosti a granulí Geistlich Bio-Oss v poměru 1 : 1.

  Bukální pohled po umístění směsi autogenní granulované kosti a granulí Geistlich Bio-Oss v poměru 1 : 1.

 • Bukální pohled na jednu membránu Geistlich Bio-Gide fixovanou titanovými piny. Piny mají průměr 1 mm a jsou v kortikální kosti dolní čelisti stabilní.

  Bukální pohled na jednu membránu Geistlich Bio-Gide fixovanou titanovými piny. Piny mají průměr 1 mm a jsou v kortikální kosti dolní čelisti stabilní.

 • Okluzální pohled.

  Okluzální pohled.

 • Periosteální uvolňující řez mezi dvěma vertikálními řezy je veden tak, aby bylo dosaženo dostatečné pružnosti. Lalok se pak sešije ve dvou vrstvách.

  Periosteální uvolňující řez mezi dvěma vertikálními řezy je veden tak, aby bylo dosaženo dostatečné pružnosti. Lalok se pak sešije ve dvou vrstvách.

 • Bukální pohled na měkké tkáně po třech týdnech bezproblémového hojení.

  Bukální pohled na měkké tkáně po třech týdnech bezproblémového hojení.

 • Okluzální pohled na nově vytvořený hřeben při opětovném odklopení po 7 měsících.

  Okluzální pohled na nově vytvořený hřeben při opětovném odklopení po 7 měsících.

 • Byly zavedeny dva implantáty s dobrou primární stabilitou. Všimněte si vynikajícího začlenění materiálu Geistlich Bio-Oss do autologního štěpu.

  Byly zavedeny dva implantáty s dobrou primární stabilitou. Všimněte si vynikajícího začlenění materiálu Geistlich Bio-Oss do autologního štěpu.

 • Periapikální RTG snímek při zavádění implantátu.

  Periapikální RTG snímek při zavádění implantátu.

 • Konečný výsledek 2 roky po zatížení implantátu.

  Konečný výsledek 2 roky po zatížení implantátu.

Použité materiály

Protizánětlivá medikace: 50 mg Diclofenac, Catafl am, Novartis Pharmaceuticals
Lokální anestezie: Articain-hydrochlorid s adrenalinem 1 : 100 000
Materiál šití (ePTFE): GORE-TEX CV-5 Suture, W.L. Gore & Associates, Inc.
Implantát: Brånemark System, Nobel Biocare
Fixační piny: Master-Pin System, Meisinger

Cíle ošetření

Cílem tohoto ošetření je předvídatelně dosáhnout šířky kosti optimální pro zavedení implantátu, a to technikou, která má minimální morbiditu a napomáhá větší spokojenosti pacienta.

Přečtěte si také:
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Horizontální augmentace
Dr. Istvan Urban, Loma Linda University, USA

Dr. Istvan Urban
Sodras utca 9, Budapest, Hungary 1026, e-mail: istvan@implant.hu, website: www.implant.hu

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Buser D, Ingimarsson S, Dula K, Lussi A, Hirt HP, Belser UC. Long-term stability of osseointegrated implants in augmented bone: A 5-year prospective study in partially edentulous patients. Int J Periodontics Restorative Dent 2002; 22:109-117.
 2. Urban IA, Jovanovic S, Lozada JL. Vertical ridge augmentation using guided bone regeneration (GBR) in three clinical scenarios prior to implant placement: A retrospective study of 35 patients 12 to 72 months after loading. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24:502-510.
 3. Zitzmann NU, Schärer P, Marinello CP. Long-term results of implants treated with guided bone regeneration: A 5-year prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants 2001;16:355-366.
 4. Hämmerle CHF, Jung RE, Yaman D, Lang NP. Ridge augmentation by applying bioresorbable membranes and deproteinized bovine bone mineral: A report of twelve consecutive cases. Clin Oral Impl Res 2008;19:19-25.
 5. Urban IA, Nagursky H; Lozada JL: Horizontal ridge augmentation with a resorbable membrane and particulated autogenous bone with or without anorganic bovine bone-derived mineral: A prospective case series in 22 patients, Int J Oral Maxillofac Implants 2011;26(2):404-14.
 6. Rothamel D, Schwarz F, Sculean A, Herten M, Scherbaum W, Becker J.Biocompatibility of various collagen membranes in cultures of human PDL fibroblasts and human osteoblast-like cells. Clin Oral Implants Res. 2004;15(4):443-9.
 7. Schwarz F, Rothamel D, Herten M, Wüstefeld M, Sager M, Ferrari D, Becker J. Immunohistochemical characterization of guided bone regeneration at a dehiscence-type defect using different barrier membranes: An experimental study in dogs. Clin Oral Implants Res. 2008;19(4):402-15.
Články na podobné téma:
Biomechanika implantátů – biomechanické faktory při řešení komplikovaných situací Články
Biomechanika implantátů – biomechanické faktory při řešení komplikovaných situací

20. 5. 2020 | Implantologie

Prediktabilní oseointegrace dentálních implantátů umožňuje zaměřit se i na jiné aspekty úspěšnosti implantologického...

Detail příspěvku

Ošetření pomocí implantátů: Jednoduché, bezpečné a reprodukovatelné Články
Ošetření pomocí implantátů: Jednoduché, bezpečné a reprodukovatelné

18. 3. 2021 | Implantologie

Mám velmi jednoduchý vkus. Spokojím se vždy s tím nejlepším.“ Tento známý citát Oscara Wildea je možné použít...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.