StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Endodoncie > Klinická aplikace reciprokačních nástrojů WaveOne Gold – 1. část

Klinická aplikace reciprokačních nástrojů WaveOne Gold – 1. část

18. 9. 2019 | Peet van der Vyver | Martin Vorster

Systém nikltitanových nástrojů WaveOne byl představen na dentálním trhu v roce 2011. Jednalo se o zabalený, předsterilizovaný, jednorázový systém, který byl navržen tak, aby tvaroval systémy kořenových kanálků na morfologii pravidelně se zužujícího kónusu (Webber a kol., 2011; Van der Vyver, 2011). V poslední době byla představena nová generace reciprokačních nástrojů WaveOne Gold. Podle Webbera (2015) nabízí tyto jednorázové tvarovací nástroje zubnímu lékaři jednodušší použití, bezpečnost, lepší účinnost a mechanické vlastnosti ve srovnání s předchozí generací reciprokačních nástrojů.


Proč reciprokace?

Když konvenční nikltitanové nástroje rotují v kanálcích, jsou vystaveny strukturální únavě, která, pokud pokračuje, nakonec vede k jejich zlomení (Sotokawa, 1988; Pruett, Clement, Carnes, 1997). Torze a únava v ohybu jsou dva hlavní důvody tohoto selhání (Serene, Adams, Saxena, 1995). Torzní fraktury se vyskytují, když se špička nebo jakákoli jiná část rotujícího nástroje drží stěny kořenového kanálku, zatímco zbytek nástroje se stále otáčí. Zlom v důsledku ohybové únavy (ohybové napětí) nastává, když je nástroj, který již byl oslaben únavou materiálu, vystaven dalšímu napětí. Nástroj se nedrží na stěně kořenového kanálku, ale volně rotuje, dokud nedojde k jeho zlomení v místě maximálního ohybu (Gabel a kol., 1999; Sattapan, Palamara, Messer, 2000). Množství ohybové námahy vynaložené na nástroj závisí na anatomii kořenového kanálku a logicky je větší v zakřivených kořenových kanálcích (Pruett, Clement, Carnes, 1997).

První studie, v níž bylo experimentováno se střídajícím se pohybem, byla od Yareda v roce 2008, v rámci které byl používán nástroj Protaper F2 (Dentsply Sirona) v reciprokačním pohybu (Yared, 2008). Střídavé změny ve směru otáčení by teoreticky snížily počet cyklů nástroje, a tudíž snížily i cyklickou únavu nástroje ve srovnání s tím, který byl používán v konzistentním rotačním pohybu (You a kol., 2010; Varela-Patiño a kol., 2010). Studie ukázala velký příslib pro snížení počtu nástrojů potřebných pro postupné vyčištění a vytvarování při minimalizaci možné kontaminace a zmírnění úzkosti ošetřujícího lékaře z možnosti selhání nástroje (Yared, 2008). Kromě těchto výhod se ukázalo, že preparace je rychlejší než při použití stejného nástroje v plné rotaci (You a kol., 2010). Tato zjištění byla v roce 2012 potvrzena Bürkleinem a Schäferem, když porovnávali systémy Reciproc (VDW) a WaveOne (Dentsply Sirona) působícími reciprokačním pohybem oproti Mtwo (VDW) a Protaper při konvenčním používání (Bürklein, Schäfer, 2012).

Reklama
 • Nástroje WaveOne Gold se mohou jevit lehce zakřivené, pokud jsou vyjmuty ze zahnutého kořenového kanálku, protože slitina vykazuje menší tvarovou paměť v porovnání s konvenčním nikltitanem nebo slitinou M-Wire

  Nástroje WaveOne Gold se mohou jevit lehce zakřivené, pokud jsou vyjmuty ze zahnutého kořenového kanálku, protože slitina vykazuje menší tvarovou paměť v porovnání s konvenčním nikltitanem nebo slitinou M-Wire

 • Obr. 2: Nástroj WaveOne Gold Small (20/07),Obr. 3: Nástroj WaveOne Gold Primary (25/07), Obr. 4: Nástroj WaveOne Gold Medium (35/06), Obr. 5: Nástroj WaveOne Gold Large (45/05)

  Obr. 2: Nástroj WaveOne Gold Small (20/07),Obr. 3: Nástroj WaveOne Gold Primary (25/07), Obr. 4: Nástroj WaveOne Gold Medium (35/06), Obr. 5: Nástroj WaveOne Gold Large (45/05)

 • Dříky nástrojů WaveOne Gold (dole) jsou o 2 mm kratší ve srovnání s předchozí generací (nahoře)

  Dříky nástrojů WaveOne Gold (dole) jsou o 2 mm kratší ve srovnání s předchozí generací (nahoře)

 • Pooperační rentgen po ošetření kořenových kanálků horního levého prvního moláru, kde byla provedena preparace kořenového kanálku jediným nástrojem WaveOne Gold Primary (Dentsply Sirona)

  Pooperační rentgen po ošetření kořenových kanálků horního levého prvního moláru, kde byla provedena preparace kořenového kanálku jediným nástrojem WaveOne Gold Primary (Dentsply Sirona)

 • Obr. 8: Předoperační periapikální rentgenový snímek avitálního horního prvního premoláru s kazem pod dříve zhotovenou kompozitní výplní Obr. 9: Bukální kořenový kanálek zprůchodněný (šipka) s nástrojem K-File velikosti 10

  Obr. 8: Předoperační periapikální rentgenový snímek avitálního horního prvního premoláru s kazem pod dříve zhotovenou kompozitní výplní Obr. 9: Bukální kořenový kanálek zprůchodněný (šipka) s nástrojem K-File velikosti 10

 • Obr. 10: Periapikální rentgenový snímek zobrazující polohu nástrojů během stanovení pracovní délky – dvakrát K-File o velikosti 10 v bukálním a palatinálním kořenovém kanálku, Obr. 11: Klinické potvrzení reprodukovatelné glide path: „Supervolný” K-File 10

  Obr. 10: Periapikální rentgenový snímek zobrazující polohu nástrojů během stanovení pracovní délky – dvakrát K-File o velikosti 10 v bukálním a palatinálním kořenovém kanálku, Obr. 11: Klinické potvrzení reprodukovatelné glide path: „Supervolný” K-File 10

 • Obr. 12: Nástroj Proglider (Dentsply Sirona) je použit pro rozšíření reprodukovatelné mikro glide path

  Obr. 12: Nástroj Proglider (Dentsply Sirona) je použit pro rozšíření reprodukovatelné mikro glide path

 • Obr. 14: Nástroj WaveOne Gold Primary po prvním preparačním cyklu – všimněte si žlábků vyplněných dentinovými pilinami, Obr. 15: Řezací hrana dvou nástrojů WaveOne Gold Primary

  Obr. 14: Nástroj WaveOne Gold Primary po prvním preparačním cyklu – všimněte si žlábků vyplněných dentinovými pilinami, Obr. 15: Řezací hrana dvou nástrojů WaveOne Gold Primary

 • Obr. 16: a) Výplachový roztok b) K-File 08 nebo 10 je zaveden na plnou pracovní délku s použitím rotačních pohybů c) posledním krokem je vypláchnutí uvolněných míst

  Obr. 16: a) Výplachový roztok b) K-File 08 nebo 10 je zaveden na plnou pracovní délku s použitím rotačních pohybů c) posledním krokem je vypláchnutí uvolněných míst

 • Obr. 17: a) Stop terčík se znovu nastaví na délku o dalších 4 až 6 mm nebo až k bodu předem stanovené pracovní délky; b) nástroj je znovu aktivován a začneme vypracovávat kořenový kanálek, dokud stop terčík nedosáhne referenčního bodu

  Obr. 17: a) Stop terčík se znovu nastaví na délku o dalších 4 až 6 mm nebo až k bodu předem stanovené pracovní délky; b) nástroj je znovu aktivován a začneme vypracovávat kořenový kanálek, dokud stop terčík nedosáhne referenčního bodu

 • Obr. 18: Ruční nikltitanový nástroj o velikosti 25/02, který sedí na pracovní délku potvrdil finální tvar bukálního kanálku, Obr. 19: Rentgenový snímek gutaperčových čepů, Obr. 20: Endodontická irigační koncovka EDDY (VDW) poháněná Air Scalerem

  Obr. 18: Ruční nikltitanový nástroj o velikosti 25/02, který sedí na pracovní délku potvrdil finální tvar bukálního kanálku, Obr. 19: Rentgenový snímek gutaperčových čepů, Obr. 20: Endodontická irigační koncovka EDDY (VDW) poháněná Air Scalerem

 • Výsledný fi nální rentgenový snímek po obturaci kořenových kanálků

  Výsledný fi nální rentgenový snímek po obturaci kořenových kanálků

 • a) Preoperační periapikální rentgen; b) pooperační výsledek po preparaci kořenových kanálků, irigaci a zaplnění

  a) Preoperační periapikální rentgen; b) pooperační výsledek po preparaci kořenových kanálků, irigaci a zaplnění

 • a) Preoperační periapikální rentgen; b) pooperační výsledek po preparaci kořenových kanálků, irigaci a zaplnění

  a) Preoperační periapikální rentgen; b) pooperační výsledek po preparaci kořenových kanálků, irigaci a zaplnění

 • a) Preoperační periapikální rentgen; b) pooperační rentgenový snímek poté, co byly kanálky vypracovány jedním nástrojem WaveOne Gold Primary a poté byly zaplněny

  a) Preoperační periapikální rentgen; b) pooperační rentgenový snímek poté, co byly kanálky vypracovány jedním nástrojem WaveOne Gold Primary a poté byly zaplněny

 • Obr. 25: a) Preoperační periapikální rentgen – všimněte si bifurkace ve střední třetině kanálku špičáku. b) Dva gutaperčové čepy WaaveOne Gold Primary dosazené skrze labiální přístupovou kavitu c) Konečný výsledek po zaplnění kořenového kanálku

  Obr. 25: a) Preoperační periapikální rentgen – všimněte si bifurkace ve střední třetině kanálku špičáku. b) Dva gutaperčové čepy WaaveOne Gold Primary dosazené skrze labiální přístupovou kavitu c) Konečný výsledek po zaplnění kořenového kanálku

 • Obr. 26: a) Preoperační periapikální rentgenové vyšetření ukázalo, že zub byl dříve akutně endodonticky ošetřen; b) pooperační rentgen poté, co byly čtyři kanálky vypracovány s jediným nástrojem WaveOne Gold Primary a následně zaplněny

  Obr. 26: a) Preoperační periapikální rentgenové vyšetření ukázalo, že zub byl dříve akutně endodonticky ošetřen; b) pooperační rentgen poté, co byly čtyři kanálky vypracovány s jediným nástrojem WaveOne Gold Primary a následně zaplněny

Reciprokační pohyb

Namísto rotačního pohybu nástroje pracují zpětným rotačním pohybem „balancované síly“ (Sotokawa, 1988) a jsou poháněny předprogramovaným motorem (motor X-Smart Plus vybavený koncovkou s redukcí 6 : 1) (Dentsply Sirona) nebo novým endodontickým motorem X-Smart IQ (Dentsply Sirona) vybaveným koncovkou s redukcí 8 : 1 (spárovaným s iPad mini), který je schopen otáčet nástroji vpřed a vzad reciprokačním pohybem. Pohyb proti směru hodinových ručiček (CCW) o 150 ° je schopen posunout nástroj apikálně tak, že je dentin na stěně kořenového kanálku odříznut.

Přečtěte si také:

Tento pohyb je následován pohybem ve směru hodinových ručiček (CW) o 30 °, který zajišťuje, že se nástroj uvolní od dentinu před přenesením nadměrného torzního napětí na kovovou slitinu a předtím, než se nástroj může zaseknout do kořenového kanálku. Tři sekvenční reciprokační cykly dokončí jednu celou obrácenou (CCW) rotaci a opakovaný řezací a uvolňovací proces dovolí nástroji postupovat apikálně do kořenového kanálku (Webber a kol., 2011). Tento nerovnoměrný vratný pohyb CW/CCW systému WaveOne Gold má následující výhody oproti systémům s kontinuální rotací:

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Peet van der Vyver

je profesorem na Oddělení stomatologie na Fakultě stomatologie na Univerzitě v Pretorii (Jihoafrická republika). Je v soukromé praxi zaměřené na endodoncii v Sandtonu v Jihoafrické republice (pro více informací navštivte www.studio4endo.com).

Martin Vorster

je přednášejícím na Oddělení stomatologie na Fakultě stomatologie na Univerzitě v Pretorii, Jihoafrická republika.

Články na podobné téma:
Endodontický výplachový protokol: Koncentrace musí souhlasit Články
Endodontický výplachový protokol: Koncentrace musí souhlasit

3. 4. 2020 | Endodoncie

Specialista na endodoncii, Dr. Tomas Lang, vysvětluje svůj výplachový protokol u endodontických ošetření.

Detail příspěvku

Endodontický restart: debridement s adaptivním jádrem a finální dezinfekce Články
Endodontický restart: debridement s adaptivním jádrem a finální dezinfekce

7. 4. 2020 | Endodoncie

Před padesáti lety představil Dr. Herbert B. Schilder dva vědecké koncepty pro obor endodoncie: zúženou křivku...

Detail příspěvku

 Navigovaný endodontický přístup u kalcifikovaných frontálních zubů: Kazuistika Články
Navigovaný endodontický přístup u kalcifikovaných frontálních zubů: Kazuistika

1. 6. 2020 | Endodoncie

Obliterace pulpy kanálku (Pulp Canal Obliteration – PCO) nebo kalcifikující metamorfóza je některými...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.