StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menuCZK0 
StomaTeam > Články > Protetika > Keramické fazety: minimální preparace, maximální efekt – 3. část

Keramické fazety: minimální preparace, maximální efekt – 3. část

Prof. Dr. Jürgen Manhart

„Non-prep“ fazety a adhezivní fixace

Třetí část série článků o keramických fazetách (1. část – StomaTeam 1/2019, 2. část – StomaTeam 2/2019 – naleznete také na www.stomateam.cz) pojednává o využití tohoto typu rekonstrukce v postranním úseku chrupu a uvádí pro a proti u kontroverzně diskutovaných „non-prep“ fazet. Obsahuje též detaily o adhezivní fixaci a jejím vlivu na úspěch klinického ošetření nebo na estetický vzhled fazet a uzavírá tuto sérii článků.


Po preparaci

Výsledná barva fixovaných fazet je vzhledem k tenké vrstvě rekonstrukčního materiálu ovlivňována tloušťkou vrstvy a translucencí/opacitou použité keramiky, optickými vlastnostmi fixačního kompozitu a též významnou měrou barvou preparovaného pahýlu zubu.1, 2 Proto je naprosto nezbytné tlumočit zubnímu technikovi barvu pahýlu, aby toto mohl při modelování fazet zohlednit. K určení barevného odstínu pahýlu se používá speciální vzorník – zvolený barevný vzor přiložíme k navlhčenému preparovanému zubu a zdokumentujeme pomocí digitální fotografie (obr. 1).1, 3

V návaznosti na preparaci se k otiskům příslušné čelisti a protiskusu provádí registrace vzájemného vztahu čelistí, habituální statické okluze pomocí okluzního protokolu a registrace poměrů pomocí obličejového oblouku. K výrobě provizorií lze jako pomůcku použít diagnostickou šablonu. Dočasné ošetření jednotlivých napreparovaných zubů lze provést též přímou kompozitní technikou s bodovým leptáním labiální plošky zubu.

Fazety v postranním úseku chrupu

Fazety se sice používají převážně ve frontálním úseku chrupu, především v horní čelisti; avšak indikační spektrum jejich využití – mimo jiné v závislosti na požadavcích vycházejících z estetické analýzy – zasahuje i do oblasti premolárů a dokonce molárů.4–6 Pokud je nutné zhotovovat bukální fazety na premolárech nebo dokonce až na prvních molárech v horní čelisti, provádí se preparace stejně jako u frontálních zubů (obr. 2a, b).7–9 Okluzní okraj se ovšem nesmí nacházet ve vysoce zatěžované zóně statického okluzního kontaktu nebo v oblasti dynamických drah při funkčních pohybech.10 Pokud není zachováno řezákové a špičákové vedení, ale existuje skupinové vedení v postranním úseku, doporučuje se extendovat okluzní okraj až do centrální fisury a současně na okluzi zredukovat bukální hrbolky o cca 1,5 až 2 mm.10 Na postranní zuby v dolní čelisti by se na bukální opěrné hrbolky neměly umisťovat žádné fazety z důvodu profylaxe fraktur, ale spíše je vhodnější zhotovovat rovnou keramické částečné korunky.

  • Výběr barvy: zprostředkování barvy pahýlu preparovaného zubu zubnímu technikovi pomocí speciálního vzorníku

    Výběr barvy: zprostředkování barvy pahýlu preparovaného zubu zubnímu technikovi pomocí speciálního vzorníku

  • Preparace na fazetu na prvním horním premoláru

    Preparace na fazetu na prvním horním premoláru

  • Adhezivně fixovaná fazeta na premoláru: okluzní okraj fazety se nesmí nalézat v silně zatěžované zóně na kontaktu statické okluze nebo v oblasti dynamických funkčních drah

    Adhezivně fixovaná fazeta na premoláru: okluzní okraj fazety se nesmí nalézat v silně zatěžované zóně na kontaktu statické okluze nebo v oblasti dynamických funkčních drah

„Non-prep“ fazety

U plánovaného ošetření fazetami lze v ojedinělých případech zcela vynechat preparaci příslušných zubů, pokud existují příznivé klinické počáteční podmínky s vhodným postavením zubů a perfektními funkčními poměry vhodné ke zhotovení tzv. „non-prep“ fazet.11, 12 Nicméně u většiny pacientů po pečlivě provedeném plánování ošetření vyvstane nutnost preparace příslušných zubů,13 i když třeba jen minimální.

U „non-prep“ fazet je třeba rozlišovat mezi dvěma zásadně rozdílnými variantami. První verze pokrývá celou labiální plošku příslušného zubu jako klasická fazeta, u které je zub připraven preparací. Jedná se zde zpravidla o jednotlivé zuby, které se nacházejí ve vztahu k sousedním zubům v retrudované pozici, nebo o zuby s příliš orálně skloněnou podélnou osou. Pomocí „non-prep“ fazet zde mohou být prováděny drobné úpravy postavení zubů. Také příliš malé či svým tvarem k úpravě vhodné dysplastické zuby se dají vzhledově upravit pomocí čistě aditivních postupů – dostavbou bukálního a případně i aproximálního objemu.12, 14, 15 U druhé varianty se na dysplastické zuby nebo na zuby s vhodným defektem – například odlomené růžky nebo oblasti incizní hrany – fixují tzv. „Additional Veneers“ (dostavbové) nebo „Sectional Veneers“ (částečné fazety), které pokrývají jenom část labiální plochy. Takovými částečnými rekonstrukcemi jsou zuby ve svých konturách a rozměrech upraveny tak, že po skončení ošetření harmonicky splývají se sousedními zuby. Tyto částečné fazety se podle výchozího stavu zhotovují jak ve verzi „non-prep“, tak i s částečně preparovanou plochou a okrajovými oblastmi.16–26

Často jsou „non-prep“ fazety velmi tenké, s labiální tloušťkou vrstvy okolo 0,3 mm.27 Po zhotovení se fixují na nenabroušenou sklovinu. Přitom je ovšem třeba dávat pozor na skutečnost, že na neopracovaném povrchu skloviny, u kterého nebyla odstraněna vnější, často aprizmatická vrstva, je ztíženo zajištění mikroretenčního povrchu,28 což se zohledňuje při adhezivní přípravě zubu prodloužením kontaktní doby kyseliny fosforečné s nepreparovanou sklovinou.

Skutečné „non-prep“ fazety, tedy takové, u kterých nejsou ošetřované zuby ani během prvního sezení či otiskování, ani během nasazení byť jen minimálně broušeny, nejsou ovšem u většiny pacientů možné, protože klinická situace toto nedovoluje, např. z důvodů postavení zubů, osy nasazení, jinak se vyskytujícímu konturování nebo kvůli kazům či výplním přítomným na zubech.

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯

Publikováno: StomaTeam 3/2019

Prof. Dr. Jürgen Manhart
Použitá literatura zobrazit

Použitá literatura na vyžádání u vydavatele.

Články na podobné téma:
Protetická stomatológia Články
Protetická stomatológia

26. 10. 2018 | Protetika

Klasifikácia defektov chrupu podľa ich veľkosti a funkčnej topografie...

Detail příspěvku

Kouzelné „ALL ON FOUR“ Články
Kouzelné „ALL ON FOUR“

12. 6. 2019 | Digitální technologie

Článek je příběhem o procesu výroby estetické celkové náhrady nesené implantáty, konkrétně o můstcích...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Coltene Roeko Plugger dentální produkty
Coltene Roeko Plugger

Nástroje na plnění kořenových kanálků

další dentální produkty

Nejste přihlášen/a

přihlásit     registrovat