StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Estetický mock-up pomocí digitálního workflow

Estetický mock-up pomocí digitálního workflow

26. 9. 2023 | Zdroj: Zirkonzahn | Podle článku „Aesthetic, individual mock-up with the digital workflow”, Labline Magazine, červen, str. 96–105 (2023).

Efektivní, neinvazivní a účinná metoda pro náhled finální náhrady

Inovace softwaru a materiálů poskytly zubním laboratořím a klinikám funkční analogové a digitální nástroje, které výrazně zlepšují komunikaci pacienta s dentálním týmem. Jedná se mimo jiné o makety plánovaných náhrad čili mock-upy a možnosti digitálního plánování úsměvu. Digitální plánování úsměvu je nepochybně užitečné pro pochopení a předvídání výsledků rekonstrukcí chrupu. Mock-upy jsou efektivní, neinvazivní a účinné při intraorální kontrole a plánování ošetření, čímž zlepšují pacientův dojem a spokojenost s ošetřením. Kromě toho se mock-upy ukázaly jako cenný nástroj pro zlepšení komunikace mezi pacienty, zubními techniky a zubními lékaři.


Mock-up: indikace a výhody

Jsou vhodné zejména pro diagnostické účely a pro ověření plánovaných estetických a funkčních výsledků. Mohou také sloužit jako vodítko pro preparaci a jsou výhodné v případech opotřebovaného chrupu, korekce tvaru a délky chrupu, špatně zarovnaných zubů a barevných změn chrupu. V případech bruxismu může mock-up také pomoci stabilizovat okluzi, uvolnit žvýkací svaly tím, že odstraní rušivé kontakty a definovat novou okluzi. Není pochyb o tom, že mock-upy/makety definitivních keramických náhrad mohou pacientovi významně pomoci zhodnotit nový úsměv. Pokud se navíc použijí jako dočasné/provizorní náhrady, pomáhají zubnímu lékaři splnit rostoucí požadavky pacientů na rychlé kvalitní výsledky a poskytují estetické řešení mezi pořízením otisku a konečnou náhradou. Ve zde prezentovaném případě sloužil mock-up jako nástroj pro zhodnocení funkčních a estetických aspektů a dočasná náhrada mezi fází digitálního snímání otisků a cementací finálních ultratenkých zirkonových fazet. Mock-upy v podobě funkčních maket také významně usnadňují komunikaci mezi ordinací a laboratoří.

Díky tomuto cennému nástroji, který může pacient nosit v ústech po dobu několika měsíců, může zubní technik získat všechny potřebné informace pro zhotovení konečné náhrady, aniž by došlo k poškození přirozených zubů. Tyto informace se týkají funkčních a estetických aspektů, jako jsou údaje o okluzi, vertikální rozměr, opora rtů, korekce fonetiky nebo vyhodnocení proporcí zubů s ohledem na fyziologii a anatomii obličeje pacienta. Pro řešení případných sestupných problémů lze pomocí kompletního protokolu PlaneSystem® (MDT Udo Plaster, Německo) digitálně zaregistrovat informace o pacientovi a vytvořit „snap-on úsměv“ pro korekci nesprávného držení těla.

Výchozí situace

Ve zde prezentovaném klinickém případu si pacient vyžádal neinvazivní náhradu, která by zlepšila estetiku jeho předních zubů. Pacient měl diastema mezi zuby 11 a 13 a vykazoval dentoalveolární disharmonii, charakterizovanou nepoměrem mezi velikostí alveolárního hřebene a velikostí zubů. Technicko-klinický tým navrhl pacientovi zirkonové fazety Prettau® Skin®, které vykazují tloušťku 0,2 mm a jsou adhezivně připevněny k přirozeným zubům, upraveným minimálním preparačním zásahem.

 • Obr. 1: Výchozí situace: diastema mezi zuby 11 a 13 a dentoalveolární disharmonie charakterizovaná nepoměrem mezi velikostí alveolárního hřebene a velikostí zubů.

  Obr. 1: Výchozí situace: diastema mezi zuby 11 a 13 a dentoalveolární disharmonie charakterizovaná nepoměrem mezi velikostí alveolárního hřebene a velikostí zubů.

 • Obr. 2: Snímání situace v dutině ústní pacienta pomocí intraorálního skeneru Detection Eye.

  Obr. 2: Snímání situace v dutině ústní pacienta pomocí intraorálního skeneru Detection Eye.

 • Obr. 3a, b: Zobrazení a ověření finálních skenů; ověření a korekce okluze ve specializovaném softwaru Detection Eye.

  Obr. 3a, b: Zobrazení a ověření finálních skenů; ověření a korekce okluze ve specializovaném softwaru Detection Eye.

 • Obr. 3a, b: Zobrazení a ověření finálních skenů; ověření a korekce okluze ve specializovaném softwaru Detection Eye.

  Obr. 3a, b: Zobrazení a ověření finálních skenů; ověření a korekce okluze ve specializovaném softwaru Detection Eye.

 • 0br. 4: Import skenů do navrhovacího Zirkonzahn.Modifier softwaru.

  0br. 4: Import skenů do navrhovacího Zirkonzahn.Modifier softwaru.

 • Obr. 5: Návrh modelů včetně systému JawAligner pro následné bezsádrové umístění a artikulaci ve fyzickém artikulátoru.

  Obr. 5: Návrh modelů včetně systému JawAligner pro následné bezsádrové umístění a artikulaci ve fyzickém artikulátoru.

 • Obr. 6a, b: Vytvoření finálních pracovních modelů.

  Obr. 6a, b: Vytvoření finálních pracovních modelů.

 • Obr. 6a, b: Vytvoření finálních pracovních modelů.

  Obr. 6a, b: Vytvoření finálních pracovních modelů.

 • Obr. 7a, b: Intraorální skeny jsou kombinovány s knihovnami zubů s kořeny. Několik setupů dostupných v softwaru má různou morfologii, aby bylo možno vybrat nejvhodnější sadu pro konkrétního pacienta.

  Obr. 7a, b: Intraorální skeny jsou kombinovány s knihovnami zubů s kořeny. Několik setupů dostupných v softwaru má různou morfologii, aby bylo možno vybrat nejvhodnější sadu pro konkrétního pacienta.

 • Obr. 7a, b: Intraorální skeny jsou kombinovány s knihovnami zubů s kořeny. Několik setupů dostupných v softwaru má různou morfologii, aby bylo možno vybrat nejvhodnější sadu pro konkrétního pacienta.

  Obr. 7a, b: Intraorální skeny jsou kombinovány s knihovnami zubů s kořeny. Několik setupů dostupných v softwaru má různou morfologii, aby bylo možno vybrat nejvhodnější sadu pro konkrétního pacienta.

 • Obr. 8a, b: Setup byl vytvořen pomocí 2D fotografií pacienta s ohledem na optimální estetické parametry – konečný návrh mock-upu.

  Obr. 8a, b: Setup byl vytvořen pomocí 2D fotografií pacienta s ohledem na optimální estetické parametry – konečný návrh mock-upu.

 • Obr. 8a, b: Setup byl vytvořen pomocí 2D fotografií pacienta s ohledem na optimální estetické parametry – konečný návrh mock-upu.

  Obr. 8a, b: Setup byl vytvořen pomocí 2D fotografií pacienta s ohledem na optimální estetické parametry – konečný návrh mock-upu.

 • Obr. 9: Import modelu do programu Zirkonzahn.Slicer. Software je již vybaven předkonfigurovaným nastavením pro tisk modelů z materiálu Printer Resin Waterbased Beige.

  Obr. 9: Import modelu do programu Zirkonzahn.Slicer. Software je již vybaven předkonfigurovaným nastavením pro tisk modelů z materiálu Printer Resin Waterbased Beige.

 • Obr. 10: Pokud je třeba vytisknout více modelů, je možné objekty umístit vertikálně přidáním různých druhů podpěr.

  Obr. 10: Pokud je třeba vytisknout více modelů, je možné objekty umístit vertikálně přidáním různých druhů podpěr.

 • Obr. 11: Náhled tisku ukazuje vrstvu po vrstvě, jak bude tisk probíhat.

  Obr. 11: Náhled tisku ukazuje vrstvu po vrstvě, jak bude tisk probíhat.

 • Obr. 12a, b: Vytištěné modely jsou opatřeny zařízením JawAligner – magnetickými deskami pro upevnění do artikulátoru bez sádry.

  Obr. 12a, b: Vytištěné modely jsou opatřeny zařízením JawAligner – magnetickými deskami pro upevnění do artikulátoru bez sádry.

 • Obr. 12a, b: Vytištěné modely jsou opatřeny zařízením JawAligner – magnetickými deskami pro upevnění do artikulátoru bez sádry.

  Obr. 12a, b: Vytištěné modely jsou opatřeny zařízením JawAligner – magnetickými deskami pro upevnění do artikulátoru bez sádry.

 • Obr. 13: Vyfrézovaný mock-up na vytištěném modelu.

  Obr. 13: Vyfrézovaný mock-up na vytištěném modelu.

 • Obr. 14: Modely namontované do artikulátoru Zirkonzahn Mini-Arti ZS1 pomocí JawAligneru.

  Obr. 14: Modely namontované do artikulátoru Zirkonzahn Mini-Arti ZS1 pomocí JawAligneru.

 • Obr. 15a–c: Dvě sady JawAligner – jedna šikmá a jedna rovná – umožňují bezsádrové umístění pracovních modelů do artikulátoru podle sklonu okluzní roviny. Třetí sada je k dispozici pro použití v kombinaci s Mini-Arti ZS1.

  Obr. 15a–c: Dvě sady JawAligner – jedna šikmá a jedna rovná – umožňují bezsádrové umístění pracovních modelů do artikulátoru podle sklonu okluzní roviny. Třetí sada je k dispozici pro použití v kombinaci s Mini-Arti ZS1.

 • Obr. 15a–c: Dvě sady JawAligner – jedna šikmá a jedna rovná – umožňují bezsádrové umístění pracovních modelů do artikulátoru podle sklonu okluzní roviny. Třetí sada je k dispozici pro použití v kombinaci s Mini-Arti ZS1.

  Obr. 15a–c: Dvě sady JawAligner – jedna šikmá a jedna rovná – umožňují bezsádrové umístění pracovních modelů do artikulátoru podle sklonu okluzní roviny. Třetí sada je k dispozici pro použití v kombinaci s Mini-Arti ZS1.

 • Obr. 15a–c: Dvě sady JawAligner – jedna šikmá a jedna rovná – umožňují bezsádrové umístění pracovních modelů do artikulátoru podle sklonu okluzní roviny. Třetí sada je k dispozici pro použití v kombinaci s Mini-Arti ZS1.

  Obr. 15a–c: Dvě sady JawAligner – jedna šikmá a jedna rovná – umožňují bezsádrové umístění pracovních modelů do artikulátoru podle sklonu okluzní roviny. Třetí sada je k dispozici pro použití v kombinaci s Mini-Arti ZS1.

 • Obr. 16: Výchozí situace a úsměv pacienta s estetickou maketou/ mock-upem.

  Obr. 16: Výchozí situace a úsměv pacienta s estetickou maketou/ mock-upem.

 • Obr. 17a–d: Vzorník Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line se skládá ze vzorových zubů ve tvaru horních a dolních řezáků a premolárů vyrobených z monolitického zirkonu, čímž je zajištěn přesný výběr barvy definitivní náhrady.

  Obr. 17a–d: Vzorník Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line se skládá ze vzorových zubů ve tvaru horních a dolních řezáků a premolárů vyrobených z monolitického zirkonu, čímž je zajištěn přesný výběr barvy definitivní náhrady.

 • Obr. 17a–d: Vzorník Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line se skládá ze vzorových zubů ve tvaru horních a dolních řezáků a premolárů vyrobených z monolitického zirkonu, čímž je zajištěn přesný výběr barvy definitivní náhrady.

  Obr. 17a–d: Vzorník Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line se skládá ze vzorových zubů ve tvaru horních a dolních řezáků a premolárů vyrobených z monolitického zirkonu, čímž je zajištěn přesný výběr barvy definitivní náhrady.

 • Obr. 17a–d: Vzorník Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line se skládá ze vzorových zubů ve tvaru horních a dolních řezáků a premolárů vyrobených z monolitického zirkonu, čímž je zajištěn přesný výběr barvy definitivní náhrady.

  Obr. 17a–d: Vzorník Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line se skládá ze vzorových zubů ve tvaru horních a dolních řezáků a premolárů vyrobených z monolitického zirkonu, čímž je zajištěn přesný výběr barvy definitivní náhrady.

 • Obr. 17a–d: Vzorník Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line se skládá ze vzorových zubů ve tvaru horních a dolních řezáků a premolárů vyrobených z monolitického zirkonu, čímž je zajištěn přesný výběr barvy definitivní náhrady.

  Obr. 17a–d: Vzorník Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line se skládá ze vzorových zubů ve tvaru horních a dolních řezáků a premolárů vyrobených z monolitického zirkonu, čímž je zajištěn přesný výběr barvy definitivní náhrady.

 • Obr. 18: Pružná pryskyřice Multistratum® Flexible, která je již během výrobního procesu opatřena přirozeným barevným gradientem.

  Obr. 18: Pružná pryskyřice Multistratum® Flexible, která je již během výrobního procesu opatřena přirozeným barevným gradientem.

 • Obr. 19a–c: Finální mock-up vyfrézovaný z pryskyřice Multistratum® Flexible.

  Obr. 19a–c: Finální mock-up vyfrézovaný z pryskyřice Multistratum® Flexible.

 • Obr. 19a–c: Finální mock-up vyfrézovaný z pryskyřice Multistratum® Flexible.

  Obr. 19a–c: Finální mock-up vyfrézovaný z pryskyřice Multistratum® Flexible.

 • Obr. 19a–c: Finální mock-up vyfrézovaný z pryskyřice Multistratum® Flexible.

  Obr. 19a–c: Finální mock-up vyfrézovaný z pryskyřice Multistratum® Flexible.

 • Obr. 20: Ukázka mimořádně vysoké flexibility pryskyřice Multistratum® Flexible, která snižuje riziko vzniku prasklin na minimum.

  Obr. 20: Ukázka mimořádně vysoké flexibility pryskyřice Multistratum® Flexible, která snižuje riziko vzniku prasklin na minimum.

 • Obr. 21: Finální mock-up jako dočasná náhrada v ústech pacienta.

  Obr. 21: Finální mock-up jako dočasná náhrada v ústech pacienta.

Nezávisle na tom, v jaké míře je protetické ošetření invazivní, může být pro pacienty obtížné přijmout náhradu a zvyknout si na ni, zejména pokud má být umístěna ve frontální oblasti. Aby byla pacientovi poskytnuta co nejlepší péče, zvolil technicko-klinický tým pracovní postup, který zahrnoval vytvoření mock-upu. Tento článek se zaměřuje na digitální pracovní postup pro zhotovení velmi přesné diagnostické makety plánované náhrady a její implementaci do chrupu pacienta (obr. 1).

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Podklady a příprava

V prvním kroku ošetření zubní lékař digitálně zaznamená stav dutiny ústní pacienta pomocí intraorálního skeneru. V tomto případě bylo použito zařízení Detection Eye (Zirkonzahn). Nový intraorální skener umožňuje zubnímu lékaři zaznamenat pacientovu horní čelist za méně než 60 sekund bez použití prášků, díky čemuž je otiskování pro pacienta pohodlnější. Kromě tohoto skenu pořídil zubní lékař několik fotografií pacientova obličeje, aby bylo možné provést lepší analýzu v softwaru zubního lékaře a technika v pozdější fázi (obr. 2, 3a, 3b).

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Zdroj: Zirkonzahn
Podle článku „Aesthetic, individual mock-up with the digital workflow”, Labline Magazine, červen, str. 96–105 (2023).
Další články z rubriky:
Vizualizace III. Angleovy třídy, oboustranně zkřížený skus, celková náhrada Články
Vizualizace III. Angleovy třídy, oboustranně zkřížený skus, celková náhrada

2. 2. 2024 | Protetika

Autor článku popisuje digitální technologii zhotovení horní a dolní celkové snímatelné náhrady s oboustranným zkříženým skusem...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.