StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Celokeramická korunka jako náhrada řezáku po komplikované fraktuře

Celokeramická korunka jako náhrada řezáku po komplikované fraktuře

6. 10. 2022 | Prof. Dr. Jürgen Manhart, DDS

Celistvost frontálních zubů má pro většinu pacientů zásadní význam. Poškození zubů kariézními defekty, infrakcemi nebo zlomeninami, jasně viditelnými plombami, změnami barvy, anomáliemi tvaru a také disharmonické pozice zubů v esteticky významném úseku chrupu, představují pro pacienty značná omezení. Zubní lékaři by proto měli za účelem zachování nebo obnovení přirozeného chrupu zvážit všechny možné aspekty léčby, včetně zapojení týmu složeného z různých specialistů.


Moderní stomatologie nabízí řadu možností protetického ošetření se širokou škálou metod k obnovení nebo optimalizaci funkce a estetiky zubů ve frontálním úseku chrupu. V závislosti na výchozí situaci a stupni destrukce jednotlivých zubů můžeme využít polychromatické náhrady z přímého vícevrstvého kompozitu, laboratorně nebo průmyslově vyráběné kompozitní fazety, keramické fazety, částečné fazety (přídavné fazety), celoplášťové fazetové, metalokeramické a celokeramické korunky a ortodontická opatření.1–3

Celokeramické náhrady se za posledních 30 let staly oblíbeným řešením zejména díky svým příznivým optickým vlastnostem, vynikající a trvanlivé estetice, odolnosti proti opotřebení, barevné stálosti, chemické inertnosti a trvanlivosti, biokompatibilitě a schopnosti zpevnění struktury zbývajícího zubu po jejich fixaci.4–17 Tento trend byl z velké části podpořen také zvyšujícím se počtem pacientů požadujících estetické náhrady a bezkovové alternativy tradičních protetických řešení.18

V posledních 30 letech bylo do praxe zavedeno mnoho různých celokeramických systémů.19 Dentální keramiku lze klasifikovat podle složení, pracovního postupu výroby (např. prášek–kapalina–suspenze, litá keramika, lisovaná keramika, CAD/CAM frézování) nebo podle klinické indikace.20–22 V dnešní době patří mezi nejběžnější klinické indikace celokeramických náhrad inleje, onleje, částečné korunky, celoplášťové korunky, můstky, fazety, orální fazety (tzv. table top – náhrada laterální kuspální ochrany korunkou), implantáty a abutmenty.23–36 Tyto náhrady představují vědecky ověřenou, vysoce kvalitní možnost trvalého ošetření frontálních úseků náročných na estetiku a laterálních více zatěžovaných úseků za předpokladu dodržení indikací a omezení příslušných keramických systémů a za použití vhodného fixačního postupu. V takovém případě byla jejich spolehlivost doložena v literatuře.18, 32, 37–56 Celokeramické náhrady se dnes používají v běžné stomatologické praxi.

Pro výrobu korunkových náhrad volí mnoho zubních lékařů lithium disilikátovou sklokeramiku (LS2) pro její dobrou mechanickou pevnost (IPS e.max Press: 470 MPa pevnost v ohybu), vynikající estetické vlastnosti a všestranné použití. Lze ji využít v monolitické formě, pokud je potřeba dosažení maximální pevnosti (např. u náhrad typu table top ke zvětšení vertikálního rozměru okluze či laterálních korunek) nebo jako korunka doplněná estetickým materiálem (lisovaná LS2 s dodatečným fazetováním), pro maximální estetiku. Korunky z LS2 se vyznačují vynikající životností jak u frontálních,57–59 tak i u laterálních zubů,56–59 srovnatelnou se životností metalokeramických korunek.60, 61

Níže uvedený klinický případ popisuje rekonstrukci centrálního řezáku horní čelisti po komplikované zlomenině klinické korunky a předchozí endodontické terapii pomocí fazetované lithium disilikátové sklokeramické korunky.

Klinický případ

Výchozí situace

24letá pacientka se na naši zubní kliniku dostavila se zlomeninou pravého centrálního řezáku v horní čelisti v důsledku úrazu při nehodě (obr. 1), ke které došlo již o týden dříve v zahraničí, kde pacientka (studentka medicíny) pobývala v rámci klinické stáže. Vzhledem k tomu, že k úrazu došlo v rozvojové zemi s lékařskými a stomatologickými službami, jež neodpovídají moderním standardům, rozhodla se pacientka zrušit zahraniční pobyt za účelem stomatologického ošetření.

První návštěva pacientky na naší klinice se uskutečnila týden po úrazu. Poraněný zub 11 byl v původním posttraumatickém stavu (obr. 2a, b). Klinické vyšetření prokázalo komplikovanou zlomeninu korunky s obnažením dřeně (obr. 3) s kompletní ztrátou incizální poloviny klinické korunky.62, 63 Vyšetření odhalilo ostrou bolestivou reakci zubu 11 na chlad a patologickou reakci na poklep.64 Dřeň byla již po dobu jednoho týdne vystavena prostředí ústní dutiny, spontánní bolest signalizovala ireverzibilní zánětlivé změny. Rozhodli jsme se tedy společně s pacientkou kompletně odstranit infikovanou dřeň a následně ošetřit kořenový kanálek (obr. 4a–c).

 • Výchozí stav: pacientka po úrazu, 24 let. Kromě zlomení klinické korunky zubu 11 došlo také k rozsáhlému poranění spodního rtu. První ošetření poranění měkkých tkání bylo provedeno na místě nehody v zahraničí.

  Výchozí stav: pacientka po úrazu, 24 let. Kromě zlomení klinické korunky zubu 11 došlo také k rozsáhlému poranění spodního rtu. První ošetření poranění měkkých tkání bylo provedeno na místě nehody v zahraničí.

 • O týden později se pacientka dostavila do naší zubní ordinace. Zub 11 jevil komplikovanou frakturu korunky s obnažením dřeně..

  O týden později se pacientka dostavila do naší zubní ordinace. Zub 11 jevil komplikovanou frakturu korunky s obnažením dřeně..

 • Incizální polovina klinické korunky zubu 11 se horizontálně zlomila.

  Incizální polovina klinické korunky zubu 11 se horizontálně zlomila.

 • V meziální části lomné linie bylo diagnostikováno obnažení zubní dřeně.

  V meziální části lomné linie bylo diagnostikováno obnažení zubní dřeně.

 • Došlo k ošetření kořenového kanálku, protože dřeň již byla vystavena prostředí ústní dutiny po dobu jednoho týdne.

  Došlo k ošetření kořenového kanálku, protože dřeň již byla vystavena prostředí ústní dutiny po dobu jednoho týdne.

 • Periapikální rentgenový snímek ke stanovení pracovní délky. Obr. 4c: Kontrolní rentgenový snímek výplně kořenového kanálku technikou laterální kondenzace.

  Periapikální rentgenový snímek ke stanovení pracovní délky. Obr. 4c: Kontrolní rentgenový snímek výplně kořenového kanálku technikou laterální kondenzace.

 • Dlouhodobá kompozitní provizorní dostavba zubu.

  Dlouhodobá kompozitní provizorní dostavba zubu.

 • Kompozitní dostavba zůstala v místě až do úplného zhojení měkkých tkání.

  Kompozitní dostavba zůstala v místě až do úplného zhojení měkkých tkání.

 • Měkké tkáně byly po 3 měsících v perfektní kondici.

  Měkké tkáně byly po 3 měsících v perfektní kondici.

 • Estetická analýza provedená zubním technikem. Stanovuje se rozložení různých odstínů a průsvitné nebo opakní části zubů v úseku, který má být obnoven.

  Estetická analýza provedená zubním technikem. Stanovuje se rozložení různých odstínů a průsvitné nebo opakní části zubů v úseku, který má být obnoven.

 • Estetická analýza provedená zubním technikem. Stanovuje se rozložení různých odstínů a průsvitné nebo opakní části zubů v úseku, který má být obnoven.

  Estetická analýza provedená zubním technikem. Stanovuje se rozložení různých odstínů a průsvitné nebo opakní části zubů v úseku, který má být obnoven.

 • Estetická analýza provedená zubním technikem. Stanovuje se rozložení různých odstínů a průsvitné nebo opakní části zubů v úseku, který má být obnoven.

  Estetická analýza provedená zubním technikem. Stanovuje se rozložení různých odstínů a průsvitné nebo opakní části zubů v úseku, který má být obnoven.

 • Estetická analýza provedená zubním technikem. Stanovuje se rozložení různých odstínů a průsvitné nebo opakní části zubů v úseku, který má být obnoven.

  Estetická analýza provedená zubním technikem. Stanovuje se rozložení různých odstínů a průsvitné nebo opakní části zubů v úseku, který má být obnoven.

 • Koncept vrstvení keramiky jako výsledek estetické analýzy zubů.

  Koncept vrstvení keramiky jako výsledek estetické analýzy zubů.

 • Celokeramická korunka jako náhrada řezáku po komplikované fraktuře
 • Zub 11 byl preparován pro plnou keramickou korunku s oblým schůdkem po obvodu pahýlu přirozeného zubu.

  Zub 11 byl preparován pro plnou keramickou korunku s oblým schůdkem po obvodu pahýlu přirozeného zubu.

 • Zub 11 byl preparován pro plnou keramickou korunku s oblým schůdkem po obvodu pahýlu přirozeného zubu.

  Zub 11 byl preparován pro plnou keramickou korunku s oblým schůdkem po obvodu pahýlu přirozeného zubu.

 • Preparace byla dokončena v dynamické okluzi, aby mohla být zajištěna dostatečná tloušťka sklokeramického skeletu.

  Preparace byla dokončena v dynamické okluzi, aby mohla být zajištěna dostatečná tloušťka sklokeramického skeletu.

 • Umístění retrakčního vlákna zajistí uvolnění marginální gingivy a obnažení cílové linie před sejmutím otisků.

  Umístění retrakčního vlákna zajistí uvolnění marginální gingivy a obnažení cílové linie před sejmutím otisků.

 • Umístění retrakčního vlákna zajistí uvolnění marginální gingivy a obnažení cílové linie před sejmutím otisků.

  Umístění retrakčního vlákna zajistí uvolnění marginální gingivy a obnažení cílové linie před sejmutím otisků.

 • Chairside zhotovení přímé provizorní náhrady.

  Chairside zhotovení přímé provizorní náhrady.

 • Provizorium bylo fixováno pomocí dočasného zubního upevňovacího cementu bez obsahu eugenolu.

  Provizorium bylo fixováno pomocí dočasného zubního upevňovacího cementu bez obsahu eugenolu.

 • Presovaný základ lithium disilikátové korunky.

  Presovaný základ lithium disilikátové korunky.

 • První vypálení fazetovací keramiky.

  První vypálení fazetovací keramiky.

 • Druhé vypálení fazetovací keramiky.

  Druhé vypálení fazetovací keramiky.

 • Dokončená keramická korunka vyrobená z presovaného lithium disilikátu s vrstvenou fazetou.

  Dokončená keramická korunka vyrobená z presovaného lithium disilikátu s vrstvenou fazetou.

 • Keramická korunka má přirozeně vypadající, živou povrchovou strukturu.

  Keramická korunka má přirozeně vypadající, živou povrchovou strukturu.

 • Obvodový schůdek o šířce 1 mm je jasně rozpoznatelný

  Obvodový schůdek o šířce 1 mm je jasně rozpoznatelný

 • Palatinální povrch keramické korunky.

  Palatinální povrch keramické korunky.

 • Stav po sejmutí provizorní náhrady. Marginální gingiva se nachází v perfektním stavu.

  Stav po sejmutí provizorní náhrady. Marginální gingiva se nachází v perfektním stavu.

 • Umístění retrakčního vlákna obnaží zevní okraj schůdku před zahájením procesu adhezivního připojení.

  Umístění retrakčního vlákna obnaží zevní okraj schůdku před zahájením procesu adhezivního připojení.

 • Leptání vnitřního povrchu lithium disilikátové sklokeramické korunky kyselinou fluorovodíkovou po dobu 20 sekund.

  Leptání vnitřního povrchu lithium disilikátové sklokeramické korunky kyselinou fluorovodíkovou po dobu 20 sekund.

 • Vnitřní povrch korunky je aktivován silanovým vazebným prostředkem.

  Vnitřní povrch korunky je aktivován silanovým vazebným prostředkem.

 • Naleptání povrchu zubu 37% kyselinou fosforečnou.

  Naleptání povrchu zubu 37% kyselinou fosforečnou.

 • Aplikace bondu.

  Aplikace bondu.

 • Ztenčení vrstvy bondu proudem vzduchu.

  Ztenčení vrstvy bondu proudem vzduchu.

 • Keramická korunka je fixována na zub pomocí duálně tuhnoucího kompozitního cementu.

  Keramická korunka je fixována na zub pomocí duálně tuhnoucího kompozitního cementu.

 • Přebytečný pryskyřičný cement se opatrně odstraní pomocí pěnové peletky.

  Přebytečný pryskyřičný cement se opatrně odstraní pomocí pěnové peletky.

 • Nanášení glycerinového gelu na oblast spáry zabraňuje vytvoření inhibiční vrstvy.

  Nanášení glycerinového gelu na oblast spáry zabraňuje vytvoření inhibiční vrstvy.

 • Polymerace duálně tuhnoucího pryskyřičného cementu.

  Polymerace duálně tuhnoucího pryskyřičného cementu.

 • Keramická náhrada vykazuje dokonalé funkční a estetické začlenění mezi okolní zuby.

  Keramická náhrada vykazuje dokonalé funkční a estetické začlenění mezi okolní zuby.

 • Incizální pohled ukazuje kopii přirozeného centrálního řezáku.

  Incizální pohled ukazuje kopii přirozeného centrálního řezáku.

 • Vynikající propustnost světla činí keramickou korunku k nerozeznání od sousedních zubů v chrupu.

  Vynikající propustnost světla činí keramickou korunku k nerozeznání od sousedních zubů v chrupu.

 • Ultrafialové světlo aktivuje přirozené fluorescenční vlastnosti sklokeramické náhrady, které jsou stejné jako v případě přirozené struktury zubu.

  Ultrafialové světlo aktivuje přirozené fluorescenční vlastnosti sklokeramické náhrady, které jsou stejné jako v případě přirozené struktury zubu.

 • Keramická korunka ukazuje dokonalou harmonii se stavbou rtů.

  Keramická korunka ukazuje dokonalou harmonii se stavbou rtů.

 • Pět let po nasazení lze stále pozorovat vynikající integraci korunky do sousedního chrupu.

  Pět let po nasazení lze stále pozorovat vynikající integraci korunky do sousedního chrupu.

 • Pět let po nasazení lze stále pozorovat vynikající integraci korunky do sousedního chrupu.

  Pět let po nasazení lze stále pozorovat vynikající integraci korunky do sousedního chrupu.

 • Pět let po nasazení lze stále pozorovat vynikající integraci korunky do sousedního chrupu.

  Pět let po nasazení lze stále pozorovat vynikající integraci korunky do sousedního chrupu.

 • V pravém i levém bočním pohledu se korunka také jeví velmi nenápadně.

  V pravém i levém bočním pohledu se korunka také jeví velmi nenápadně.

 • V pravém i levém bočním pohledu se korunka také jeví velmi nenápadně.

  V pravém i levém bočním pohledu se korunka také jeví velmi nenápadně.

 • Pacientka byla s výsledkem naprosto spokojena a za provedené ošetření odměnila tým stomatologů vřelým a širokým úsměvem.

  Pacientka byla s výsledkem naprosto spokojena a za provedené ošetření odměnila tým stomatologů vřelým a širokým úsměvem.

Pacientka byla informována o různých možnostech rekonstrukce (přímá kompozitní náhrada, keramická fazeta, celokeramická korunka, PFM korunka) spolu s jejich výhodami a nevýhodami a souvisejícími náklady. Pacientka zvolila adhezivně upevněnou sklokeramickou korunku z fazetované lithium disilikátové keramiky.

Tento typ náhrady může být doporučen jako ošetření frontálního úseku chrupu na základě klinických studií.65 Životnost uvedená v literatuře se pohybuje mezi 93,8 % a 96,8 % při sledovacích obdobích 5, 8 nebo 10 let.57–59

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Po dokončení ošetření kořenového kanálku byla zhotovena dlouhodobá provizorní dostavba zubu v podobě přímé adhezivní kompozitní náhrady (obr. 5a, b), aby se pacientka nemusela podrobit preparaci a snímání otisků, dokud se úplně nezahojí poranění měkké tkáně. Po 3 měsících hojení bylo provedeno nové klinické vyšetření. Provizorní dostavba zubu 11 byla dobře integrována v oblouku i proti antagonistům (obr. 6). Pacientka byla požádána, aby se následující den dostavila do zubní laboratoře k určení barevného odstínu a k obecné estetické analýze zubů.66 Základním požadavkem pro přesné určení barvy je, aby zuby nebyly dehydratované, jinak vypadají světlejší a jsou více opakní.67–69 V rámci estetické analýzy prováděné zubním technikem se zjišťuje rozložení různých barevných odstínů a průsvitných nebo opakních částí zubů v úseku, který má být rekonstruován (obr. 7a–d). Dále je analyzována estetika z hlediska věku pacienta s odpovídajícími individualizacemi (např. praskliny skloviny, bílé skvrny, mamelony, haló efekt) a vhodnou povrchovou strukturou.70 Tuto analýzu je nejvhodnější provést před zahájením léčby. Umožňuje zubnímu technikovi získat představu o výchozí situaci a také se dotázat pacienta na jeho očekávání ohledně nových náhrad. Cílem je dosažení optimální pozice, tvaru a optických vlastností náhrady.71 Realizace funkčního a estetického optima pro každého pacienta vyžaduje úzkou spolupráci se specializovaným zubním technikem již od fáze plánování protetického ošetření.72

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Prof. Dr. Jürgen Manhart, DDS
Profesor na katedře restaurativní stomatologie oboru zubního lékařství na univerzitě Ludwiga Maxmiliána v Mnichově v Německu. Nabízí semináře a praktické workshopy související s estetickou stomatologií, jejíž součástí jsou přímé kompozitní náhrady, celokeramické náhrady, fazety, péče o silně opotřebovaný chrup a plánování ošetření v estetické stomatologii. Je možné jej kontaktovat na e-mailové adrese manhart@manhart.com.
Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Talarico, G. and E. Morgante, The human dimension: esthetics in society and in medicine. Eur J Esthet Dent, 2013. 8(2): p. 136-55.
 2. Talarico, G. and E. Morgante, Psychology of dental esthetics: dental creation and the harmony of the whole. Eur J Esthet Dent, 2006. 1(4): p. 302-12.
 3. Lopez, Y., et al., Influence of teeth on the smile and physical attractiveness. A new internet based assessing method. Open Journal of Stomatology, 2013. 3(1): p. 52-57.
 4. Ingber, F.K., You are never fully dressed without a smile. J Esthet Restor Dent, 2006. 18(2): p. 59-60.
 5. Celik, C. and D. Gemalmaz, Comparison of marginal integrity of ceramic and composite veneer restorations luted with two different resin agents: an in vitro study. Int J Prosthodont, 2002. 15(1): p. 59-64.
 6. Magne, P., Noninvasive bilaminar CAD/CAM composite resin veneers: a semi-(in)direct approach. Int J Esthet Dent, 2017. 12(2): p. 134-154.
 7. Hajmasy, A. and H. Schorn, Maximaler Substanzerhalt bei maximaler Ästhetik. Quintessenz Zahntech, 2010. 36(3): p. 352-356.
 8. Edelhoff, D., Vollkeramische Restaurationen. wissen kom- pakt, 2015. 9(4): p. 149-160.
 9. Manhart, J., Vollkeramikrestaurationen in der restaura- tiven Zahnmedizin. Was ist machbar? wissen kompakt, 2007. 1(4): p. 3-14.
 10. Miyazaki, T., et al., A review of dental CAD/CAM: current status and future perspectives from 20 years of experien- ce. Dent Mater J, 2009. 28(1): p. 44-56.
 11. Höland, W., et al., Bioceramics and their application for dental restoration. Advances in Applied Ceramics: Structural, Functional and Bioceramics, 2009. 108(6): p. 373-380.
 12. Holand, W., et al., Ceramics as biomaterials for dental restoration. Expert Rev Med Devices, 2008. 5(6): p. 729- 45.
 13. Denry, I. and J.A. Holloway, Ceramics for Dental Applica- tions: A Review. Materials, 2010. 2(1): p. 351-368.
 14. Ritzberger, C., et al., Properties and Clinical Application of Three Types of Dental Glass-Ceramics and Ceramics for CAD-CAM Technologies. Materials, 2010. 3(6): p. 3700-3713.
 15. Kelly, J.R. and P. Benetti, Ceramic materials in dentistry: historical evolution and current practice. Aust Dent J, 2011. 56 Suppl 1: p. 84-96.
 16. McLean, J.W., Evolution of dental ceramics in the twen- tieth century. J Prosthet Dent, 2001. 85(1): p. 61-66.
 17. Kelly, J.R., I. Nishimura, and S.D. Campbell, Ceramics in dentistry: historical roots and current perspectives. J Prosthet Dent, 1996. 75(1): p. 18-32.
 18. Conrad, H.J., W.J. Seong, and G.J. Pesun, Current ceramic materials and systems with clinical recommendations: A systematic review. Journal of Prosthetic Dentistry, 2007. 98(5): p. 389-404.
 19. Denry, I. and J.R. Kelly, Emerging ceramic-based materi- als for dentistry. J Dent Res, 2014. 93(12): p. 1235-42.
 20. Li, R.W., T.W. Chow, and J.P. Matinlinna, Ceramic dental biomaterials and CAD/CAM technology: state of the art. J Prosthodont Res, 2014. 58(4): p. 208-16.
 21. Cotert, H.S., B.H. Sen, and M. Balkan, In vitro comparison of cuspal fracture resistances of posterior teeth restored with various adhesive restorations. Int J Prosthodont, 2001. 14(4): p. 374-378.
 22. Beier, U.S. and H. Dumfahrt, Langzeitbewährung silikat- keramischer Restaurationen für die Einzelzahnversor- gung. Stomatologie, 2013. 110(7): p. 21-25.
 23. Meyer, G., et al., S3-Leitlinie: Vollkeramische Kronen und Brücken. AWMF-Registernummer: 083-012. AWMF, 2014.
 24. Gehrt, M., et al., Clinical results of lithium-disilicate crowns after up to 9 years of service. Clin Oral Investig, 2013. 17(1): p. 275-84.
 25. Valenti, M. and A. Valenti, Retrospective survival analysis of 261 lithium disilicate crowns in a private general practice. Quintessence Int, 2009. 40(7): p. 573-9.
 26. Steeger, B., Survival analysis and clinical follow-up exami- nation of all-ceramic single crowns. Int J Comput Dent, 2010. 13(2): p. 101-19.
 27. Marquardt, P. and J.R. Strub, Survival rates of IPS em- press 2 all-ceramic crowns and fixed partial dentures: results of a 5-year prospective clinical study. Quintessen- ce Int, 2006. 37(4): p. 253-9.
 28. Walton, T.R., The up to 25-year survival and clinical per- formance of 2,340 high gold-based metal-ceramic single crowns. Int J Prosthodont, 2013. 26(2): p. 151-60.
 29. Walton, T.R., A 10-year longitudinal study of fixed prosthodontics: clinical characteristics and outcome of single-unit metal-ceramic crowns. Int J Prosthodont, 1999. 12(6): p. 519-26.
 30. Nolte, D., et al., S2k-Leitlinie (Langversion): Therapie des dentalen Traumas bleibender Zähne. AWMF-Register
Další články z rubriky:
Digitální výroba skeletů částečných zubních náhrad Články
Digitální výroba skeletů částečných zubních náhrad

4. 8. 2023 | Protetika

Přestože počítačem podporovaná výroba (CAM) získává na popularitě, stále v některých oblastech výroby hojně...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.