StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > 2. díl: Celkové snímatelné náhrady v současné praxi

2. díl: Celkové snímatelné náhrady v současné praxi

16. 8. 2021 | Iva Mondok | Petr Moj

2. část – Pacient s nevyhovujícím vlastním chrupem, který bude extrahován

Jak jsme již naznačili v minulém díle našeho seriálu, dobře chápeme, že v rámci „snímaček na pojišťovnu“ není mnoho prostoru pro individuální přístup k pacientovi a výrobě náhrady. Zde se však musíme pozastavit nad tím, co nám vlastně říká staré české přísloví: „Práce kvapná, málo platná.“ Podle našeho názoru říká, že rychlá nekoordinovaná práce nestojí za nic. Nu, a práce, která nestojí za nic, nepřináší kýženou odměnu, ale problémy. Je s podivem, jak okázale a tvrdošíjně tuto holou a staletími prověřenou skutečnost ignoruje „zavedený kolorit“ naší praxe v přístupu ke snímatelným náhradám. Je to až fascinující fenomén, kdy snaha za každou cenu ušetřit čas a prostředky, vede opakovaně k jejich neúměrnému navyšování: „Nebudeme používat ten vzpurný zubní oblouk, ne ne. Nebudeme si dětinsky hrát se skusovou šablonou a luštit fyziologický skus pacienta. A pečlivé vymezení protézního lože? Jen další nadbytečný úkon! Také samozřejmě nebudeme sádrovat modely do tak zbytečně sofistikovaného přístroje, jako je artikulátor. Skusovou šablonu s gnatologickými záznamy rovnou vyhodíme – stejně je špatně. Skus krásně zkřížíme a hrbolky preventivně ohoblujeme – žádné cavyky s tím! A vnímat, co říká pacient? Nebo dokonce vyměňovat si nějaké relevantní informace v trojúhelníku pacient – ordinace – laboratoř? To už vůbec ne! To je přímo obskurní!“ No, a ze čtyř návštěv pacienta je osm nebo víc a z několika hodin práce v laboratoři je několik dní. Vůbec nevadí, že rozmrzelý pacient je už v ordinaci, potažmo i v laboratoři, jako doma, a že náhrada se dvakrát třikrát předělává. To přece chceme!


Berte prosím žertovně-ironický tón předchozího odstavce s nadhledem a v nadsázce. Občas je dobré zažertovat a rozehnat frustraci, která vzniká zejména ve chvíli, kdy se jedna strana (ordinace či laboratoř) snaží neignorovat zákonitosti, jejichž opomíjení nutně vede k neúspěchu a druhá strana je naopak ignoruje neochvějně. Určitě to znáte.

Zásadním nešvarem, který vede k nespokojenému, neplatícímu pacientovi „potížistovi“, je postup výroby snímatelné náhrady, který zevrubně nevychází ze stávající či původní ztracené situace, ba ji mnohdy zásadním způsobem opomíjí. Přístup, kdy do úst pacientovi vrazíme rutinně zhotovenou „unisex“ protézu a přesvědčujeme jej, že si musí zvyknout, rozhodně nevede k pacientovi spokojenému, natož pacientovi ochotnému připlatit si za „nadstandardní“ služby (viz 1. část – StomaTeam 2/2016). Stejně jako u fixních náhrad, tak i u celkových snímatelných pacient žádá především navrácení původního vzhledu, či vzhledu, který maximálně koresponduje s jeho podobou, kdy měl ještě svoje zuby v esteticky přijatelném stavu. Zde je samozřejmě namístě jasné vysvětlení a zdůraznění, že nefyziologická náhrada je z podstaty věci daleka komfortu vlastních zubů, ale nutit pacientovi změnu identity v podobě zmíněné „unisex“ náhrady již na místě rozhodně není a zcela jistě o tom uspokojivě nepřesvědčíte minimálně 8 z 10 pacientů a 10 z 10 pacientek.

Příkladem toho, jak si snadno nezkomplikovat situaci a bez nadměrného úsilí dospět k „platné práci“, je změna postupu v případě pacienta s nevyhovujícím vlastním chrupem, který bude extrahován. Stačí před extrakcí pořídit záznamy stávajícího chrupu, které budou vodítkem pro vytvoření fyziologických a estetických aspektů náhrady. Nemusíme pak v bezzubých ústech budovat náhradu a rekonstruovat mezičelistní vztahy zcela od příslovečné „píky“.

Nyní si popíšeme dva případy Petrových pacientů, u kterých byly zhotoveny nové první náhrady inovovaným postupem (viz 1. část), který spočíval v pečlivém zdokumentování stávajících vlastních zubů před jejich extrakcí a výběru konfekčních zubů dle původních, samozřejmě s přihlédnutím na zlepšení estetiky a požadavky pacienta. Zavedením těchto kroků do výrobního postupu imediátní náhrady získáme podstatně fyziologičtější výrobek, který umožní našim pacientům mnohem lepší přijetí a přechod z vlastních zubů na snímatelnou náhradu. A následně tak získat věrného zákazníka…

Kazuistiky

Oba naše zdokumentované pacienty postihla parodontóza a ve velmi krátké době přišli o svůj chrup. Oba přitom byli ještě aktivní a bylo pro ně důležité zachovat původní vzhled. Pro potřeby našeho příspěvku jim budeme říkat pan Karel (*1953) a paní Jarmila (*1963).

Příprava na výrobu náhrady

U paní Jarmily situaci komplikovaly léky na srážení krve a podstoupila celkovou extrakci chrupu na specializovaném pracovišti. Několik týdnů před extrakcí zubů navštívila mou laboratoř, kde jsem situaci v ústech vyfotil, včetně detailů zubů (obr. 1 a 2). Zuby jsem změřil a vybral vhodné 3 garnitury konfekčních zubů. Vzhledem k tomu, že má pacientka charakteristicky velké první horní řezáky, zvolil jsem velikost SuperLux A1V 1/60 – na zbývající zuby o něco menší SuperLux A1V 1/27. S paní Jarmilou jsme se domluvili na barvě SuperLux A1V s tím, že špičáky budou tmavší A2V. Přáním pacientky bylo, aby se stávající postavení a vzhled zubů v budoucí protéze co nejvíce podobalo jejímu chrupu před paradentózou – neměla však použitelné fotografie z tohoto období a pouze mi sdělila, že měla zuby „rovné“ a bez mezer. Diastema mezi řezáky se vytvořilo až vlivem parodontózy. Při měření zubů se dalo vyčíst z charakteristického postavení špičáků, které byly sklopeny mírně palatinálně a linguálně, že druhé horní řezáky musely být mírně zapadlé za prvními řezáky. Vyplynulo to ze zjištěných šířek všech zubů ve frontálním úseku, protože by se tam při zachování původní velikosti a tvarů, s přihlédnutím k charakteru úsměvu, kde dominují velké řezáky, zuby nedaly jinak postavit tak, aby to korespondovalo s tvrzením pacientky, že měla zuby „rovné“ (obr. 3).

Pan Karel byl zvláštní případ. Parodontózu měl v takové fázi, že při skousnutí se mu zuby úplně rozjížděly. Extrakci vehementně roky odmítal. Ošetřující lékařka mu zuby zdlahovala kompozitním materiálem. Po několikáté opravě dlahy se však extrakci nevyhnul. V laboratoři jsem vyfotil situaci v ústech, včetně detailů zubů (obr. 9 a 10), změřil je a vybral vhodný výchozí tvar zubů SuperLux A2V. Pan Karel také tvrdil, že měl ukázkově srovnané zuby v horní čelisti. Našel starší fotografii, která ale pro malé rozlišení sloužila pouze jako přibližně orientační pomocné vodítko. Vzhledem k tomu, že v tomto případě jsem zhotovoval náhradu pouze pro horní čelist, musel jsem samozřejmě vycházet i z postavení zubů v dolní čelisti, ale konečný výsledek směřoval k ukázkové anatomické řadě (obr. 11).

 • Stav (parodontóza) v ústech paní Jarmily před extrakcí zubů

  Stav (parodontóza) v ústech paní Jarmily před extrakcí zubů

 • Stav (parodontóza) v ústech paní Jarmily před extrakcí zubů

  Stav (parodontóza) v ústech paní Jarmily před extrakcí zubů

 • Nová zubní náhrada s individuálně upravenými zuby

  Nová zubní náhrada s individuálně upravenými zuby

 • Zkouška – báze modelu náhrady zhotovena z termoplastické fólie Erkoplast Pla-R

  Zkouška – báze modelu náhrady zhotovena z termoplastické fólie Erkoplast Pla-R

 • Horní náhrada z Deflex M10

  Horní náhrada z Deflex M10

 • Situace před ošetřením

  Situace před ošetřením

 • Nový úsměv

  Nový úsměv

 • Paní Jarmila s novými zuby

  Paní Jarmila s novými zuby

 • Stav (parodontóza) v ústech pana Karla před extrakcí zubů

  Stav (parodontóza) v ústech pana Karla před extrakcí zubů

 • Stav (parodontóza) v ústech pana Karla před extrakcí zubů

  Stav (parodontóza) v ústech pana Karla před extrakcí zubů

 • Nová zubní náhrada s individuálně upravenými zuby

  Nová zubní náhrada s individuálně upravenými zuby

 • Zkouška – báze modelu náhrady zhotovena z termoplastické fólie Erkoplast Pla-R

  Zkouška – báze modelu náhrady zhotovena z termoplastické fólie Erkoplast Pla-R

 • Horní náhrada z materiálu Deflex Fluence

  Horní náhrada z materiálu Deflex Fluence

 • Situace před ošetřením

  Situace před ošetřením

 • Nový úsměv

  Nový úsměv

 • Pan Karel s novými zuby

  Pan Karel s novými zuby

 • Náhrady na fotografiích: báze – Deflex (NUXEN SRL); zuby – MAJOR SUPER LUX (Flava)

  Náhrady na fotografiích: báze – Deflex (NUXEN SRL); zuby – MAJOR SUPER LUX (Flava)

Výrobní postup

Při výrobním postupu jsem v obou případech ve spolupráci s ošetřujícími lékařkami využil metodu biofunkčního otisku.* Pan Karel absolvoval všechny další fáze začlenění náhrady v ordinaci, zatímco paní Jarmila docházela na konzultace do laboratoře. Náhrady jsem v obou případech zhotovoval až po extrakci zubů.

Již popsaným postupem pro stavění zubů* jsem upevnil pracovní modely do artikulátoru a připravil zkoušku zubů ve vosku. Báze modelů náhrad jsem zhotovil z termoplastické fólie Erkoplast Pla-R. (obr. 4 a 12). Při stavění zubů mám vždy po ruce zvětšené fotografie původního chrupu pro individuální úpravu. Zuby z vybraných garnitur jsem v obou případech upravoval tak, aby se co nejvíc podobaly původním. Následně jsem postavil obě zkoušky podle výše popsaných zjištění situace u obou pacientů.

Zatímco zkouška pana Karla proběhla v ordinaci bezproblémově, u paní Jarmily jsem zuby mírně doupravoval tak, aby celkový vzhled obličeje více odpovídal období, kdy měla vlastní chrup. Svým názorem přispěla k lepšímu výsledku také dcera paní Jarmily, která ji doprovázela. Na její popud jsem například mírně zasunul krčky horních frontálních zubů. Mnohdy je názor třetí osoby, která dobře zná pacienta, velmi užitečný.

V posledním kroku jsem modely protéz zakyvetoval a vypresoval. U paní Jarmily z polyamidu s příměsí akrylátu Deflex M10 (obr. 5). U pana Karla z materiálu Deflex Fluence (obr.13) – tento materiál jsme v naší laboratoři vyzkoušeli v praxi a distributor Complete Dental jej v letošním roce představí jako novinku na českém trhu. Oba materiály jsou velmi odolné, náhrady nepraskají a nevypadávají z nich zuby. Zatímco u Deflex M10 je možno v bázi zachytit mnoho detailů sliznice, Deflex Fluence je vhodný spíše pro vytvoření hladšího povrchu báze, protože je pružnější a případné detaily by se obtížněji leštily. Výsledek a jeho srovnání s výchozím stavem vidíte na obrázcích 6–8 a 14–16.

Náhrady se podařilo zhotovit k naprosté spokojenosti pacientů i jejich ošetřujících lékařek – děkuji MUDr. Janě Zikmundové a MUDr. Janě Lajčíkové za skvělou spolupráci.

Publikováno: StomaTeam 3/2016

Další díly o Celkových snímatelných náhradách si můžete přečíst zde:
Celkové snímatelné náhrady v současné praxi: 1. část – Úvod
Celkové snímatelné náhrady v současné praxi: 3. část – Využití fotografií u bezzubého pacienta
Celkové snímatelné náhrady v současné praxi: 4. část – Individuální přístup k pacientovi?
Celkové snímatelné náhrady v současné praxi: 5. část – Efektivní využití stávající náhrady pro rekonstrukci rozsáhlých defektů

Čtěte také:
Zubní protéza – kopírovat či nekopírovat?
Zhotovení celkové snímatelné náhrady s využitím biofunkčního otisku

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
2. díl: Celkové snímatelné náhrady v současné praxi
Iva Mondok

Soukromá zubní technička, odborná redaktorka a spoluzakladatelka časopisu StomaTeam. V praxi zhotovuje takřka všechny typy náhrad – specializuje se zejména na rozsáhlé defekty řešené kombinovanými a snímatelnými náhradami. Autorka řady odborných článků a přednášek.
Kontakt: iva.mondok@stomateam.cz
Tel.: +420 724 568 780

2. díl: Celkové snímatelné náhrady v současné praxi
Petr Moj

Zubní technik, majitel zubní laboratoře LPdental – ЛПдентал s rozsáhlou nabídkou zhotovení fixní i snímatelné protetiky. Jednou ze specializací je výroba fixní protetiky a ortodontických aparátů pro veterinární stomatologii.
Více na www.lpdental.cz
Kontakt: petr.moj@seznam.cz
Tel.: +420 739 189 038

Další články z rubriky:
Rozsáhlá rekonstrukce korunkovými náhradami z presovací keramiky Články
Rozsáhlá rekonstrukce korunkovými náhradami z presovací keramiky

2. 11. 2023 | Protetika

Díky zavedení digitálních technologií lze virtuálně...

Detail příspěvku

Rekonstrukce celkovou náhradou s ohledem na zachování implantátů Články
Rekonstrukce celkovou náhradou s ohledem na zachování implantátů

5. 1. 2024 | Protetika

S pokračujícím stárnutím populace dojde k nebývalému demografickému přerozdělování. Do roku 2050 se celosvětově...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Laboratorní pískovač Vaše inzerce

Prodej/Pronájem praxe - laboratoř

Laboratorní pískovač

další inzeráty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.