StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Strategie vedoucí k přesným otiskům

Strategie vedoucí k přesným otiskům

3. 7. 2023 | Günther Schlosser, manažer pro vzdělávání společnosti 3M

Chyby v procesu otiskování mohou ohrozit kvalitu otisku, což má rozhodující vliv na přesnost výsledné zubní náhrady. Je proto důležité vědět, jak se chybám vyhnout. Zkušenosti z více než 100 školení v zubních ordinacích ukazují, že každý, kdo zhotovuje otisky, má tendenci opakovat stejné chyby a že se těmto chybám lze obvykle snadno vyhnout. Tento článek shrnuje nejčastější chyby, které se při postupu otiskování vyskytují, a odhaluje osvědčené strategie k dosažení úspěchu.


Možné zdroje chyb při otiskování

Obecně vzato existují čtyři různé oblasti, kde může při otiskování dojít k chybným krokům, které mohou mít negativní dopad na kvalitu výsledného otisku:

 1. Management 
  Mezi chyby, které spadají do kategorie managementu, patří chyby způsobené nesouladem v materiálech a pracovních postupech a nejasným rozdělením úkolů v týmu. Dalšími faktory, které mohou ovlivnit kvalitu otisku, jsou organizační problémy, jako jsou velké vzdálenosti mezi míchacím zařízením a křeslem a neoptimální podmínky skladování.
 2. Výběr otiskovací lžíce a materiálu
  Nepřesný otisk může být důsledkem nesprávné velikosti otiskovací lžíce nebo její nedostatečné pevnosti. K nepřesnostem může vést také omezená indikace vybraného materiálu pro preferovanou techniku otiskování, nevhodná doba tuhnutí nebo nedostatečná kompatibilita mezi otiskovací lžící a materiálem typu wash.
 3. Postup otiskování
  Mezi kritické body postupu otiskování patří nasazení míchacího hrotu, plnění otiskovací lžíce, vložení a vyjmutí lžíce z úst.
 4. Následná opatření po vyjmutí otisku
  V neposlední řadě může mít negativní vliv na kvalitu otisku nevhodná dezinfekce, skladování VPS a polyéterových otisků ve vlhkém prostředí nebo při nestálých teplotách a vystavení otisků vysoké intenzitě UV denního světla během přepravy do laboratoře.

Management: jak jej standardizovat

Jedním z nejúčinnějších opatření, které rozhodujícím způsobem přispívá k vysoké kvalitě a přesnosti otisku, je standardizace celého postupu zhotovování otisku. V rámci týmu zubní ordinace je třeba jasně rozdělit úkoly, aby každý jeho člen přesně věděl, co má dělat. V případě vícero zubních lékařů na jednom pracovišti je ideálním stavem, když každý zubní lékař používá stejné materiály a dodržuje stejné postupy – asistující personál je tak snadno zástupný a nedochází k chybám plynoucím z odlišného postupu.

Při zavádění standardizovaných postupů by měl tým nejen jasně stanovit, kdy použít určitý materiál a zařízení, ale také se zaměřit na:

 • Nalezení ergonomického rozmístění potřebných zařízení a pomůcek. Například automatická míchačka by měla být vždy umístěna v blízkosti křesla, aby byla možná ideální kontrola nad časem přípravy i při práci s rychle tuhnoucími otiskovacími materiály.
 • Zajištění vhodného prostoru pro skladování otiskovacích materiálů: Ideální teploty se mohou u jednotlivých materiálů lišit. Materiály typu VPS jsou obvykle citlivější na vyšší než doporučené teploty než materiály polyéterové. V obou případech příliš vysoká skladovací teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti materiálu. Je-li prostor pro skladování spíše teplejší, je vhodné vyhnout se rychle tuhnoucím variantám materiálů. Pokud jsou skladovací teploty nižší než doporučené minimum, může docházet k problémům s mícháním. Jestliže nemáte k dispozici optimální skladovací podmínky, měl by se otiskovací materiál po dobu jednoho dne před použitím skladovat při pokojové teplotě (nikoliv u zdrojů tepla!). Při výběru vhodného skladovacího místa je třeba vzít v úvahu tepelný vliv okolních přístrojů a spotřebičů (např. blízkost chladničky nebo sterilizátoru produkujícího teplo).

Výběr otiskovací lžíce a materiálu: doporučení

Pro přesné otisky celých zubních oblouků se důrazně doporučuje používat pevnou kovovou nebo plastovou otiskovací lžíci. Pevnost je důležitá, protože zabraňuje nepřesnostem způsobeným deformací lžíce. Velikost otiskovací lžíce je vhodné zkontrolovat intraorálně, aby bylo jisté, že je kolem linie krčků zubů k dispozici rovnoměrný prostor (2 až 3 mm), který zohledňuje případné podsekřiviny. Je-li otiskovací lžíce příliš malá, je vysoké riziko, že bude otisk trpět defekty a omezenou reprodukcí detailů.

Při výběru otiskovacího materiálu je zapotřebí vzít v úvahu různé faktory, jako je kompatibilita materiálu a preferované otiskovací techniky. Polyéterové materiály jsou vhodnější pro jednofázovou techniku a techniku dvojího míchání, zatímco materiály typu VPS jsou vhodné především pro techniku dvojího otiskování a fungují dobře i při technice dvojího míchání. Při výběru otiskovacího materiálu typu VPS by měl uživatel volit produkt s dobrými tokovými vlastnostmi, který je navíc v neztuhlé fázi hydrofilní, což ale nenabízí každý prodávaný produkt. Doba zpracovatelnosti a tuhnutí je důležitá i vzhledem k počtu preparovaných zubů nebo implantátů, které se mají otiskovat.

Obr. 1: Otisk zhotovený pomocí lžíce, která je příliš malá a byla překročena doba zpracování, což zapříčinilo špatné spojení mezi různými otiskovacími materiály. V oblasti patra jsou viditelné defekty v důsledku dlouhého toku. Obr. 2: Špatné spojení mezi otiskovací lžící a materiálem typu wash způsobené pravděpodobně překročením doby zpracování.

Postup otiskování: tipy a triky

Používáte-li automatické míchací zařízení, začíná postup zhotovování otisků obvykle automatickou přípravou materiálu a naplněním otiskovací lžíce. Je třeba dbát na:

 • Správné vložení kartuše do míchacího zařízení
 • Správné nasazení míchacího hrotu před každým použitím: nejsou-li hroty těsně a pevně nasazeny na výstupní otvory, může dojít k nehomogennímu promíchání materiálu a následně k dlouhé době jeho tuhnutí nebo zbytečnému plýtvání materiálem.
 • Ověření kvality homogenní směsi: před zahájením plnění otiskovací lžíce nebo elastomerové stříkačky by se mělo nanést malé množství materiálu na míchací podložku nebo papírovou utěrku a vizuálně zkontrolovat kvalitu směsi. Tento krok je nezbytný i u materiálů míchaných v ručním dávkovači.
 • Dávkování bez vzduchových bublin ve směsi: konec míchacího hrotu by měl být při plnění otiskovací lžíce vždy ponořený v dávkovaném materiálu.
 • Správné načasování: plnění otiskovací lžíce by mělo být dokončeno ve chvíli, kdy zubní lékař dokončuje injektáž materiálu typu wash (technika dvojího míchání), což je důležité zejména u rychle tuhnoucích materiálů, jako je 3M™ Impregum™ Super Quick Polyether Impression Material. Toto je obvykle možné tehdy, zahájí-li se injektáž a plnění otiskovací lžíce současně.

Dalším důležitým faktorem je správné vložení naplněné lžíce do úst. Před usazením rovně nahoru (horní čelist) nebo rovně dolů (dolní čelist) je potřeba s lžící pomalu pohybovat rovnoběžně s dlouhou osou zubů. Jakmile je lžíce ve výsledné poloze s rukojetí zarovnanou se středovou linií obličeje pacienta (v případě, že se používá lžíce pro celý zubní oblouk), je nutné s ní až do ukončení reakce tuhnutí vůbec nijak nepohybovat. Správné usazení zabrání deformacím otisku. Je žádoucí lžíci stabilizovat v oblasti premolárů pomocí prstů.

Některé otiskovací materiály od společnosti 3M nabízejí specifické vlastnosti, které zajišťují rychlý přechod mezi neztuhlým a ztuhlým stavem (například samovolné zahřívání u 3M™ Imprint™ 4 VPS Impression Material a rychlé tuhnutí u 3M™ Impregum™ Polyether Impression Material), což znamená méně času na nežádoucí pohyby. Pokud jde o vyjmutí otisku, je nezbytné uvolnit podtlak prstem a proudem vzduchu.

Obr. 3: Opatření usnadňující vyjmutí otisku z úst.

Následná opatření po vyjmutí otisku: jak je dělat správně

Každý otisk vyjmutý z úst by se měl před jakýmkoli dalším úkonem vydezinfikovat jemným roztokem, opláchnout vodou, popř. znovu vydezinfikovat a osušit vzduchem. Jak otisky z VPS, tak z polyéteru je třeba uchovávat na chladném, suchém a tmavém místě a do zubní laboratoře by se měly odesílat zabalené do suché papírové utěrky a jsou-li ještě vlhké, měly by se umístit do otevřeného sáčku. Suchý papír odvede z povrchu veškerou vlhkost, což vede k optimálním podmínkám pro přepravu. (Alginátové otisky je naopak doporučováno skladovat a přepravovat s navlhčeným tamponem.) Je třeba zabránit teplotním výkyvům působícím na otisky.

Závěr

Kvalita a přesnost otisku má zásadní vliv na kvalitu a přesnost dosednutí výsledné zubní náhrady. Pomocí výše popsaných účinných opatření je možné zajistit konzistentně přesné výsledky. Klíčem k úspěchu je standardizace celého postupu, od plnění otiskovací lžíce až po odeslání výsledného otisku.

Obr. 4: Přesné otisky povedou k dokonale dosedajícím zubním náhradám!

(Fotografie zveřejněny se souhlasem Dr. Gunnara Reicha.)

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Strategie vedoucí k přesným otiskům
Günther Schlosser, manažer pro vzdělávání společnosti 3M

Vystudoval obor zubní technik a již 10 let pracuje v zubní laboratoři v Mnichově v Německu, kde se specializuje na ušlechtilé slitiny, keramiku a částečné snímatelné zubní náhrady. V roce 2001 nastoupil do společnosti 3M jako produktový specialista a technický odborník pro individuální konzultace se zákazníky. Od roku 2009 pracuje jako manažer pro vzdělávání v mezinárodním centru pro zákazníky 3M Customer Innovation Center v německém Seefeldu. Za svoji kariéru proškolil více než tisíc zubních lékařů a členů týmů zubních ordinací z celého světa v oblasti optimalizace jejich postupů. Má velkou zálibu v moderních technologiích, která se projevuje i v jeho „druhé profesi“ manažera firemních videí. Mimo práci rád kempuje se svou ženou a dvěma syny.

Další články z rubriky:
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 3. část Články
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 3. část

8. 2. 2024 | Obecná stomatologie

Redakční úvod obsahující vysvětlení, proč jsme se rozhodli tento obsáhlý materiál...

Detail příspěvku

Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 6. poslední část Články
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 6. poslední část

5. 4. 2024 | Obecná stomatologie

Redakční úvod obsahující vysvětlení, proč jsme se rozhodli tento obsáhlý...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.