StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Ošetření „Guided Biofilm Therapy“ je mezi pacienty nejoblíbenější

Ošetření „Guided Biofilm Therapy“ je mezi pacienty nejoblíbenější

17. 8. 2022 | Dr. Jan H. Koch | PR, EMS

Celosvětový průzkum o preferované metodě prevence

Čistá ústa jsou důležitá nejen pro zdraví ústní dutiny, ale i pro zdraví obecně. V rámci Guided Biofilm Therapy (GBT) vyvinula společnost EMS ve spolupráci s univerzitami, ošetřujícími a Swiss Dental Academy (SDA) systematický, modulární a vědecky ověřený protokol pro orální profylaxi. Z více než 76 000 dotazovaných pacientů po celém světě je více než 92 % nadšeno metodou GBT a doporučili by ji rodině a přátelům.


Vzhledem k častému výskytu, WHO (Světová zdravotnická organizace) prohlásila onemocnění ústní dutiny včetně zubního kazu a parodontitidy, za klíčový zdravotní problém 1,2. Světová federace zubních lékařů (FDI) ve své „Vizi 2030“ rovněž zdůrazňuje význam ústního zdraví pro celkové a systémové zdraví 3. Kromě zdravého životního stylu je třeba účinně odstraňovat mikrobiální zubní plak (biofilm) každodenní orální hygienou a pravidelným profesionálním mechanickým odstraňováním biofilmu (PMPR) 4,5. K dosažení účinného a šetrného PMPR by měl ošetřující tým používat moderní metody, nástroje a materiály 6,7. V ordinacích zaměřených na prevenci byl proto prostřednictvím dotazníků uskutečněn průzkum u více než 76 000 pacientů po celém světě s cílem zjistit preferovanou metodu profesionální profylaxe.

Srovnání metod

Guided Biofilm Therapy (GBT) vychází z klasického postupu dlouhodobých recallů švédského zubního lékaře Dr. Pera Axelssona 8. Již v 70. letech minulého století se jeho týmu podařilo na velké skupině pacientů prokázat, že při důsledném vykonávání preventivní péče až do vysokého věku nedochází ke ztrátě zubů v důsledku zubního kazu nebo parodontitidy. Metoda GBT je dalším vývojem tohoto standardizovaného a systematického konceptu s využitím nových poznatků a technologií.Protokol lze přizpůsobit všem skupinám pacientů a klinickým nálezům podle rizika 9,10. Metody zahrnuté do GBT byly zdokumentovány v mnoha vědeckých studiích 11-17. Po povinné detekci biofilmu je cílem GBT dosáhnout úplného a minimálně invazivního odstranění biofilmu ze všech povrchů dutiny ústní 18.

Inzerce

Detekce je určena pro individuální motivaci pacientů a cílené profesionální odstranění biofilmu. Biofilm se odstraňuje supra- a subgingiválně pomocí prášku AIRFLOW® PLUS (na bázi erytritolu) minimálně invazivním způsobem pomocí technologií AIRFLOWING® a PERIOFLOW® 19. V případě potřeby se na případné zbytky tvrdé usazeniny (zubní kámen) použije prakticky bezbolestná piezokeramická ultrazvuková koncovka PIEZON® PS NO PAIN. Naproti tomu „konvenční postup PMPR“ se zaměřuje na odstranění tvrdých usazenin, velmi často pomocí invazivních sonických nebo ručních nástrojů 19,20. Následně jsou povrchy zubů ošetřeny rotačními kartáčky nebo silikonovými kalíšky s použitím abrazivních lešticích past. Toto leštění obrušuje povrchovou zubní vrstvu a zanechává na povrchu lešticí pastu 21. Konvenční metoda nezahrnuje aplikaci jakéhokoli systémového řešení. Biofilm se před ošetřením obvykle nedetekuje 22, protože odstranění detekovaného (obarveného) biofilmu by vyžadovalo podstatně více času (Chéserex, Švýcarsko, 2018).

Analýza dotazníků

Dotazníky, na které odpovídali pacienti (n = 76 338), se skládaly z 8 otázek, včetně celkového hodnocení GBT, dosažené hladkosti povrchu, užitečnosti detekce biofilmu před zahájením ošetření a přímého srovnání s konvenční metodou (grafy). Anonymní dotazníky EMS obdržela od ordinací a klinik zaměřených na prevenci. Metoda GBT dosáhla velmi dobrých výsledků ve všech zde uvedených oblastech, přičemž ve všech případech získala 4,6 nebo 4,7 bodů z 5 možných. V případě otázek týkajících se délky trvání ošetření a jeho doporučení, které nejsou znázorněny, bylo průměrné skóre 4,7 z možných 5 bodů.

Více než 98 % pacientů uvedlo, že během ošetření nepociťovalo žádnou nepříjemnou bolest nebo že bolest byla menší než při tradičním ošetření (celkový průměr 4,6).

Diskuze a závěry

Více než 92 % respondentů dává přednost Guided Biofilm Therapy ve srovnání s tradiční metodou (skóre 4 nebo 5 bodů). To je v souladu s dříve publikovanými studiemi z praxe i akademické sféry o přijetí a spokojenosti pacientů 6,7,23. GBT je vhodná jak pro primární preventivní PMPR, tak pro sekundární preventivní terapii parodontitidy a periimplantitidy, v závislosti na riziku a potřebě. Vzhledem k jedinečné vědecké dokumentaci a klinické vhodnosti ve srovnání s jinými metodami je tento koncept doporučován řadou renomovaných odborníků 24-26.

„Pokud se má uvažovat o integraci nové terapie, musí být lepší buď z hlediska výsledků terapie nebo musí vykazovat jiné relevantní výhodné aspekty, jako je preference pacienta, komfort ošetřujícího, úspora času či jiné.“ 17

Výsledky rozsáhlého průzkumu mezi pacienty, které jsou zde prezentovány, hovoří zcela jasně ve prospěch Guided Biofilm Therapy ve srovnání s konvenčním ošetřením. Dosud nebyly publikovány žádné průzkumy takového rozsahu. Analýzy jiných průzkumů provedených u menších skupin respondentů ukazují stejný trend jako zde prezentovaný globální průzkum 7,23.

Závěrem je třeba poznamenat, že přínosy GBT se neomezují pouze na dosažitelnou spokojenost pacientů a s tím související vysokou míru dodržování recallů. Jak prokázaly špičkové studie, GBT je ergonomicky optimalizovaná, výrazně efektivnější, časově úspornější a zároveň ekonomičtější metoda ve srovnání s konvenčními metodami 19,27,28,29,30. Může být proto mimořádně efektivně a úspěšně implementována týmem dentální profylaxe.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Dr. Jan H. Koch

Parkstraße 14
85356 Freising
janh.koch@dental-journalist.de
www.dental-journalist.com

PR, EMS
Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Blas E, Kurup AS. Introduction and methods of work. In: World Health Organization: Equity, social determinants and public health programmes. In: World Health Organization (ed). Equity, social determinants and public health programmes, 2010:3-10.
 2. World Health Organization. Political declaration of the third high-level meeting of the General Assembly on the prevention and control of noncommunicable diseases. Report by the Director-General. EXECUTIVE BOARD EB150/7, 150th session 11 January 2022, Provisional agenda item 7. 2022.
 3. FDI World Dental Federation. Vision 2030: Delivering Optimal Oral Health for All. Available from: https://www.fdiworlddental.org/vision2030. 2021.
 4. Tonetti MS, Chapple ILC, Jepsen S, Sanz M. Primary and secondary prevention of periodontal and peri-implant diseases. Journal of Clinical Periodontology 2015;42:S1-S4.
 5. Axelsson P, Nystrom B, Lindhe J. The long-term effect of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults. Results after 30 years of maintenance. Journal of clinical periodontology 2004;31:749-757.
 6. Furrer C, Battig R, Votta I, Bastendorf KD, Schmidlin PR. [Patient acceptance of Guided Biofilm Therapy]. Swiss Dent J 2021;131:229-234.
 7. Furrer C, Battig R, Votta I, Bastendorf KD, Schmidlin PR. Patientenakzeptanz nach Umstellung auf Guided Biofilm Therapy. Swiss Dent J 2021;131:229-234.
 8. Axelsson P. [Effect of mechanical control of dental plaque on the development of dental caries, gingivitis and periodontitis. The Karlstad study]. Tandlakartidningen 1976;68:1080-1085.
 9. Bastendorf K, Strafela-Bastendorf N. Auf das klinische Protokoll kommt es an – PZR, UPT und GBT. Quintessenz 2020;71:1380-1389.
 10. Shrivastava D, Natoli V, Srivastava KC, Alzoubi IA, Nagy AI, Hamza MO, et al. Novel Approach to Dental Biofilm Management through Guided Biofilm Therapy (GBT): A Review. Microorganisms 2021;9.
 11. Vouros I, Antonoglou GN, Anoixiadou S, Kalfas S. A novel biofilm removal approach (Guided Biofilm Therapy) utilizing erythritol air-polishing and ultrasonic piezo instrumentation: A randomized controlled trial. International journal of dental hygiene 2021;n/a.
 12. Nascimento GG, Leite FRM, Pennisi PRC, López R, Paranhos LR. Use of air polishing for supra- and subgingival biofilm removal for treatment of residual periodontal pockets and supportive periodontal care: a systematic review. Clinical Oral Investigations 2021;25:779-795.
 13. Schwarz F, Becker K, Renvert S. Efficacy of air polishing for the non-surgical treatment of peri-implant diseases: a systematic review. Journal of clinical periodontology 2015;42:951-959.
 14. Buhler J, Amato M, Weiger R, Walter C. A systematic review on the patient perception of periodontal treatment using air polishing devices. International journal of dental hygiene 2016;14:4-14.
 15. Buhler J, Amato M, Weiger R, Walter C. A systematic review on the effects of air polishing devices on oral tissues. International journal of dental hygiene 2016;14:15-28.
 16. Barnes CM, Covey D, Watanabe H, Simetich B, Schulte JR, Chen H. An in vitro comparison of the effects of various air polishing powders on enamel and selected esthetic restorative materials. The Journal of clinical dentistry 2014;25:76-87.
 17. Petersilka G, Koch R, Vomhof A, Joda T, Harks I, Arweiler N, et al. Retrospective analysis of the long-term effect of subgingival air polishing in supportive periodontal therapy. Journal of Clinical Periodontology 2021;48:263-271.
 18. Mensi M, Scotti E, Sordillo A, Agosti R, Calza S. Plaque disclosing agent as a guide for professional biofilm removal: A randomized controlled clinical trial. International journal of dental hygiene 2020;18:285-294.
 19. Fu JH, Wong LB, Tong HJ, Sim YF. Conventional versus comprehensive dental prophylaxis: comparing the clinical outcomes between rubber cup and air polishing and the importance of plaque disclosure. Quintessence Int 2021;0:0.
 20. Wennstrom JL, Tomasi C, Bertelle A, Dellasega E. Full-mouth ultrasonic debridement versus quadrant scaling and root planing as an initial approach in the treatment of chronic periodontitis. Journal of clinical periodontology 2005;32:851-859.
 21. Arefnia B, Koller M, Wimmer G, Lussi A, Haas M. In Vitro Study of Surface Changes Induced on Enamel and Cementum by Different Scaling and Polishing Techniques. Oral health & preventive dentistry 2021;19:85-92.
 22. Stiftung Warentest. Weit aufmachen, bitte. Stiftung Warentest: Professionelle Zahnreinigung. Test 2015:86-90.
 23. Strafela-Bastendorf N, KD. B. Die Patientenzufriedenheit in der Prophylaxe. Plaque ‚N Care 2020;36:452-456.
 24. Lang N, A. L, KD. B. Wissenschaftlicher Konsensus Guided Biofilm Therapy-Protokoll. Ein neues Konzept für die primäre und sekundäre Prävention. 2019.
 25. Sculean A, Bastendorf KD, Becker C, Bush B, Einwag J, Lanoway C, et al. A paradigm shift in mechanical biofilm management? Subgingival air polishing: a new way to improve mechanical biofilm management in the dental practice. Quintessence Int 2013;44:475-477.
 26. Schwarz F, Becker K, Bastendorf KD, Cardaropoli D, Chatfield C, Dunn I, et al. Recommendations on the clinical application of air polishing for the management of peri-implant mucositis and peri-implantitis. Quintessence Int 2016;47:293-296.
 27. Mensi M, Scotti E, Sordillo A, Dale M, Calza S. Clinical evaluation of air polishing with erythritol powder followed by ultrasonic calculus removal versus conventional ultrasonic debridement and rubber cup polishing for the treatment of gingivitis: A split-mouth randomized controlled clinical trial. International journal of dental hygiene 2021;n/a.
 28. Park BY, Kim M, Park J, Jeong JH, Noh H. Research on dental plaque removal methods for efficient oral prophylaxis: With a focus on air polishing and rubber cup polishing. International journal of dental hygiene 2021;19:255-261.
 29. Donnet M, Fournier M, Schmidlin PR and Lussi A. A Novel Method to Measure the Powder Consumption of Dental Air-Polishing Devices. Appl. Sci. 2021, 11(3), 1101
 30. Bischoff J G. „Nebenbei-Prophylaxe“ kann nur der Anfang sein. ZWP 2018; 24:20-22.
Další články z rubriky:
3D zobrazení otevírá oči. Široké možnosti a budoucnost využití CBCT Články
3D zobrazení otevírá oči. Široké možnosti a budoucnost využití CBCT

12. 1. 2024 | Obecná stomatologie

Záměrem tohoto článku je upozornit na různé možnosti, které mohou zpřesnit vyšetření pomocí...

Detail příspěvku

Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 1. část Články
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 1. část

21. 12. 2023 | Obecná stomatologie

Vážení čtenáři, přinášíme vám první díl zajímavého materiálu zevrubně mapujícího klinické aspekty...

Detail příspěvku

Dôležitosť objemu tvrdých a mäkkých tkanív, ako záruka dlhodobej funkcie zubných implantátov Články
Dôležitosť objemu tvrdých a mäkkých tkanív, ako záruka dlhodobej funkcie zubných implantátov

24. 1. 2024 | Obecná stomatologie

Extrakcia zubov je najbežnejším chirurgickým zákrokom v zubnej ambulancii. Jednoduchú extrakciu...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.