StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Estetická stomatologie > Miniinvazivní přístup v estetické rehabilitaci

Miniinvazivní přístup v estetické rehabilitaci

Dr. Simone Gellini | Dr. Matteo Barboni

Protokol tmelení aditivních fazet

Gingivální úsměv řešíme různými postupy variabilní invazivity ve vztahu k příčinám, které jej podmiňují. Některá ošetření zahrnují frakturu horní čelisti s vertikální expanzí nebo redukci oblouku s následným snížením pohyblivosti horního rtu. V níže uvedeném případě se setkáváme s kombinovaným problémem neúplné pasivní erupce, nadměrného vertikálního vývoje maxily, hypermobility horního rtu a proporčního nesouladu mezi zuby. Tyto elementy byly z velké části řešeny minimálně invazivním přístupem. Především jsme se rozhodli pro „aditivní“ techniku s fazetami ze živcové keramiky, která umožnila nepreparovat zuby, s výjimkou některých příliš prominujících hran.


Úvod

Dosažení dobrých estetických výsledků u frontálních zubů často vyžaduje korekci nedostatečných anatomických proporcí. Dosažení souladu mezi tvary zubů a obličejem pacienta může záviset na možnosti chirurgické změny gingivální architektury. Cílem je dosažení ideálních vztahů mezi zubními a parodontálními strukturami, které mohou vést k optimálním estetickým a biologickým výsledkům. Integrací plastické chirurgie parodontu s další rekonstrukční terapií, vždy zachovávající principy minimálně invazivní chirurgie, je nejen možné vytvořit dentogingivální rozhraní, které je biologicky stabilní, ale také předvídatelné. Postupy prodloužení korunky se staly nedílnou součástí estetické stomatologie a jsou stále častěji používány ke zlepšování vzhledu pomocí rekonstrukce ve frontální oblasti.

Filozofie „miniinvazivity“

Veškerá moderní medicína a zejména chirurgie orientuje své úsilí k minimálně invazivnímu přístupu v léčbě onemocnění. Tento cíl je součástí velmi důležitého konceptu, který se s vývojem medicínských znalostí a technik poněkud vytratil – tzv. „přístupu zaměřeného na pacienta“ (Patient-Centered Approach), což znamená soustředit se na pacienta jako na celek, nikoliv se zaměřit pouze na jeho patologie. Tedy konat s vědomím, že léčba patologických stavů není „ideální“, pokud by biologická cena z hlediska psychofyzického stresu a utrpení byla pro pacienta příliš velká. Také v oblasti zubního lékařství se tato filozofie přenáší do léčby, která je stále méně biologicky invazivní vůči pacientům. V tomto článku chceme zdůraznit, jak může být v mnoha situacích odstranění zubních tkání v konzervativní protetické rehabilitaci dramaticky sníženo takřka na nulu.

Kazuistika

Pacientka k nám přišla na vyšetření nespokojena s estetikou svého úsměvu. Na analýze fotografií obličeje v klidu a při úsměvu jsou identifikovány rušivé prvky při jinak příjemném zevnějšku (obr. 1, 2). Při diagnostice zjišťujeme: gingivální úsměv podmíněný hypermobilitou rtu, který se projevuje jako širší úsměv s přehnanou expozicí > 3 mm gingivální tkáně. Krátký horní ret (průměrná délka horního rtu u žen je v rozmezí 18 až 20 mm, pacientka má 17 mm). Je zde nepatrně vertikálně nadměrně vyvinutá horní čelist, o čemž svědčí přílišná viditelnost řezáků v klidu. Neúplnou pasivní erupci spočívající v částečném odhalení anatomické korunky zubů.

První řešení navrhované pacientce bylo provést ortodontickou léčbu s následnou parodontální chirurgií a eventuální plastikou fornixu, aby se snížila motilita rtu při úsměvu. Pacientka však odmítla náročnou ortodontickou a chirurgickou léčbu, navíc absolutně nechtěla „brousit“ vlastní zuby. Po dohodě s pacientkou jsme realizovali řešení, které zahrnuje prodloužení klinické korunky s lehkou kostní resekcí jako léčba změněné pasivní erupce (obr. 4–7), po níž následuje aplikace estetických fazet.

Prostřednictvím mock-upu bylo možno předznamenat finální výsledek s minimálně invazivním přístupem. V tomto případě jsme se rozhodli pro techniku previzualizace, která umožňuje vyhodnotit rozsah prodloužení zubů na úrovni krčků prostřednictvím voskové modelace, která je extendována na měkké tkáně tak, aby bylo možno bisakrylátem napodobit efekt plastické chirurgie parodontu (obr. 8).

Protokol tmelení fazet

Po provedení operace a dosažení úplné regenerace parodontálních tkání bylo možno pokračovat v realizaci ošetření s pomocí definitivního pracovního modelu, na kterém byl konstruován finální úsměv pacientky pomocí keramických fazet (obr. 9). Rozhodli jsme se pro rekonstrukci frontálních zubů 13 až 23 s cílem nastolit rovnováhu a estetické proporce adekvátně ke tváři pacientky. Cementování všech šesti fazet bylo provedeno v jedné návštěvě. Pro terapeutický úspěch je velmi důležité pečlivě respektovat všechny principy moderních adhezivních technik. Právě adhezivní postup prováděný bezchybným způsobem umožňuje nebrousit zdravé zubní tkáně a získat optimální výsledky adheze.

 • Extraorální fotografie před ošetřením

  Extraorální fotografie před ošetřením

 • Extraorální fotografie před ošetřením

  Extraorální fotografie před ošetřením

 • Po ošetření

  Po ošetření

 • Mock-up a chirurgický postup prodloužení klinické korunky

  Mock-up a chirurgický postup prodloužení klinické korunky

 • Extraorální fotografie dosaženého zhojení

  Extraorální fotografie dosaženého zhojení

Publikováno: StomaTeam 6/2018

Přečtěte si také:

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Miniinvazivní přístup v estetické rehabilitaci
Dr. Simone Gellini

ITALIAN DENTAL DESIGN, Řím, Itálie
Promoval jako zubní lékař v roce 2002 na univerzitě La Sapienza v Římě. Specialista v klinické parodontologii a implantační stomatologii od roku 2006/2008.
Kontakt: studiogellini@gmail.com

Miniinvazivní přístup v estetické rehabilitaci
Dr. Matteo Barboni

ITALIAN DENTAL DESIGN, Řím, Itálie
Promoval jako zubní lékař v roce 2015 na univerzitě Alfonsa X. v Madridu, Španělsko.
Kontakt: matteo.barboni@italiandentaldesign.it

Články na podobné téma:
Design úsměvu s kompozitními materiály Články
Design úsměvu s kompozitními materiály

24. 4. 2017 | Estetická stomatologie

Adhezivní stomatologie se za poslední desetiletí výrazně zlepšila...

Detail příspěvku

Digitální imediátní náhrada – nový přístup Články
Digitální imediátní náhrada – nový přístup

31. 8. 2017 | Digitální technologie

Snímatelná náhrada hraje v moderní stomatologii stále významnější roli ...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.