StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Estetická stomatologie > Keramické fazety: minimální preparace, maximální efekt – 2. část

Keramické fazety: minimální preparace, maximální efekt – 2. část

Prof. Dr. Jürgen Manhart

Aspekty preparace na fazety

Preparace na keramické fazety se řídí přesnými pravidly, jejichž dodržování má velký význam pro dlouhodobou klinickou úspěšnost tohoto typu ošetření. V druhém díle (1. díl publikován v předchozím vydání časopisu StomaTeam 1/2019) příspěvku o keramických fazetách jsou představeny rozdílné možnosti preparace – od čistě labiálních fazet až po částečné frontální korunky a korunky – a jsou zde objasněny nezbytné prvky preparace a jejich význam.

Na samém začátku je třeba zmínit, že pravděpodobnost výskytu problému s keramickými fazetami narůstá tehdy, pokud nejsou pro tento druh rekonstrukce dodržovány předepsané postupy preparace. 1, 2 Základní princip plánování celokeramických rekonstrukcí spočívá v tom, že díky geometrii preparace se integrací jednoho výrobku zamezí zatěžování v ohybu a v tahu v maximální možné míře a keramika je pak zatěžována především tlakem. 3, 4 Odolnost keramických rekonstrukcí je, kromě druhu použité keramiky, ovlivňována též tvarem, velikostí, povrchem a případně i strukturálními nehomogenitami v samotném materiálu podmíněnými výrobou. 5 Ošetřující lékař si musí být vědom té skutečnosti, že tvar a provedení preparace na samotném zubu má velmi velký vliv na klinickou životnost fazety. 6

Obecně se dají rozlišit tři základní tvary preparace na fazety, které vykazují individuální modifikace variabilně odpovídající příslušným klinickým požadavkům. Při broušení čistě vestibulární skloviny preparujeme labiální plošku od krčku ke špičce incizní hrany a tato preparace zasahuje ve vestibulo-orálním rozměru maximálně do poloviny tloušťky skloviny, nedochází přitom ke zkrácení zubu a základní tvar zubu zůstává zachován (obr. 1). 7, 8 Tento druh preparace na fazetu je často označován jako „kontaktní čočka“. 9 U tohoto tvaru preparace ovšem existuje riziko, že při nadměrných protruzních a lateroprotruzních pohybech se keramika na fazetě kvůli střihovému zatížení poškodí na incizní hranici rekonstrukce a případně se i rozštípne, nebo dojde k selhání adhezivní vazby způsobené významně vyšším zatížením kvůli smykovému napětí působícímu v tomto místě. 7 To je přirozeně u každého pacienta významně ovlivněno individuálními lokálními faktory, jako např. rozsah horizontálního předkusu (incizální schůdek, overjet) a vertikálního (výška skusu, overbite) překusu frontálních zubů, strmým postavením horních frontálních zubů nebo eventuálně navíc působícími parafunkcemi (např. bruxismus, zlozvyky).

Kromě čistě labiálních fazet se dále rozlišuje mezi oběma hlavními variantami s dodatečnou incizálně-horizontální redukcí řezací hrany (incizní schůdek) (obr. 2) nebo dodatečnou incizálně-horizontální redukcí s orálním orámováním řezací hrany (incizální čepička) (obr. 3). 6, 7, 10 U poslední jmenované varianty je pak plynulý přechod k částečné korunce určené pro frontální zuby.

Navíc existuje modifi kovaná korunka (též označována jako 360° fazeta nebo „Full Veneers“; oproti klasickým keramickým korunkám mají významně menší tloušťku stěny) (obr. 4) 11, 12, dále palatinální fazety zhotovované z funkčních důvodů k dostavbě nebo rekonstrukci vodicích plošek 7, 11 a částečné fazety (též v anglické terminologii označované jako „Additionals“, „Additional Veneers, „Sectional Veneers nebo „Edge-ups“) sloužící k náhradě ztracených částí zubů. 7, 11, 13–16 Tím pádem existuje plynulý přechod v designu preparace mezi klasickou minimálně invazivní labiální fazetou a keramickou korunkou, která je významně náročnější na množství odbroušených tvrdých tkání. 17, 18

Referenční plošky, sloužící k určení potřebného množství odbroušených tkání, se určují na základě vnějších rozměrů budoucího ošetření. Pokud se mají plánovaným ošetřením uskutečňovat rozsáhlejší změny ve tvaru, velikosti a v postavení zubů, doporučuje se bezpodmínečně zhotovit diagnostickou šablonu (viz 1. část tohoto článku). Pokud nejsou s ošetřením spojeny žádné změny rozměrů zubu, např. pouze úprava povrchové morfologie nebo barvy zubu, lze potřebné množství odbrušovaných tkání stanovit rovněž speciálním diamantovým drážkovačem.

  • Keramické fazety: minimální preparace, maximální efekt – 2. část
  • Keramické fazety: minimální preparace, maximální efekt – 2. část
  • Keramické fazety: minimální preparace, maximální efekt – 2. část
  • Keramické fazety: minimální preparace, maximální efekt – 2. část

Publikováno: StomaTeam 2/2019

Přečtěte si také:

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯
Články na podobné téma:
Multifunkční estetická skusová dlaha Články
Multifunkční estetická skusová dlaha

31. 8. 2017 | Digitální technologie

Počáteční situace: 42letý pacient trpí závažnou formou bruxismu ...

Detail příspěvku

Bělení zubů diskolorovaných tetracyklinem Články
Bělení zubů diskolorovaných tetracyklinem

8. 3. 2019 | Estetická stomatologie

Abychom pochopili, jak úspěšně vybělit tetracyklinové zuby, musíme nejprve..

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
vhf Impression Z4 dentální produkty
vhf Impression Z4

Ordinační CAD/CAM frézovací jednotky

další dentální produkty

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.