StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Estetická stomatologie > Keramické fazety: minimální preparace, maximální efekt – 2. část

Keramické fazety: minimální preparace, maximální efekt – 2. část

23. 4. 2019 | Prof. Dr. Jürgen Manhart

Aspekty preparace na fazety

Preparace na keramické fazety se řídí přesnými pravidly, jejichž dodržování má velký význam pro dlouhodobou klinickou úspěšnost tohoto typu ošetření. V druhém díle (1. díl publikován v předchozím vydání časopisu StomaTeam 1/2019) příspěvku o keramických fazetách jsou představeny rozdílné možnosti preparace – od čistě labiálních fazet až po částečné frontální korunky a korunky – a jsou zde objasněny nezbytné prvky preparace a jejich význam.


Na samém začátku je třeba zmínit, že pravděpodobnost výskytu problému s keramickými fazetami narůstá tehdy, pokud nejsou pro tento druh rekonstrukce dodržovány předepsané postupy preparace. 1, 2 Základní princip plánování celokeramických rekonstrukcí spočívá v tom, že díky geometrii preparace se integrací jednoho výrobku zamezí zatěžování v ohybu a v tahu v maximální možné míře a keramika je pak zatěžována především tlakem. 3, 4 Odolnost keramických rekonstrukcí je, kromě druhu použité keramiky, ovlivňována též tvarem, velikostí, povrchem a případně i strukturálními nehomogenitami v samotném materiálu podmíněnými výrobou. 5 Ošetřující lékař si musí být vědom té skutečnosti, že tvar a provedení preparace na samotném zubu má velmi velký vliv na klinickou životnost fazety. 6

Obecně se dají rozlišit tři základní tvary preparace na fazety, které vykazují individuální modifikace variabilně odpovídající příslušným klinickým požadavkům. Při broušení čistě vestibulární skloviny preparujeme labiální plošku od krčku ke špičce incizní hrany a tato preparace zasahuje ve vestibulo-orálním rozměru maximálně do poloviny tloušťky skloviny, nedochází přitom ke zkrácení zubu a základní tvar zubu zůstává zachován (obr. 1). 7, 8 Tento druh preparace na fazetu je často označován jako „kontaktní čočka“. 9 U tohoto tvaru preparace ovšem existuje riziko, že při nadměrných protruzních a lateroprotruzních pohybech se keramika na fazetě kvůli střihovému zatížení poškodí na incizní hranici rekonstrukce a případně se i rozštípne, nebo dojde k selhání adhezivní vazby způsobené významně vyšším zatížením kvůli smykovému napětí působícímu v tomto místě. 7 To je přirozeně u každého pacienta významně ovlivněno individuálními lokálními faktory, jako např. rozsah horizontálního předkusu (incizální schůdek, overjet) a vertikálního (výška skusu, overbite) překusu frontálních zubů, strmým postavením horních frontálních zubů nebo eventuálně navíc působícími parafunkcemi (např. bruxismus, zlozvyky).

 • Fazety ve tvaru kontaktních čoček.

  Fazety ve tvaru kontaktních čoček.

 • Silikonový klíč. Kontrola labiální a aproximální redukce tvrdých zubních tkání pomocí silikonového klíče zhotoveného podle waxupu (horizontálně rozříznutá preparační šablona) (a).

  Silikonový klíč. Kontrola labiální a aproximální redukce tvrdých zubních tkání pomocí silikonového klíče zhotoveného podle waxupu (horizontálně rozříznutá preparační šablona) (a).

 • Kontrola incizální redukce tvrdých zubních tkání pomocí silikonového klíče zhotoveného podle wax-upu (b).

  Kontrola incizální redukce tvrdých zubních tkání pomocí silikonového klíče zhotoveného podle wax-upu (b).

 • Kontrola labiální a aproximální redukce tvrdých zubních tkání pomocí silikonového klíče zhotoveného podle wax-upu (vertikálně rozříznutá preparační šablona) (c).

  Kontrola labiální a aproximální redukce tvrdých zubních tkání pomocí silikonového klíče zhotoveného podle wax-upu (vertikálně rozříznutá preparační šablona) (c).

 • Výchozí situace. Pacient s trematy v horní i dolní frontální oblasti

  Výchozí situace. Pacient s trematy v horní i dolní frontální oblasti

 • Postavení nekariézních zubů se perfektně hodí pro zhotovení fazet k uzavření mezer (b).

  Postavení nekariézních zubů se perfektně hodí pro zhotovení fazet k uzavření mezer (b).

 • Výchozí situace. Předoperační analýza a estetický wax-up pro tzv. „Backward Planning“.

  Výchozí situace. Předoperační analýza a estetický wax-up pro tzv. „Backward Planning“.

 • Mock-up. Ověření estetických parametrů pomocí fixovatelného, laboratorně zhotoveného mock-upu (d

  Mock-up. Ověření estetických parametrů pomocí fixovatelného, laboratorně zhotoveného mock-upu (d

 • Pacient si může mock-up vzít s sebou domů a získat tak zpětnou vazbu od příbuzných a přátel (e).

  Pacient si může mock-up vzít s sebou domů a získat tak zpětnou vazbu od příbuzných a přátel (e).

 • Mock-up. Po souhlasu s ošetřením se pomocí šablony z transparentního silikonu provede přenesení tvarů z wax-upu na intraorální mock-up (f).

  Mock-up. Po souhlasu s ošetřením se pomocí šablony z transparentního silikonu provede přenesení tvarů z wax-upu na intraorální mock-up (f).

 • Mock-up určuje vnější kontury pozdějších fazet (g).

  Mock-up určuje vnější kontury pozdějších fazet (g).

 • Značkování: založení labiálních značkovacích rýh pomocí speciálního diamantového brousku (h)

  Značkování: založení labiálních značkovacích rýh pomocí speciálního diamantového brousku (h)

 • Po sejmutí mock-upu jsou patrná místa (vyznačená voděodolnou fixou), na kterých drážkovač pronikl pryskyřicí mock-upu až na zubní sklovinu (i).

  Po sejmutí mock-upu jsou patrná místa (vyznačená voděodolnou fixou), na kterých drážkovač pronikl pryskyřicí mock-upu až na zubní sklovinu (i).

 • Hotová preparace na fazety. Okraje probíhají labiálně ekvigingiválně a v aproximálních oblastech lehce subgingiválně, aby se při uzávěru mezer dosáhlo lepšího průběhu okraje rekonstrukce (tzv. emergence profile) (j).

  Hotová preparace na fazety. Okraje probíhají labiálně ekvigingiválně a v aproximálních oblastech lehce subgingiválně, aby se při uzávěru mezer dosáhlo lepšího průběhu okraje rekonstrukce (tzv. emergence profile) (j).

 • Ověření preparace pomocí kontrolního klíče ze silikonu (k).

  Ověření preparace pomocí kontrolního klíče ze silikonu (k).

 • Přímé provizorní fazety byly zhotoveny pomocí diagnostické šablony (l).

  Přímé provizorní fazety byly zhotoveny pomocí diagnostické šablony (l).

 • Fazety z vrstvené keramiky. Individuálně vrstvené fazety a nedělený sádrový model (zubní technik: Hubert Schenk, Mnichov, Německo) (m).

  Fazety z vrstvené keramiky. Individuálně vrstvené fazety a nedělený sádrový model (zubní technik: Hubert Schenk, Mnichov, Německo) (m).

 • Po úspěšné estetické a funkční zkoušce se fazety fi xují pomocí světlem tuhnoucího fi xačního kompozitu (n).

  Po úspěšné estetické a funkční zkoušce se fazety fi xují pomocí světlem tuhnoucího fi xačního kompozitu (n).

 • Konečný stav: Fazety umožňují minimálně invazivní uzávěr mezer při výskytu tremat se současným zlepšením funkce chrupu (o).

  Konečný stav: Fazety umožňují minimálně invazivní uzávěr mezer při výskytu tremat se současným zlepšením funkce chrupu (o).

 • Závěrečná situace. Snímek rtu a fi nální situace ukazují výrazné zlepšení estetiky (p).

  Závěrečná situace. Snímek rtu a fi nální situace ukazují výrazné zlepšení estetiky (p).

 • Při prosvícení vynikne vynikající dynamika světla u keramických fazet (q).

  Při prosvícení vynikne vynikající dynamika světla u keramických fazet (q).

 • Závěrečná situace. Při ultrafi alovém světle jsou vidět fl uoreskující vlastnosti keramických fazet podobné vlastním zubům.

  Závěrečná situace. Při ultrafi alovém světle jsou vidět fl uoreskující vlastnosti keramických fazet podobné vlastním zubům.

 • Aproximální design u fazet. Ponechání bodu kontaktu vs. rozšíření preparace orálním směrem.

  Aproximální design u fazet. Ponechání bodu kontaktu vs. rozšíření preparace orálním směrem.

Kromě čistě labiálních fazet se dále rozlišuje mezi oběma hlavními variantami s dodatečnou incizálně-horizontální redukcí řezací hrany (incizní schůdek) (obr. 2) nebo dodatečnou incizálně-horizontální redukcí s orálním orámováním řezací hrany (incizální čepička) (obr. 3). 6, 7, 10 U poslední jmenované varianty je pak plynulý přechod k částečné korunce určené pro frontální zuby.

Navíc existuje modifi kovaná korunka (též označována jako 360° fazeta nebo „Full Veneers“; oproti klasickým keramickým korunkám mají významně menší tloušťku stěny) (obr. 4) 11, 12, dále palatinální fazety zhotovované z funkčních důvodů k dostavbě nebo rekonstrukci vodicích plošek 7, 11 a částečné fazety (též v anglické terminologii označované jako „Additionals“, „Additional Veneers, „Sectional Veneers nebo „Edge-ups“) sloužící k náhradě ztracených částí zubů. 7, 11, 13–16 Tím pádem existuje plynulý přechod v designu preparace mezi klasickou minimálně invazivní labiální fazetou a keramickou korunkou, která je významně náročnější na množství odbroušených tvrdých tkání. 17, 18

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Referenční plošky, sloužící k určení potřebného množství odbroušených tkání, se určují na základě vnějších rozměrů budoucího ošetření. Pokud se mají plánovaným ošetřením uskutečňovat rozsáhlejší změny ve tvaru, velikosti a v postavení zubů, doporučuje se bezpodmínečně zhotovit diagnostickou šablonu (viz 1. část tohoto článku). Pokud nejsou s ošetřením spojeny žádné změny rozměrů zubu, např. pouze úprava povrchové morfologie nebo barvy zubu, lze potřebné množství odbrušovaných tkání stanovit rovněž speciálním diamantovým drážkovačem.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Použitá literatura: zobrazit skrýt

ZBW-Ausgabe 8-9/2017
Literaturverzeichnis zum Fortbildungsbeitrag Keramikveneers: minimale Präparation, maximale Wirkung (Teil 2) Aspekte der Veneerpräparation

(Prof. Dr. Jürgen Manhart, Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie München)

1. Mangani, F., et al., Clinical approach to anterior adhesive restorations using resin composite veneers. Eur J Esthet Dent, 2007. 2(2): p. 188-209.
2. Swift, E.J., Jr. and M.J. Friedman, Critical appraisal. Porcelain veneer outcomes, part I. J Esthet.Restor.Dent, 2006. 18(1): p. 54-57.
3. Arnetzl, G.V. and G. Arnetzl, Design of preparations for all-ceramic inlay materials. Int J Comput Dent, 2006. 9(4): p. 289-98.
4. Arnetzl, G.V. and G. Arnetzl, Biomechanical examination of inlay geometries--is there a basic biomechanical principle? Int J Comput Dent, 2009. 12(2): p. 119-30.
5. Brevier Technische Keramik (Herausgegeben vom Verband der Keramischen Industrie e.V.). Vol. 4. Auflage. 2003, Nürnberg: Verlag Hans Carl.
6. Castelnuovo, J., et al., Fracture load and mode of failure of ceramic veneers with different preparations. J Prosthet Dent, 2000. 83(2): p. 171-80.
7. Walls, A.W., J.G. Steele, and R.W. Wassell, Crowns and other extra-coronal restorations: porcelain laminate veneers. Br Dent J, 2002. 193(2): p. 73-6, 79-82.
8. Robbins, J.W., Porcelain veneers, in Fundamentals of Operative Dentistry. A Contemporary Approach. (2nd Ed.), J.B. Summit, J.W. Robbins, and R.S. Schwartz, Editors. 2001, Quintessence Publishing Co, Inc: Chicago. p. 427-450.
9. Nash, R.W., The contact lens porcelain veneer. Dent Today, 2003. 22(5): p. 56-59.
10. Sharma, S., G. Kugel, and L. Hamburg, Successful veneers. Preparation is the critical factor in a successful treatment outcome. Inside Dentistry, 2010. 6(7): p. 76-79.
11. Ernst, K.K., Lichtspiele, in Kompendium Dental. Klinische und technische Fallstudien., S.M. Beschnidt, et al., Editors. 2004, Verlag Neuer Merkur GmbH: München. p. 95-124.
12. Kani, A., Ästhetische Versorgung einer Patientin nach dem Veneer-Kronen-Konzept. Quintessenz Zahntech, 2010. 36(3): p. 374-380.
13. Müterthies, K., G. Körner, and T. Minami, Noninvasiv - Minimalinvasiv - Invasiv 2011, Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH.
14. Hajmasy, A. and H. Schorn, Maximaler Substanzerhalt bei maximaler Ästhetik. Quintessenz Zahntech, 2010. 36(3): p. 352-356.
15. Gütges, A., Additional Veneers. Drei Wege, ein Ergebnis!? Quintessenz Zahntech, 2010. 36(3): p. 302-316.
16. Müterthies, K., Additio ad naturam. Möglichkeiten einer noninvasiven Veneer-Behandlung. Quintessenz Zahntech, 2010. 36(3): p. 366-373.
17. Rouse, J.S., Full veneer versus traditional veneer preparation: a discussion of interproximal extension. Journal of Prosthetic Dentistry, 1997. 78(6): p. 545-549.
18. Edelhoff, D. and J.A. Sorensen, Tooth structure removal associated with various preparation designs for anterior teeth. J Prosthet Dent, 2002. 87(5): p. 503-9.
19. Van Meerbeek, B., et al., The clinical performance of adhesives. J Dent, 1998. 26: p. 1-20.
20. Ozer, F. and M.B. Blatz, Self-etch and etch-and-rinse adhesive systems in clinical dentistry. Compend Contin Educ Dent, 2013. 34(1): p. 12-18.
21. Xu, H.H., et al., Indentation damage and mechanical properties of human enamel and dentin. J Dent Res, 1998. 77(3): p. 472-80.
22. Meredith, N., et al., Measurement of the microhardness and Young's modulus of human enamel and dentine using an indentation technique. Arch Oral Biol, 1996. 41(6): p. 539-45.
23. Hajto, J. and U. Gehringer, Individuell variierende Präparationstiefe und Schichttechnik bei Frontzahnveneers. Quintessenz Zahntechnik, 2011. 37(8): p. 990-1000.
24. Magne, P. and M. Magne, Use of additive waxup and direct intraoral mock-up for enamel preservation with porcelain laminate veneers. Eur J Esthet.Dent, 2006. 1(1): p. 10-19.
25. Nordbo, H., N. Rygh-Thoresen, and T. Henaug, Clinical performance of porcelain laminate veneers without incisal overlapping: 3-year results. J Dent, 1994. 22(6): p. 342-345.
26. Strassler, H.E. and D. Nathanson, Clinical evaluation of etched porcelain veneers over a period of 18 to 42 months. J Esthet Dent, 1989. 1(1): p. 21-28.
27. Magne, P. and U. Belser, Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition. A Biomimetic Approach. 2002, Berlin: Quintessence Publishing Inc.
28. Magne, P. and U.C. Belser, Novel porcelain laminate preparation approach driven by a diagnostic mock-up. J Esthet Restor Dent, 2004. 16(1): p. 7-16.
29. Sheets, C.G. and T. Taniguchi, Advantages and limitations in the use of porcelain veneer restorations. J Prosthet Dent, 1990. 64(4): p. 406-11.
30. Peumans, M., et al., Porcelain veneers: a review of the literature. J Dent, 2000. 28(3): p. 163-177.
31. Friedman, M.J., The enamel ceramic alternative: porcelain veneers vs metal ceramic crowns. J Calif Dent Assoc, 1992. 20: p. 27-33.
32. Peumans, M., et al., Five-year clinical performance of porcelain veneers. Quintessence Int, 1998. 29(4): p. 211-221.
33. Kihn, P.W. and D.M. Barnes, The clinical longevity of porcelain veneers: a 48-month clinical evaluation. The Journal of the American Dental Association, 1998. 129(6): p. 747-752.
34. Layton, D. and T. Walton, An up to 16-year prospective study of 304 porcelain veneers. Int J Prosthodont., 2007. 20(4): p. 389-396.
35. Jordan, A., Clinical aspects of porcelain laminate veneers: considerations in treatment planning and preparation design. J Calif Dent Assoc, 2015. 43(4): p. 199-202.
36. Magne, P., et al., Clinical performance of novel-design porcelain veneers for the recovery of coronal volume and length. Int J Periodontics Restorative Dent, 2000. 20(5): p. 440-457.
37. Stappert, C.F., et al., Longevity and failure load of ceramic veneers with different preparation designs after exposure to masticatory simulation. J Prosthet.Dent, 2005. 94(2): p. 132-139.
38. Troedson, M. and T. Derand, Effect of margin design, cement polymerization, and angle of loading on stress in porcelain veneers. J Prosthet.Dent, 1999. 82(5): p. 518-524.
39. Shaini, F.J., A.C. Shortall, and P.M. Marquis, Clinical performance of porcelain laminate veneers. A retrospective evaluation over a period of 6.5 years. J Oral Rehabil., 1997. 24(8): p. 553-559.
40. Smales, R.J. and F.C.S. Chu, Porcelain laminate veneers for dentists and technicians. 1999, New Delhi, India: Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd.
41. Magne, P., M. Magne, and U. Belser, The esthetic width in fixed prosthodontics. J Prosthodont, 1999. 8(2): p. 106-18.
42. Dumfahrt, H., Porcelain laminate veneers. A retrospective evaluation after 1 to 10 years of service: Part I--Clinical procedure. Int J Prosthodont, 1999. 12(6): p. 505-13.
43. Magne, P. and W.H. Douglas, Additive contour of porcelain veneers: a key element in enamel preservation, adhesion, and esthetics for aging dentition. J Adhes Dent, 1999. 1(1): p. 81-92.
44. Hugo, B., [Oscillating procedures in the preparation technic (I)] Oszillierende Verfahren in der Präparationstechnik (Teil I). Schweiz. Monatsschr. Zahnmed., 1999. 109(2): p. 140-160.
45. Faus-Matoses, I. and F. Sola-Ruiz, Dental preparation with sonic vs high-speed finishing: analysis of microleakage in bonded veneer restorations. J Adhes Dent, 2013.
46. Carvalho, C.A., et al., The use of CVD diamond burs for ultraconservative cavity preparations: a report of two cases. J Esthet Restor Dent, 2007. 19(1): p. 19-28; discussion 29.
47. D'Arcangelo, C., et al., Clinical evaluation on porcelain laminate veneers bonded with light-cured composite: results up to 7 years. Clin Oral Investig, 2012. 16(4): p. 1071-9.
48. Magne, P. and W.H. Douglas, Interdental design of porcelain veneers in the presence of composite fillings: finite element analysis of composite shrinkage and thermal stresses. Int J Prosthodont, 2000. 13(2): p. 117-24.
49. Priest, G., Proximal margin modifications for all-ceramic veneers. Pract. Proced. Aesthet. Dent., 2004. 16(4): p. 265-272.
50. Chen, J.H., et al., Clinical evaluation of 546 tetracycline-stained teeth treated with porcelain laminate veneers. J Dent, 2005. 33(1): p. 3-8.
51. Garcia-Baeza, D., R. Garcia-Adamez, and C. Saavedra, Soft and hard tissue management in the treatment of a discolored single tooth in the esthetic zone. Int J Esthet Dent, 2017. 12(1): p. 28-40.
52. Gurel, G., Predictable and Precise Tooth Preparation Techniques For Porcelain Laminate Veneers (PLVs) in Complex Cases. Oral Health Journal, 2007. 8(4): p. 14-27.
53. Boksman, L. and B. Carson, Aesthetic veneer restoration of an anterior dentition postorthodontics complicated by ankylosis. Dent Today, 2005. 24(11): p. 106-110.
54. Helvey, G.A., Porcelain Laminate Veneer Preparations: The Additive Contour Technique. Inside Dentistry, 2009. 5(1): p. 74-78.
55. Barghi, N. and E. McAlister, Porcelain for veneers. J Esthet Dent, 1998. 10(4): p. 191-7.
56. Hajto, J. and C. Marinescu, An esthetic challenge: isolated areas of high translucency in laminate veneers. Eur J Esthet Dent, 2012. 7(3): p. 282-94.
57. Nixon, R.L., Masking severely tetracycline-stained teeth with ceramic laminate veneers. Pract Periodontics Aesthet Dent, 1996. 8(3): p. 227-35; quiz 237.
58. Meijering, A.C., et al., Dimensional changes during veneering procedures on discoloured teeth. J Dent, 1998. 26: p. 569-576.
59. Griffin, J.D., Excellence in photography: heightening dentist-ceramist communication. Dent Today, 2009. 28(7): p. 124-127.
60. Kern, M., et al., Vollkeramik auf einen Blick. Leitfaden zur Indikation, Werkstoffauswahl, Vorbereitung und Eingliederung von vollkeramischen Restaurationen. 6. Auflage ed. 2015, Ettlingen: AG für Keramik in der Zahnheilkunde e.V.
61. Vanlioğlu, B.A. and Y. Kulak-Özkan, Minimally invasive veneers: current state of the art. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry, 2014. 6: p. 101-107.
62. Gurel, G., Discovering the artist inside: a three-step approach to predictable aesthetic smile designs, Part I. Dent Today, 2013. 32(5): p. 74, 76-8.
63. Archangelo, C.M., et al., Laminate veneers in premolars: nonlinear study using 3-D FEA. Journal of Dental Research, 2009. 88, Special Issue A, Abstract No. 3321.
64. Javaheri, D., Considerations for planning esthetic treatment with veneers involving no or minimal preparation. The Journal of the American Dental Association, 2007. 138(3): p. 331-337.
65. McLaren, E.A. and B. LeSage, Feldspathic Veneers: What Are Their Indications? Compend Contin Educ Dent, 2011. 32(3): p. 44-49.
66. Kunzelmann, K.H., "Tenuia"-Veneers: dünn gepresst - Indikation auf "dünnem Eis" (Interview). Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, 2009. 64(10): p. 587-588.
67. DiMatteo, A.M., Prep vs No-Prep: The Evolution of Veneers. Inside Dentistry, 2009. 5(6): p. 72-79.
68. Kunzelmann, K.H. and M. Kern, Wunsch und Wirklichkeit: Bewertung von prep-freien "Tenuia"-Veneers und ihre Grenzen in der Praxis. Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, 2009. 64(10): p. 582-586.
69. Cherukara, G.P., et al., A study into the variations in the labial reduction of teeth prepared to receive porcelain veneers--a comparison of three clinical techniques. Br Dent J, 2002. 192(7): p. 401-404.
70. Sheets, C.G., The periodontal-restorative interface: enhancement through magnification. Pract Periodontics Aesthet Dent, 1999. 11(8): p. 925-931.
71. Guess, P.C. and C.F. Stappert, Midterm results of a 5-year prospective clinical investigation of extended ceramic veneers. Dental Materials, 2008. 24(6): p. 804-813.
72. Clelland, N.L., et al., Influence of bond quality on failure load of leucite- and lithia disilicate-based ceramics. J Prosthet Dent, 2007. 97(1): p. 18-24.
73. Chadwick, R.G., J.F. McCabe, and T.E. Carrick, Rheological properties of veneer trial pastes relevant to clinical success. Br Dent J, 2008. 204(6): p. E11.
74. Xing, W., et al., Evaluation of the esthetic effect of resin cements and try-in pastes on ceromer veneers. J Dent, 2010. 38 Suppl 2: p. e87-e94.
75. Omar, H., et al., Effect of CAD-CAM Porcelain Veneers Thickness on Their Cemented Color. J Dent, 2010. 38 Suppl, 2: p. e95-e99.
76. Zhang, F., Y. Zhao, and M.E. Razzoog, Effect of layering feldspathic porcelain on resulting veneer color with aluminum oxide core. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi, 2002. 37(3): p. 206-209.
77. Winter, R., Visualizing the natural dentition. J Esthet Dent, 1993. 5(3): p. 102-17.
78. Schroeder, H.E., Pathobiologie oraler Strukturen. 1991, Basel: Karger-Verlag.
79. Hall, N.R. and M.C. Kafalias, Composite colour matching: the development and evaluation of a restorative colour matching system. Aust Prosthodont J, 1991. 5: p. 47-52.
80. Friedman, M.J., Current state-of-the-art porcelain veneers. Curr. Opin. Cosmet. Dent., 1993: p. 28-33.
81. Aristidis, G.A. and B. Dimitra, Five-year clinical performance of porcelain laminate veneers. Quintessence.Int., 2002. 33(3): p. 185-189.
82. Dumfahrt, H. and H. Schäffer, Porcelain laminate veneers. A retrospective evaluation after 1 to 10 years of service: Part II--Clinical results. The International Journal of Prosthodontics, 2000. 13(1): p. 9-18.
83. Wylie, S.G., H.K. Tan, and K. Brooke, Restoring the vertical dimension of mandibular incisors with bonded ceramic restorations. Australian Dental Journal, 2000. 45: p. 91-96.
84. Friedman, M.J., A 15-year review of porcelain veneer failure - a clinician's observations. Compendium of Continuing Education in Dentistry, 1998. 19: p. 625-636.

Praktický kurz základy dentální implantologie vzdělávací akce
Praktický kurz základy dentální implantologie

Pá 24. 5. 2024 – So 25. 5. 2024 | 14:00 – 15:30 hod., 1,5 dne

další dentální vzdělávací akce

Další články z rubriky:
Předvídatelné bondy: vše, co potřebujete vědět o bondování zirkonu Články
Předvídatelné bondy: vše, co potřebujete vědět o bondování zirkonu

20. 6. 2023 | Zprávy z firem

Mnoho zubních lékařů se stále mylně domnívá, že u zirkonu není bondování...

Detail příspěvku

CBCT navigované zavedení miniimplantátů s okamžitým zatížením Články
CBCT navigované zavedení miniimplantátů s okamžitým zatížením

22. 10. 2023 | Implantologie

Miniimplantáty jsou již několik let perspektivním řešením pro indikaci hybridních náhrad...

Detail příspěvku

Můstek Prettau Bridge zhotovený technikou Double Screw Články
Můstek Prettau Bridge zhotovený technikou Double Screw

11. 5. 2023 | Zprávy z firem

Počáteční situace: Pacient vykazoval dobré celkové zdraví, ačkoliv byl silný...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Dentsply Maillefer Spreader dentální produkty
Dentsply Maillefer Spreader

Nástroje na plnění kořenových kanálků

další dentální produkty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.