StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menuCZK0 
StomaTeam > Články > Implantologie > Náhrada nesená jedním implantátem ve frontální oblasti

Náhrada nesená jedním implantátem ve frontální oblasti

Daniel S. Thoma

Ošetření frakturovaného řezáku postupem zachování alveolu

52letá žena přijela s bolestí dvou horních centrálních řezáků. Pacientka v mládí utrpěla jejich frakturu. Následně byly oba rekonstruovány metalokeramickými korunkami (obr. 1a, b). V den prvního vyšetření analýza CBCT skenu a klinická kontrola odhalily, že zub 11 byl endodonticky ošetřen a měl hlubší parodontální chobot s krvácením při sondování.


Bylo projednáno několik možností léčby po extrakci zubu:

1. Korunka na zubu 21 s dens pendens v místě zubu 11
2. Fixní můstek v rozsahu 12 až 21
3. Umístění implantátu v místě zubu 11 a nová korunka pro zub 21

Bylo rozhodnuto zvolit třetí variantu léčby, která zahrnovala náhradu zubu 11 implantátem.

Fáze před chirurgickým zákrokem

Pro optimalizaci estetického výsledku před implantací byly zubním technikem zhotoveny voskové modely zubů 11 a 21 na sádrovém pracovním modelu. Voskové modely byly přeneseny do kompozitních, které byly vyzkoušeny intraorálně.

 • Počáteční stav pacientky

  Počáteční stav pacientky

 • Počáteční stav pacientky

  Počáteční stav pacientky

 • V místě extrakce byl aplikován postup zachování alveolárního hřebenu

  V místě extrakce byl aplikován postup zachování alveolárního hřebenu

 • V místě extrakce byl aplikován postup zachování alveolárního hřebenu

  V místě extrakce byl aplikován postup zachování alveolárního hřebenu

 • Gingivální štěp převzatý z patra a přišitý přes extrakční lůžko

  Gingivální štěp převzatý z patra a přišitý přes extrakční lůžko

 • Gingivální štěp převzatý z patra a přišitý přes extrakční lůžko

  Gingivální štěp převzatý z patra a přišitý přes extrakční lůžko

 • Gingivální štěp převzatý z patra a přišitý přes extrakční lůžko

  Gingivální štěp převzatý z patra a přišitý přes extrakční lůžko

 • Gingivální štěp převzatý z patra a přišitý přes extrakční lůžko

  Gingivální štěp převzatý z patra a přišitý přes extrakční lůžko

 • Provizorní náhrady

  Provizorní náhrady

 • Provizorní náhrady

  Provizorní náhrady

 • CBCT sken po šesti týdnech ukazující dehiscenci nebo alespoň nezralý substituční materiál kosti v palatinálním aspektu při ideální pozici

  CBCT sken po šesti týdnech ukazující dehiscenci nebo alespoň nezralý substituční materiál kosti v palatinálním aspektu při ideální pozici

 • CBCT sken po šesti týdnech ukazující dehiscenci nebo alespoň nezralý substituční materiál kosti v palatinálním aspektu při ideální pozici

  CBCT sken po šesti týdnech ukazující dehiscenci nebo alespoň nezralý substituční materiál kosti v palatinálním aspektu při ideální pozici

 • CBCT sken po šesti týdnech ukazující dehiscenci nebo alespoň nezralý substituční materiál kosti v palatinálním aspektu při ideální pozici

  CBCT sken po šesti týdnech ukazující dehiscenci nebo alespoň nezralý substituční materiál kosti v palatinálním aspektu při ideální pozici

 • CBCT sken po šesti týdnech ukazující dehiscenci nebo alespoň nezralý substituční materiál kosti v palatinálním aspektu při ideální pozici

  CBCT sken po šesti týdnech ukazující dehiscenci nebo alespoň nezralý substituční materiál kosti v palatinálním aspektu při ideální pozici

 • Druhý CBCT sken po šesti měsících

  Druhý CBCT sken po šesti měsících

 • Druhý CBCT sken po šesti měsících

  Druhý CBCT sken po šesti měsících

 • Druhý CBCT sken po šesti měsících

  Druhý CBCT sken po šesti měsících

Chirurgická fáze

O dva týdny později byl zub 11 opatrně extrahován bez poškození okolních tkání včetně intaktní papily. Epitel v extrakčním lůžku byl odstraněn diamantovým vrtáčkem. Následně byla pomocí periodontální sondy změřena výška labiální a palatinální kostní lamely alveolu. Měření odhalilo, že zatímco na labiální straně byla přítomna silná kostní lamela, výška palatinální strany byla redukována o 40 %. Podle Junga a kolegů (2013) postup zachování alveolu umožňuje udržet během šesti měsíců až 80 % objemu kosti. Proto byla tato metoda zvolena jako vhodná k optimalizaci klinické situace, včetně respektování objemu tvrdých a měkkých tkání.

Ošetření (obr. 2a, b) zahrnovalo umístění kolagenního bločku, sestávajícího z 10% kolagenu a granulátu s  deproteinizovaným bovinním kostním minerálem (DBBM) a měkké tkáně, odebrané kruhovým nožem. Materiál nahrazující kostní hmotu byl umístěn do extrakčního lůžka paralelně s hřebenem alveolu na labiální straně v přesahu palatinální kostní lamely zhruba o 4 mm a do úrovně 3 mm pod okraj sliznice. Následně byl z patra odebrán volný gingivální štěp (FGG) s tloušťkou 3 mm a průměrem 8 mm. FGG byl fixován na vrchu extrakčního lůžka pomocí neresorbovatelné sutury (obr. 3a–d) v souladu s metodou popsanou Jungem, Siegenthalerem a Hämmerlem (2004).

Korunka na zubu 21 byla odstraněna a nahrazena provizorní náhradou včetně dens pendens, nahrazující zub 11 (obr. 4a, b).

O šest týdnů později byla klinická situace dobrá a extrakční lůžko bylo úplně uzavřeno. Kvůli posouzení dimenze kosti a rozhodnutí, zda implantovat nebo ne, byl zhotoven CBCT sken (obr. 5a–d). CBCT sken odhalil, že při ideální pozici implantátu by byl palatinálně přítomen dehiscentní defekt. Vzhledem k tomu, že řízená regenerace kosti (GBR) na palatinální straně nemohla být provedena předvídatelně, byl s pacientkou prodiskutován delší čas léčby.

O čtyři měsíce později bylo provedeno druhé CBCT (obr. 6a–c) a pozice implantátu byla znovu definována pomocí softwaru pro digitální plánování (SMOP Swissmeda AG, Švýcarsko).

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯

Publikováno: StomaTeam 3/2019

Daniel S. Thoma
Články na podobné téma:
Fixovaný CAD/CAM subperiosteální implantát Články
Fixovaný CAD/CAM subperiosteální implantát

15. 11. 2018 | Implantologie

Fixovaný subperiosteální implantát (SPI) je indikován jako ultima ratio...

Detail příspěvku

Navigovaná implantace do tenké čelisti Články
Navigovaná implantace do tenké čelisti

11. 5. 2018 | Implantologie

V současnosti se technika digitálního plánování a následná řízená ...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
PŘENECHÁM ORDINACI BRNO Vaše inzerce

Prodej/Pronájem praxe - ordinace

PŘENECHÁM ORDINACI BRNO

další inzeráty

Nejste přihlášen/a

přihlásit     registrovat