StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty

Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty

18. 8. 2021 | Barbara Sobczak, Polsko | PR, Straumann

Následující kazuistika popisuje úspěšný výsledek ošetření horní čelisti s omezenou dostupností kosti v distálním úseku za použití šesti implantátů Straumann® BLX ø 3,75, včetně dvou distálních krátkých implantátů a plně digitálního protokolu pro okamžitou rehabilitaci celého oblouku pomocí koncepce Sobczak Concept® a Straumann® Pro Arch. Sobczak Concept® je nový plně digitální protokol ošetření, který je již od období hojení s provizorním můstkem navržen tak, aby bylo dosaženo optimální bílé estetiky, vhodné opory tkání a okluzní roviny. Díky specifickým vlastnostem implantátů Straumann® BLX bylo možno provizorní fixní náhradu úspěšně zatížit v den chirurgického zákroku, a to, v kombinaci s přípravkem Emdogain® podporujícím hojení ran, zajistilo pacientovi celkově úspěšné bezproblémové ošetření a vynikající zkušenost z něj.


Počáteční situace

62letá pacientka přišla na kliniku s metalokeramickým můstkem kotveným na zubech 13, 23 a 25 a s částečnou snímatelnou náhradou (obr. 1–2). Pacientka měla potíže v oblasti můstku v důsledku závažného sekundárního kořenového kazu. Po klinickém a radiologickém vyšetření byl u zbývajících kořenů zubů 13, 11, 21, 23 a zubu 25 diagnostikován sekundární kaz pod okrajem alveolárního lůžka a mobilita 3. stupně (obr. 3–4).

V dolní čelisti měla pacientka částečnou snímatelnou náhradu a metalokeramický můstek v rozsahu zubů 33 až 44. Při radiologickém vyšetření byl u zubu 44 pozorován nález odpovídající periapikální lézi. Protetická suprastruktura byla netěsná a pohybovala se. Pacientka byla na základě stanovené diagnózy upozorněna na to, že zbývající zuby bude nutno extrahovat a její ošetřující lékař jí vysvětlil různé možnosti ošetření. Chtěla nejen fixní řešení, ale také chtěla zachovat tvar zubů a vzhled úsměvu. Zdůraznila také, že si přeje, aby fixní náhrada nezahrnovala umělou gingivu, druhé řezáky měly konkávní tvar a byla zachována opora rtu.

Plánování ošetření

V rámci přípravy na plánování ošetření podstoupila pacientka CBCT, intraorální skenování a fotografování obličeje za účelem digital smile design (DSD). CBCT a intraorální skeny byly použity pro naplánování pozic implantátů v softwaru coDiagnostiX® (obr. 5–6). Pozice implantátů byly naplánovány optimálně pro protetiku tak, aby osy implantátů směřovaly buď k okluzální nebo palatinální oblasti budoucího můstku. S ohledem na sníženou výšku kosti v distálním úseku byl implantát v oblasti zubu 26 naplánován v délce 6 mm a v oblasti zubu 16 v délce 8 mm. Z důvodu dosažení optimální primární stability bylo naplánováno použití implantátů Straumann® BLX. S ohledem na dosažení ideálního mechanického rozkladu sil byly naplánovány také implantáty v oblastech druhých řezáků, prvních premolárů a prvních molárů. Po naplánování ošetření v softwaru coDiagnostiX® byla pomocí 3D tisku vyrobena chirurgická šablona (obr. 7).

Aby bylo možno vyhovět očekáváním pacientky ohledně vzhledu můstku neseného implantáty, byly při navrhování tvaru a pozic zubů v náhradě použity intraorální skeny a sada fotografií. Digitální přístup umožnil napodobit tvar, délku a pozici stávajícího, již nevyhovujícího, můstku. Jediná úprava se týkala délky středních řezáků (prodloužení o 1 mm), což vedlo k harmoničtějším proporcím úsměvu. Tato změna byla pacientkou schválena a pozitivně ohodnocena.

Chirurgický zákrok a skenování

Lokální anestezie byla aplikována z vestibulární a palatinální strany, aby došlo k anestezii tvrdých i měkkých tkání. Stávající metalokeramická náhrada byla rozříznuta a ponechána pouze na prvních řezácích (obr. 8–9). V první fázi chirurgické procedury nebyl extrahován druhý levý premolár. Byly opatrně extrahovány kořeny špičáků (obr. 10) a zkontrolováno dosednutí chirurgické šablony (obr. 11). Chirurgická šablona byla odstraněna a v oblasti od zubu 11 po zub 16 a od oblasti zubu 21 po zub 25 byly provedeny krestální řezy. Na obou stranách byl zdvižen lalok v plné tloušťce, protože byla naplánována procedura augmentace. Byla umístěna chirurgická šablona a podle předem stanoveného protokolu provedena osteotomie. V oblastech zubů 16, 14, 12, 22 a 24 byly zavedeny implantáty (obr. 12–14). Implantát pro oblast zubu 16 byl naplánován až na druhou fázi chirurgického protokolu. Na prvních pět implantátů pak byly našroubovány abutmenty Screw-retained Abutments (obr. 15–16).

Byly použity následující implantáty a Screw-retained Abutments:
Straumann® BLX ø 3,75 mm RB SLActive® 6 mm Roxolid®, v oblasti zubu 26
Straumann® BLX ø 3,75 mm RB SLActive® 8 mm Roxolid®, v oblasti zubu 24
Straumann® BLX ø 3,75 mm RB SLActive® 12 mm Roxolid®, v oblasti zubu 22
Straumann® BLX ø 3,75 mm RB SLActive® 10 mm Roxolid®, v oblasti zubů 12, 14, 16
Screw-retained Abutments, rovný GH 2,5 v oblastech zubů 12–22
Screw-retained Abutments, 17° zahnutý GH 2,5 v oblasti zubu 26

Po zavedení prvních pěti implantátů byla na obou stranách v oblasti od zubu 11 po zub 16 a v oblasti od zubu 21 po zub 25 provedena augmentace s použitím materiálu Cerabone® a membrány Collprotect® (obr. 17–19). Kolem implantátů byl umístěn protein Straumann® Emdogain® (obr. 20). Byly namontovány krytky Variobase® (obr. 21). Následně bylo provedeno skenování skenerem 3Shape® TRIOS®. Lalok byl uzavřen vstřebatelnými stehy. Proběhlo intraorální skenování se zbývajícími zuby 11, 21 a 25, které mělo posloužit jako reference pro protetiku. Po oskenování byly stehy překryty proteinem Emdogain® (obr. 22).

Poté byly opatrně odstraněny zbývající zuby (obr. 23). Implantát v oblasti zubu 26 byl umístěn distálně vůči lůžku zubu 25. Lůžka v oblastech zubů 11 a 21 byla vyplněna materiálem cerabone® a překryta kolagenovou houbičkou (obr. 24). Intraorální situace pacientky byla znovu oskenována, tentokrát se všemi šesti implantáty.

Laboratorní postup

Po chirurgickém zákroku obdržel zubní technik dva skeny a přiřadil je k již připravenému digitálnímu wax-upu. Alveolární část můstku byla navržena s ohledem na emergence profil a adekvátně ke změně objemu tkání po augmentaci kosti. Provizorní můstek byl vyfrézován z polymetylmetakrylátu (PMMA).

 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
 • Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty

Výsledek ošetření

Můstek byl nasazen čtyři hodiny po chirurgickém zákroku (obr. 25–27). Byl navržen tak, aby tvořil oporu měkkým tkáním a ihned zakryl lůžka implantátů a poskytl pacientce přirozený pocit (obr. 28–29).

Pacientce byly uděleny pokyny stran ústní hygieny, která má napomoci hojení a stabilizaci měkkých tkání a byla objednána na pravidelné kontroly. Pacientka se hojila bez problémů a gingiva se zhojila. Uspokojivý výsledek byl patrný již po jednom týdnu (obr. 31–32). Dolní čelist byla rekonstruována tři týdny po chirurgickém zákroku v horní čelisti podle koncepce Sobczak Concept® a Straumann Pro Arch. V dolní čelisti byly zavedeny implantáty Straumann® Bone Level Tapered (BLT) SLActive®. Pacientka nemohla z finančních důvodů po dobu jednoho roku přejít z provizorních PMMA můstků na definitivní náhrady (obr. 33). Nicméně dodržovala výbornou ústní hygienu, pravidelně se dostavovala na kontroly a s výsledkem ošetření byla velice spokojená.

Zkušenosti

„Jsem toho názoru, že jediným a nejsnazším způsobem, jak optimálně zachovat tkáně po extrakcích, je okamžité zavedení implantátu a jeho okamžité zatížení. To je také důvod, proč jsem vyvinula koncepci, která umožňuje nejen zachovat a vytvarovat tkáně pod provizorním můstkem, ale také umožňuje pacientovi vyzkoušet a zvyknout si na nesnímatelné zuby v podobě můstku v rozsahu celého oblouku vyrobeného z vícevrstvého PMMA již s náležitým vzhledem a funkčností. Pro tuto koncepci potřebuji implantáty, které maximálně zaručují primární stabilitu okolo 35 Ncm bez ohledu na podmínky, a to je určitě implantát BLX. Kromě něj bych také doporučovala používat nové, snadno použitelné abutmenty Screw-retained Abutments, které jsou pro moji práci klíčové. Také jsem znovuobjevila hojivé schopnosti proteinu Emdogain. Ten podle všeho usnadňuje uzavření rány a oblastí augmentace, což ve svém protokolu ošetření potřebuji.“

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Digitálně zhotovená okamžitá celková fixní náhrada nesená implantáty Straumann® BLX ø 3,75, krátkými distálními implantáty
Barbara Sobczak, Polsko

Dr Barbara Sobczak, DDS., MSc.

PR, Straumann
Další články z rubriky:
Digitální workflow v dentálních technologiích – 1. část Články
Digitální workflow v dentálních technologiích – 1. část

20. 2. 2024 | Implantologie

Autoři zkoumají využití digitálního pracovního postupu...

Detail příspěvku

Proč 3D tištěné skelety vyhrávají nad ruční prací? Články
video
Proč 3D tištěné skelety vyhrávají nad ruční prací?

25. 1. 2024 | Zprávy z firem

Dnešní dynamická doba přináší zubním laboratořím mnoho variant výroby skeletových náhrad...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.