StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie

Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie

12. 2. 2021 | Leandro Soeiro Nunes, Porto Alegre, Brazílie | PR, Straumann

Rehabilitace bezzubé horní čelisti pomocí implantátů je náročná, mimo jiné s ohledem na anatomii a kvalitu kosti i design zubní náhrady. Velmi důležitým faktorem pro dlouhodobou úspěšnost je rozložení implantátů v horní čelisti. Kromě toho jsou rozhodujícími předpoklady pro dosažitelnost předvídatelného a uspokojivého výsledku počet implantátů, primární stabilita implantátů a materiál náhrady. Nový implantát BLX má zajímavé vlastnosti, které umožňují vyšší primární stabilitu i v nejistých situacích, což nás v případě níže prezentovaného případu bezzubé pacientky povzbudilo k okamžitému zatížení implantátů.Tematické video - Straumann Play S02: “Digital Workflow" with Hugo Madeira

Počáteční situace

Pacientka se dostavila na naši kliniku se snímatelnou náhradou v horní čelisti (obr. 1), která vykazovala nízkou stabilitu a nevyhovující žvýkací funkci. Pacientka si stěžovala i na estetiku, ale funkční aspekt byl pro ni rozhodující. Po klinickém vyšetření (obr. 2–3) a CBCT analýze jsme naplánovali zavedení šesti implantátů Straumann® BLX jako oporu pro fixní můstek v rozsahu celého oblouku (obr. 4). Provizorní můstek byl vyroben před zavedením implantátů. K provedení statické řízené operace byla vytištěna chirurgická šablona.

Plánování ošetření

Prostřednictvím softwaru coDiagnostiX® jsme zjistili, že je k dispozici dostatek kosti pro zavedení implantátů, kromě dvou oblastí, do nichž bude nutno transplantovat kostní štěp (obr. 5, 6). Bylo naplánováno celkem šest implantátů s adekvátním rozložením po oblouku, které vytvoří podpěru pro žvýkací síly a zabrání jednostranné zátěži (obr. 7). Zavedení implantátů bylo naplánováno za použití chirurgické šablony (obr. 8) a na implantáty měla být hned po chirurgickém zákroku našroubována provizorní náhrada – jednalo se tedy o protokol okamžitého zatížení.

Chirurgická procedura

Pro zavedení implantátů byla naplánována bezlaloková chirurgická procedura a poté byl pouze v oblastech, kde se očekávalo obnažení implantátu, vytvořen malý lalok. Chirurgická šablona perfektně seděla na sliznici (obr. 9) a byla zajištěna pomocí fixačních pinů. Preparace štol pro implantáty vrtákem Velo Drill probíhala hladce a někde byla měkká kost z důvodu dosažení vyhovující primární stability podpreparována (obr. 10–13). Všech šest implantátů bylo zavedeno pomocí ráčny a Straumann Surgical Torque Control®, což umožnilo dosažení primární stability více než 35 Ncm a okamžité zatížení implantátů (obr. 14–17). Po zavedení implantátů byl v oblastech s obnaženým povrchem fixtury zvednut malý lalok. Na implantáty byly našroubovány abutmenty (obr. 18). Kolem obnaženého povrchu implantátů (obr. 19) jsme provedli řízenou regeneraci kosti podle koncepce profesora Busera: první vrstva, která bude v kontaktu s implantátem, bude tvořena úlomky autogenní kosti (obr. 20). Přes autogenní kost jsme augmentovali vrstvy biomateriálu (cerabone®) a překryli jej kolagenovou membránou (Jason®) (obr. 21–24). Po dokončení sutury jsme přistoupili k montáži provizorní náhrady.

Protetická procedura

Provizorní náhrada byla vyrobena ještě před chirurgickou procedurou, a to na základě wax-upu (obr. 25–28) a naplánovaného zavádění implantátů v softwaru coDiagnostiX®. Ve vytištěných pracovních modelech bylo na základě chirurgické šablony vytvořeno šest otvorů (obr. 29–31). Za dodržení stejného směru bylo vyvrtáno šest otvorů v provizorní náhradě (obr. 32–34). Po dokončení sutury jsme nasadili provizorní náhradu pacientovi do úst na implantáty, abychom zaznamenali jejich výsledné pozice. Pomocí zatékavého kompozitu jsme spojili provizorní náhradu s provizorními titanovými abutmenty (obr. 35–36). Konečná úprava byla provedena v ordinaci a po několika minutách byla náhrada fixována pomocí šroubků. Po 3 měsících byla provizorní náhrada nahrazena definitivní náhradou (obr. 37–44).

 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie

Výsledek ošetření

Okamžité zatížení implantátů u bezzubých pacientů je dobře zdokumentovanou procedurou s vysokou mírou úspěšnosti podobnou konvenčnímu pozdějšímu zatížení. Možnost provádět drobné úpravy u provizorní náhrady, která je vyrobena před chirurgickou fází, je doporučeným postupem umožňujícím kompenzovat drobné odchylky, které se mohou objevit po řízeném chirurgickém zákroku.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
Leandro Soeiro Nunes, Porto Alegre, Brazílie

Dr. Leandro Soeiro Nunes promoval na Federální univerzitě Rio Grande do Sul a v roce 2006 se stal specialistou na orální a maxilofaciální chirurgii na ULBRA-RS. Během magisterského studia (Bauru-SP) hodnotil chování biomateriálů při procedurách sinus liftu a během svého doktorátu (PUC-RS) porovnával biologické chování různých povrchů implantátů.

PR, Straumann
Články na podobné téma:
Bezzubý oblouk horní čelisti: Kritéria pro výběr implantátem kotvené náhrady Články
Bezzubý oblouk horní čelisti: Kritéria pro výběr implantátem kotvené náhrady

6. 10. 2022 | Implantologie

Minimálně invazivní stomatologie (MIS) by již měla být normativní filozofií...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.