StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie

Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie

12. 2. 2021 | Leandro Soeiro Nunes, Porto Alegre, Brazílie

Rehabilitace bezzubé horní čelisti pomocí implantátů je náročná, mimo jiné s ohledem na anatomii a kvalitu kosti i design zubní náhrady. Velmi důležitým faktorem pro dlouhodobou úspěšnost je rozložení implantátů v horní čelisti. Kromě toho jsou rozhodujícími předpoklady pro dosažitelnost předvídatelného a uspokojivého výsledku počet implantátů, primární stabilita implantátů a materiál náhrady. Nový implantát BLX má zajímavé vlastnosti, které umožňují vyšší primární stabilitu i v nejistých situacích, což nás v případě níže prezentovaného případu bezzubé pacientky povzbudilo k okamžitému zatížení implantátů.Tematické video - Straumann Play S02: “Digital Workflow" with Hugo Madeira

Počáteční situace

Pacientka se dostavila na naši kliniku se snímatelnou náhradou v horní čelisti (obr. 1), která vykazovala nízkou stabilitu a nevyhovující žvýkací funkci. Pacientka si stěžovala i na estetiku, ale funkční aspekt byl pro ni rozhodující. Po klinickém vyšetření (obr. 2–3) a CBCT analýze jsme naplánovali zavedení šesti implantátů Straumann® BLX jako oporu pro fixní můstek v rozsahu celého oblouku (obr. 4). Provizorní můstek byl vyroben před zavedením implantátů. K provedení statické řízené operace byla vytištěna chirurgická šablona.

Plánování ošetření

Prostřednictvím softwaru coDiagnostiX® jsme zjistili, že je k dispozici dostatek kosti pro zavedení implantátů, kromě dvou oblastí, do nichž bude nutno transplantovat kostní štěp (obr. 5, 6). Bylo naplánováno celkem šest implantátů s adekvátním rozložením po oblouku, které vytvoří podpěru pro žvýkací síly a zabrání jednostranné zátěži (obr. 7). Zavedení implantátů bylo naplánováno za použití chirurgické šablony (obr. 8) a na implantáty měla být hned po chirurgickém zákroku našroubována provizorní náhrada – jednalo se tedy o protokol okamžitého zatížení.

Inzerce

Chirurgická procedura

Pro zavedení implantátů byla naplánována bezlaloková chirurgická procedura a poté byl pouze v oblastech, kde se očekávalo obnažení implantátu, vytvořen malý lalok. Chirurgická šablona perfektně seděla na sliznici (obr. 9) a byla zajištěna pomocí fixačních pinů. Preparace štol pro implantáty vrtákem Velo Drill probíhala hladce a někde byla měkká kost z důvodu dosažení vyhovující primární stability podpreparována (obr. 10–13). Všech šest implantátů bylo zavedeno pomocí ráčny a Straumann Surgical Torque Control®, což umožnilo dosažení primární stability více než 35 Ncm a okamžité zatížení implantátů (obr. 14–17). Po zavedení implantátů byl v oblastech s obnaženým povrchem fixtury zvednut malý lalok. Na implantáty byly našroubovány abutmenty (obr. 18). Kolem obnaženého povrchu implantátů (obr. 19) jsme provedli řízenou regeneraci kosti podle koncepce profesora Busera: první vrstva, která bude v kontaktu s implantátem, bude tvořena úlomky autogenní kosti (obr. 20). Přes autogenní kost jsme augmentovali vrstvy biomateriálu (cerabone®) a překryli jej kolagenovou membránou (Jason®) (obr. 21–24). Po dokončení sutury jsme přistoupili k montáži provizorní náhrady.

Protetická procedura

Provizorní náhrada byla vyrobena ještě před chirurgickou procedurou, a to na základě wax-upu (obr. 25–28) a naplánovaného zavádění implantátů v softwaru coDiagnostiX®. Ve vytištěných pracovních modelech bylo na základě chirurgické šablony vytvořeno šest otvorů (obr. 29–31). Za dodržení stejného směru bylo vyvrtáno šest otvorů v provizorní náhradě (obr. 32–34). Po dokončení sutury jsme nasadili provizorní náhradu pacientovi do úst na implantáty, abychom zaznamenali jejich výsledné pozice. Pomocí zatékavého kompozitu jsme spojili provizorní náhradu s provizorními titanovými abutmenty (obr. 35–36). Konečná úprava byla provedena v ordinaci a po několika minutách byla náhrada fixována pomocí šroubků. Po 3 měsících byla provizorní náhrada nahrazena definitivní náhradou (obr. 37–44).

 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
 • Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie

Výsledek ošetření

Okamžité zatížení implantátů u bezzubých pacientů je dobře zdokumentovanou procedurou s vysokou mírou úspěšnosti podobnou konvenčnímu pozdějšímu zatížení. Možnost provádět drobné úpravy u provizorní náhrady, která je vyrobena před chirurgickou fází, je doporučeným postupem umožňujícím kompenzovat drobné odchylky, které se mohou objevit po řízeném chirurgickém zákroku.

Přečtěte si také:
Perio-Implant Curriculum ČSI

21. 6. 2021 | Česká společnost pro implantologii

Perio-Implant Curriculum ČSI Číst více >
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Celková rekonstrukce chrupu u bezzubého pacienta pomocí implantátů Straumann® BLX a konceptu Pro Arch navigovaná chirurgie
Leandro Soeiro Nunes, Porto Alegre, Brazílie

Dr. Leandro Soeiro Nunes promoval na Federální univerzitě Rio Grande do Sul a v roce 2006 se stal specialistou na orální a maxilofaciální chirurgii na ULBRA-RS. Během magisterského studia (Bauru-SP) hodnotil chování biomateriálů při procedurách sinus liftu a během svého doktorátu (PUC-RS) porovnával biologické chování různých povrchů implantátů.

Články na podobné téma:
Navigovaná chirurgia v našej praxi – súčasná digitálna stomatológia Články
Navigovaná chirurgia v našej praxi – súčasná digitálna stomatológia

21. 1. 2021 | Implantologie

Moderné digitálne technológie sa dostali do popredia, a to po celom svete. Zasiahli mnohé medicínske odbory a neobišli...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.