StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Implantologie > Částečné snímatelné náhrady a strategické umístění implantátů

Částečné snímatelné náhrady a strategické umístění implantátů

Charlotte Stilwell

Konvenční fixní a snímatelná protetická řešení jsou dnes již doprovázena strategickými výhodami, které může nabídnout implantologické ošetření. Od roku 2002 existuje úzus (Feine a kol., 2002), že za minimální standard ošetření je pro bezzubou dolní čelist považována celková náhrada kotvená dvěma implantáty. Stejně tak v případě náhrady jednoho frontálního zubu se sousedními intaktními zuby v jinak zdravém chrupu je za první volbu založenou na klinických důkazech považována korunka nesená implantátem (Pjetursson a Lang, 2008). Tyto dva příklady představují extrémy ve spektru rekonstrukce chybějících zubů a představují také poměrně jasné indikace ve prospěch implantátů. Ale není tomu tak vždy.


Plánování protetického ošetření je multifaktoriálním úkolem v rámci vyřešení a uspokojení potřeb a přání konkrétního pacienta. V některých případech proto nemusí být nejlepší možností volba pouze mezi konvenční a implantologickou možností ošetření – může se jednat o kombinaci těchto možností. Konkrétní ukázkou takové kombinace je indikace pro strategické použití implantátů v protetické oblasti částečných snímatelných náhrad (dále jen „ČSN“). Tento článek se zabývá principy plánování ošetření pomocí ČSN obecně a výhodami, které může nabídnout spojení ČSN s implantologickým ošetřením.

ČSN: šedá zóna ve stomatologii

ČSN jsou tradičně spojovány s menší spokojeností pa­cienta a potenciálním negativním dopadem na orální zdraví. Biologická rizika pro zbývající chrup obecně a pilířové zuby, zejména pokud jde o pozdější ztrátu zubů, jsou v literatuře hojně zdokumentována.

ČSN také představují značnou odbornou výzvu. Každý částečně bezzubý chrup je jedinečný (obr. 1a–c) a vyžaduje design na míru a konstrukci ČSN, která bude skutečně účinná a přijatelná.

 • Každý částečně bezzubý chrup je jedinečný a pokud jde o účinné řešení formou ČSN, představuje odbornou výzvu

  Každý částečně bezzubý chrup je jedinečný a pokud jde o účinné řešení formou ČSN, představuje odbornou výzvu

 • Každý částečně bezzubý chrup je jedinečný a pokud jde o účinné řešení formou ČSN, představuje odbornou výzvu

  Každý částečně bezzubý chrup je jedinečný a pokud jde o účinné řešení formou ČSN, představuje odbornou výzvu

 • Každý částečně bezzubý chrup je jedinečný a pokud jde o účinné řešení formou ČSN, představuje odbornou výzvu

  Každý částečně bezzubý chrup je jedinečný a pokud jde o účinné řešení formou ČSN, představuje odbornou výzvu

 • Tento chrup má pouze jeden pár okludujících premolárů. To otevírá protetickou volbu mezi rehabilitací pomocí horní a dolní ČSN a koncepcí zkráceného zubního oblouku s náhradou chybějících tří párů premolárů.

  Tento chrup má pouze jeden pár okludujících premolárů. To otevírá protetickou volbu mezi rehabilitací pomocí horní a dolní ČSN a koncepcí zkráceného zubního oblouku s náhradou chybějících tří párů premolárů.

 • Zde je naznačena situace zkráceného zubního oblouku s 10 horními a 10 dolními zuby a distální okluzí tvořenou čtyřmi páry protějších premolárů

  Zde je naznačena situace zkráceného zubního oblouku s 10 horními a 10 dolními zuby a distální okluzí tvořenou čtyřmi páry protějších premolárů

 • Litá konstrukce byla navržena tak, aby působila zároveň jako definitivní dlaha pro horní frontální zuby a současně poskytla možnost pro doplnění dvou horních postranních řezáků

  Litá konstrukce byla navržena tak, aby působila zároveň jako definitivní dlaha pro horní frontální zuby a současně poskytla možnost pro doplnění dvou horních postranních řezáků

 • Pečlivě konstruovaný a probarvený okraj pryskyřičné ČSN může doplnit chybějící objem alveolárního hřebenu. Umožňuje také přizpůsobit a harmonicky začlenit umělé zuby ČSN do zbývajícího přirozeného chrupu.

  Pečlivě konstruovaný a probarvený okraj pryskyřičné ČSN může doplnit chybějící objem alveolárního hřebenu. Umožňuje také přizpůsobit a harmonicky začlenit umělé zuby ČSN do zbývajícího přirozeného chrupu.

 • Horní střední řezák měl nepříznivý poměr korunky vůči kořeni: redukce na pilíř pro hybridní náhradu jej změnila na strategický člen z hlediska opory i kotvení horní ČSN

  Horní střední řezák měl nepříznivý poměr korunky vůči kořeni: redukce na pilíř pro hybridní náhradu jej změnila na strategický člen z hlediska opory i kotvení horní ČSN

 • Situace s oboustranně zkráceným zubním obloukem v dolní čelisti, kde může umístění implantátu v oblasti molárů poskytnout strategickou oporu nebo kotvení pro ČSN

  Situace s oboustranně zkráceným zubním obloukem v dolní čelisti, kde může umístění implantátu v oblasti molárů poskytnout strategickou oporu nebo kotvení pro ČSN

 • Jeden implantát fungující jako pilíř hybridní náhrady pro jednostranné volné sedlo může poskytnout významnou oporu ČSN a celkově jednoduché, účinné a ekonomické protetické řešení

  Jeden implantát fungující jako pilíř hybridní náhrady pro jednostranné volné sedlo může poskytnout významnou oporu ČSN a celkově jednoduché, účinné a ekonomické protetické řešení

 • Jeden strategicky umístěný implantát v oblasti horního levého špičáku poskytuje lepší ukotvení pacientovy ČSN. Estetika náhrady není narušena, protože se kotevní prvek skryje pod sedlo náhrady.

  Jeden strategicky umístěný implantát v oblasti horního levého špičáku poskytuje lepší ukotvení pacientovy ČSN. Estetika náhrady není narušena, protože se kotevní prvek skryje pod sedlo náhrady.

 • Kennedyho klasifikace III. třídy s potenciální strategickou plošnou oporou pro ČSN o přirozené zuby poskytovanou dvěma moláry a dvěma prvními premoláry

  Kennedyho klasifikace III. třídy s potenciální strategickou plošnou oporou pro ČSN o přirozené zuby poskytovanou dvěma moláry a dvěma prvními premoláry

 • Kennedyho klasifikace I. třídy s oboustranně zkráceným zubním obloukem, kde byl v oblasti každého moláru zaveden implantát, aby bylo dosaženo strategických výhod konfigurace III. třídy

  Kennedyho klasifikace I. třídy s oboustranně zkráceným zubním obloukem, kde byl v oblasti každého moláru zaveden implantát, aby bylo dosaženo strategických výhod konfigurace III. třídy

 • Kennedyho klasifikace II. třídy s jednostranně zkráceným zubním obloukem, kde byl implantát zaveden v oblasti levého moláru, aby bylo dosaženo strategických výhod konfigurace III. třídy

  Kennedyho klasifikace II. třídy s jednostranně zkráceným zubním obloukem, kde byl implantát zaveden v oblasti levého moláru, aby bylo dosaženo strategických výhod konfigurace III. třídy

 • Kennedyho klasifikace IV. třídy s mezerou ve frontálním úseku, kde by jeden či dva implantáty zlepšily protetickou situaci

  Kennedyho klasifikace IV. třídy s mezerou ve frontálním úseku, kde by jeden či dva implantáty zlepšily protetickou situaci

 • Příklad ČSN pro situaci Kennedyho III. třídy. Stabilizační prvky ČSN jsou umístěny distálně (červeně). Retenční prvky (zeleně) jsou naplánovány pro horní pravý premolár a horní levý molár.

  Příklad ČSN pro situaci Kennedyho III. třídy. Stabilizační prvky ČSN jsou umístěny distálně (červeně). Retenční prvky (zeleně) jsou naplánovány pro horní pravý premolár a horní levý molár.

 • Požadavek na hygienický design vyžadující optimální úpravu slizniční plochy ČSN v oblasti pilířových i nepilířových zubů

  Požadavek na hygienický design vyžadující optimální úpravu slizniční plochy ČSN v oblasti pilířových i nepilířových zubů

 • Zuby v náhradě z obou stran přirozeného horního levého špičáku jsou vytvarovány tak, aby byly zachovány čistitelné mezizubní prostory

  Zuby v náhradě z obou stran přirozeného horního levého špičáku jsou vytvarovány tak, aby byly zachovány čistitelné mezizubní prostory

 • Aproximální prostor nad bodem kontaktu mezi přirozeným pilířem a prvním zubem náhrady umožňuje zasunutí mezizubního kartáčku. To pomůže účinnému vyčištění distální strany přirozeného zubu.

  Aproximální prostor nad bodem kontaktu mezi přirozeným pilířem a prvním zubem náhrady umožňuje zasunutí mezizubního kartáčku. To pomůže účinnému vyčištění distální strany přirozeného zubu.

 • Strategicky umístěný implantát nahrazující pravý horní špičák opatřený attachmentem

  Strategicky umístěný implantát nahrazující pravý horní špičák opatřený attachmentem

 • Strategicky umístěný implantát nahrazující horní levý postranní řezák opatřený abutmentem s prvkem pro magnetický attachment

  Strategicky umístěný implantát nahrazující horní levý postranní řezák opatřený abutmentem s prvkem pro magnetický attachment

 • Horní ČSN jednostranně zakončená volným sedlem (II. třída). U této ČSN tvoří oporu molár a dva špičáky a ukotvena je prostřednictvím korunek s přesnými attachmenty.

  Horní ČSN jednostranně zakončená volným sedlem (II. třída). U této ČSN tvoří oporu molár a dva špičáky a ukotvena je prostřednictvím korunek s přesnými attachmenty.

 • Implantát strategicky umístěný tak, aby nahrazoval chybějící pilíř pro ČSN v místě horního špičáku a posunul celkovou konfiguraci pilířů ČSN na situaci III. třídy

  Implantát strategicky umístěný tak, aby nahrazoval chybějící pilíř pro ČSN v místě horního špičáku a posunul celkovou konfiguraci pilířů ČSN na situaci III. třídy

U sedlových ČSN je také nutná znalost (ze strany zubního lékaře i zubního technika) optimální kompenzace chybějící strategické opory pro funkční náhradu. Na ČSN lze pohlížet jako na úsporné protetické řešení, ale u částečně bezzubých pacientů zůstává základem protetické péče. V případě správného designu se může jednat o komplexní, účinnou a úspěšnou protetickou rehabilitaci (Lynch, 2012).

Přečtěte si také:
Mock-up: pomůcka pro každodenní praxi

24. 4. 2019 | Dr. Yassine Harichane

Mock-up: pomůcka pro každodenní praxi Číst více >

Indikace ČSN

Z přehledu literatury z roku 2005 (Wostman a kol., 2005) vyplývá, že indikace nejsou samy o sobě založené na důkazech. Vydaná literatura nabízí pouze omezené principy plánování ošetření, které pomohou lékaři v rozhodování ve prospěch ČSN.

Na podporu volby ČSN uvádí literatura přítomnost zdravých pilířových zubů a/nebo nutnost snížit náklady na protetická řešení.

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Charlotte Stilwell

se od roku 1983 věnuje svému zájmu o snímatelnou protetiku na protetickém oddělení London Hospital Dental School. Pracuje na multidisciplinární klinice Harley Street Dental Clinic (www.harleystreetdental­clinic.co.uk) v Londýně. Během posledních 20 let Charlotte hojně přednáší a vydává články na téma snímatelné protetiky. Přednáší na stomatologické fakultě univerzity v Ženevě (Švýcarsko) a je šéfredaktorkou ITI Online Academy.

 
Články na podobné téma:
Multifunkční estetická skusová dlaha Články
Multifunkční estetická skusová dlaha

31. 8. 2017 | Digitální technologie

Počáteční situace: 42letý pacient trpí závažnou formou bruxismu ...

Detail příspěvku

Navigovaná implantace do tenké čelisti Články
Navigovaná implantace do tenké čelisti

11. 5. 2018 | Implantologie

V současnosti se technika digitálního plánování a následná řízená ...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Dentsply Maillefer Gates dentální produkty
Dentsply Maillefer Gates

Rozšíření vchodu do kořenového kanálku

další dentální produkty

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.