StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Endodoncie > Reendodontické ošetření horního moláru s periradikulární perforací a nálezem

Reendodontické ošetření horního moláru s periradikulární perforací a nálezem

3. 5. 2017 | Dr. Emanuele Ambu, M.D., D.D.S.

Reendodontické ošetření je téměř vždy doprovázeno periradikulární lézí, často s bolestí a příslušnými projevy. Reendodontické ošetření je s více než 85% úspěšností nejlepším řešením tohoto problému.

Účelem reendodontického ošetření je snížení bakteriální kontaminace přítomné uvnitř kanálku pod kritickou úroveň pomocí těchto postupů:

 • izolace pomocí kofferdamu
 • správné otevření přístupové kavity a vstupů do kořenových kanálků
 • kompletní vypracování všech kanálků
 • vyčištění příslušným výplachem
 • dokonalé zaplnění kořenového systému
 • uzávěr přístupové kavity trvanlivým materiálem

Prognóza reendodoncie je horší než v případě primárního endodontického ošetření, neboť se zdá, že některé druhy bakterií, jako Enterococcus faecalis a Treponema denticola jsou odolnější vůči chemickým látkám používaným k výplachu a mohou pronikat do dentinových tubulů. Jsou rovněž odolné vůči dlouhým obdobím „hladovění".

Za těchto podmínek lze riziko dekontaminace snížit použitím materiálů nebo technik zajišťujících dokonalejší utěsnění kořenového systému, což vede ke zvýšení úspěchu endodontického ošetření.

Teplá gutaperča je považována za „zlatý standard" při plnění kořenových kanálků, ale při tuhnutí kontrahuje, čímž vzniká mezera mezi stěnou kořenového kanálku a gutaperčou a bakterie z dentinových tubulů mohou znovu infikovat kořenový systém.

K vyřešení tohoto problému byla nedávno představena technika plnění za studena založená na biokeramice. Tento materiál byl původně navržen jako náhrada MTA v různých indikacích (perforace kořene, apexifikace, přímé překrytí dřeně atd.), protože s MTA se pojily jisté nevýhody: dlouhý čas tuhnutí a nebyl vhodný pro kontakt s prostředím dutiny ústní.

V poslední době umožnila nová preparace použití biokeramiky jako výplňového materiálu kořenových kanálků. Účelem tohoto sdělení je popsat komplikovaný příklad reendodontického ošetření moláru pomocí BioRootTM RCS, výplňového materiálu firmy Septodont (Saint-Maur-des-fossés, Francie).

Kazuistika
48letý pacient kavkazské rasy byl referován kolegou, který se několikrát neúspěšně pokoušel nasondovat kořenové kanálky horního pravého moláru, jež byl neadekvátně zaplněn během předchozích ošetření. V meziovestibulárním kanálku byla navíc perforace znesnadňující zprůchodnění. Klinický obraz byl dále komplikován přítomností dvou vestibulárních píštělí secernujících hnis. Pro lepší porozumění anatomii kořenových kanálků bylo provedeno intraorální rentgenologické a CBCT vyšetření (obr. 1), na kterém byly patrné rozsáhlé periradikulární léze. Zatímco palatinální a mesiovestibulární kanálky byly snadno zprůchodnitelné, správný průběh meziovestibulárního kanálku nešlo obnovit. Za použití operačního mikroskopu bylo možné lokalizovat vstup do meziopalatinálního kanálku (obr. 2, šipka), který nebyl při předchozích ošetřeních odhalen. Ukázalo se, že se tento kanálek spojuje s meziovestibulárním, což umožnilo obnovení celého průběhu. V porovnání s běžnou anatomií prvního horního moláru bylo toto považováno za anomálii. Po důkladném vyčištění kořenového systému zaplnil lékař celý systém pomocí studených kónických gutaperčových čepů (06) a BioRootTM RCS cementu (obr. 3). Kontrola po sedmi měsících ukázala, že peririadikulární léze téměř zmizela a byla obnovena pneumatizace sinus maxillaris (obr. 4). Následující kontrola je plánována 12 měsíců po dokončení ošetření.

Diskuze
Biokeramika je v odborné literatuře dnes dobře známým materiálem, především proto, že může nahradit MTA.
BiodentineTM, který je definován jako aktivní biosilikát, je bioaktivní a pokračuje v produkci hydroxyapatitu dlouho po smísení. Může se tedy přizpůsobit stěnám kořenového kanálku a tím zlepšit utěsnění. BioRootTM RCS, produkt získaný po testování těchto materiálů, umí po dokonalém vyčištění a vypracování zajistit kompletní utěsnění kořenového systému. Je také účinným antibakteriálním prostředkem. Jeho biokompatibilita byla nedávno hodnocena v několika studiích, ale neexistuje žádný publikovaný výzkum o klinických výsledcích tohoto materiálu. Jedná se o velmi zajímavý materiál, protože dokonale adheruje jak k dentinu, tak ke gutaperče, takže ho lze použít při plnění za studena.

Tento postup nelze považovat za techniku plnění pomocí centrálního čepu: při této technice je jediný gutaperčový čep zaveden do kanálku, který byl (již) vyplněn endodontickým sealerem, aby zaplnil většinu objemu kořenového kanálku. Sealer se časem vstřebává, proto byla tato technologie (tradičně) považována za vysoce neefektivní a mnoha lékaři nebyla doporučována. Při plnění studenou gutaperčou za použití biokeramiky hraje cement naopak podstatnou roli, neboť je skutečně aktivní při vyplňování kanálku. Gutaperčový čep, který musí být zaveden dost hluboko do blízkosti apexu, je jediným materiálem, který umožňuje opakované ošetření v případě technického selhání.

Závěr
Výše popsaná kazuistika ukazuje možnost dokonalého zaplnění kořenových kanálků dokonce i v případě anatomicky komplexních a komplikovaných situací. Díky vynikající těsnicí schopnosti biokeramiky může periapikální tkáň rychle regenerovat. V každém případě je třeba prospektivních klinických studií za účelem zhodnocení této techniky, jak ve středně, tak v dlouhodobém horizontu.

 • Pro lepší porozumění anatomii kořenových kanálků bylo provedeno intraorální rentgenologické a CBCT vyšetření

  Pro lepší porozumění anatomii kořenových kanálků bylo provedeno intraorální rentgenologické a CBCT vyšetření

 • Za použití operačního mikroskopu bylo možné lokalizovat vstup do meziopalatinálního kanálku

  Za použití operačního mikroskopu bylo možné lokalizovat vstup do meziopalatinálního kanálku

 • Po důkladném vyčištění kořenového systému zaplnil lékař celý systém pomocí studených kónických gutaperčových čepů (06) a BioRootTM RCS cementu

  Po důkladném vyčištění kořenového systému zaplnil lékař celý systém pomocí studených kónických gutaperčových čepů (06) a BioRootTM RCS cementu

 • Kontrola po sedmi měsících ukázala, že peririadikulární léze téměř zmizela a byla obnovena pneumatizace sinus maxillaris

  Kontrola po sedmi měsících ukázala, že peririadikulární léze téměř zmizela a byla obnovena pneumatizace sinus maxillaris

Přečtěte si také:
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Reendodontické ošetření horního moláru s periradikulární perforací a nálezem
Dr. Emanuele Ambu, M.D., D.D.S.

V současné době hostujícím profesorem na Tuscan School of Medicine, University of Siena, kde vyučuje „Retrográdní endodoncii“. Je rovněž hostujícím profesorem na Universitat de Valencia, kde vyučuje magisterský program endodoncie. Publikoval mnoho článků s endodontickou tematikou jak v italských, tak v mezinárodních časopisech. Působí jako recenzent časopisu International Journal of Pediatric Dentistry a časopisu Advances in Radiology a stránky Online Endo Academy. Pracuje ve své soukromé praxi v Boloni jako endodontista a orální chirurg.

Vytvořte své vlastní kompozitní mistrovské dílo vzdělávací akce
Vytvořte své vlastní kompozitní mistrovské dílo

Pá 6. 11. 2020 – So 7. 11. 2020 | 9:30 – 16:30 hod. | 9:00 – 15:00 hod.

další dentální vzdělávací akce

Články na podobné téma:
Endodontické ošetření – případová studie Články
Endodontické ošetření – případová studie

22. 4. 2020 | Endodoncie

Pacient se ke mně dostavil s akutní bolestí v horním levém kvadrantu. U zubu 26 byla diagnostikována akutní apikální periodontitida a byl ošetřen...

Detail příspěvku

Revoluce nikltitanových nástrojů Články
Revoluce nikltitanových nástrojů

8. 4. 2020 | Endodoncie

V málokteré oblasti stomatologie je technický pokrok tak rychlý jako v moderní endodoncii. Vývoj flexibilních nikltitanových nástrojů na konci 80. let vytvořil zcela nové a doposud neznámé...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.