StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Endodoncie > Nechirurgický management maxilární sinusitidy endodontického původu

Nechirurgický management maxilární sinusitidy endodontického původu

29. 9. 2021 | Pamela Rebeca Mora Favela | Ignacio Jiménez Bueno | Brissa Itzel Jiménez Valdés

Maxilární sinusitida endodontického původu (MSEP) je zánětlivou reakcí sliznice maxilárního sinu na patogenní činitele pocházející ze zubu (Tataryn, 2018). Šíření odontogenních infekčních procesů do kraniofaciálních anatomických oblastí bylo zdokumentováno již v roce 1943 Bauerem a v průběhu dalších let bylo zjištěno, že je častější, než se předpokládalo (AAE 2018). Někteří další autoři, jako Abrahams, uvádějí, že je tato patologie přítomna ve zhruba 60 % případů ireverizibilního onemocnění zubní dřeně u horních molárů (Abrahams, 1996).


Tuto patologii mohou vyvolat infekční činitelé vznikající při gangréně dřeně s následnou tvorbou apikálního abscesu, který při perforaci vrstvy kosti tvořící dno maxilárního sinu pronikne i do tohoto prostoru a vyvolává různé klinické a radiografické příznaky a symptomy (Duzgun, 2013). Během progrese zánětu dojde k otoku antrální sliznice, což se projeví symptomy odpovídajícími rhinosinusitidě. Zánět se nemusí omezovat jen na maxilární sinus, ale může se rozšířit i do dalších zranitelných oblastí jako je dutina nosní, etmoidální a čelní dutiny a v závažných případech může zasáhnout také očnici, což může vést k orbitální celulitidě, oslepnutí, meningitidě, mozkovému abscesu a trombóze kavernózních dutin (Obayashi, 2004).

Včasné odhalení tohoto stavu umožňuje minimálně invazivní přístup spočívající ve spojení individuálně uzpůsobené farmakologické léčby odpovídající symptomatologii a celkovému stavu pacienta (Rosenfeld, 2015) a použití techniky trojrozměrného utěsnění kořenových kanálků biokeramickými materiály. Smyslem použití těchto materiálů je biologický přístup v oblastech kořenového kanálku, kde dochází k jejich vzájemné reakci s dentinem, což vede ve srovnání s technikou laterální kondenzace k minimalizaci porozity (Moinzadeh, 2015). Máme tak možnost docílit rozhraní mezi gutaperčou a dentinem s rozměrovou stálostí, antimikrobiálním potenciálem a bioaktivitou, se schopností stimulovat obnovu periapikálních tkání (Trope, 2014), protože biomateriály uvolňují vápník, vykazují alkalizační aktivitu a mají schopnost vytvářet apatit (Siboni, 2017).

https://www.septodontcorp.com/technology-and-products/endodontics-and-restorative/bioroot-rcs/

Kazuistika

17letá pacientka se dostavila na kliniku Postgraduate Endodontics Clinic na UAEMéx (Mexiko), kam ji odeslal její soukromý zubní lékař kvůli výskytu mírné bolesti při žvýkání. Při rozhovoru uvedla, že pociťuje bolest na levé straně obličeje, která se stupňuje při předklonu, a také má žlutý zapáchající výtok z nosu a během posledních dvou týdnů zažívá ataky horečky. Pacientka uvedla, že je alergická na penicilin. Při extraorálním vyšetření byla zjištěna citlivost na pohmat v levé spodní třetině obličeje (horní čelist) a v nadočnicové oblasti. Při intraorálním vyšetření byla u zubu 26 odhalena rozsáhlá kariézní léze (obr. 1), mobilita 1. stupně, citlivost na horizontální a vertikální poklep a negativní reakce na testy tepelné citlivosti.

Byl pořízen periapikální RTG snímek (obr. 2) a objednáno CBCT 5 × 5 (obr. 3). Po shromáždění výsledků potvrzovaly všechny testy diagnózu gangrény dřeně s chronickým apikálním abscesem odtékajícím do maxilárního sinu, který způsoboval maxilární sinusitidu endodontického původu. Po umístění vhodné izolace byly v rámci jedné návštěvy ošetřeny kanálky. Pracovní pole bylo dezinfikováno 5,25% NaOCl, kazy byly odstraněny a byla zopakována procedura dezinfekce. Byly lokalizovány kanálky a preparovány kořenovým nástrojem K Flexofile #15.02, pracovní délka kanálků byla určena apexlokátorem DPex III (Woodpecker) a kanálky byly opracovány pomocí systému nástrojů ProTaper Universal (meziální a distální kanálky po nástroj F2, palatinální kanálek po nástroj F3). Poté byly kanálky za nepřetržité irigace 5,25% NaOCl a 17% EDTA zapečetěny technikou hydraulické kondenzace za použití pečeticího cementu BioRoot RCS (obr. 4 a 5).

Poté proběhla mezioborová konzultace s otorinolaryngologickým oddělením, které nasadilo kvůli výtoku z nosu a úpravě celkového stavu pacientky farmakologickou léčbu. Ta spočívala v užívání Levofloxacinu 500 mg po 24 hodinách (po dobu 7 dní), Ambroxolu 30 mg po 8 hodinách (po dobu 10 dní), Oxymetazolinu 2 ve spreji po 12 hodinách (po dobu 7 dní), v obkladech a průběžném vyplachování nosu fyziologickým roztokem. Dostavba zubu byla zhotovena z materiálu Biodentine a na ní byla zhotovena náhrada v podobě pryskyřičné overleje (obr. 6). Symptomy zcela ustoupily po 7 dnech léčby a pacientka zůstává asymptomatická dodnes. Při kontrolních vyšetřeních byl na CBCT snímcích po 3 (obr. 7) a 8 měsících (obr. 8) pozorován postupný pozitivní vývoj na sliznicích i u dna maxilárního sinu.

 • Kariézní léze v zubu 26.

  Kariézní léze v zubu 26.

 • Počáteční ortográdní radiologické vyšetření.

  Počáteční ortográdní radiologické vyšetření.

 • CBCT 5 × 5 – axiální pohled, kde lze pozorovat zvětšení objemu sliznice v oblasti maxilárního sinu a nosní skořepy (mukositida), stejně jako ztrátu kontinuity u dna maxilárního sinu.

  CBCT 5 × 5 – axiální pohled, kde lze pozorovat zvětšení objemu sliznice v oblasti maxilárního sinu a nosní skořepy (mukositida), stejně jako ztrátu kontinuity u dna maxilárního sinu.

 • Ošetření kanálků utěsněných pomocí BioRoot RCS.

  Ošetření kanálků utěsněných pomocí BioRoot RCS.

 • Mezioangulární RTG snímek zachycující palatinální, distální, mv1 a mv2 kanálky zapečetěné v celé pracovní délce, v palatinálním kanálku s uzávěrem z pečetidla.

  Mezioangulární RTG snímek zachycující palatinální, distální, mv1 a mv2 kanálky zapečetěné v celé pracovní délce, v palatinálním kanálku s uzávěrem z pečetidla.

 • Dostavba z materiálu Biodentine.

  Dostavba z materiálu Biodentine.

 • CBCT 5 × 5 – kontrolní vyšetření po 3 měsících ukazuje ztenčení antrálních sliznic i obnovu kosti.

  CBCT 5 × 5 – kontrolní vyšetření po 3 měsících ukazuje ztenčení antrálních sliznic i obnovu kosti.

 • CBCT 5 × 5 – kontrolní vyšetření po 3 měsících ukazuje ztenčení antrálních sliznic i obnovu kosti.

  CBCT 5 × 5 – kontrolní vyšetření po 3 měsících ukazuje ztenčení antrálních sliznic i obnovu kosti.

 • CBCT 5 × 5 – kontrolní vyšetření po 8 měsících – pacientka zůstává asymptomatická.

  CBCT 5 × 5 – kontrolní vyšetření po 8 měsících – pacientka zůstává asymptomatická.

Diskuze

Cílem ošetření kořenových kanálků je vytvořit prostředí vhodné pro to, aby se mohly zotavit periradikulární léze a postižené anatomické oblasti, a předešlo se tak invazivnějším zákrokům. Nechirurgické ošetření rané fáze maxilární sinusitidy endodontického původu nabízí pacientovi neinvazivní a rychle účinnou možnost ošetření (Kretzschmar, 2003). K vyhodnocování zasažených anatomických struktur, stavu antrální sliznice a kostěné části dna maxilárního sinu je velmi důležité používat CBCT a ověřit stanovenou diagnózu. Pro úspěšnost ošetření je rovněž zásadní kvalitní ošetření kořenových kanálků za použití vhodné izolační techniky, chemicko-mechanické dezinfekce a trojrozměrného zapečetění. Zásadní je také použití pečetidla, které nám umožní dosáhnout trojrozměrného utěsnění, což je také důvod, proč volit relativně nové materiály jako je biokeramika. V tomto případě to byl materiál BioRoot RCS, který se skládá z křemičitanu a fosforečnanu vápenatého, a poskytuje fyzikální a biologické vlastnosti jako je alkalické pH prostředí, antibakteriální aktivitu a biokompatibilitu (Maillet, 2011). Použití techniky hydraulické kondenzace poskytuje trojrozměrné utěsnění a zajišťuje minimální přítomnost mezer mezi pečetidlem, gutaperčou a dentinem. Alkalické vlastnosti vytvářejí prostředí, v němž se nebude dařit mikroorganismům a eliminují nutnost používat při pečetění takovou sílu, která by mohla vést ke vzniku radikulárních trhlin nebo fraktur. Tyto vlastnosti vedou k vymizení symptomů do 7 dnů a k pozitivnímu vývoji naposledy kontrolovanému po 8 měsících.

Závěr

Vzhledem k vysokému procentu případů, které se mohou vyvinout v MSEP, a jak často jsou tyto případy přehlíženy, je důležité, aby byli všichni praktičtí lékaři, zubní lékaři i radiologové důkladně obeznámeni s úzkým vztahem mezi paranazálními dutinami a strukturami dutiny ústní, a byli tak schopni stanovit přesnější a včasnější diagnózu. Pro její potvrzení je nezbytné používat diagnostické pomůcky, jako je počítačová tomografie nebo ortopantomografie. Zásadní význam pro volbu doprovodné farmakologické léčby a její komplexnost bude mít aktuální systémový stav pacienta, stejně jako jeho věk a progrese onemocnění. Použití techniky hydraulického pečetění s materiálem BioRoot RCS nejenže usnadňuje tuto fázi ošetření díky tomu, že poskytuje dostatečně dlouhou dobu zpracování materiálu (zhruba 12 minut), ale současně nám umožňuje uzpůsobit si jeho konzistenci na základě specifických potřeb konkrétního případu a nabízí možnost tekutější nebo hustější směsi. Antibakteriální vlastnosti materiálu zároveň poskytují ideální prostředí pro rychlé hojení periapikálních tkání.

Přečtěte si také:
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Nechirurgický management maxilární sinusitidy endodontického původu
Pamela Rebeca Mora Favela

Zubní lékařka. Vystudovala stomatologii na Autonomous University of the State of Mexico, 2008. Od roku 2009 doposud působí jako soukromá praktická zubní lékařka. Studuje třetí semestr postgraduálního studia endodoncie, Autonomous University of the State of Mexico.

Nechirurgický management maxilární sinusitidy endodontického původu
Ignacio Jiménez Bueno | Brissa Itzel Jiménez Valdés

Ignacio Jiménez Bueno
Specialista na endodoncii. Vystudoval stomatologii na Autonomous University of the State of Mexico, 1985. Absolvoval specializaci v oboru endodoncie na Autonomous University of the State of Mexico, 1994. Získal titul Master v oboru endodoncie na Yury Kuttler Institute for Advanced Odontology Studies, 2012. Koordinátor postgraduálního studia endodoncie, Autonomous University of the State of Mexico.


Brissa Itzel Jiménez Valdés
Specialista na normativní a forenzní stomatologii. Vystudoval stomatologii na Autonomous University of the State of Mexico, 1997. Absolvoval specializaci v oboru endodoncie na Autonomous University of the State of Mexico, 1999. Získal titul Master v oboru normativní a forenzní stomatologie, University of Valle de Toluca, 2019. Lektor postgraduálního studia endodoncie, Autonomous University of the State of Mexico.

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Tataryn RW, (2018) Maxillary Sinusitis of Endodontic Origin, AAE, Colleagues for Excellence.
 2. American Association of Endodontists, (2018). AAE position statement: Maxillary Sinusitis of Endodontic ORIGIN, Journal of Endodontics.
 3. Abrahams JJ, Glassberg RM. (1996) Dental disease: a frequently unrecognized cause of maxillary sinus abnormalities? Am J Roentenol.
 4. Duzgun Yildirim, Murat Eroglu, Murat Salihoglu, (2013). The Relationship between Dental Indentation and Maxillary Sinusitis, Open Journal of Medical Imaging.
 5. Obayashi N et al, (2004). Spread of Odontogenic Infection originating in the maxillary teeth: computerized tomographic assessment, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology.
 6. Rosenfeld RM, et al, (2015). Clinical practice guideline (update): Adult sinusitis executive summary. Otolaryngol Head Neck Surg.
 7. Moinzadeh AT, Zerbst W, Boutsioukis C, (2015) Porosity distribution in root canals filled with gutta percha and calcium silicate cement. Dent Materials
 8. Trope, M., & Debelian, G. (2014). Bioceramic Technology in Endodontics. Inside Dentistry.
 9. F. Siboni, P. Taddei, F. Zamparini, C. Prati & M. G. Gandolfi. (2017). Properties of BioRoot™ RCS, a tricalcium silicate endodontic sealant modified with povidone and polycarboxylate, International Endodontic Journal
 10. David P. Kretzschmar, DDS, MS,a and Colonel James L. Kretzschmar. (2003) Rhinosinusitis: Review from a dental perspective, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology.
 11. Maillet M, Bowles WR, McClanahan, SL.(2011) Cone-Beam computed tomography evaluation of maxillary sinusitis. Journal of Endodontics.
Články na podobné téma:
Endodontický výplachový protokol: Koncentrace musí souhlasit Články
Endodontický výplachový protokol: Koncentrace musí souhlasit

3. 4. 2020 | Endodoncie

Specialista na endodoncii, Dr. Tomas Lang, vysvětluje svůj výplachový protokol u endodontických ošetření.

Detail příspěvku

Management refrakterního endodontického onemocnění pomocí radiálního apikálního čištění Články
video
Management refrakterního endodontického onemocnění pomocí radiálního apikálního čištění

23. 2. 2021 | Endodoncie

Jednou z určujících vlastností bystrého endodontisty je schopnost úspěšně...

Detail příspěvku

 Navigovaný endodontický přístup u kalcifikovaných frontálních zubů: Kazuistika Články
Navigovaný endodontický přístup u kalcifikovaných frontálních zubů: Kazuistika

1. 6. 2020 | Endodoncie

Obliterace pulpy kanálku (Pulp Canal Obliteration – PCO) nebo kalcifikující metamorfóza je některými...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.