StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Endodoncie > Navigovaný endodontický přístup u kalcifikovaných frontálních zubů: Kazuistika

Navigovaný endodontický přístup u kalcifikovaných frontálních zubů: Kazuistika

1. 6. 2020 | Dr. Hugo Sousa Dias | Dr. Inês Pampulha a Dr. Maria João Valadas, Portugalsko

Obliterace pulpy kanálku (Pulp Canal Obliteration – PCO) nebo kalcifikující metamorfóza je některými autory považována za odpověď pulpy na trauma a je charakterizována depozicí tvrdých tkání do prostoru kořenového kanálku a žlutavým zbarvením klinické korunky.1, 2 Přesný mechanismus obliterace kanálku není dosud znám, ale poškození neurovaskulárního zásobení pulpy v době poranění je jedním z nejvíce akceptovaných vysvětlení. Spouštěčem PCO mohou být různé faktory, jako je zubní trauma (kontuze nebo subluxace), kaz, náhrady korunky, vitální terapie pulpy, ortodontická léčba, okluzální patologie, abfrakce, abraze, ústní zlozvyky a stárnutí jedince.1–4


PCO většinou postihuje frontální zuby mladých dospělých a může způsobit kompletní nebo částečnou obliteraci kořenového kanálku. Začíná v korunce zužováním pulpální dutiny a šíří se apikálně, je doprovázena postupným zmenšováním prostoru kořenového kanálku.5, 6 Kompletní radiografická obliterace pulpálního prostoru nutně neznamená absenci prostoru v kořenovém kanálku. Ve skutečnosti je u většiny z těchto případů přítomna pulpální tkáň, ale citlivost radiologických vyšetření je příliš nízká na to, aby nám umožnila vizualizovat průběh kořenového kanálku.1

Normálně nemá PCO žádné symptomy a může být náhodně objevena kvůli zubní diskoloraci (žluté nebo šedé) během rutinního vyšetření, a to již po 3 měsících od poranění, u většiny případů však zůstává nezjištěna po dobu jednoho roku.1, 3 U případů s PCO byla nekróza pulpy popsána v 1 až 16,5 procentech, a vyvinutí apikální periodontitis bylo odhadováno na 7,3 až 25 procent případů po 4 letech.7

Existuje shoda, že ošetření kořenových kanálků je v případech PCO indikováno pouze tehdy, pokud je diagnostikována irreversibilní pulpitis nebo apikální periodontitis. Taková diagnóza je přítomna u 1 až 27 % zubů s tímto klinickým stavem.4

Reklama
 • Žlutavá diskolorace horního levého středního řezáku.

  Žlutavá diskolorace horního levého středního řezáku.

 • Předoperační rentgenový snímek ukazující těžkou kalcifi kaci systému kořenových kanálků zubu 21.

  Předoperační rentgenový snímek ukazující těžkou kalcifi kaci systému kořenových kanálků zubu 21.

 • CBCT snímek ukazuje těžkou kalcifi kaci kořenového kanálku a apikální obraz odpovídající apikální periodontitis.

  CBCT snímek ukazuje těžkou kalcifi kaci kořenového kanálku a apikální obraz odpovídající apikální periodontitis.

 • 3D virtuální zubní model naskenovaný iTero.

  3D virtuální zubní model naskenovaný iTero.

 • Virtuální plánování navigované endodoncie s coDiagnostiX.

  Virtuální plánování navigované endodoncie s coDiagnostiX.

 • Virtuální kopie pozice vrtáčku (1,2 × 17 mm) ve 3D šabloně.

  Virtuální kopie pozice vrtáčku (1,2 × 17 mm) ve 3D šabloně.

 • Adaptace vytištěné šablony na původní sádrový model.

  Adaptace vytištěné šablony na původní sádrový model.

 • Okluzální pohled na šablonu se začleněným kovovým kroužkem.

  Okluzální pohled na šablonu se začleněným kovovým kroužkem.

 • Kontrola pozice a dosedu vrtáčku do šablony.

  Kontrola pozice a dosedu vrtáčku do šablony.

 • Kontrola adaptace šablony v ústech.

  Kontrola adaptace šablony v ústech.

 • Značka nakreslená tužkou na palatinální povrch skrz kroužek, která slouží jako referenční bod pro začátek přístupové kavity.

  Značka nakreslená tužkou na palatinální povrch skrz kroužek, která slouží jako referenční bod pro začátek přístupové kavity.

 • Odstranění skloviny diamantovým brouskem až k odhalení dentinu.

  Odstranění skloviny diamantovým brouskem až k odhalení dentinu.

 • Radiografi cká kontrola pozice vrtáčku a jeho hloubky během výkonu.

  Radiografi cká kontrola pozice vrtáčku a jeho hloubky během výkonu.

 • Ruční nástroje D Finder od MANI, INC. (Japonsko).

  Ruční nástroje D Finder od MANI, INC. (Japonsko).

 • Ruční nástroje D Finder od MANI, INC. (Japonsko).

  Ruční nástroje D Finder od MANI, INC. (Japonsko).

 • Pohled na endodontickou přístupovou kavitu po nalezení kořenového kanálku.

  Pohled na endodontickou přístupovou kavitu po nalezení kořenového kanálku.

 • Radiografická kontrola pracovní délky.

  Radiografická kontrola pracovní délky.

 • Pohled na endodontickou přístupovou kavitu po mechanickém opracování kořenového kanálku.

  Pohled na endodontickou přístupovou kavitu po mechanickém opracování kořenového kanálku.

 • Radiografická kontrola dosedu hlavního gutaperčového čepu a Radiografická kontrola po plnění.

  Radiografická kontrola dosedu hlavního gutaperčového čepu a Radiografická kontrola po plnění.

 • CBCT sken po ošetření kořenových kanálků z koronálního a sagitálního pohledu.

  CBCT sken po ošetření kořenových kanálků z koronálního a sagitálního pohledu.

 • CBCT sken po ošetření kořenových kanálků z koronálního a sagitálního pohledu.

  CBCT sken po ošetření kořenových kanálků z koronálního a sagitálního pohledu.

 • Radiografická kontrola po 6 měsících.

  Radiografická kontrola po 6 měsících.

 • Diagram s pracovním postupem pro statický navigovaný endodontický přístup

  Diagram s pracovním postupem pro statický navigovaný endodontický přístup

 • Diagram s pracovním postupem pro statický navigovaný endodontický přístup

  Diagram s pracovním postupem pro statický navigovaný endodontický přístup

 • Diagram s pracovním postupem pro statický navigovaný endodontický přístup

  Diagram s pracovním postupem pro statický navigovaný endodontický přístup

Hledání kalcifikovaných kořenových kanálků může být náročné a časově vyčerpávající a může způsobit velkou ztrátu tvrdých zubních tkání, která je spojována s vysokým rizikem fraktury a perforace, což ohrožuje prognózu zubu.4, 8 Míra léčebných selhání byla u PCO popsána mezi 20 až 70 % a záleží na klinických zkušenostech lékaře, jeho znalosti anatomie a také informacích dostupných z 2D a 3D radiologických vyšetření.9, 10

V dnešní době zvýšilo používání nových technologií předvídatelnost léčby kalcifikovaných zubů. Zubní operační mikroskop zlepšuje viditelnost pulpální kavity a používání ultrazvukových koncovek umožňuje bezpečnou práci ve větší hloubce systému kořenových kanálků, což může pomoci v identifikaci kořenového kanálku. Počítačová tomografie s kuželovitým paprskem (CBCT) u PCO případů mimořádně pomáhá tím, že umožňuje prohlížení 3D obrázků bez překrývajících struktur, což usnadňuje identifikaci kanálků a jejich anatomie, stupně obstrukce a rozměrů.2, 6, 11

Přečtěte si také:

Existuje nový klinický přístup k zubu s PCO nazvaný „navigovaná endodoncie“. Tato technika kombinuje použití naváděcí šablony s CBCT, což usnadňuje nalezení těžce kalcifikovaných kořenových kanálků.2, 4, 6, 8, 11 Tvar šablony je vytvořen na základě anatomie kořenového kanálku a architektury zubu a okolních struktur získaných z CBCT skenů a otiskem nebo intraorálním skenováním.12 Software asociovaný s CBCT daty a 3D intraorálním skenováním, jako je coDiagnostiX (DentalWings) nebo Simplant (Dentsply Sirona), se využívá pro virtuální plánování přístupové kavity.7, 12 Poté je vyrobena 3D virtuální šablona k získání fyzického modelu endodontické šablony, která zajistí orientaci preparačního nástroje do kalcifikovaného kořenového kanálku.7, 12

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
 Navigovaný endodontický přístup u kalcifikovaných frontálních zubů: Kazuistika
Dr. Hugo Sousa Dias

Dr. Hugo Sousa Dias promoval s titulem DDS na Univerzitě Fernando Pessoa (Porto, Portugalsko) a dokončil postgraduální program v endodoncii na Univerzitě Lisbon (Portugalsko). Kromě vedení praxe zaměřené na endodoncii v Portu pracuje jako ředitel rezidenčního programu Master in Endodontics na Foramen Dental Education. Dr. Dias je zakladatelem studijního klubu Portuguese Group for Endodontic Study. Je členem European Society of Endodontology a portugalské endodontické společnosti. Přednášel již více než dvacetkrát po celém světě a je spoluautorem kapitoly v knize The Root Canal Anatomy in Permanent Dentition (Springer, 2018).

Dr. Inês Pampulha a Dr. Maria João Valadas, Portugalsko

Dr. Ines Pampulha promovala s titulem DDS na Univerzitě Lisbon v Portugalsku v roce 2014. Absolvovala modulární kurzy v oboru endodoncie a dokončila klinický rezidenční program Master in Endodontics na Foramen Dental Education v roce 2018. Získala magisterský titul v endodoncii na Miguel de Cervantes European University (Valladolid, Španělsko) v roce 2018. Je členkou portugalské endodontické společnosti.

Dr. Maria Joao Valadas promovala s titulem DDS na Univerzitě Lisbon v Portugalsku v roce 2014. Absolvovala modulární kurzy v oboru endodoncie a dokončila klinický rezidenční program Master in Endodontics na Foramen Dental Education v roce 2018. Získala magisterský titul v endodoncii na Miguel de Cervantes European University (Valladolid, Španělsko) v roce 2018. Je členkou portugalské endodontické společnosti.

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. McCabe PS, Dummer PMH. Pulp canal obliteration: An endodontic diagnosis and treatment challenge. International Endodontic Journal. 2012.
 2. de Toubes KMPS, de Oliveira PAD, Machado SN, Pelosi V, Nunes E, Silveira FF. Clinical approach to pulp canal obliteration: A case series. Iran Endod J. 2017;
 3. Amir F, Gutmann JL, Witherspoon DE. Calcific metamorphosis: a challenge in endodontic diagnosis and treatment. Quintessence Int (Berl). 2001;
 4. Connert T, Zehnder MS, Amato M, Weiger R, Kühl S, Krastl G. Microguided Endodontics: a method to achieve minimally invasive access cavity preparation and root canal location in mandibular incisors using a novel computer-guided technique. Int Endod J. 2018;
 5. Malhotra N, Mala K. Calcific metamorphosis. Literature review and clinical strategies. Dent Update. 2013;
 6. Shi X, Zhao S, Wang W, Jiang Q, Yang X. Novel navigation technique for the endodontic treatment of a molar with pulp canal calcification and apical pathology. Aust Endod J. 2018;
 7. Fonseca Tavares WL, Diniz Viana AC, de Carvalho Machado V, Feitosa Henriques LC, Ribeiro Sobrinho AP. Guided Endodontic Access of Calcified Anterior Teeth. J Endod. 2018;
 8. Zehnder MS, Connert T, Weiger R, Krastl G, Kühl S. Guided endodontics: accuracy of a novel method for guided access cavity preparation and root canal location. Int Endod J. 2016;
 9. Yang YM, Guo B, Guo LY, Yang Y, Hong X, Pan HY, et al. CBCT-Aided Microscopic and Ultrasonic Treatment for Upper or Middle Thirds Calcified Root Canals. Biomed Res Int. 2016;
 10. van der Meer WJ, Vissink A, Ng YL, Gulabivala K. 3D Computer aided treatment planning in endodontics. J Dent. 2016;
 11. Lara-Mendes STO, Barbosa C de FM, Machado VC, Santa-Rosa CC. A New Approach for Minimally Invasive Access to Severely Calcified Anterior Teeth Using the Guided Endodontics Technique. J Endod. 2018;
 12. Nayak A, Jain PK, Kankar PK, Jain N. Computer-aided design–based guided endodontic: A novel approach for root canal access cavity preparation. Proc Inst Mech Eng Part H J Eng Med. 2018;
 13. AAE. Case Difficulty Assessment Form and Guidelines Guidelines for Using the AAE Endodontic Case Difficulty Assessment Form. Aae. 2015;
 14. endes ST d. O, Barbosa C de FM, Santa-Rosa CC, Machado VC. Guided Endodontic Access in Maxillary Molars Using Cone-beam Computed Tomography and Computer-aided Design/Computer-aided Manufacturing System: A Case Report. J Endod. 2018;
 15. Krastl G, Zehnder MS, Connert T, Weiger R, Kühl S. Guided Endodontics: A novel treatment approach for teeth with pulp canal calcification and apical pathology. Dent Traumatol. 2016;
 16. Buchanan LS. Dynamic CT-guided Endodontic Access Procedures. Dent Educ Lab. 2018;
 17. Mena-Álvarez J, Rico-Romano C, Lobo-Galindo AB, Zubizarreta-Macho Á. Endodontic treatment of dens evaginatus by performing a splint guided access cavity. J Esthet Restor Dent. 2017;
 18. Buchgreitz J, Buchgreitz M, Mortensen D, Bjørndal L. Guided access cavity preparation using cone-beam computed tomography and optical surface scans – an ex vivo study. Int Endod J. 2016;
 19. Connert T, Zehnder MS, Weiger R, Kühl S, Krastl G. Microguided Endodontics: Accuracy of a Miniaturized Technique for Apically Extended Access Cavity Preparation in Anterior Teeth. J Endod. 2017;
 20. Torres A, Shaheen E, Lambrechts P, Politis C, Jacobs R. Microguided endodontics: A case report of a maxilary lateral incisor with pulp canal obliteration and apical periodontitis. Vol. 19, International Endodontic Journal. 2018.
 21. AAE. Dental Dams: Position Statement. AAE. 2007;
 22. Ahmad IA. Rubber dam usage for endodontic treatment: A review. Int Endod J. 2009

 

Články na podobné téma:
BioRoot™ RCS – Je možný posun v metodách obturace kořenových kanálků? Články
BioRoot™ RCS – Je možný posun v metodách obturace kořenových kanálků?

22. 3. 2021 | Endodoncie

Představení hydraulických materiálů na bázi křemičitanu vápenatého k použití při pečetění kořenových kanálků...

Detail příspěvku

Nechirurgický management maxilární sinusitidy endodontického původu Články
Nechirurgický management maxilární sinusitidy endodontického původu

29. 9. 2021 | Endodoncie

Maxilární sinusitida endodontického původu (MSEP) je zánětlivou reakcí...

Detail příspěvku

Endodontické ošetření – případová studie Články
Endodontické ošetření – případová studie

22. 4. 2020 | Endodoncie

Pacient se ke mně dostavil s akutní bolestí v horním levém kvadrantu. U zubu 26 byla diagnostikována akutní apikální periodontitida a byl ošetřen...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.