StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Endodoncie > Endodontické ošetření zubu s nekrózou pulpy a rozsáhlou zánětlivou vnější apikální resorpcí v jedné návštěvě: Je to možné?

Endodontické ošetření zubu s nekrózou pulpy a rozsáhlou zánětlivou vnější apikální resorpcí v jedné návštěvě: Je to možné?

Ricardo Machado | Emanuely da Silva Chrun | Luiz Fernando Tomazinho | Lucas da Fonseca Roberti Garcia

Kořenová resorpce je charakterizována neregulovatelnou funkcí mezi blastickými a klastickými buňkami, za normálních okolností odpovědnými za údržbu a remodelaci podpůrných tkání periodoncia. Tento stav může vést ke ztrátě zubů z důvodu nekontrolované buněčné aktivity, není-li poskytnuta adekvátní léčba (Andreasen, 1985).


Několik studií ukázalo pozitivní korelaci mezi vnější zánětlivou apikální resorpcí kořene, nekrózou pulpy a přítomností periradikulárních lézí (Campos a kol., 2013; Vier-Pelisser a kol., 2013). Takže provedení správné endodontické léčby může přerušit proces zánětlivé externí apikální resorpce kořene neutralizací mikrobiologického obsahu a inhibicí klastického působení (Barratto-Filho a kol., 2009). Počet návštěv potřebných pro správné snížení mikrobiální populace kontaminovaného systému kořenových kanálků je stále kontroverzní otázkou mezi výzkumníky (Kvist a kol., 2004; Molander a kol., 2007; Paredes-Vieyra, Enriquez, 2012).

V posledních letech bylo provedeno několik klinických a metaanalytických studií, které porovnávaly endodontickou léčbu s použitím léčebné vložky do kořenových kanálků a bez ní, a vykazovaly mezi těmito dvěma léčebnými modalitami podobné výsledky (Kvist a kol., 2004; Molander a kol., 2007; Soltanoff, 1978). Přesto však doposud nebyly zjištěny žádné přesvědčivé vědecké důkazy o požadovaném použití léčebné vložky do kořenových kanálků v případech nekrózy pulpy, periradikulární léze a související zánětlivé apikální resorpce kořene. Tím pádem je účelem tohoto článku informovat o klinickém případu zubu s nekrózou pulpy, periradikulární lézí a rozsáhlou zánětlivou apikální resorpcí kořene, kde byla provedena endodontická léčba v jediné návštěvě. Šestiměsíční sledování ukazuje jasné známky hojení.

  • Vstupní rentgenové vyšetření zubu 36 ukazuje periapikální lézi u obou kořenů a závažnou apikální resorpci distálního kořene (kroužek).

    Vstupní rentgenové vyšetření zubu 36 ukazuje periapikální lézi u obou kořenů a závažnou apikální resorpci distálního kořene (kroužek).

  • Zub 36 po zaplnění systému kořenových kanálků.

    Zub 36 po zaplnění systému kořenových kanálků.

  • Rentgen po 6 měsících od ošetření s jasnými známkami hojení tkání a omezením resorpčního procesu (šipka).

    Rentgen po 6 měsících od ošetření s jasnými známkami hojení tkání a omezením resorpčního procesu (šipka).

Kazuistika

24letý muž byl delegován na kurz pro endodontické specialisty na Univerzitě v Ingá, UNINGÁ (Rio Branco, Acre, Brazílie), kvůli analýze zubu 36. Pacient uváděl epizody bolesti a otoku v této oblasti před několika měsíci. Klinické vyšetření odhalilo rozsáhlou kariézní lézi a dočasné utěsnění provizorním materiálem. Radiografická analýza prokázala komunikaci provizorního materiálu s pulpální dutinou, periradikulární léze u obou kořenů a rozsáhlou zánětlivou apikální resorpci u distálního kořene (obr. 1a).

Přečtěte si také:

Po provedení klinického a radiografického vyšetření bylo rozhodnuto, že by měla být provedena endodontická léčba. Nejprve byl zub anestezován 4% Artikainem s adrenalinem 1 : 100 000 (DFL Indústria e Comércio) a poté byl umístěn kofferdam. V další fázi byl odstraněn provizorní materiál a kariézní léze kuličkovými vrtáčky 1016 a Endo Z brousky (KG Sorensen) s vysokorychlostním zařízením (Extra Torque 605C, Kavo). Endodontickými sondami byly nalezeny čtyři vstupy do kanálků (MB, ML, DB a DL) a preparovány prvními dvěma Gates-Gliddenovými vrtáčky (Dentsply Sirona). Poté byl každý kanálek vyplachován 2,5 ml 2,5% chlornanu sodného (Fórmula & Ação). Následně byly pracovní délky stanoveny na -0,5 (meziální kanálky) a -1,0 mm (distální kanálky) od bodu označeného elektronickým apexlokátorem (Mini Apex Locator, SybronEndo) jako bod „0.0“.

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Ricardo Machado | Emanuely da Silva Chrun
Luiz Fernando Tomazinho | Lucas da Fonseca Roberti Garcia
Použitá literatura: zobrazit skrýt

 References
1. Andreasen JO. External root resorption: its implication in dental traumatology, paedodontics, periodontics, orthodontics and endodontics. Int Endod J. 1985;18(2):109-118.
2. Baratto-Filho F, Leonardi DP, Zielak JC, Vanni JR, Sayao-Maia SM, Sousa-Neto MD. Influence of ProTaper finishing files and sodium hypochlorite on cleaning and shaping of mandibular central incisors – a histological analysis. J Appl Oral Sci. 2009;17(3):229-233.
3. Campos MJ, Silva KS, Gravina MA, Fraga MR, Vitral RW. Apical root resorption: the dark side of the root. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2013;43(4):492-498.
4. Diekwisch TG. The developmental biology of cementum. Int J Dev Biol. 2001;45(5-6):695-706.
5. Gronthos S, Mankani M, Brahim J, Robey PG, Shi S. Postnatal human dental pulp stem cells (DPSCs) in vitro and in vivo. Proc Natl Acad Sci U S A. 2000;97(25):13625-13630.
6. Grzesik WJ, Narayanan AS. Cementum and periodontal wound healing and regeneration. Crit Rev Oral Biol Med. 2002;13(6):474-484.
7. Huang GT, Gronthos S, Shi S. Mesenchymal stem cells derived from dental tissues vs. those from other sources: their biology and role in regenerative medicine. J Dent Res. 2009;88(9):792-806.
8. Kvist T, Molander A, Dahlen G, Reit C. Microbiological evaluation of oneand two-visit endodontic treatment of teeth with apical periodontitis: a randomized, clinical trial. J Endod. 2004;30(8):572-576.
9. Lindskog S, Blomlof L, Hammarstrom L. Cellular colonization of denuded root surfaces in vivo: cell morphology in dentin resorption and cementum repair. J Clin Periodontol. 1987;14(7):390-395.
10. Liu HW, Yacobi R, Savion N, Narayanan AS, Pitaru S. A collagenous cementum-derived attachment protein is a marker for progenitors of the mineralized tissue-forming cell lineage of the periodontal ligament. J Bone Miner Res. 1997;12(10):1691-1699.
11. MacNeil RL, Somerman MJ. Development and regeneration of the periodontium: parallels and contrasts. Periodontol 2000. 1999;19:8-20.
12. McCulloch CA. Basic considerations in periodontal wound healing to achieve regeneration. Periodontol 2000. 1993;1(1):16-25.
13. Mente J, Hage N, Pfefferle T, Koch MJ, Dreyhaupt J, Staehle HJ, Friedman S. Mineral trioxide aggregate apical plugs in teeth with open apical foramina: a retrospective analysis of treatment outcome. J Endod. 2009;35(10):1354-1358
14. Mente J, Leo M, Panagidis D, et al. Treatment outcome of mineral trioxide aggregate in open apex teeth. J Endod. 2013;39(1):20-26.
15. Mohammadi Z, Dummer PM. Properties and applications of calcium hydroxide in endodontics and dental traumatology. Int Endod J. 2011;44(8):697-730.
16. Molander A, Warfvinge J, Reit C, Kvist T. Clinical and radiographic evaluation of one-and two-visit endodontic treatment of asymptomatic necrotic teeth with apical periodontitis: a randomized clinical trial. J Endod. 2007;33(10):1145-1148.
17. Paredes-Vieyra J, Enriquez FJ. Success rate of single- versus two-visit root canal treatment of teeth with apical periodontitis: a randomized controlled trial. J Endod. 2012;38(9):1164-1169.
18. Patel S, Dawood A, Wilson R, Horner K, Mannocci F. The detection and management of root resorption lesions using intraoral radiography and cone beam computed tomography — an in vivo investigation. Int Endod J. 2009;42(9):831-838.
19. Penesis VA, Fitzgerald PI, Fayad MI, Wenckus CS, BeGole EA, Johnson BR. Outcome of one-visit and two-visit endodontic treatment of necrotic teeth with apical periodontitis: a randomized controlled trial with oneyear evaluation. J Endod. 2008;34(3):251-257.
20. Ricucci D, Siqueira JF Jr, Loghin S, Lin LM. Repair of extensive apical root resorption associated with apical periodontitis: radiographic and histologic observations after 25 years. J Endod. 2014;40(8):1268-1274.
21. Saad AY. Calcium hydroxide in the treatment of external root resorption. J Am Dent Assoc. 1989;118(5):579-581.
22. Seo BM, Miura M, Gronthos S, et al. Investigation of multipotent postnatal stem cells from human periodontal ligament. Lancet. 2004;364(9429):149-155.
23. Soltanoff W. A comparative study of the single-visit and the multiple-visit edodontic procedure. J Endod. 1978;4(9):278-281.
24. Sonoyama W, Liu Y, Yamaza T, et al. Characterization of the apical papilla and its residing stem cells from human immature permanent teeth: a pilot study. J Endod.2008;34(2):166-171.
25. Vier-Pelisser FV, de Figueiredo JA, Reis Só MV, Estivallet L, Eickhoff SJ. Apical resorption in teeth with periapical lesions: correlation between radiographic diagnosis and SEM examination. Aust Endod J. 2013;39(1):2-7.
26. Wu D, Ikezawa K, Parker T, Saito M, Narayanan AS. Characterization of a collagenous cementum-derived attachment protein. J Bone Miner Res. 1996;11(5):686-692.

Články na podobné téma:
Perforace furkace: současné postupy a budoucí perspektivy Články
Perforace furkace: současné postupy a budoucí perspektivy

3. 6. 2019 | Endodoncie

Během endodontického ošetření se může vyskytnout...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.