StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Dentální hygiena > Vliv používání sonického zubního kartáčku na motivaci pacientů k ústní hygieně

Vliv používání sonického zubního kartáčku na motivaci pacientů k ústní hygieně

25. 9. 2018 | Mgr. Petra Křížová, DiS. | Bc. Kateřina Hořejší

Cílem sledování bylo posoudit, zda elektrický sonický zubní kartáček Philips Sonicare má dlouhodobě pozitivní vliv na motivaci adolescentů k ústní hygieně v porovnání s manuálním zubním kartáčkem.

Metodika práce
14 zdravých studentů střední školy bylo zařazeno do randomizované studie. Ke zhodnocení úrovně motivace byl použit index po obarvení zubního plaku, informační dotazník a záznamy ošetřujících během návštěv. Fotodokumentace slouží pro ilustraci stavu, nikoliv pro hodnocení úrovně hygieny. Způsobilé subjekty byly nahodile zařazeny do 2 skupin: 7 dívek bylo přiřazeno do skupiny s elektrickým sonickým zubním kartáčkem (dále skupina S), 5 dívek a 2 chlapci byli přiřazeni do skupiny s manuálním zubním kartáčkem (dále skupina M). Původní soubor čítal 18 subjektů, 2 dívky ze skupiny M a dva chlapci ze skupiny S během prvních návštěv přestali na kontroly docházet, a proto byli ze sledování vyřazeni. Subjekty byly poučeny o délce trvání studie, zhotovování fotodokumentace během studie a byl s nimi i jejich rodiči podepsán informovaný souhlas. Dále byly subjekty motivovány a instruovány ke správné technice čištění s příslušnou pomůckou. Technika čištění se sonickým kartáčkem obnášela 2 minuty čištění podél rozhraní zubu a dásně, další 2 minuty byli pacienti instruováni čistit stíravou metodou celý rozsah korunky a čistit okluzní plošky. Ve studii byl zvolen zubní kartáček Philips Sonicare FlexCare Platinum a kartáčková hlavice DiamondClean Mini. Zvolená technika čištění s manuálním zubním kartáčkem byla Bassova, jako manuální kartáček byl vybrán zubní kartáček značky TePe. Pacienti byli předem poučeni, že na čištění s manuálním zubním kartáčkem je nutno vyhradit si dobu minimálně 5 minut. Celkem subjekty podstoupily 6 návštěv ve výukovém středisku pro dentální hygienistky při Stomatologické klinice FNKV, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Souhrn návštěv

 1. návštěva – den 0
 2. návštěva – 1 týden
 3. návštěva – 3 týdny
 4. návštěva – 2 měsíce
 5. návštěva – 3 měsíce
 6. návštěva – 5 měsíců

V každé návštěvě byl všem subjektům obarven zubní plak tekutým roztokem pro detekci zubního plaku. Po obarvení byla zhotovena fotodokumentace, pacient byl upozorněn na místa retence zubního plaku, a poté byl individuálně reinstruován v místě nedostatečného odstraňování zubního plaku. Subjekty se nezdržovaly ústní hygieny před kontrolou, ani nebyly nuceny k čištění. Kontroly byly prováděny v ranních/dopoledních hodinách. Od čtvrté návštěvy byli pacienti hodnoceni indexem plaku QHI (Quigley-Hein plakový index). Před začátkem studie a po jejím ukončení subjekty vyplnily informační dotazník, po ukončení studie byly zdokumentovány zkušenosti pacientů a ošetřujících. Subjekty byly dále v druhé návštěvě instruovány k použití interdentální pomůcky flosspic, ve třetí návštěvě byly pacienti, u kterých bylo vhodnější použití mezizubních kartáčků, instruováni k používání individuálně kalibrovaných mezizubních kartáčků. Subjektům bylo doporučeno podstoupit ošetření u dentální hygienistky.

Výsledky
Po prvním týdnu čištění (druhá návštěva) byl zaznamenán výrazný pokrok u skupiny M, kdežto skupina S nevykazovala očekávané zlepšení úrovně ústní hygieny. Studenti obou skupin byli kontrolováni při provádění techniky čištění a individuálně reinstruováni. Po 2 týdnech (třetí návštěva) jsme pozorovali výrazné zlepšení i ve skupině S. V následujících návštěvách byly výsledky u skupiny S stabilní. Naproti tomu u skupiny M byla úroveň ústní hygieny značně nevyvážená, v jednotlivých návštěvách měly subjekty rozdílné výsledky a postupem času, během následujícího sledování výsledky skupiny M klesaly na úroveň před začátkem sledování nebo se jí blížily. Níže v tabulce můžeme sledovat rozdíly v naměřených hodnotách indexu QHI u jednotlivých pacientů. Pro porovnání jsou uvedeny průměry i mediány indexu QHI u obou skupin.

Závěr
Bylo zjištěno, že se sonickým zubním kartáčkem je třeba k důkladně vyčištěnému chrupu kratší čas než s manuál­ním zubním kartáčkem. U skupiny používající elektrický sonický zubní kartáček byla zaznamenána výrazně vyšší dlouhodobá motivace k provádění ústní hygieny než u skupiny s manuálním kartáčkem. Všichni zúčastnění, kteří používali sonický zubní kartáček, zhodnotili čištění jako méně časově náročné a jejich motivaci podporoval příjemný pocit po čištění. Na druhé návštěvě došlo k výraznému zlepšení ústní hygieny u subjektů s manuálním zubním kartáčkem, u subjektů se sonickým kartáčkem nedošlo k očekávanému zlepšení. Na třetí návštěvě jsme zaznamenali optimální výsledky u obou skupin.

Tento rozdíl v počtu návštěv, které byly třeba k dosažení viditelného zlepšení, vysvětluje odlišnost použitých pomůcek. Mnohým, zejména mladým jedincům, kteří mají jemnou motoriku na optimální úrovni, jde zvládnout manuální techniku snadněji. Většinou postačí upravit místo, pohyby a dobu čištění a upozornit na nedostatečně vyčištěné oblasti. Pokud však použijeme pomůcku, která je pro jedince nová, musíme pacienta vždy pozvat na kontrolní návštěvu a techniku si potvrdit, osvěžit či upravit. V případě sonického kartáčku se pacient setkává s novými pocity lechtání, brnění nebo svědění dásní, na které je třeba upozornit a zvyknout si. Nejen tyto faktory, ale i nová technika čištění způsobují, že pacient je informacemi zahlcen a v domácím prostředí techniku nedodrží. Řešením je již zmiňovaná kontrola u zubního lékaře či dentální hygienistky. Kratší čas spolu se snadnější technikou podporovaly motivaci subjektů se sonickým zubním kartáčkem k dlouhodobému udržení optimální úrovně ústní hygieny. Naopak u subjektů s manuálním zubním kartáčkem postupně docházelo ke snížení motivace k čištění, individualizaci techniky, snížení doby čištění a tím i ke zhoršení úrovně dentální hygieny.

Typologie pacientů ve vztahu k dentální hygieně
Pro demonstraci výsledků jsme vytvořili stručný přehled typologie pacientů ve vztahu k dentální hygieně. Dle přehledu byli vybráni zástupci každého typu ze skupiny S i M a jejich výsledky byly popsány v jednotlivých kazuistikách. Kazuistiky průměrně motivovatelného pacienta zastupují výsledky většiny subjektů.

Snadno motivovatelný pacient

 • Rozumí potřebě péče o zubní zdraví.
 • Plně chápe potřebu domácí péče o dutinu ústní, s tím spojené pravidelné věnování určitého času této činnosti.
 • Plně chápe váhu jednotlivých pomůcek pro ústní hygienu a bere je za své, používá pomůcky pravidelně, občas se může frekvence používání některých pomůcek vychýlit od standardu.
 • Jemná motorika pacientovi umožňuje vykonávání správné techniky, na kterou byl instruován.
 • Pacient je ochoten trvale pečovat o svůj chrup, v jednotlivých náštěvách je potřeba remotivace/reinstruktáže minimální.

Průměrně motivovatelný pacient

 • Rozumí potřebě péče o zubní zdraví.
 • Plně chápe potřeby péče o dutinu ústní, nemusí však být vždy ochoten akceptovat dobu nutnou pro každodenní péči.
 • Chápe váhu jednotlivých pomůcek pro ústní hygienu, přesto není ochoten všechny pomůcky používat, pokud ano, některé pomůcky může používat značně nepravidelně.
 • Jemná motorika pacientovi umožňuje vykonávání správné techniky, na kterou byl instruován. V domácím prostředí mnohdy tuto techniku modifikuje/přestává v některých úsecích používat.
 • Trvalá ochota péče o chrup může být snížena, u pacienta při půlročních recallech pozorujeme zhoršení stavu ústní hygieny.
 • Pacient má zájem o chrup pečovat, není však motivovaný trvale udržet stav ústní hygieny na optimální úrovni.

Obtížně motivovatelný pacient

 • Pacient nerozumí potřebě péče o zubní zdraví, v žebříčku priorit je tato potřeba velice nízko.
 • Ne vždy chápe potřebu péče o dutinu ústní i po dlouhé, zevrubné, opakované motivaci.
 • Není ochoten akceptovat dobu nutnou pro každodenní péči.
 • Používání více pomůcek pro ústní hygienu se pacientovi může zdát zbytečné, neztotožňuje se s jejich výhodami.
 • Některé pomůcky pacient používá značně nepravidelně – nepoužívá.
 • Jemná motorika pacientovi nemusí vždy umožnit vykonávání správné techniky, na kterou byl instruován.
 • Trvalá ochota péče o chrup je nízká, při recallech pozorujeme minimální pokroky.
 • Vliv používání sonického zubního kartáčku na motivaci pacientů k ústní hygieně

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Vliv používání sonického zubního kartáčku na motivaci pacientů k ústní hygieně
Mgr. Petra Křížová, DiS.

Od roku 1987 pracuje ve stomatologii. Začínala jako všeobecná sestra, později specializace – sestra ve stomatologii na ÚČOCH Ústí nad Labem. Od roku 1996 začala spolupracovat při výuce dentálních hygienistek na VOŠZ v Ústí nad Labem a od roku 2010 je garantem odborné výuky DH na 3. LF UK. Svou profesi dentální hygienistky provádí na Stomatologické klinice FN KV v Praze a v soukromé zubní ordinaci. Další vzdělávání směřuje do oblasti všeobecného ošetřovatelství. Aktivně přednáší a zapojuje se do různých projektů, jako například Krokuz, Oplať úsměv, Zdravý úsměv pro každého v Čechách i na Slovensku.

Vliv používání sonického zubního kartáčku na motivaci pacientů k ústní hygieně
Bc. Kateřina Hořejší

Absolvovala studium oboru Dentální hygienistka na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014. Po ukončení studia nastoupila do soukromé zubní ordinace Jablodent s.r.o. v Jablonci nad Nisou, kde pracuje dodnes. Ve společnosti Philips Oral HealthCare pracuje na pozici Clinical Affairs Specialist, kde pomáhá rozšířit povědomí a své zkušenosti se sonickými zubními kartáčky odborné veřejnosti.

Další články z rubriky:
„Nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohla udělat“ Články
video
„Nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohla udělat“

21. 7. 2023 | Dentální hygiena

Profesionální prevence je zásadní pro zdraví dutiny ústní i celkové zdraví – zdravá ústní dutina je důležitou...

Detail příspěvku

Vyhrajte účast na Týdnu čistých zubů Články
Vyhrajte účast na Týdnu čistých zubů

1. 3. 2023 | Dentální hygiena

Na novém místě, ale s tradičním programem, se bude v polovině srpna 2023 opět konat kurz Jiřího...

Detail příspěvku

Súvislosť mikrobiálneho ochorenia parodontu a zápalových črevných ochorení Články
Súvislosť mikrobiálneho ochorenia parodontu a zápalových črevných ochorení

13. 3. 2024 | Dentální hygiena

Zdravie ústnej dutiny zohráva dôležitú úlohu v celkovom zdraví...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.