StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Dentální hygiena > Súvislosť mikrobiálneho ochorenia parodontu a zápalových črevných ochorení

Súvislosť mikrobiálneho ochorenia parodontu a zápalových črevných ochorení

13. 3. 2024 | Bc. Daniela Čerňanská

Zdravie ústnej dutiny zohráva dôležitú úlohu v celkovom zdraví organizmu a kvalite života. Podľa mnohých odborníkov naše zdravie začína práve v ústach, pretože ústna dutina predstavuje vstupnú bránu z vonkajšieho prostredia do organizmu. Mikroorganizmy nachádzajúce sa v ústnej dutine označujeme ako orálny mikrobióm. Ak je orálny mikrobióm v rovnováhe, tak spolu s naším organizmom predstavuje integrovaný superorganizmus, označujúci aj ako holobiont. Ak dôjde k narušeniu mikrobiálnej rovnováhy orálneho mikrobiómu, veľmi rýchlo môže nastať kolonizácia patogénnymi mikroorganizmami, ktoré môžu zapríčiniť vznik rôznych ochorení s prejavom v mieste svojej kolonizácie, ale aj vo vzdialenejších oblastiach. 


Medzi najrozšírenejšie ochorenia prejavujúce sa v ústach patrí zubný kaz a parodontitída. Dysbióza orálneho mikrobiómu môže viesť aj k rozvoju systémových ochorení. Zlepšenie orálneho zdravia je teda prevenciou nielen pred ochoreniami v ústnej dutine, ale častokrát aj pred závažnými celkovými ochoreniami, vrátane ochorení tráviaceho traktu. Medzi závažné ochorenia tráviaceho traktu považujeme zápalové črevné ochorenia (IBD), ku ktorým zaraďujeme Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu, a sú označované ako choroby 20. storočia. Ide o civilizačné ochorenia zápalového charakteru, ktoré v súčasnosti vykazujú neustále sa zvyšujúcu prevalenciu a incidenciu najmä vo vyspelých krajinách. Incidencia týchto ochorení sa za posledných 20 rokov výrazne zvýšila najmä v západnej spoločnosti.

Zápalové črevné ochorenia – IBD

Pojem IBD predstavuje nešpecifické zápalové ochorenie sliznice tráviaceho traktu. Ide o imunologickú poruchu gastrointestinálneho traktu, ktorá môže mať dve formy – ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba. 

Zatiaľ čo Crohnova choroba postihuje ktorúkoľvek časť čreva a môže postihnúť aj ústa, pažerák, žalúdok a konečník, ulcerózna kolitída primárne postihuje konečník a hrubé črevo. Z histologického hľadiska je hlavný rozdiel medzi týmito dvomi podtypmi IBD počet postihnutých vrstiev steny čreva. Kým u pacientov s ulceróznou kolitídou je postihnutá len jedna (vnútorná) vrstva črevnej steny, pacienti trpiaci Crohnovou chorobou majú postihnuté všetky vrstvy. 

Crohnova choroba sa vyznačuje náhlym začiatkom a rýchlym vývojom komplikácií, ktoré si vyžadujú chirurgickú liečbu. Najčastejšími sú poruchy črevnej priechodnosti a vznik vonkajších a taktiež i vnútorných fistúl, a abscesov.
Ulcerózna kolitída je záchvatovité ochorenie, ktoré zvyčajne trvá celý život a striedajú sa tu fázy pokoja (remisie) s obdobiami ťažkostí (relaps).

Vrchol výskytu IBD sa pozoruje v druhej a tretej dekáde života. U mužského pohlavia je vyššia miera výskytu ulceróznej kolitídy, pričom mladší vek je spojený s vyššou mierou výskytu Crohnovej choroby.


Obr. 1: Rozdiel medzi dvomi hlavnými podtypmi IBD: Ulcerózna kolitída a Crohnova choroba.

Príčiny vzniku IBD a parodontitída

Etiológia zápalových črevných ochorení nie je zatiaľ definitívne objasnená. Predpokladá sa, že na ich vzniku sa podieľa niekoľko faktorov. Ako jedna z hlavných príčin sa považuje abnormálna imunologická reakcia organizmu. Významnú úlohu taktiež zohrávajú bakteriálne alebo vírusové infekcie a vplyvy vonkajšieho prostredia, ako sú stravovacie návyky, životospráva a psychický stres.

Do skupiny bakteriálnych infekcií zaraďujeme aj parodontitídu. Parodontitída je definovaná ako chronické multifaktoriálne zápalové ochorenie, ktoré je spôsobené reakciou organizmu na mikrobiálne dráždenie tkanív parodontu.

Obr. 2: Vzťah parodontitídy a IBD: obojsmerná hypotéza. Parodontitída a IBD majú spoločné rizikové faktory (oranžový rámik). Orálna dysbióza môže priamo ovplyvňovať črevnú dysbiózu prostredníctvom bakteriálnej kolonizácie a nepriamo prostredníctvom zápalových markerov (žltý rámik). Asociácia medzi orálnou a črevnou mikrobiotou môže byť modulovaná environmentálnymi faktormi (modrý rámik), ktoré je potrebné naďalej skúmať.

Klinické dôkazy

Je zdravie ústnej dutiny skutočne ovplyvnené zdravotným stavom tráviaceho traktu? A aký vplyv má zdravie ústnej dutiny na naše črevá? Skutočnosť, že parodontitída a zápalové črevné ochorenia sú navzájom ovplyvňované je dnes už dokázaná početnými štúdiami, ktoré preukazujú ich vzájomnú súvislosť.

IBD a parodontitída majú podobné patogenézy, vyznačujúce sa hyperaktivitou imunitnej odpovede na komenzálnu mikrobiotu (črevný/orálny mikrobióm) u skúmaných jedincov [5, 11]. 

Z klinického hľadiska bola hodnotená jedna metaanalýza deviatich pozorovacích štúdií z rôznych populácií, ktorá preukázala 4,5-krát vyššie riziko parodontitídy u dospelých pacientov s IBD v porovnaní so zdravými jedincami [16]. 

Metagenomická štúdia, ktorá bola vykonaná na myšacích modeloch odhalila, že črevné baktérie patriace do rodu Bacteroidales boli významne zvýšené u myší, ktorým sa podával Porphyromonas gingivalis. Zaujímavé je, že zastúpenie Porphyromonadaceae bolo u týchto hlodavcov stále veľmi nízke, čo naznačuje, že patogén P. gingivalis môže zmeniť črevný mikrobióm nie prerastaním v čreve, ale nepriamo vyvolaním endotoxémie. Táto zmena črevnej mikroflóry vyvolaná P. gingivalis sa zhodovala so zvýšením inzulínovej rezistencie, endotoxémie a znížením expresie génu tesných spojení v čreve, čo viedlo k permeabilite slizničnej črevnej bariéry. Ďalšie štúdie na zvieracích modeloch preukázali, že P. gingivalis [2] a orálne druhy Klebsiella [3] riadia ďalšie reakcie imunitného systému v čreve, čo vedie k zvýšenému systémovému zápalu.

Vzájomná súvislosť parodontitídy a IBD bola pozorovaná aj u detí, konkrétne štúdia so 110 deťmi a dospievajúcimi s IBD a aj bez IBD vo veku 4 až 18 rokov naznačila, že žiadny z pacientov trpiaci zápalovým črevným ochorením nemal zdravý parodont, zatiaľ čo 40 % zdravých jedincov malo zdravý parodont. Medzi týmito dvomi skupinami sa nepreukázal žiadny rozdiel v množstve plaku, takže pacienti s IBD boli náchylnejší na zápal parodontu v porovnaní so zdravými jedincami [7]. 

Častými komplikáciami u pacientov s IBD sú najmä vysoký príjem cukrov, anémia a nedostatok vitamínov A, C, D a zinku [8, 14]. Suplementácia železa, zinku, horčíka a vitamínov je často nevyhnutná, či už perorálne alebo intravenózne. V tejto súvislosti veľká retrospektívna štúdia v USA zistila, že 79,2 % jedincov s Crohnovou chorobou a 85,1 % jedincov s ulceróznou kolitídou malo anémiu z nedostatku železa meranú na základe plazmatických hladín feritínu [1]. Nedávna klinická štúdia zistila väčší podiel zápalu ďasien, hĺbku vačkov a stratu pripojenia ≥ 6 mm u parodontologických pacientov s anémiou z nedostatku železa ako u zdravých jedincov [9].

Záver

Na základe skúmania a porovnávania jednotlivých štúdií je preukázané, že podtypy zápalových črevných ochorení (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) majú výrazný vplyv na zdravie parodontu, pričom pacienti s ulceróznou kolitídou majú vážnejšie postihnutie v porovnaní s pacientmi, ktorí trpia Crohnovou chorobou [6].

Obr. 3: Informačný leták pre pacientov, ktorí trpia zápalovými črevnými ochoreniami.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Použitá literatura: zobrazit skrýt

[1]    AKHUEMONKHAN, Eboselume, Alyssa PARIAN, Kay MILLER, Stephen HANAUER a Susan HUTFLESS. Prevalence and screening for anaemia in mild to moderate Crohn's disease and ulcerative colitis in the United States, 2010–2014. BMJ Open Gastroenterology [online]. 2017, 4(1) [cit. 2023-01-25]. ISSN 2054-4774. Dostupné z: doi:10.1136/bmjgast-2017-000155
[2]    ARIMATSU, Kei, Hitomi YAMADA, Haruna MIYAZAWA, et al. Oral pathobiont induces systemic inflammation and metabolic changes associated with alteration of gut microbiota. Scientific Reports [online]. 2014, 4(1) [cit. 2023-01-25]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi:10.1038/srep04828
[3]    ATARASHI, Koji, Wataru SUDA, Chengwei LUO, et al. Ectopic colonization of oral bacteria in the intestine drives T H 1 cell induction and inflammation. Science [online]. 2017, 358(6361), 359-365 [cit. 2023-01-25]. ISSN 0036-8075. Dostupné z: doi:10.1126/science.aan4526
[4]    BAUMGART, D. C., CARDING S.R.: Inflammatory bowel disease: cause and immunobiology. The Lancet [online]. 2007, 369(9573), 1627-1640 [cit. 2023-01-24]. ISSN 01406736. Dostupné z: doi:10.1016/S0140-6736(07)60750-8
[5]    Brandtzaeg P. (2001). Inflammatory bowel disease: clinics and pathology. Do inflammatory bowel disease and periodontal disease have similar immunopathogeneses?. Acta odontologica Scandinavica, 59(4), 235–243. https://doi.org/10.1080/00016350152509265
[6]    BRITO, Fernanda, Fabiana Cervo de BARROS, Cyrla ZALTMAN, Ana Teresa PUGAS CARVALHO, Antonio Jose DE VASCONCELLOS CARNEIRO, Ricardo Guimarães FISCHER, Anders GUSTAFSSON a Carlos Marcelo DE SILVA FIGUEREDO. Prevalence of periodontitis and DMFT index in patients with Crohn's disease and ulcerative colitis. Journal of Clinical Periodontology [online]. 2008, 35(6), 555-560 [cit. 2023-01-24]. ISSN 0303-6979. Dostupné z: doi:10.1111/j.1600-051X.2008.01231.x
[7]    GOODSON, J.M., D. GROPPO, S. HALEM a E. CARPINO. Is Obesity an Oral Bacterial Disease?. Journal of Dental Research [online]. 2009, 88(6), 519-523 [cit. 2023-01-25]. ISSN 0022-0345. Dostupné z: doi:10.1177/0022034509338353
[8]    GROSSNER-SCHREIBER, Birte, Thomas FETTER, Jurgen HEDDERICH, Thomas KOCHER, Stefan SCHREIBER a Soren JEPSEN. Prevalence of dental caries and periodontal disease in patients with inflammatory bowel disease: a case-control study. Journal of Clinical Periodontology [online]. 2006, 33(7), 478-484 [cit. 2023- 01-25]. ISSN 0303-6979. Dostupné z: doi:10.1111/j.1600-051X.2006.00942.x
[9]    CHAKRABORTY, Souvik, Shikha TEWARI, Rajinder Kumar SHARMA, Satish Chander NARULA, Pratap Singh GHALAUT a Veena GHALAUT. Impact of iron deficiency anemia on chronic periodontitis and superoxide dismutase activity: a crosssectional study. Journal of Periodontal & Implant Science [online]. 2014, 44(2) [cit. 2023-01-25]. ISSN 2093-2278. Dostupné z: doi:10.5051/jpis.2014.44.2.57
[10]    CHANDAN, J. S. a T. THOMAS. The impact of inflammatory bowel disease on oral health. British Dental Journal [online]. 2017, 222(7), 549-553 [cit. 2023-01-24]. ISSN 0007-0610. Dostupné z: doi:10.1038/sj.bdj.2017.318
[11]    INDRIOLO, Amedeo, Salvatore GRECO, Paolo RAVELLI a Stefano FAGIUOLI. What can we learn about biofilm/host interactions from the study of inflammatory bowel disease. Journal of Clinical Periodontology [online]. 2011, 38, 36-43 [cit. 2023- 01-24]. ISSN 03036979. Dostupné z: doi:10.1111/j.1600-051X.2010.01680.
[12]    KOVAĽOVÁ, E., KLAMÁROVÁ, T., MÜLLER, A., 2012. Orálna hygiena IV. 1. vyd. Základy orálnej medicíny: biológia – imunológia – parodont. 1. vyd. Prešov: 49 Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. s. 334. ISBN: 978-80-555- 0567-1. 
[13]    KOVAĽOVÁ, E., LENZOVÁ, L., JORDÁN, D., MÜLLER, A., 2010. Fokálna infekcia ako príčina vzniku celkových rizikových ochorení. FZO PU. Dostupné z: https://www.unipo.sk/public/media/16593/Kova%C4%BEov%C3%A1%20e.,%20Len zov%C3%A1%20L.,%20%20Jordan%20D.,%20Alice%20M%C3%BCller.pdf
[14]    MUHVIĆ-UREK, Miranda, Marija TOMAC-STOJMENOVIĆ a Brankica MIJANDRUŠIĆ-SINČIĆ. Oral pathology in inflammatory bowel disease. World Journal of Gastroenterology [online]. 2016, 22(25) [cit. 2023-01-25]. ISSN 1007- 9327. Dostupné z: doi:10.3748/wjg.v22.i25.5655
[15]    OZ, Helieh S., Theresa CHEN a Jeffrey L. EBERSOLE. A Model for Chronic Mucosal Inflammation in IBD and Periodontitis. Digestive Diseases and Sciences [online]. 2010, 55(8), 2194-2202 [cit. 2023-01-24]. ISSN 0163-2116. Dostupné z: doi:10.1007/s10620-009-1031-x 
[16]     PAPAGEORGIOU, Spyridon N., Martin HAGNER, Andressa Vilas Boas NOGUEIRA, Andre FRANKE, Andreas JÄGER a James DESCHNER. Inflammatory bowel disease and oral health: systematic review and a meta-analysis. Journal of Clinical Periodontology [online]. 2017, 44(4), 382-393 [cit. 2023-01-24]. ISSN 03036979. Dostupné z: doi:10.1111/jcpe.12698

Další články z rubriky:
„Nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohla udělat“ Články
video
„Nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohla udělat“

21. 7. 2023 | Dentální hygiena

Profesionální prevence je zásadní pro zdraví dutiny ústní i celkové zdraví – zdravá ústní dutina je důležitou...

Detail příspěvku

Guided Biofilm Therapy (GBT) – Neriskujte, pokud jde o zdraví implantátů Články
Guided Biofilm Therapy (GBT) – Neriskujte, pokud jde o zdraví implantátů

25. 5. 2023 | Dentální hygiena

Ve snaze omezit narůstající četnost výskytu periimplantátové...

Detail příspěvku

Listerine při mechanickém čištění zubů odstraňuje mezizubní plak Články
Listerine při mechanickém čištění zubů odstraňuje mezizubní plak

27. 11. 2023 | Dentální hygiena

Přidáním ústní vody Listerine k mechanickému čištění zubním kartáčkem...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Zubní souprava Vaše inzerce

Prodám/Koupím - ordinace

Zubní souprava

další inzeráty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.