StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menuCZK0 
StomaTeam > Články > Dentální hygiena > Neverbální komunikace s pacientem:

Neverbální komunikace s pacientem:

Ing. Andrea Zoulová, DiS.

Sociální vnímání v kontextu s úpravou zevnějšku dentální hygienistky

Článek obsahuje analýzu akceptace výrazných šperků, piercingu v obličeji a výraznějšího tetování pacientem v ordinaci dentální hygienistky. Profese dentální hygienistky je založena nejen na manuální zručnosti, ale i na komunikačních schopnostech a dovednostech. Při komunikaci s pacientem dentální hygienistka nevnímá pouze mluvené slovo, všímá si také pacientovy neverbální komunikace, která může jeho slova podporovat či vyvracet. Není to ale jen dentální hygienistka, kdo analyzuje. Též i pacient, již od prvního setkání, dentální hygienistku hodnotí, vytváří si na ni úsudek, mnohdy ovlivněný chybami v sociálním vnímání.


Úprava zevnějšku dentální hygienistky jako projev neverbální komunikace

Neverbální komunikace je významným zdrojem informací, je rychlá, funguje okamžitě při spatření druhé osoby. 3 Vedle klasických neverbálních komunikačních prostředků je úprava zevnějšku další možností neverbální komunikace. Úprava zevnějšku zahrnuje způsob oblékání, volbu účesu, doplňků apod. 5 Tyto úpravy o člověku vypovídají,jaké má estetické cítění, odrážejí společenské normy, dále nás informují o jeho morálních, filozofických nebo náboženských postojích. 2 Dnes je módní úpravou zevnějšku tzv. mutilační chování, které se projevuje mrzačením či znetvořením části těla umělým zásahem, jehož výsledkem je změna velikosti, tvaru nebo barvy části lidského těla, provedená záměrně na živém jedinci. 2, 6 V naší společnosti se takové mrzačení, které je často v souvislosti s úpravou zdravotnických pracovníků diskutováno, projevuje zejména jako tetování, vytahování ušních lalůčků a znetvořující piercing.

Protože každý pacient, který přichází do ordinace dentální hygienistky, pochází z různého sociálního prostředí a působí na něj rozmanité vlivy v průběhu jeho života (které modelují jeho sociální vnímání – sociální percepci), vytváří si úsudek na dentální hygienistku individuálně. Při vytváření úsudku se pacient navíc může dopouštět určitých chyb.

Obecně je vnímání lidí a mezilidských vztahů závislé na:
▪ životní zkušenosti
▪ současné míře informovanosti
▪ aktuální motivaci 1

Častými chybami v sociální percepci, jež se může pacient (ale i dentální hygienistka) dopouštět, jsou:

  •  Haló efekt (efekt prvního dojmu a jeho utváření): hodnocení druhého člověka je redukováno na určitý výrazný znak jeho osoby. Tento znak odpoutává pozornost od   vnímání dalších  (byť i významnějších) znaků a zároveň zabarvuje další vnímání této osoby. Ostatní znaky jsou vnímány „skrze“ pocit, který tento nápadný znak vyvolal. Haló efektu se častěji dopouštějí lidé, jejichž vnímavost je málo rozvinuta. 4
    - Může se jednat o úpravu zevnějšku dentální hygienistky, která není v souladu s naší kulturou.
  • Implicitní teorie osobnosti: sociální percepce jedince je ovlivněna také kategoriemi, které lidé přiřazují jedincům s uvedeným atributem. Jejich jednání je pak ovlivněno nejen novou informací, ale také představami, které tato informace asociovala. 4
    - Pokud se dentální hygienistka nechá tetovat na viditelných místech, pacient si vybaví další kategorie, které má s uvedenou charakteristikou intuitivně spjaté, například kriminální prostředí, nízkou sociální vrstvu apod. 

 

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯

Publikováno: StomaTeam 1/2019

Ing. Andrea Zoulová, DiS.
Články na podobné téma:
Kdo bude zhotovovat snímatelné náhrady za 20 let? Články
Kdo bude zhotovovat snímatelné náhrady za 20 let?

17. 11. 2017 | Protetika

Neutěšená situace ohledně úhrad a ziskovosti snímatelných...

Detail příspěvku

Neverbální komunikace s pacientem: Články
Neverbální komunikace s pacientem:

8. 3. 2019 | Dentální hygiena

Článek obsahuje analýzu akceptace výrazných šperků, piercingu...

Detail příspěvku

Dentální kodex – jednoduché plnění GDPR Články
Dentální kodex – jednoduché plnění GDPR

2. 5. 2018 | Novinky

V současné době zdravotnická zařízení zubních lékařů, zubních techniků ...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Nejste přihlášen/a

přihlásit     registrovat