StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Řízení praxe > Sterilizace zdravotnických prostředků na stomatologických pracovištích

Sterilizace zdravotnických prostředků na stomatologických pracovištích

15. 10. 2019 | MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Provádění sterilizace a dezinfekce je nedílnou součástí protiepidemického režimu ve zdravotnických zařízeních a v oblastech, kde se provádí činnost epidemiologicky závažná (zařízení péče o tělo, farmaceutická výroba, výroba zdravotnických prostředků označených jako sterilní, potravinářská výroba apod.). Jsou to opatření, která zamezují dalšímu přežívání mikroorganizmů na zdravotnických prostředcích, plochách a pokožce. Správné provádění jejich dezinfekce, dezinfekce rukou, sterilizace zdravotnických prostředků a správná ošetřovatelská a bariérová technika může podstatně omezit vznik a šíření infekcí. Sterilizaci a dezinfekci provádějí zdravotničtí pracovníci, kteří absolvovali zvláštní školení.


Sterilizací je nazýván proces, který vede k usmrcení všech mikroorganismů schopných rozmnožování včetně spor, bakterií a plísní, vede k nezvratné inaktivaci virů a usmrcení zdravotně významných červů a jejich vajíček. Provádí se ve speciálně konstruovaných přístrojích – sterilizátorech. Zdravotnické prostředky se sterilizují v souladu s návodem a doporučením jejich výrobce. Sterilní musí být ty, které porušují celistvost pokožky a sliznic.

Ve vyhlášce č. 306/2012 Sb. MZ ČR „o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče“ je uvedeno, že opakovaně používané zdravotnické prostředky se čistí, dezinfikují a sterilizují podle návodu výrobce. Jednorázové pomůcky se nesmí opakovaně používat ani opakovaně sterilizovat. Měl by být vypracován systém hlášení nežádoucích událostí u výrobků nesprávně sterilizovaných.

Inzerce

https://elmed.cz/kategorie-produktu/sterilizace/autoklavy-mocom/

Vždy je nutno brát ohled na konstrukční, materiálové, technické a funkční vlastnosti zdravotnického prostředku z hlediska nežádoucích účinků, jako je předchozí použití, ošetření čisticími a dezinfekčními přípravky, použitou sterilizační metodu a obalový materiál a na podmínky přepravy a skladování. Změny vlastností opakovaně používaných zdravotnických prostředků mohou způsobit rovněž zbytky tkání, krve i postupy předsterilizační přípravy. Vždy musí být zaručeny všechny jejich funkční a bezpečnostní parametry.

Použité jednorázové zdravotnické prostředky jsou podle zákona č. 185/2000 Sb. o odpadech nebezpečným odpadem zařazeným do kategorie 18 01 03, tzn. odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny požadavky na prevenci šíření infekce a bezpečného nakládání s ním. Jednorázové zdravotnické prostředky výrobci sterilizují podle druhu použitého materiálu postupem etylenoxidové nebo radiační sterilizace.

Pokud je výrobek doporučen k opakovanému použití, dodává se většinou uživatelům nesterilní, může být navíc chráněn různými konzervanty a obaly před mechanickým a chemickým poškozením při skladování a přepravě. Takové zdravotnické prostředky je nutno podle doporučení výrobce v místě použití nejdříve vyčistit, předsterilizačně připravit a pak sterilizovat způsobem doporučeným výrobcem. Většinu zdravotnických prostředků vyrobených z kovu, skla, keramiky, pryže, případně odolných plastů, papíru a textilu lze sterilizovat postupem parní sterilizace, některé (s výjimkou textilu a papíru) i horkovzdušnou sterilizací, případně plazmovou či formaldehydovou sterilizací.

Předsterilizační příprava

Předsterilizační příprava je soubor činností před vlastní sterilizací, jehož výsledkem je čistý, suchý, funkční a zabalený zdravotnický prostředek. Všechny tyto prostředky musí být důkladně mechanicky očištěny, usušeny a zabaleny do sterilizačního obalu. Předsterilizační příprava se provádí v mycích a dezinfekčních přístrojích nebo ručně. U zdravotnických prostředků kontaminovaných biologickým materiálem, zejména krví, je nutno v zájmu prevence profesionálních infekcí před etapu ručního mytí a čištění zařadit dezinfekci přípravkem s virucidním působením.

Sterilizace

Při sterilizaci je důležité správné uložení zdravotnických prostředků v komoře sterilizátoru. Zabalený a suchý zdravotnický prostředek může vyplňovat maximálně ¾ objemu komory, nesmí se dotýkat stěn sterilizátoru a ukládá se svisle tak, aby se usnadnil přístup sterilizujícího média.

Sterilizační obaly

Obaly sterilizovaných zdravotnických prostředků jsou určeny pro ochranu před sekundární kontaminací až do okamžiku jejich použití, a před poškozením. Rozlišují se na:

  • Jednorázové obaly – papír/přířez, papír/fólie, polyamid, polypropylen, netkané textilie. Jsou vybaveny procesovým testem a uzavírají se zatavováním. Kombinované obaly typu papír/fólie se otevírají oddělováním jednotlivých vrstev od sebe. Papírové sáčky a polyamidové fólie se otevírají odstřižením.
  • Pevné, opakovaně používané obaly jsou kontejnery a kazety, které jsou výrobcem označeny jako zdravotnický prostředek pro daný způsob sterilizace, na každý se umisťuje procesový test.

Obaly se označují datem sterilizace, datem expirace a kódem pracovníka odpovídajícího za neporušenost obalu a kontrolu rocesového testu. Obecně platí, že zdravotnické prostředky s prošlou expirací se sterilizují stejnou metodou, kterou byly původně sterilizovány, ale v nových obalech. Po uplynutí expirační doby je nelze považovat za sterilní. Obaly s vysterilizovanými zdravotnickými prostředky se převážejí a skladují v čistých uzavřených přepravkách nebo skříních, aby byly chráněny před poškozením a znečištěním. Doba expirace závisí na počtu obalů a typu uskladnění. Pro skladování se doporučuje teplota 15–25 °C a 40–60% relativní vlhkost vzduchu. Při manipulaci se sterilními zdravotnickými prostředky musí být dodržovány zásady aseptického způsobu práce a používat bariérové techniky.

Kontrola sterilizace

Kontrola sterilizace zahrnuje monitorování sterilizačního cyklu, kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů a kontrolu sterility materiálu. O každé sterilizaci je nutno vést dokumentaci procesu sterilizace a záznamy o tom, že zdravotnický prostředek byl vystaven sterilizačnímu procesu.

Reklama
Články na podobné téma:
Stres – přítel nebo nepřítel? Články
Stres – přítel nebo nepřítel?

2. 4. 2020 | Řízení praxe

„Stres“ je pojem, který je často zneužíván a nesprávně používán. V dnešním světě je stres často spojován s vytíženým , aktivním pracovním životem. Ve skutečnosti je to, co nazýváme...

Detail příspěvku

Dokumentační agenda léčiv není složitá Články
Dokumentační agenda léčiv není složitá

4. 5. 2020 | Řízení praxe

Léčivé přípravky, nebo chcete-li léčiva, jsou v zubních ordinacích společně se zdravotnickými prostředky nejvíce zanedbanou agendou, se kterou se...

Detail příspěvku

Tisková zpráva České stomatologické komory ze dne 12. 3. 2020 Články
Tisková zpráva České stomatologické komory ze dne 12. 3. 2020

13. 3. 2020 | AKTUÁLNĚ – koronavirus

Česká stomatologická komora požaduje od vedení krajů respirátory, které jim právě posílá český stát. Jinak...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.