StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Řízení praxe > Sterilizace zdravotnických prostředků na stomatologických pracovištích

Sterilizace zdravotnických prostředků na stomatologických pracovištích

15. 10. 2019 | MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Provádění sterilizace a dezinfekce je nedílnou součástí protiepidemického režimu ve zdravotnických zařízeních a v oblastech, kde se provádí činnost epidemiologicky závažná (zařízení péče o tělo, farmaceutická výroba, výroba zdravotnických prostředků označených jako sterilní, potravinářská výroba apod.). Jsou to opatření, která zamezují dalšímu přežívání mikroorganizmů na zdravotnických prostředcích, plochách a pokožce. Správné provádění jejich dezinfekce, dezinfekce rukou, sterilizace zdravotnických prostředků a správná ošetřovatelská a bariérová technika může podstatně omezit vznik a šíření infekcí. Sterilizaci a dezinfekci provádějí zdravotničtí pracovníci, kteří absolvovali zvláštní školení.


Sterilizací je nazýván proces, který vede k usmrcení všech mikroorganismů schopných rozmnožování včetně spor, bakterií a plísní, vede k nezvratné inaktivaci virů a usmrcení zdravotně významných červů a jejich vajíček. Provádí se ve speciálně konstruovaných přístrojích – sterilizátorech. Zdravotnické prostředky se sterilizují v souladu s návodem a doporučením jejich výrobce. Sterilní musí být ty, které porušují celistvost pokožky a sliznic.

Ve vyhlášce č. 306/2012 Sb. MZ ČR „o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče“ je uvedeno, že opakovaně používané zdravotnické prostředky se čistí, dezinfikují a sterilizují podle návodu výrobce. Jednorázové pomůcky se nesmí opakovaně používat ani opakovaně sterilizovat. Měl by být vypracován systém hlášení nežádoucích událostí u výrobků nesprávně sterilizovaných.

Inzerce

Vždy je nutno brát ohled na konstrukční, materiálové, technické a funkční vlastnosti zdravotnického prostředku z hlediska nežádoucích účinků, jako je předchozí použití, ošetření čisticími a dezinfekčními přípravky, použitou sterilizační metodu a obalový materiál a na podmínky přepravy a skladování. Změny vlastností opakovaně používaných zdravotnických prostředků mohou způsobit rovněž zbytky tkání, krve i postupy předsterilizační přípravy. Vždy musí být zaručeny všechny jejich funkční a bezpečnostní parametry.

Použité jednorázové zdravotnické prostředky jsou podle zákona č. 185/2000 Sb. o odpadech nebezpečným odpadem zařazeným do kategorie 18 01 03, tzn. odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny požadavky na prevenci šíření infekce a bezpečného nakládání s ním. Jednorázové zdravotnické prostředky výrobci sterilizují podle druhu použitého materiálu postupem etylenoxidové nebo radiační sterilizace.

Pokud je výrobek doporučen k opakovanému použití, dodává se většinou uživatelům nesterilní, může být navíc chráněn různými konzervanty a obaly před mechanickým a chemickým poškozením při skladování a přepravě. Takové zdravotnické prostředky je nutno podle doporučení výrobce v místě použití nejdříve vyčistit, předsterilizačně připravit a pak sterilizovat způsobem doporučeným výrobcem. Většinu zdravotnických prostředků vyrobených z kovu, skla, keramiky, pryže, případně odolných plastů, papíru a textilu lze sterilizovat postupem parní sterilizace, některé (s výjimkou textilu a papíru) i horkovzdušnou sterilizací, případně plazmovou či formaldehydovou sterilizací.

Předsterilizační příprava

Předsterilizační příprava je soubor činností před vlastní sterilizací, jehož výsledkem je čistý, suchý, funkční a zabalený zdravotnický prostředek. Všechny tyto prostředky musí být důkladně mechanicky očištěny, usušeny a zabaleny do sterilizačního obalu. Předsterilizační příprava se provádí v mycích a dezinfekčních přístrojích nebo ručně. U zdravotnických prostředků kontaminovaných biologickým materiálem, zejména krví, je nutno v zájmu prevence profesionálních infekcí před etapu ručního mytí a čištění zařadit dezinfekci přípravkem s virucidním působením.

Sterilizace

Při sterilizaci je důležité správné uložení zdravotnických prostředků v komoře sterilizátoru. Zabalený a suchý zdravotnický prostředek může vyplňovat maximálně ¾ objemu komory, nesmí se dotýkat stěn sterilizátoru a ukládá se svisle tak, aby se usnadnil přístup sterilizujícího média.

Sterilizační obaly

Obaly sterilizovaných zdravotnických prostředků jsou určeny pro ochranu před sekundární kontaminací až do okamžiku jejich použití, a před poškozením. Rozlišují se na:

  • Jednorázové obaly – papír/přířez, papír/fólie, polyamid, polypropylen, netkané textilie. Jsou vybaveny procesovým testem a uzavírají se zatavováním. Kombinované obaly typu papír/fólie se otevírají oddělováním jednotlivých vrstev od sebe. Papírové sáčky a polyamidové fólie se otevírají odstřižením.
  • Pevné, opakovaně používané obaly jsou kontejnery a kazety, které jsou výrobcem označeny jako zdravotnický prostředek pro daný způsob sterilizace, na každý se umisťuje procesový test.

Obaly se označují datem sterilizace, datem expirace a kódem pracovníka odpovídajícího za neporušenost obalu a kontrolu rocesového testu. Obecně platí, že zdravotnické prostředky s prošlou expirací se sterilizují stejnou metodou, kterou byly původně sterilizovány, ale v nových obalech. Po uplynutí expirační doby je nelze považovat za sterilní. Obaly s vysterilizovanými zdravotnickými prostředky se převážejí a skladují v čistých uzavřených přepravkách nebo skříních, aby byly chráněny před poškozením a znečištěním. Doba expirace závisí na počtu obalů a typu uskladnění. Pro skladování se doporučuje teplota 15–25 °C a 40–60% relativní vlhkost vzduchu. Při manipulaci se sterilními zdravotnickými prostředky musí být dodržovány zásady aseptického způsobu práce a používat bariérové techniky.

Kontrola sterilizace

Kontrola sterilizace zahrnuje monitorování sterilizačního cyklu, kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů a kontrolu sterility materiálu. O každé sterilizaci je nutno vést dokumentaci procesu sterilizace a záznamy o tom, že zdravotnický prostředek byl vystaven sterilizačnímu procesu.

Reklama
Přečtěte si také:
Články na podobné téma:
OPTIM® je účinný proti novému koronaviru Články
OPTIM® je účinný proti novému koronaviru

27. 2. 2020 | AKTUÁLNĚ – koronavirus

OPTIM® prokázal účinnost proti virům podobným novému koronaviru na tvrdých neporézních površích a neinvazivních zdravotnických prostředcích...

Detail příspěvku

Digitalizace ve stomatologii: Proč je nyní důležitější než kdy předtím? Články
Digitalizace ve stomatologii: Proč je nyní důležitější než kdy předtím?

8. 10. 2020 | Řízení praxe

Společnost Align Technology během pandemie COVID-19 zkoumala s řadou odborníků strategie, jak opět uvést...

Detail příspěvku

Jak se EET dotkne dentálních profesí? Články
Jak se EET dotkne dentálních profesí?

16. 4. 2020 | Řízení praxe

Vláda ČR 23. března jednomyslně schválila pozastavení elektronické evidence tržeb (EET), jejíž povinnost měla pro zdravotnické profese vstoupit...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.