StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Protetická stomatológia

Protetická stomatológia

26. 10. 2018 | Martin Tvrdoň, Eva Kovaľová, Pavel Andrik, Jiří Bittner, Boris Bílý, Milan Kotráň, Jana Mentelová a kolektív

Kapitola 10: Klasifikácia defektov chrupu podľa ich veľkosti a funkčnej topografie.


Klasifikácia vznikla vybraním pozitívnych prvkov a skúseností z doterajších navrhovaných klasifikácií:

 • Rešpektuje postupnosť rozširovania defektov chrupu počas života človeka ako prirodzeného javu, čo použili Körber, Voldřich, Koller, Soviar, Bíly, Pokorný – tento prvok bol aplikovaný ako kritérium v priebehu celej schémy klasifikácie.
 • Zahraniční autori (Kennedy v podskupine, Gavrilov, z česko-slovenských autorov Vacek, Takáč, Soviar, Bíly, Pokorný) poukázali na potrebu zaradiť tzv. diagonálne defekty so stratou špičiakov. V klasifikácii podľa veľkosti a funkčnej topografie bolo toto kritérium druhým základným, a teda použitým v priebehu celej schémy.
 • Principiálne ide o uznanie skutočnosti, že v ľudskej čeľusti nie sú dva základné funkčné typy zubov, rezáky a stoličky, ale tri: rezáky, špičiaky a stoličky, ktoré majú základnú funkciu: oddelenie sústa nožnicovým strihom, odtrhnutie a jeho rozomletie. Každá funkcia je charakteristická špecifickými smermi síl. Tento princíp vychádza z filogenézy. Príklady sú v súčasnom živočíšnom svete u bylino- a mäsožravcov, kde sa jednotlivé typy zubov vyvinuli podľa funkcie (obr. 10.5a–e).
 • Ďalším kritériom je prenos žuvacieho tlaku. V tomto sa opierame o skúsenosti mnohých predchádzajúcich autorov, ale s tým, že mukózne náhrady ako trvalú možnosť indikácie a liečby sme zo známych dôvodov vylúčili (okrem zvláštnych prípadov napr. krátkodobých, tzv. svadobných, protéz). Vychádzame zo súčasných moderných protetických škôl (Rateitschak a iní), z možností súčasnej protetiky a z našich skúseností pri využívaní zaťaženia každého, aj posledného zuba a koreňa.

Princípy rozdelenia defektov chrupu

Z uvedeného vyplynuli tieto zásady pre nový návrh klasifikácie defektov chrupu:

 1. Rozlišovať lokalizáciu defektov chrupu v inciziválnej, kaninovej a molárovej oblasti, a to nielen v I., príp. II. triede defektov chrupu (Soviar, Vacek, Takáč) v určitých
  ojedinelých prípadoch, ale kompletne v celej schéme klasifi kácie. Stomatológa tu núti myslieť pri indikácii funkčno-fyziologicky, predvídať smer funkčných tlakov na zamýšľanú náhradu a na pilierové zuby, ktoré sa majú zúčastňovať na jej kotvení, stabilite a prenose žuvacieho tlaku.
 2. Úvod systému Voldřichovej klasifikácie v I. triede defektov chrupu podľa postupného úbytku zubov, a tým postupného rozširovania sa bezzubých oblastí, je správny – zodpovedá realite života človeka a gradácii ochorenia – defektu. Voldřich v II. triede defektov chrupu zrazu namiesto kritéria postupného úbytku zubov použil kritérium typu defektu vzniknutého stratou distálnych zubov skráteného zubného oblúka – ako jediného predstaviteľa dentomukóznych náhrad. Súhlasíme s tým, ale túto triedu treba doplniť o navrhovaný obrátený defekt spôsobený stratou frontálnych a očných zubov (Takáč, Soviar, Vacek), pretože aj v takýchto prípadoch zhotovujeme náhrady so zmiešaným prenosom žuvacieho tlaku.
  Martinko rozlišoval stav, keď plocha vymedzená zvyškovými zubami môže byť väčšia alebo menšia než bezzubá plocha čeľustí (teda keď sa vyhotoví dentomukózna
  alebo mukodentálna náhrada). Zaťaženie pilierových zubov, stabilita náhrady, konštrukcia a postup zhotovenia býva rozdielny.
 3. Voldřich nedokázal definovať III. triedu defektov chrupu. Pomohol si tým, že použil vylučovacie kritérium – všetko, čo nepatrí do I. a II. triedy je III. trieda defektov chrupu. V nej ako ďalšie indikačné kritérium zvolil mukózny prenos žuvacieho tlaku náhrad. Dnes už vieme, že mukózne náhrady sú kontraindikované (azda okrem „svadobných dočasných protéz“). Prípady čelustí so zvyškovými zubami možno riešiť mukodentálnymi náhradami, z hľadiska prevencie straty zubov a alveolárnych výbežkov, ako aj funkcie oveľa efektívnejšie. Tým sa však rozlíšenie II. a III. triedy defektov chrupu podľa dentomukózneho alebo mukózneho prenosu žuvacieho tlaku stalo bezpredmetným.
  Jediným kritériom pre diferencovanie II. a III. triedy je skutočnosť, či spojnica zvyškových zubov vytvára medzi zubami plochu, čo je staticky výhodnejšie, a takýto defekt patrí do II. triedy, alebo spojnica medzi zvyškovými zubami je priamka, prípadne sa priamke blíži, a je to defekt chrupu III. triedy.
  Tvar alveolárneho výbežku je oblúk, a tak prechod medzi II. a III. triedou defektného chrupu (teda medzi plochou a lineou) je pozvoľný a niekedy môže byť určenie triedy sporné. Je to však skôr problém akademický a v stavoch ochorení je v celej medicíne bežný. Pri existencii posledných dvoch zubov je určenie jednoznačné – ich spojnica je priamka. V III. triede defektov chrupu rozlišujeme lokalizáciu zvyškových zubov, a či možno tieto posledné zuby navzájom dlahovať, alebo nie. Toto veľmi ovplyvňuje perspektívnosť ich životnosti, spôsob zakotvenia náhrady atď.
 4. Pravidelnosť systému klasifikácie uľahčuje jej využitie v software pre počítače.

 

Reklama
 • Mäsožravý dravec získa sústo potravy zahryznutím a prudkým trhaním hlavy a celého tela do strán.

  Mäsožravý dravec získa sústo potravy zahryznutím a prudkým trhaním hlavy a celého tela do strán.

 • Chrup žraloka pozostáva zo špičiakov.

  Chrup žraloka pozostáva zo špičiakov.

 • Chrup koňa, bylinožravca, má vo fronte rezáky, lopaty, na oddelenie sústa potravy a v distálnej oblasti stoličky na rozomletie sústa. Špičiaky u koňa chýbajú.

  Chrup koňa, bylinožravca, má vo fronte rezáky, lopaty, na oddelenie sústa potravy a v distálnej oblasti stoličky na rozomletie sústa. Špičiaky u koňa chýbajú.

 • Chrup psa ako hlavne mäsožravca má výrazné špičiaky na odtrhnutie pevnejšieho sústa ťahom hlavy do strán. Moláre sústo potravy rozomelú. Rezáky sú menšie a slúžia na oddelenie mäkšieho sústa, niekedy aj trávy.

  Chrup psa ako hlavne mäsožravca má výrazné špičiaky na odtrhnutie pevnejšieho sústa ťahom hlavy do strán. Moláre sústo potravy rozomelú. Rezáky sú menšie a slúžia na oddelenie mäkšieho sústa, niekedy aj trávy.

 • Ľudský chrup má rezáky na oddelenie sústa jedla, sily sú zado-predné, v prípade tvrdšieho sústa si podvedome posunieme jedlo do oblasti rezákov a snažíme sa sústo odtrhnúť diagonálnym smerom.

  Ľudský chrup má rezáky na oddelenie sústa jedla, sily sú zado-predné, v prípade tvrdšieho sústa si podvedome posunieme jedlo do oblasti rezákov a snažíme sa sústo odtrhnúť diagonálnym smerom.

Publikováno: StomaTeam 5/2018

Přečtěte si také:
Články na podobné téma:
3. díl: Celkové snímatelné náhrady v současné praxi Články
3. díl: Celkové snímatelné náhrady v současné praxi

30. 8. 2021 | Protetika

Ve třetím dílu našeho seriálu o snímatelných náhradách chceme vyzdvihnout práci s fotografií pacienta...

Detail příspěvku

Modely mohou být efektivní Články
Modely mohou být efektivní

29. 6. 2020 | Protetika

Od roku 2005 jsem se přizpůsobovala nástupu digitální stomatologie a CAD/CAM výrobě zubních náhrad. Přemýšlela jsem tedy logicky o adekvátní modernizaci zhotovování pracovních...

Detail příspěvku

Čím mladší zubní lékař, tím lepší je stav chrupu pacientů, ukázal unikátní průzkum Články
Čím mladší zubní lékař, tím lepší je stav chrupu pacientů, ukázal unikátní průzkum

28. 7. 2020 | Dentální hygiena

Vztah Čechů k zubům se mění – mladí lidé o svůj chrup pečují více než ti starší a jsou také ochotnější investovat...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
VDW® STERILE Gates Enlargers dentální produkty
VDW® STERILE Gates Enlargers

Rozšíření vchodu do kořenového kanálku

další dentální produkty

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.