StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Polyamidové snímatelné náhrady: úpravy po změně situace v ústech – 2. část

Polyamidové snímatelné náhrady: úpravy po změně situace v ústech – 2. část

25. 9. 2018 | Petr Moj

Nahrazení retenčního prvku a konfekčního zubu

Z úvodu prvního dílu (StomaTeam 3/2018 nebo na www.stomateam.cz): Při nošení snímatelných náhrad vznikají situace, kdy je nutno zásahem v zubní laboratoři adaptovat náhrady na měnící se podmínky v ústech – jedná se tedy o úpravy, které nespadají do kategorie reklamací nošených protéz a jsou hrazeny pacientem. Jsou to v zásadě tyto situace a jejich modifikace:

 1. Ztráta přirozeného zubu či zubů a následné doplnění umělých zubů do náhrady a úprava báze náhrady (kódy 82331, 82332 – úprava, rozšíření báze náhrady)
 2. Výměna či změna retenčního prvku z důvodu ztráty pilířového zubu či jeho změny posunem nebo ztrátou podsekřivých prostor (kód 82320 – oprava nebo úprava retenčních prvků náhrady)
 3. Náhrada umělého zubu z důvodu jeho uvolnění či destrukce (kód 82301 – oprava zubu vypadlého z náhrady)
 4. Rebaze náhrady, tedy úprava báze náhrady vzhledem ke změnám sliznice protézního lože v průběhu nošení náhrady (kódy 82351–54 – úprava, rebaze náhrady)

Ad 2: Výměna či změna retenčního prvku náhrady
Tento typ úprav/oprav úzce souvisí s bodem 1 (StomaTeam 3/2018), tedy s rozšířením báze náhrady a doplněním chybějících zubů. Postup je v podstatě totožný – v mnohých případech s rozšířením báze náhrady a dodáním zubů vytváříme i nové retenční prvky. Nebudeme podrobněji popisovat nahrazení ulomené či nevyhovující polyamidové spony novou z polyamidu. Postup je obecně známý, důkladně popsaný výrobcem materiálu a vyžaduje opětovný vstřik polyamidu. Konečná oprava je z dlouhodobého hlediska funkční a estetická. Pacient zde však musí počítat s větším doplatkem. V pokračování tohoto článku tedy nabídneme lékařům a zubním technikům levnější, avšak z klinického hlediska naprosto funkční, alternativu, která je v určitých případech pro pacienty v danou chvíli optimálním řešením.

Nahrazení volných nebo ulomených polyamidových spon novými drátěnými – oprava pryskyřicí
Tato varianta opravy je rychlá a pro pacienta levná. Může být také dlouhodobým řešením dané situace. V případě níže demonstrované práce z reálné praxe šlo o opravu volných spon. Pacient během krátké doby výrazně zhubnul a stávající náhrada přestala sedět. Bylo nutné výrazně přitáhnout spony. Vzhledem k tomu, že pacient měl za půl roku nárok na novou náhradu, nabídla mu ošetřující lékařka levnější variantu úpravy stávající náhrady – tedy úpravu pomocí pryskyřice, která je zachycena na obr. 1–8.

Původní polyamidové spony tedy uřízneme a nahradíme drátěnými, což vyžaduje následující postup: Polyamidovou bázi v místě spony z vnější i vnitřní strany této části náhrady broušením ztenčíme tak, aby vznikl dostatečný prostor pro pryskyřici, která bude kotvit drátěnou sponu – z vnitřní strany přiléhající k alveolu vytvoříme minimálně 1,5 až 2 mm hluboký a přiměřeně široký otvor pro zasazení drátěné spony. Výbrusy propojíme přiměřeně velikými retenčními otvory. Pro zajištění dostatečné retence mezi polyamidovou bází a doplněnou pryskyřicí dále frézkou ve tvaru kuličky vybrousíme žlábek po celém vnitřním obvodu vybroušeného prostoru a vytvoříme tak podsekřivý retenční prostor, který bude zalit pryskyřicí fixující sponu (obr. 1–4). Uvedeným postupem vytvoříme pevný a dobře zaleštitelný přechod mezi pryskyřicí a polyamidem. Vyhneme se neefektivnímu přechodu pryskyřice „do ztracena“, kde hrozí odštípnutí tenčích vrstev pryskyřice a usazování nečistot ve špatně zaleštěném spoji.

Dále potřeme upravené části báze vteřinovým lepidlem, které vyfoukáme a necháme zcela zaschnout. Do takto naleptaného prostoru adaptujeme, na pracovním modelu, drátěnou sponu a zalijeme libovolným typem pryskyřice, kterou po zatuhnutí opracujeme a vyleštíme (obr. 5–8).

Na rozdíly v odstínech bází se v těchto případech neklade zřetel. V případě nejsvětlejší varianty báze Deflexu, která se používá nejčastěji, jsou dobré optické výsledky s pryskyřicí Acry Self odstín V1, nebo směsí Duracrylu v odstínech Z a 0 v poměru 1 : 1.

Opravy zhotovené výše uvedeným způsobem jsou kvalitním a trvanlivým řešením dané situace – pryskyřice drží v polyamidové bázi pevně. Drátěnou sponu je možno kdykoliv aktivovat či vyměnit (v případě posunu zubu).

Další indikace
Nahrazovat ulomenou nebo volnou polyamidovou sponu nemusíme jen ve výše zmíněném případě. Mnohdy se s léty nošení náhrady stává, že stávající pilířové zuby ztratí mnoho ze své původní kvality.

1) Kazy: mnohdy se dají opravit fotokompozitní výplní tak, že původní polyamidové spony neztratí svou funkci. Mnohdy se to ale nepodaří. Dostaneme-li se do situace, kdy již tyto zuby i po zaplombování nejsou vhodné z dlouhodobého hlediska pro nošení podobného typu náhrady, je výměna polyamidové spony za drátěnou optimálním řešením.

2) Parodontóza: pilířové zuby se začnou viklat. Náhrada přestane držet. Opětovně je účelnější v dané situaci nahradit nepřihnutelné spony z polyamidu drátěnými, které můžeme průběžně adaptovat.

Ad 3: Náhrada uvolněného či poškozeného konfekčního zubu
Tento typ oprav se nedělá často. Pryskyřičné zuby z polyamidových náhrad vypadávají opravdu ojediněle. Spíše se stává, že se pacientovi podaří ulomit část pryskyřičného zubu v náhradě. Zde se rovněž nabízejí dvě možnosti opravy:

1. Upevnění konfekčního zubu do polyamidové báze polyamidem
Tato možnost je standardním kvalitním řešením. Obvykle ji ale uplatňujeme pouze v případech, kdy dojde ke ztrátě zubu v enormně namáhané pružné části náhrady – především v oblasti spon. Zde je nutno v rámci zachování stávající kvality a funkce náhrady použít k opravě opětovný vstřik polyamidu (viz bod 1 – StomaTeam 3/2018).

2. Upevnění konfekčního zubu do polyamidové báze pryskyřicí
Pomocí samopolymerující pryskyřice můžeme poměrně snadno upevnit konfekční zub v libovolné méně namáhané části náhrady. V případě, že tuto možnost využijeme i ve více namáhané části náhrady (což je možné), musíme postupovat obzvlášť obezřetně a opatrně, abychom nenarušili primární pevnost a základní funkce náhrady – to závisí na erudici a zkušenostech zubního technika.

Postupujeme následovně: Vrtáčkem ve tvaru větší kuličky je nutné v otvoru po zubu vybrousit podsekřivou kavitu s mechanickou retencí na jejím dně v podobě vyvrtaných retenčních otvorů o průměru 1 mm (obr. 9, 10). Do takto připravené kavity kápneme vteřinové lepidlo, které vyfoukáme. Naleptaný povrch necháme zcela zaschnout. Následně nový, potřebným způsobem upravený konfekční zub upevníme jakoukoliv pryskyřicí vhodného odstínu (viz výše) standardním postupem s ohledem na pečlivé vyplnění retenčních otvorů v polyamidu.

Oprava zachycená na obr. 9–10 byla provedena v méně namáhané části náhrady. V případě, že je nutno nahradit zub u spony či v jiném exponovaném místě, pro jisté a trvanlivé řešení, použijeme k upevnění konfekčního zubu polyamid. V exponovaném místě náhrady můžeme také přikročit k upevnění konfekčního zubu pryskyřicí, a to za předpokladu, že po vybroušení retenční kavity zůstane ve všech směrech minimálně 1,5 mm původní neporušené polyamidové báze. Avšak i v takovém případě musíme chápat opravu v exponovaném místě spíše jako překlenovací řešení – například u starší náhrady, kdy víme, že má pacient do roka nárok na novou náhradu apod. V takovém případě je nutno pacientovi vše dobře v ordinaci vysvětlit a zdůraznit, že nejde o opravu, která umožní užívat náhradu dalších 5 let. Předejdeme tak zklamání a případným reklamacím.

Pokračování v některém z následujících vydání časopisu StomaTeam.

 • Specificky vybroušený prostor v polyamidové bázi pro novou drátěnou sponu Náhrady na fotografiích v článku: báze – Deflex (CompleteDental s.r.o.); zuby – MAJOR SUPER LUX (FLAVA s.r.o.)

  Specificky vybroušený prostor v polyamidové bázi pro novou drátěnou sponu Náhrady na fotografiích v článku: báze – Deflex (CompleteDental s.r.o.); zuby – MAJOR SUPER LUX (FLAVA s.r.o.)

 • Hotová oprava – výměna polyamidové spony za drátěnou pomocí pryskyřice

  Hotová oprava – výměna polyamidové spony za drátěnou pomocí pryskyřice

 • Specificky vybroušená retenční kavita v místě uvolněného/poškozeného konfekčního zubu a hotová oprava – upevnění konfekčního zubu pryskyřicí v polyamidové bázi

  Specificky vybroušená retenční kavita v místě uvolněného/poškozeného konfekčního zubu a hotová oprava – upevnění konfekčního zubu pryskyřicí v polyamidové bázi

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Polyamidové snímatelné náhrady: úpravy po změně situace v ústech – 2. část
Petr Moj

Zubní technik, majitel zubní laboratoře LPdental – ЛПдентал s rozsáhlou nabídkou zhotovení fixní i snímatelné protetiky. Jednou ze specializací je výroba fixní protetiky a ortodontických aparátů pro veterinární stomatologii.
Více na www.lpdental.cz
Kontakt: petr.moj@seznam.cz
+420 739 189 038

 

Další články z rubriky:
Kompozitní fazety injekční metodou – nejčastější dotazy Články
video
Kompozitní fazety injekční metodou – nejčastější dotazy

14. 6. 2023 | Protetika

Kromě keramických fazet a přímých dostaveb existuje další způsob, jak dosáhnout estetického vzhledu...

Detail příspěvku

Úplná proměna úsměvu s využitím minimální preparace a keramických fazet Články
Úplná proměna úsměvu s využitím minimální preparace a keramických fazet

28. 8. 2023 | Protetika

V tomto článku se chci ve stručnosti věnovat myšlenkovým procesům na...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
Laboratorní pískovač Vaše inzerce

Prodej/Pronájem praxe - laboratoř

Laboratorní pískovač

další inzeráty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.