StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Od diagnostiky po rekonstrukci: Spolupráce, komunikace, implementace – část I.

Od diagnostiky po rekonstrukci: Spolupráce, komunikace, implementace – část I.

5. 5. 2018 | Dr. Maciej Dominik Drosd | Bartosz Troczyński

Pacient se dostavil na ošetření, protože nebyl spokojen se svým úsměvem. Pozoroval postupnou abrazi svých řezáků, které považoval za viditelné symptomy stárnutí, a stejně tak zvětšující se míru mastikatorní dysfunkce (bruxismus) ve formě skřípání a zatínání zubů a „praskání" v temporomandibulárním kloubu. Vyšetření pacienta neodhalilo žádné kontraindikace pro zvolené níže popsané ošetření.

Terapeutický plán
Na základě pacientových očekávání bylo hlavním cílem rekonstruovat ztracené incize a zkorigovat linii úsměvu.

V průběhu plánování nových vertikálních rozměrů řezáků vyvstala potřeba identifikovat centrický vztah jako výchozí bod pro analýzu okluze a následnou terapii.

V rámci nově stanovaného centrického vztahu byl zhotoven wax-up za účelem dosažení balancované okluze pro inkorporování simultánních kontaktních bodů laterálně a rovněž pro plánování tvaru špičáků k vytvoření špičákového vedení a také za účelem vizualizace konečného výsledku pro pacienta. Takový postup umožňuje ošetřujícímu lékaři, aby se vyhnul budoucímu selhání protektivní funkce špičáků.

Špičákové nebo skupinové vedení signifikantně prolonguje životnost rekonstrukcí typu bondovaných keramických rekonstrukcí (BPR) a pozoruhodně zvyšuje relaxaci mastikačních svalů stabilizujících nový okluzální systém.

 • Centrický vztah byl zaznamenán prostřednictvím metod deprogramujících svaly a s pomocí „posuvného vodítka“ (Amann Girrbach), které slouží jako deprogramovací zařízení. Po dosažení odpovídajících registrací byly modely připevněny do artikulátoru Artex CP (Amann Girrbach). Iniciální délka řezáků byla stanovena v průběhu první návštěvy a zůstala nezměněna do zhotovení wax-upu.
 • Prostřednictvím materiálu Luxatemp Fluorescence A1 (DMG) byl zhotoven mock-up a byla provedena fotografická obličejová analýza. Během stejné návštěvy bylo provedeno vyvážení incizální okluze pomocí okluzní fólie.
 • Pacient mohl odejít domů s mock-upem in situ, aby bylo možné s konečnou platností definovat úroveň spokojenosti s estetikou a fonetikou náhrady.
 • Před touto fází rekonstrukce pacient podepsal souhlas s ošetřením.
 • Během následující klinické návštěvy byla provedena další úprava okluze. Výsledky byly zaznamenány prostřednictvím situačních otisků materiály Statusblue a Honigum Light (DMG).
 • Toto umožnilo, aby byl stanoven definitivní terapeutický plán.
 • Finální plán ošetření estetické a funkční rekonstrukce zahrnoval modifikaci okluzních povrchů, korekci délek řezáků, obnovení špičákového vedení a správnou linii úsměvu.

Po analýze rozdílu mezi habituální a zkonstruovanou centrickou okluzí se stomatologický tým rozhodl zhotovit rekonstrukce typu BPR (fazety a overlaye) v obou obloucích v rozsahu druhých molárů.

V horním oblouku byla naplánována keramika s vyšším obsahem leucitu Antagon (Dentsply). V dolním oblouku byla stejná keramika indikována na řezáky a špičáky – na laterální zuby pak keramika e.max Press. Bylo rovněž rozhodnuto o provedení všech preparací zubů s využitím mock-upu jako vodítka. Předělání původních kompozitních výplní a ošetření kazů bylo provedeno po preparaci a zjištění rozsahu zdravé skloviny.

Broušení bylo prováděno pod kontrolou pomocí silikonového klíče zhotoveného podle wax-upu, což umožňuje zavedení referenčních drážek a optimalizaci postupu preparace. Takovýto protokol poskytne ošetřujícímu lékaři možnost důsledné minimálně invazivní procedury a zachování maximálního množství zubních tkání. Pro pacienty s deprogramovanými svaly je po stanovení centrických vztahů extrémně důležité důsledně kontrolovat okluzi během finálních klinických fází ošetření. Proto byla v tomto případě preparace vedena po kvadrantech a byl průběžně zaznamenáván okluzní vztah registráty z materiálu Luxabite (DMG). Nejdříve byl broušen horní zubní oblouk s ponecháním mock-upu na dolní čelisti pro zachování okluzních rozměrů.
 
Postup rekonstrukce
Terapeutický plán byl prezentován pacientovi. Byly prodiskutovány rizikové faktory a možné komplikace. Pacient s plánem plně souhlasil a poskytl svůj písemný souhlas. V průběhu následující klinické návštěvy zkompletoval ošetřující tým podrobnou dokumentaci – fotografie, skusové registráty a otisky pro zhotovení studijních modelů. Poté byla aplikována lokální anestezie Septanest (Septodont), artikain s noradrenalinem v poměru 1 : 100 000. Před preparací byly ve frontálním úseku pořízeny skusové registráty prostřednictvím materiálu Luxabite (DMG).

Následně byla vyznačena hloubka preparace využitím vrtáčku se třemi brusnými kotoučky (Komet 834.314.016). Poté, co jsme přes mock-up vyznačili hloubku preparace, byly příslušné drážky zvýrazněny tužkou pro zlepšení jejich viditelnosti. Preparace byly dokončeny s využitím středně hrubého brousku pokrytého diamantem (Meisinger 852.314.014) a poté pomocí brousku Meisinger 852 c 314 016 s velmi jemným zrnem – v kolénku s otáčkami v poměru 5 : 1.

Pro konečné opracovávání zubů byly použity jemné vrtáčky z karbidu (Meisinger HM 314 012) a Soflex disky (3M ESPE). Po dokončení každého kvadrantu byly zhotoveny částečné skusové registráty. Přítomné kariézní léze a rekonstrukce byly odstraňovány do hloubky zdravých tkání. Exponovaný dentin byl ochráněn použitím přípravku Gluma Desensitizer (Kulzer).

Pokud to bylo možné, zachovali jsme existující kontakty na aproximálních ploškách s výjimkou míst, kde byly přítomny koexistující kavity nebo rekonstrukce. Cervikální okraje byly ponechány všude kromě oblastí významných pro estetiku – od meziálního povrchu horního pravého špičáku po meziální povrch levého horního špičáku. Pro zajištění estetiky byl v této oblasti zanořen preparační okraj lehce subgingiválně za účelem skrytí cementační linie. To vyžadovalo využití mechanické a chemické retrakce gingivy pomocí vláken Ultrapack (3M ESPE) a aluminium chloridu.

Před nanesením otiskovací hmoty byly preparované pahýly pečlivě opláchnuty a osušeny. Pro otiskování jsme zvolili nejlepší otiskovací materiály dostupné na trhu, tedy Honigum Mono a Honigum Light (DMG). Pro otiskování protilehlého oblouku byly zvoleny materiály Statusbue/Honigum Light (DMG). Opět byly zhotoveny skusové registráty.

Všechny skusové registráty byly pořízeny pomocí materiálůLuxabite a O-bite (DMG).

Po dokončení preparací a zhotovení otisků byly pahýly ještě jednou ochráněny nanesením desenzitizéru Gluma (Kulzer) a byly nasazeny přímé provizorní rekonstrukce z materiálu Luxatemp Fluorescence A1 (DMG). Drobné nerovnosti byly korigovány prostřednictvím Luxaflow Star A1 (DMG). Provizoria byla mechanicky opracována, vyleštěna a cementována přípravkem Luxatemp Glaze & Bond (DMG), čímž se dosáhlo výjimečného estetického efektu. Pacientovi byla také předána dříve připravená ochranná dlaha v podobě nočního chrániče.

Kompletní sada skusových registrátů a otisků byla odeslána do laboratoře. V časovém intervalu mezi návštěvami užíval pacient ústní vodu Eludril pro zlepšení stavu měkkých tkání. Pacient nereferoval o jakýchkoli bolestivých reakcích nebo přecitlivělostech. To potvrzuje efektivitu desenzitizéru Gluma (Kulzer).

 • Od diagnostiky po rekonstrukci: Spolupráce, komunikace, implementace – část I.
 • Od diagnostiky po rekonstrukci: Spolupráce, komunikace, implementace – část I.
 • Od diagnostiky po rekonstrukci: Spolupráce, komunikace, implementace – část I.
 • Od diagnostiky po rekonstrukci: Spolupráce, komunikace, implementace – část I.
 • Od diagnostiky po rekonstrukci: Spolupráce, komunikace, implementace – část I.
 • Od diagnostiky po rekonstrukci: Spolupráce, komunikace, implementace – část I.
 • Od diagnostiky po rekonstrukci: Spolupráce, komunikace, implementace – část I.
 • Od diagnostiky po rekonstrukci: Spolupráce, komunikace, implementace – část I.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Od diagnostiky po rekonstrukci: Spolupráce, komunikace, implementace – část I.
Dr. Maciej Dominik Drosd

Absolvoval na základě úspěšné zkoušky pro specialisty v roce 2008, čímž získal titul specialisty ve stomatologické protetice. Po postgraduálních studiích ve Frankfurtu získal kvalifikaci v implantačním zubním lékařství. V roce 2006 založil vlastní Kliniku dentální estetiky. Pravidelně se účastní teoretických i praktických kurzů v oboru estetického a implantačního zubního lékařství v Polsku a zahraničí. Od roku 2005 bývá jako vědecký konzultant vedoucím seminářů pro Heraeus Kulzer, DMG, Astratech a Ab-Dental v Polsku, Evropě a USA. Dr. Drosd považuje svou práci za své poslání a vášeň, věnuje veškerou svou pozornost pacientům a jejich problémům. Jeho oblíbenými procedurami jsou implantáty, protetika a designování úsměvu.

Od diagnostiky po rekonstrukci: Spolupráce, komunikace, implementace – část I.
Bartosz Troczyński

Spolumajitel a manager laboratoře Natrodent se sídlem ve městě Łódž v Polsku. Má mnohaletou zkušenost s prací v přímém kontaktu se zubními lékaři a pacienty, což rezultuje v bohatství znalostí v oblasti řešení obtížných protetických situací a sledování průběhu případů od plánování po dokončení. Jeho specialitou jsou rekonstrukce vzhledu úsměvu a funkčnosti mastikatorního systému. V současnosti je v praxi aktivním zubním technikem, který pořádá svoje vlastní kurzy pro zubní lékaře a kolegy techniky na téma komunikace a plánování protetického ošetření a estetické rekonstrukce.

Další články z rubriky:
Rekonstrukce celkovou náhradou s ohledem na zachování implantátů Články
Rekonstrukce celkovou náhradou s ohledem na zachování implantátů

5. 1. 2024 | Protetika

S pokračujícím stárnutím populace dojde k nebývalému demografickému přerozdělování. Do roku 2050 se celosvětově...

Detail příspěvku

Přirozený úsměv dosažený presovací keramikou IPS e.max Press Články
Přirozený úsměv dosažený presovací keramikou IPS e.max Press

29. 9. 2023 | Protetika

Estetická restorativní léčba zahrnuje širokou škálu úzce propojených faktorů. Tato komplexní...

Detail příspěvku

Digitální výroba skeletů částečných zubních náhrad Články
Digitální výroba skeletů částečných zubních náhrad

4. 8. 2023 | Protetika

Přestože počítačem podporovaná výroba (CAM) získává na popularitě, stále v některých oblastech výroby hojně...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.