StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Náhrada zubu 12 adhezivním můstkem

Náhrada zubu 12 adhezivním můstkem

26. 5. 2023 | MDDr. Paul Schuh | Mgr. odontologie Bastian Wagner

Rekonstrukce řezáku, během které je zapotřebí brát v úvahu biologické podmínky, přání a také věk pacienta, není snadným úkolem. Skupina autorů se v tomto článku věnuje popisu rehabilitace chybějícího zubu 12 u 21letého pacienta adhezivním můstkem s retencí pomocí jednoho křidélka. Níže autoři vysvětlují, jakým způsobem postupovali a co museli brát v úvahu.


Pacientovi, kterému bylo na začátku léčby 21 let, chyběl zub 12. Chybějící zub byl již dříve nahrazen Marylandským můstkem s retencí pomocí jednoho křidélka, který byl upevněn k palatinální plošce zubu 11, avšak defekt byl rozsáhlý a pro přirozený vzhled rekonstrukce bylo nutno přikročit k managementu měkkých tkání, které byly v místě defektu značně atrofované. Zubní lékař musel nejprve provést transplantaci pojivové tkáně v místě chybějícího zubu 12. Původní můstek byl na slizniční plošce upraven a použit jako provizorium k formování emergence profilu gingivy po dobu hojení. Po třech měsících bylo provizorium odstraněno.

Záměr léčby

Cílem nové náhrady bylo zlepšit přechod z růžové do bílé estetiky v místě defektu a zlepšit barvu a tvar umělého zubu. Tvar zubu starého můstku byl lehce předimenzovaný a působil příliš dominantním dojmem (obr. 1). Přechod na gingivu v oblasti mezičlenu působil velmi nepřirozeně. K vyřešení tohoto problému bylo nutno dosáhnout většího objemu gingivy v místě defektu. Naším cílem bylo ošetření, které by působilo esteticky přirozeným dojmem, a to pomocí chirurgického zákroku na měkkých tkáních a nového estetičtějšího adhezivního můstku. Vzhledem k věku pacienta a finanční náročnosti nebyla zvolena rekonstrukce chybějícího zubu s využitím implantátu.

Výběr barvy

Barvu přirozených zubů jsme stanovili kombinací klasické techniky s postupy eLABor_aid. Základní barva příslušného zubu byla určena pomocí standardního barevného vzorníku (obr. 2, 3) a v korespondenci se stanovenou základní barvou byly pomocí vzorníku barev výrobce keramiky vybrány a fotograficky zdokumentovány odpovídající odstíny hmot pro zhotovení korunkové náhrady zubu (obr. 4–9).

Pro  kontrolu  optických  vlastností  budoucího  umělého zubu a ověření výsledné barvy dentinu byla také provedena fotodokumentace s využitím polarizačního filtru a s nastaveními fotoaparátu a blesku dle protokolu eLABor_aid, v rámci kterého se používá šedá kalibrační karta (obr. 10). Fotografie zubů a estetického materiálu s šedou kartou slouží pro kalibraci barev v softwaru Adobe Lightroom u každé další fotografie (obr. 11–13).

 • Jelikož tvar původního můstku byl poněkud předimenzovaný, působil mezičlen příliš dominantně a ve spojení s defektem gingivy nepříliš esteticky.

  Jelikož tvar původního můstku byl poněkud předimenzovaný, působil mezičlen příliš dominantně a ve spojení s defektem gingivy nepříliš esteticky.

 • Pro určení barvy přirozených zubů jsme zkombinovali klasický vzorník barev s postupem eLABor_aid.

  Pro určení barvy přirozených zubů jsme zkombinovali klasický vzorník barev s postupem eLABor_aid.

 • Pro určení barvy přirozených zubů jsme zkombinovali klasický vzorník barev s postupem eLABor_aid.

  Pro určení barvy přirozených zubů jsme zkombinovali klasický vzorník barev s postupem eLABor_aid.

 • Na základě získané základní barvy přirozených zubů byly dále vybrány a fotograficky zdokumentovány barevné efekty vzorků keramických hmot určených pro estetické fazetování.

  Na základě získané základní barvy přirozených zubů byly dále vybrány a fotograficky zdokumentovány barevné efekty vzorků keramických hmot určených pro estetické fazetování.

 • Na základě získané základní barvy přirozených zubů byly dále vybrány a fotograficky zdokumentovány barevné efekty vzorků keramických hmot určených pro estetické fazetování.

  Na základě získané základní barvy přirozených zubů byly dále vybrány a fotograficky zdokumentovány barevné efekty vzorků keramických hmot určených pro estetické fazetování.

 • Na základě získané základní barvy přirozených zubů byly dále vybrány a fotograficky zdokumentovány barevné efekty vzorků keramických hmot určených pro estetické fazetování.

  Na základě získané základní barvy přirozených zubů byly dále vybrány a fotograficky zdokumentovány barevné efekty vzorků keramických hmot určených pro estetické fazetování.

 • Na základě získané základní barvy přirozených zubů byly dále vybrány a fotograficky zdokumentovány barevné efekty vzorků keramických hmot určených pro estetické fazetování.

  Na základě získané základní barvy přirozených zubů byly dále vybrány a fotograficky zdokumentovány barevné efekty vzorků keramických hmot určených pro estetické fazetování.

 • Na základě získané základní barvy přirozených zubů byly dále vybrány a fotograficky zdokumentovány barevné efekty vzorků keramických hmot určených pro estetické fazetování.

  Na základě získané základní barvy přirozených zubů byly dále vybrány a fotograficky zdokumentovány barevné efekty vzorků keramických hmot určených pro estetické fazetování.

 • Na základě získané základní barvy přirozených zubů byly dále vybrány a fotograficky zdokumentovány barevné efekty vzorků keramických hmot určených pro estetické fazetování.

  Na základě získané základní barvy přirozených zubů byly dále vybrány a fotograficky zdokumentovány barevné efekty vzorků keramických hmot určených pro estetické fazetování.

 • Pro ověření barvy zvolené pro umělý zub a pro stanovení barvy dentinu byly pořízeny fotografie s polarizačním filtrem, šedou kalibrační kartou a nastaveními fotoaparátu a blesku dle protokolu eLABor_aid.

  Pro ověření barvy zvolené pro umělý zub a pro stanovení barvy dentinu byly pořízeny fotografie s polarizačním filtrem, šedou kalibrační kartou a nastaveními fotoaparátu a blesku dle protokolu eLABor_aid.

 • Fotografie s šedou kalibrační kartou slouží ke sjednocení přesných odstínů barev u všech dalších pořízených fotografií v rámci protokolu eLABor_aid pomocí softwaru Adobe Lightroom.

  Fotografie s šedou kalibrační kartou slouží ke sjednocení přesných odstínů barev u všech dalších pořízených fotografií v rámci protokolu eLABor_aid pomocí softwaru Adobe Lightroom.

 • Fotografie s šedou kalibrační kartou slouží ke sjednocení přesných odstínů barev u všech dalších pořízených fotografií v rámci protokolu eLABor_aid pomocí softwaru Adobe Lightroom.

  Fotografie s šedou kalibrační kartou slouží ke sjednocení přesných odstínů barev u všech dalších pořízených fotografií v rámci protokolu eLABor_aid pomocí softwaru Adobe Lightroom.

 • Fotografie s šedou kalibrační kartou slouží ke sjednocení přesných odstínů barev u všech dalších pořízených fotografií v rámci protokolu eLABor_aid pomocí softwaru Adobe Lightroom.

  Fotografie s šedou kalibrační kartou slouží ke sjednocení přesných odstínů barev u všech dalších pořízených fotografií v rámci protokolu eLABor_aid pomocí softwaru Adobe Lightroom.

 • Fotografie s šedou kalibrační kartou slouží ke sjednocení přesných odstínů barev u všech dalších pořízených fotografií v rámci protokolu eLABor_aid pomocí softwaru Adobe Lightroom.

  Fotografie s šedou kalibrační kartou slouží ke sjednocení přesných odstínů barev u všech dalších pořízených fotografií v rámci protokolu eLABor_aid pomocí softwaru Adobe Lightroom.

 • Během chirurgického zákroku byla zrekonstruována měkká tkáň v oblasti defektu pomocí štěpu pojivové tkáně, který byl odebrán prostřednictvím mikrochirurgické techniky z čelisti pacienta v oblasti tuber maxillae.

  Během chirurgického zákroku byla zrekonstruována měkká tkáň v oblasti defektu pomocí štěpu pojivové tkáně, který byl odebrán prostřednictvím mikrochirurgické techniky z čelisti pacienta v oblasti tuber maxillae.

 • Fáze hojení a počátečního opatrného působení na měkké tkáně pro následné tvarování optimálního emergence profilu gingivy pomocí provizorní náhrady.

  Fáze hojení a počátečního opatrného působení na měkké tkáně pro následné tvarování optimálního emergence profilu gingivy pomocí provizorní náhrady.

 • Po třech měsících hojení se již vytvořil vynikající základ pro pokračující tvarování gingivy s dostatkem objemu měkkých tkání pro optimální výsledek.

  Po třech měsících hojení se již vytvořil vynikající základ pro pokračující tvarování gingivy s dostatkem objemu měkkých tkání pro optimální výsledek.

 • Po třech měsících hojení se již vytvořil vynikající základ pro pokračující tvarování gingivy s dostatkem objemu měkkých tkání pro optimální výsledek.

  Po třech měsících hojení se již vytvořil vynikající základ pro pokračující tvarování gingivy s dostatkem objemu měkkých tkání pro optimální výsledek.

 • Po třech měsících hojení se již vytvořil vynikající základ pro pokračující tvarování gingivy s dostatkem objemu měkkých tkání pro optimální výsledek.

  Po třech měsících hojení se již vytvořil vynikající základ pro pokračující tvarování gingivy s dostatkem objemu měkkých tkání pro optimální výsledek.

 • Jako provizorní náhrada posloužil starý můstek, který byl v místě kontaktu s gingivou potřebným způsobem průběžně upravován vrstvením kompozitního materiálu tak, aby optimálně tvaroval měkké tkáně v oblasti defektu.

  Jako provizorní náhrada posloužil starý můstek, který byl v místě kontaktu s gingivou potřebným způsobem průběžně upravován vrstvením kompozitního materiálu tak, aby optimálně tvaroval měkké tkáně v oblasti defektu.

 • Jako provizorní náhrada posloužil starý můstek, který byl v místě kontaktu s gingivou potřebným způsobem průběžně upravován vrstvením kompozitního materiálu tak, aby optimálně tvaroval měkké tkáně v oblasti defektu.

  Jako provizorní náhrada posloužil starý můstek, který byl v místě kontaktu s gingivou potřebným způsobem průběžně upravován vrstvením kompozitního materiálu tak, aby optimálně tvaroval měkké tkáně v oblasti defektu.

 • Poté, co bylo terapeutické provizorium in situ měsíc a půl, jsme zahájili výrobu nové náhrady. Provizorium bylo odstraněno a byl zhotoven nový otisk. Na sádrovém modelu je dobře vidět velmi dobré vytvarování sliznice v místě mezičlenu.

  Poté, co bylo terapeutické provizorium in situ měsíc a půl, jsme zahájili výrobu nové náhrady. Provizorium bylo odstraněno a byl zhotoven nový otisk. Na sádrovém modelu je dobře vidět velmi dobré vytvarování sliznice v místě mezičlenu.

 • Pracovní model byl v místě mezičlenu upraven tak, aby na mukózní plošce nahrazovaného zubu vytvořil efekt vnoření do gingivy. Ve vestibulární oblasti je zapotřebí ponechat volný okraj gingivy k tomu, aby část tkáně mohla přilnout k mezičlenu.

  Pracovní model byl v místě mezičlenu upraven tak, aby na mukózní plošce nahrazovaného zubu vytvořil efekt vnoření do gingivy. Ve vestibulární oblasti je zapotřebí ponechat volný okraj gingivy k tomu, aby část tkáně mohla přilnout k mezičlenu.

 • Pracovní model byl v místě mezičlenu upraven tak, aby na mukózní plošce nahrazovaného zubu vytvořil efekt vnoření do gingivy. Ve vestibulární oblasti je zapotřebí ponechat volný okraj gingivy k tomu, aby část tkáně mohla přilnout k mezičlenu.

  Pracovní model byl v místě mezičlenu upraven tak, aby na mukózní plošce nahrazovaného zubu vytvořil efekt vnoření do gingivy. Ve vestibulární oblasti je zapotřebí ponechat volný okraj gingivy k tomu, aby část tkáně mohla přilnout k mezičlenu.

 • Pracovní model byl v místě mezičlenu upraven tak, aby na mukózní plošce nahrazovaného zubu vytvořil efekt vnoření do gingivy. Ve vestibulární oblasti je zapotřebí ponechat volný okraj gingivy k tomu, aby část tkáně mohla přilnout k mezičlenu.

  Pracovní model byl v místě mezičlenu upraven tak, aby na mukózní plošce nahrazovaného zubu vytvořil efekt vnoření do gingivy. Ve vestibulární oblasti je zapotřebí ponechat volný okraj gingivy k tomu, aby část tkáně mohla přilnout k mezičlenu.

 • Konstrukce adhezivního můstku na pracovním modelu zhotovená z oxidu zirkonia druhé generace. Tento materiál se vyznačuje krásnou průhledností a odolností.

  Konstrukce adhezivního můstku na pracovním modelu zhotovená z oxidu zirkonia druhé generace. Tento materiál se vyznačuje krásnou průhledností a odolností.

 • Konstrukce adhezivního můstku na pracovním modelu zhotovená z oxidu zirkonia druhé generace. Tento materiál se vyznačuje krásnou průhledností a odolností.

  Konstrukce adhezivního můstku na pracovním modelu zhotovená z oxidu zirkonia druhé generace. Tento materiál se vyznačuje krásnou průhledností a odolností.

 • Za účelem docílení co nejpřirozenější barvy umělého zubu byl zhotoven snímek oxidu zirkonia na pracovním modelu s kalibrační šedou kartou pro postup eLABor_aid.

  Za účelem docílení co nejpřirozenější barvy umělého zubu byl zhotoven snímek oxidu zirkonia na pracovním modelu s kalibrační šedou kartou pro postup eLABor_aid.

 • Protože oxid zirkonia sám o sobě není fluorescenční, musí mu být následujícím postupem tato vlastnost přidána.

  Protože oxid zirkonia sám o sobě není fluorescenční, musí mu být následujícím postupem tato vlastnost přidána.

 • Povrch konstrukce z oxidu zirkonia se navlhčí modelovací tekutinou, poté „zapráší“ keramickým práškem za pomoci štětce a vypálí při teplotě 780 °C (ve vakuu od 450 °C, bez časové prodlevy).

  Povrch konstrukce z oxidu zirkonia se navlhčí modelovací tekutinou, poté „zapráší“ keramickým práškem za pomoci štětce a vypálí při teplotě 780 °C (ve vakuu od 450 °C, bez časové prodlevy).

 • Povrch konstrukce z oxidu zirkonia se navlhčí modelovací tekutinou, poté „zapráší“ keramickým práškem za pomoci štětce a vypálí při teplotě 780 °C (ve vakuu od 450 °C, bez časové prodlevy).

  Povrch konstrukce z oxidu zirkonia se navlhčí modelovací tekutinou, poté „zapráší“ keramickým práškem za pomoci štětce a vypálí při teplotě 780 °C (ve vakuu od 450 °C, bez časové prodlevy).

 • Povrch konstrukce z oxidu zirkonia se navlhčí modelovací tekutinou, poté „zapráší“ keramickým práškem za pomoci štětce a vypálí při teplotě 780 °C (ve vakuu od 450 °C, bez časové prodlevy).

  Povrch konstrukce z oxidu zirkonia se navlhčí modelovací tekutinou, poté „zapráší“ keramickým práškem za pomoci štětce a vypálí při teplotě 780 °C (ve vakuu od 450 °C, bez časové prodlevy).

 • Tímto způsobem (viz obr. 32–34) ošetřený oxid zirkonia nyní vykazuje fluorescenční vlastnosti a hotovou náhradu tak již pod UV světlem nebude možno rozeznat.

  Tímto způsobem (viz obr. 32–34) ošetřený oxid zirkonia nyní vykazuje fluorescenční vlastnosti a hotovou náhradu tak již pod UV světlem nebude možno rozeznat.

 • Rozdíl mezi ošetřeným a neošetřeným povrchem oxidu zirkonia je evidentní obzvláště při pozorování tohoto snímku. Neošetřené křidélko adhezivního můstku skoro není pod UV světlem možno rozeznat, zatímco ošetřený mezičlen fluoreskuje.

  Rozdíl mezi ošetřeným a neošetřeným povrchem oxidu zirkonia je evidentní obzvláště při pozorování tohoto snímku. Neošetřené křidélko adhezivního můstku skoro není pod UV světlem možno rozeznat, zatímco ošetřený mezičlen fluoreskuje.

 • Chromatičnost oxidu zirkonia byla testována digitálním způsobem v rámci postupu eLABor_aid. Šedá karta slouží pro kalibraci (sjednocení nastavení) barev v softwaru Adobe Lightroom u každé další fotografie.

  Chromatičnost oxidu zirkonia byla testována digitálním způsobem v rámci postupu eLABor_aid. Šedá karta slouží pro kalibraci (sjednocení nastavení) barev v softwaru Adobe Lightroom u každé další fotografie.

 • Chromatičnost oxidu zirkonia byla testována digitálním způsobem v rámci postupu eLABor_aid. Šedá karta slouží pro kalibraci (sjednocení nastavení) barev v softwaru Adobe Lightroom u každé další fotografie.

  Chromatičnost oxidu zirkonia byla testována digitálním způsobem v rámci postupu eLABor_aid. Šedá karta slouží pro kalibraci (sjednocení nastavení) barev v softwaru Adobe Lightroom u každé další fotografie.

 • Na základě analýzy barev pomocí eLABor_aid byl namíchán barevně odpovídající dentin.

  Na základě analýzy barev pomocí eLABor_aid byl namíchán barevně odpovídající dentin.

 • Po estetické úpravě oxidu zirkonia byl proveden virtuální test v souladu s protokolem eLABor_aid s cílem nově zkontrolovat chromatický efekt.

  Po estetické úpravě oxidu zirkonia byl proveden virtuální test v souladu s protokolem eLABor_aid s cílem nově zkontrolovat chromatický efekt.

 • Fotografie pořízené s polarizačním filtrem zaručují eliminaci nežádoucího barevného zkreslení. Tím pádem je možné ověřit, zda získaná barva umělého zubu koresponduje s barvou přirozeného zubu.

  Fotografie pořízené s polarizačním filtrem zaručují eliminaci nežádoucího barevného zkreslení. Tím pádem je možné ověřit, zda získaná barva umělého zubu koresponduje s barvou přirozeného zubu.

 • Po odstranění provizoria bylo vidět, že gingivu bylo v místě mezičlenu ještě třeba mírně dotvarovat.

  Po odstranění provizoria bylo vidět, že gingivu bylo v místě mezičlenu ještě třeba mírně dotvarovat.

 • Adhezivní můstek, který ještě neprošel fi nálním leštěním, byl vyzkoušen v ústech a byl zkontrolován jeho chromatický efekt a tvar.

  Adhezivní můstek, který ještě neprošel fi nálním leštěním, byl vyzkoušen v ústech a byl zkontrolován jeho chromatický efekt a tvar.

 • Tyto snímky, které zachycují situaci po sejmutí provizoria před fixací fi nálního adhezivního můstku, opětovně dokládají dobrý stav gingivy, kterého bylo možno dosáhnout díky chirurgickému zákroku (pět měsíců po zahájení léčby).

  Tyto snímky, které zachycují situaci po sejmutí provizoria před fixací fi nálního adhezivního můstku, opětovně dokládají dobrý stav gingivy, kterého bylo možno dosáhnout díky chirurgickému zákroku (pět měsíců po zahájení léčby).

 • Tyto snímky, které zachycují situaci po sejmutí provizoria před fixací fi nálního adhezivního můstku, opětovně dokládají dobrý stav gingivy, kterého bylo možno dosáhnout díky chirurgickému zákroku (pět měsíců po zahájení léčby).

  Tyto snímky, které zachycují situaci po sejmutí provizoria před fixací fi nálního adhezivního můstku, opětovně dokládají dobrý stav gingivy, kterého bylo možno dosáhnout díky chirurgickému zákroku (pět měsíců po zahájení léčby).

 • Stav ihned po finální fixaci náhrady: celkový obraz působí harmonicky. I když meziální papila by mohla být trochu výraznější.

  Stav ihned po finální fixaci náhrady: celkový obraz působí harmonicky. I když meziální papila by mohla být trochu výraznější.

 • Stav ihned po finální fixaci náhrady: celkový obraz působí harmonicky. I když meziální papila by mohla být trochu výraznější.

  Stav ihned po finální fixaci náhrady: celkový obraz působí harmonicky. I když meziální papila by mohla být trochu výraznější.

 • Stav ihned po finální fixaci náhrady: celkový obraz působí harmonicky. I když meziální papila by mohla být trochu výraznější.

  Stav ihned po finální fixaci náhrady: celkový obraz působí harmonicky. I když meziální papila by mohla být trochu výraznější.

 • Stav ihned po finální fixaci náhrady: celkový obraz působí harmonicky. I když meziální papila by mohla být trochu výraznější.

  Stav ihned po finální fixaci náhrady: celkový obraz působí harmonicky. I když meziální papila by mohla být trochu výraznější.

 • Deset měsíců po zahájení léčby je evidentní, že tkáně jsou stabilní a nedochází k resorpci meziální papily, která se naopak mírně rozšířila.

  Deset měsíců po zahájení léčby je evidentní, že tkáně jsou stabilní a nedochází k resorpci meziální papily, která se naopak mírně rozšířila.

 • Chybějící zub pacienta tedy bylo možno velmi dobře nahradit adhezivním můstkem s jedním křidélkem bez nutnosti uchýlit se k výrobě korunky kotvené implantátem.

  Chybějící zub pacienta tedy bylo možno velmi dobře nahradit adhezivním můstkem s jedním křidélkem bez nutnosti uchýlit se k výrobě korunky kotvené implantátem.

Začátek léčby a provizorní náhrada

Obr. 14 ukazuje estetické nedostatky původního ošetření. Po sejmutí stávajícího můstku zrekonstruoval MDDr. Paul Schuh mikrochirurgickým zákrokem sliznici v místě defektu pomocí štěpu pojivové tkáně, který byl odebrán z čelisti pacienta v oblasti tuber maxillae. Tento štěp byl technikou částečně mobilizovaného laloku aplikován v místě defektu (obr. 15). Z chirurgického hlediska je nutno zaměřit se na vytvoření dostatečného objemu tkání, který zůstane esteticky i funkčně optimální i po zhojení a zformování emergence profilu gingivy pro protetickou rekonstrukci defektu. Operační rána byla uzavřena suturou monofilním vláknem 6/0. Následovala fáze hojení a počátečního formování měkké tkáně pro následné tvarování optimálního emergence profilu gingivy pomocí provizorní náhrady (obr. 16). Jako provizorní náhrada posloužil starý můstek, který byl v místě kontaktu s gingivou potřebným způsobem průběžně upravován vrstvením kompozitního materiálu tak, aby optimálně tvaroval měkké tkáně v oblasti defektu. Po třech měsících se již vytvořil vynikající základ pro  pokračující tvarování gingivy s dostatkem objemu měkkých tkání pro optimální výsledek (obr. 17–21).

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Definitivní náhrada

Po fázi hojení jsme přikročili k výrobě nového adhezivního můstku. Provizorium bylo odstraněno a byl pořízen nový otisk situace. I z následně zhotoveného sádrového modelu bylo zřejmé, že pomocí provizorní náhrady bylo dosaženo dobrých podmínek pro definitivní náhradu (obr. 22, 23). V zóně mezičlenu byl model lehce upraven tak, aby byl zajištěn optimální tlak mezičlenu definitivní náhrady na měkké tkáně a zachován optimální emergence profil gingivy (obr. 24–26). Je třeba dbát na to, aby byl ve vestibulární oblasti zachován prostor pro dostatek měkké tkáně pro funkční a estetický výsledek.

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Náhrada zubu 12 adhezivním můstkem
MDDr. Paul Schuh

MDDr. Paul Leonhard Schuh Po dokončení studia na zubního technika v Bambergu zahájil studium zubní a maxilofaciální chirurgie, které dokončil v roce 2012. Poté pracoval jako asistent výzkumu na oddělení zubních náhrad a technologií na Soukromé Univerzitě ve Witten/ Herdecke (Private University of Witten/Herdecke), pod záštitou prof. MUDr. Andree Piwowarczyka. Během svého studia založil DSGI curriculum ve spolupráci s Karlem Bühringem, oceněným Univerzitou Witten/Herdecke v roce 2008 jako vítězem kategorie „Gründerwerkstatt“ (start-up workshop). Jeho práce v oblasti estetické rekonstrukce předních zubů byla oceněna 2. místem v soutěži Global Ceram-X Case pro rok 2012/2013. Absolvoval též postgraduální studium se specializací na periodontologii na klinice Bolz/Wachtel v Mnichově a je členem redakční rady online stomatologické školy.

Náhrada zubu 12 adhezivním můstkem
Mgr. odontologie Bastian Wagner

Zahájil své studium jako zubní technik v roce 2001. Specializoval se na obory estetika a funkce integrální keramiky a implantátových protéz. Od roku 2010 do roku 2011 navštěvoval magisterskou školu v Mnichově. V roce 2011 převzal vedení laboratoře MDDr. Markuse Regensburgera v Mnichově, Bavorsku. Během tohoto období absolvoval řadu lekcí vedených odborníky (master classes) v Německu i v zahraničí na témata spojená s estetikou, funkcí, fonetikou a implantátovými náhradami. Od roku 2015 působí také jako konzultant několika stomatologických společností. Dnes pracuje na klinice Dental Implaneo v Mnichově u renomovaných zubních lékařů jako jsou MDDr. Wolfgang Bolz, prof. MUDr. Hannes Wachtel a MDDr. Paul Schuh.

Další články z rubriky:
Rekonstrukce celkovou náhradou s ohledem na zachování implantátů Články
Rekonstrukce celkovou náhradou s ohledem na zachování implantátů

5. 1. 2024 | Protetika

S pokračujícím stárnutím populace dojde k nebývalému demografickému přerozdělování. Do roku 2050 se celosvětově...

Detail příspěvku

Kompozitní fazety injekční metodou – nejčastější dotazy Články
video
Kompozitní fazety injekční metodou – nejčastější dotazy

14. 6. 2023 | Protetika

Kromě keramických fazet a přímých dostaveb existuje další způsob, jak dosáhnout estetického vzhledu...

Detail příspěvku

Rekonstrukce horních frontálních zubů pomocí IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic Články
Rekonstrukce horních frontálních zubů pomocí IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic

5. 4. 2023 | Protetika

Kazuistika: Pacient se dostavil na každoroční pravidelnou preventivní...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.