StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Monolitické náhrady z oxidu zirkoničitého ve frontálním úseku

Monolitické náhrady z oxidu zirkoničitého ve frontálním úseku

PD Dr. Jan-Frederik Güth | Josef Schweiger, DT

V současné době si v oblasti stomatologie všímáme výrazného trendu směřujícího k monolitickým náhradám z oxidu zirkoničitého, což je stejně zajímavé pro vědce i pro zubní lékaře. Odolnost vůči odštípnutí a výrazně jednodušší výroba jsou aspekty, které činí tyto náhrady tak atraktivní ve srovnání s ručně fazetovanými variantami. Zde je však velmi důležitý výběr správného materiálu, protože materiály z oxidu zirkoničitého pro monolitické aplikace vykazují značné rozdíly, pokud jde o pevnost, abrazivitu a optické vlastnosti.


Materiály z oxidu zirkoničitého jsou neustále zlepšovány a vyvíjeny pro monolitické aplikace. Klíčovými faktory jsou zlepšená translucence a imitace přirozené barvy zubu v rámci rekonstrukce zakomponováním barevných gradientů ve vrstvené konstrukci materiálových disků. Další výzvu představuje reprodukce přirozené fluorescence. Nedostatečný fluorescenční výkon předchozích polotovarů oxidu zirkoničitého pro monolitické aplikace byl kompenzován fluorescentním glazovacím materiálem. Tento článek se zaměřuje na první klinické a laboratorně-technické zkušenosti autorů s novým materiálem z oxidu zirkoničitého 3M™ Lava™ Esthetic Fluorescent Full-Contour Zirconia (3M, Seefeld). Výrobce se tímto materiálem snaží splnit několik požadavků na monolitické náhrady z oxidu zirkoničitého. Ve srovnání s většinou dříve dostupných materiálů z oxidu zirkoničitého jsou patrné změny vlastností materiálu, které musí být vzaty v úvahu při jeho zpracování.

Porovnání materiálových vlastností materiálů z oxidu zirkoničitého Lava Plus a Lava Esthetic

Tabulka porovnává materiálové charakteristiky mezi konvenčně translucentním oxidem zirkoničitým Lava Plus (což je vysoce translucentní oxid zirkoničitý) a nedávno představeným fluorescentním oxidem zirkoničitým Lava Esthetic. Zvýšení translucence je výsledkem zvýšení podílu kubického oxidu zirkoničitého na přibližně 55 %. Pro účely stabilizace se přidáním oxidu yttritého (Y²O³) k oxidu zirkoničitému v průběhu kubické fáze dosáhne vynikajících výsledků. Podle výrobce se přidává až 5 molárních procent, aby bylo dosaženo kubického stavu (5Y-TZP). Konvenční tetragonální ZrO² (3Y-TZP) obsahuje pouze cca 3 molární procenta oxidu yttritého, čímž se materiál stabilizuje v tetragonální fázi (obr. 1). Zvýšení translucence je však také doprovázeno snížením pevnosti z přibližně 1400 mPa na 800 mPa. Po slinování vykazuje nový materiál autofluorescenci podobnou zubům a barevný gradient, který odpovídá odstínům VITA classic A1–D4.

 • Porovnání materiálových charakteristik materiálů z oxidu zirkoničitého Lava Plus a Lava Esthetic

  Porovnání materiálových charakteristik materiálů z oxidu zirkoničitého Lava Plus a Lava Esthetic

 • Přidání většího množství oxidu yttritého pro stabilizační účely k oxidu zirkoničitému během tetragonální (3Y-TZP) nebo kubické fáze vytváří vynikající výsledky

  Přidání většího množství oxidu yttritého pro stabilizační účely k oxidu zirkoničitému během tetragonální (3Y-TZP) nebo kubické fáze vytváří vynikající výsledky

 • Intraorální frontální pohled před hygienickou fází. Extrémní nánosy zubního plaku v důsledku kuřáckých návyků pacienta. Nepříznivý poměr výšky a šířky na korunce 22 je jasně patrný.

  Intraorální frontální pohled před hygienickou fází. Extrémní nánosy zubního plaku v důsledku kuřáckých návyků pacienta. Nepříznivý poměr výšky a šířky na korunce 22 je jasně patrný.

 • Okluzální pohled na výchozí situaci: a) Fotografováno za denního světla

  Okluzální pohled na výchozí situaci: a) Fotografováno za denního světla

 • Okluzální pohled na výchozí situaci: Fotografováno pod černým světlem (Fluor Eyes filter): Jsou zde patrné fluorescenční vlastnosti fazetované keramiky metalokeramického můstku ve druhém kvadrantu

  Okluzální pohled na výchozí situaci: Fotografováno pod černým světlem (Fluor Eyes filter): Jsou zde patrné fluorescenční vlastnosti fazetované keramiky metalokeramického můstku ve druhém kvadrantu

 • Podepření a vytvarování měkké tkáně modifikovaným rolovaným lalokem kolem korunky 22 optimalizovalo poměr výšky a šířky. Po fixaci provizorní náhrady zhotovené přímo v ordinaci je přebytečná tkáň na vestibulární straně jasně patrná.

  Podepření a vytvarování měkké tkáně modifikovaným rolovaným lalokem kolem korunky 22 optimalizovalo poměr výšky a šířky. Po fixaci provizorní náhrady zhotovené přímo v ordinaci je přebytečná tkáň na vestibulární straně jasně patrná.

 • Správná příprava gingivy je klíčová před jakýmkoliv digitálním otiskem. Zde jsme použili techniku dvojího vlákna.

  Správná příprava gingivy je klíčová před jakýmkoliv digitálním otiskem. Zde jsme použili techniku dvojího vlákna.

 • Zhotovení digitálního otisku pomocí skeneru 3M True Definition: a) Klinický pohled během skenování maxily.

  Zhotovení digitálního otisku pomocí skeneru 3M True Definition: a) Klinický pohled během skenování maxily.

 • Zhotovení digitálního otisku pomocí skeneru 3M True Definition: b) Pohled na proces skenování.

  Zhotovení digitálního otisku pomocí skeneru 3M True Definition: b) Pohled na proces skenování.

 • Okamžité ověření geometrie preparace a výsledku skenování. Trojrozměrný obraz s možností vysokého zvětšení významně usnadňuje proces kontroly.

  Okamžité ověření geometrie preparace a výsledku skenování. Trojrozměrný obraz s možností vysokého zvětšení významně usnadňuje proces kontroly.

 • Okamžité ověření geometrie preparace a výsledku skenování. Trojrozměrný obraz s možností vysokého zvětšení významně usnadňuje proces kontroly.

  Okamžité ověření geometrie preparace a výsledku skenování. Trojrozměrný obraz s možností vysokého zvětšení významně usnadňuje proces kontroly.

 • Tvorba virtuálního děleného modelu v softwaru 3M

  Tvorba virtuálního děleného modelu v softwaru 3M

 • Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

  Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

 • Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

  Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

 • Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

  Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

 • Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

  Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

 • Import skenovaných dat do CAD softwaru (Modellier, Zirkonzahn) a počítačem zhotovená konstrukce plně anatomické monolitické rekonstrukce

  Import skenovaných dat do CAD softwaru (Modellier, Zirkonzahn) a počítačem zhotovená konstrukce plně anatomické monolitické rekonstrukce

 • Import skenovaných dat do CAD softwaru (Modellier, Zirkonzahn) a počítačem zhotovená konstrukce plně anatomické monolitické rekonstrukce

  Import skenovaných dat do CAD softwaru (Modellier, Zirkonzahn) a počítačem zhotovená konstrukce plně anatomické monolitické rekonstrukce

 • Minimální tloušťka můstkových spojů ve frontální a distální oblasti pro náhrady z oxidu zirkoničitého Lava Esthetic + Digitální artikulátor umožňuje verifi kaci a virtuální zabroušení kontaktů statické a dynamické okluze

  Minimální tloušťka můstkových spojů ve frontální a distální oblasti pro náhrady z oxidu zirkoničitého Lava Esthetic + Digitální artikulátor umožňuje verifi kaci a virtuální zabroušení kontaktů statické a dynamické okluze

 • Dokončená konstrukce a vizualizované okluzní kontakty

  Dokončená konstrukce a vizualizované okluzní kontakty

 • Správné umístění náhrady uvnitř disku určuje optický efekt budoucí protetické rekonstrukce

  Správné umístění náhrady uvnitř disku určuje optický efekt budoucí protetické rekonstrukce

 • Struktura disku Lava Esthetic z oxidu zirkoničitého se třemi zónami (incizální, přechodová a dentinová), které se liší barvou a průsvitností

  Struktura disku Lava Esthetic z oxidu zirkoničitého se třemi zónami (incizální, přechodová a dentinová), které se liší barvou a průsvitností

 • Aplikace datového souboru

  Aplikace datového souboru

 • Vyfrézované náhrady z frézovacího disku Lava Esthetic

  Vyfrézované náhrady z frézovacího disku Lava Esthetic

 • Vyfrézované náhrady z frézovacího disku Lava Esthetic

  Vyfrézované náhrady z frézovacího disku Lava Esthetic

 • Speciální sada nástrojů

  Speciální sada nástrojů

 • Frézovací nástroj s křížovými břity (červený proužek) pro zušlechťování povrchů

  Frézovací nástroj s křížovými břity (červený proužek) pro zušlechťování povrchů

 • Speciální gumové lešticí nástroje pro vyhlazení povrchů

  Speciální gumové lešticí nástroje pro vyhlazení povrchů

 • Sintrovací proces Lava Esthetic z oxidu zirkoničitého. Výrobce doporučuje následující parametry sintrování: Zahřívání: 20 °C / minimálně do 800 °C – 10 °C / minimálně do 1500 °C; Udržovací čas: 120 minut na 1500 °C

  Sintrovací proces Lava Esthetic z oxidu zirkoničitého. Výrobce doporučuje následující parametry sintrování: Zahřívání: 20 °C / minimálně do 800 °C – 10 °C / minimálně do 1500 °C; Udržovací čas: 120 minut na 1500 °C

 • Proces sintrování se provádí při 1500 °C

  Proces sintrování se provádí při 1500 °C

 • Proces sintrování se provádí při 1500 °C

  Proces sintrování se provádí při 1500 °C

 • Finální zušlechťování povrchů červenými diamanty

  Finální zušlechťování povrchů červenými diamanty

 • Po přenosu záznamů obličejového oblouku jsou stereolitografické modely namontovány do artikulátoru

  Po přenosu záznamů obličejového oblouku jsou stereolitografické modely namontovány do artikulátoru

 • Dobarvení a glazování bylo provedeno ve více krocích

  Dobarvení a glazování bylo provedeno ve více krocích

 • Hotové náhrady do distálního úseku na akrylátovém modelu

  Hotové náhrady do distálního úseku na akrylátovém modelu

 • Hotové náhrady

  Hotové náhrady

 • Hotové náhrady

  Hotové náhrady

 • Hotové náhrady

  Hotové náhrady

 • Ověření dosedu zhotovením otisku v pacientových ústech

  Ověření dosedu zhotovením otisku v pacientových ústech

 • Zkouška plně anatomické náhrady ve druhém kvadrantu. Frontální pohled za denního světla. Vynikající barevná integrace náhrady je jasně patrná i přes nehomogenní vzhled sousedních zubů.

  Zkouška plně anatomické náhrady ve druhém kvadrantu. Frontální pohled za denního světla. Vynikající barevná integrace náhrady je jasně patrná i přes nehomogenní vzhled sousedních zubů.

 • Za denního světla je jasně patrná vynikající barevná integrace náhrady

  Za denního světla je jasně patrná vynikající barevná integrace náhrady

 • Pod černým světlem je vidět fluorescence materiálu

  Pod černým světlem je vidět fluorescence materiálu

 • Pod černým světlem vykazovala fluorescence materiálu intenzivnější fluorescenci než přirozené sousední zuby. Zřetelné jsou také defekty v mineralizaci na zubu 11.

  Pod černým světlem vykazovala fluorescence materiálu intenzivnější fluorescenci než přirozené sousední zuby. Zřetelné jsou také defekty v mineralizaci na zubu 11.

Klinický případ

Pacient si stěžoval na nevyhovující můstek v rozsahu zubů 22 až 26 a požadoval jeho výměnu. Po důkladné anamnéze, diagnostice a diskuzi o možnostech léčby dospěl dentální tým k závěru, že náhrada stávajícího metalokeramického můstku celokeramickým můstkem na zubech 22 až 25 a umístění celokeramické korunky na zub 26 je optimální alternativou. Spolu s pacientem se tým rozhodl, že nejlepší volbou je plně anatomická náhrada.

Přečtěte si také:

Obrázek 2 zachycuje frontální pohled na intraorální počáteční situaci. U pacienta jsme zaznamenali kuřácký návyk a extrémní hromadění zubního plaku, zejména ve frontální oblasti. Proto jsme zahájili důkladné hygienické protokoly před samotnou protetickou léčbou. Snímky pořízené pod černým světlem (fotografované s filtrem fluor_eyes, Emulation, Beverly Hills, Kalifornie) zobrazovaly fluorescenční charakteristiky původní náhrady. Fotografie ukázaly, že fazetovací keramika metalokeramického můstku vykazovala fluorescenci podobnou zubům, zatímco o několik let dříve integrovaný plně anatomický monolitický můstek z vysoce translucentního oxidu zirkoničitého nevykazoval téměř žádné fluorescenční charakteristiky (obr. 3a, b).

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
PD Dr. Jan-Frederik Güth
Josef Schweiger, DT
Články na podobné téma:
Řízený koncept rekonstrukce v estetické zóně Články
Řízený koncept rekonstrukce v estetické zóně

11. 6. 2018 | Protetika

Rekonstrukce frontálních zubů často představuje pro praktického...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.