StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Monolitické náhrady z oxidu zirkoničitého ve frontálním úseku

Monolitické náhrady z oxidu zirkoničitého ve frontálním úseku

12. 9. 2019 | PD Dr. Jan-Frederik Güth | Josef Schweiger, DT

V současné době si v oblasti stomatologie všímáme výrazného trendu směřujícího k monolitickým náhradám z oxidu zirkoničitého, což je stejně zajímavé pro vědce i pro zubní lékaře. Odolnost vůči odštípnutí a výrazně jednodušší výroba jsou aspekty, které činí tyto náhrady tak atraktivní ve srovnání s ručně fazetovanými variantami. Zde je však velmi důležitý výběr správného materiálu, protože materiály z oxidu zirkoničitého pro monolitické aplikace vykazují značné rozdíly, pokud jde o pevnost, abrazivitu a optické vlastnosti.


Materiály z oxidu zirkoničitého jsou neustále zlepšovány a vyvíjeny pro monolitické aplikace. Klíčovými faktory jsou zlepšená translucence a imitace přirozené barvy zubu v rámci rekonstrukce zakomponováním barevných gradientů ve vrstvené konstrukci materiálových disků. Další výzvu představuje reprodukce přirozené fluorescence. Nedostatečný fluorescenční výkon předchozích polotovarů oxidu zirkoničitého pro monolitické aplikace byl kompenzován fluorescentním glazovacím materiálem. Tento článek se zaměřuje na první klinické a laboratorně-technické zkušenosti autorů s novým materiálem z oxidu zirkoničitého 3M™ Lava™ Esthetic Fluorescent Full-Contour Zirconia (3M, Seefeld). Výrobce se tímto materiálem snaží splnit několik požadavků na monolitické náhrady z oxidu zirkoničitého. Ve srovnání s většinou dříve dostupných materiálů z oxidu zirkoničitého jsou patrné změny vlastností materiálu, které musí být vzaty v úvahu při jeho zpracování.

Porovnání materiálových vlastností materiálů z oxidu zirkoničitého Lava Plus a Lava Esthetic

Tabulka porovnává materiálové charakteristiky mezi konvenčně translucentním oxidem zirkoničitým Lava Plus (což je vysoce translucentní oxid zirkoničitý) a nedávno představeným fluorescentním oxidem zirkoničitým Lava Esthetic. Zvýšení translucence je výsledkem zvýšení podílu kubického oxidu zirkoničitého na přibližně 55 %. Pro účely stabilizace se přidáním oxidu yttritého (Y²O³) k oxidu zirkoničitému v průběhu kubické fáze dosáhne vynikajících výsledků. Podle výrobce se přidává až 5 molárních procent, aby bylo dosaženo kubického stavu (5Y-TZP). Konvenční tetragonální ZrO² (3Y-TZP) obsahuje pouze cca 3 molární procenta oxidu yttritého, čímž se materiál stabilizuje v tetragonální fázi (obr. 1). Zvýšení translucence je však také doprovázeno snížením pevnosti z přibližně 1400 mPa na 800 mPa. Po slinování vykazuje nový materiál autofluorescenci podobnou zubům a barevný gradient, který odpovídá odstínům VITA classic A1–D4.

Klinický případ

Pacient si stěžoval na nevyhovující můstek v rozsahu zubů 22 až 26 a požadoval jeho výměnu. Po důkladné anamnéze, diagnostice a diskuzi o možnostech léčby dospěl dentální tým k závěru, že náhrada stávajícího metalokeramického můstku celokeramickým můstkem na zubech 22 až 25 a umístění celokeramické korunky na zub 26 je optimální alternativou. Spolu s pacientem se tým rozhodl, že nejlepší volbou je plně anatomická náhrada.

Obrázek 2 zachycuje frontální pohled na intraorální počáteční situaci. U pacienta jsme zaznamenali kuřácký návyk a extrémní hromadění zubního plaku, zejména ve frontální oblasti. Proto jsme zahájili důkladné hygienické protokoly před samotnou protetickou léčbou. Snímky pořízené pod černým světlem (fotografované s filtrem fluor_eyes, Emulation, Beverly Hills, Kalifornie) zobrazovaly fluorescenční charakteristiky původní náhrady. Fotografie ukázaly, že fazetovací keramika metalokeramického můstku vykazovala fluorescenci podobnou zubům, zatímco o několik let dříve integrovaný plně anatomický monolitický můstek z vysoce translucentního oxidu zirkoničitého nevykazoval téměř žádné fluorescenční charakteristiky (obr. 3a, b).

Po hygienické fázi jsme pokračovali v pečlivém odstranění nevyhovujícího opotřebovaného metalokeramického můstku, adekvátní exkavaci, dostavbě a drobné preparaci pilířových zubů. Provedením korekce měkkých tkání ve formě modifikovaného rolovaného laloku v prostoru můstku kolem zubu 22 jsme optimalizovali poměr výšky a šířky pro umělý zub. Pro správné vytvarování a podporu měkké tkáně v oblasti 22 jsme vytvořili v ordinaci provizorní náhradu (obr. 4). Před digitálním snímáním pomocí skeneru 3M True Definition Scanner jsme dočasně retrahovali gingivu pomocí techniky dvojího vlákna (Ultrapack 00 a 1, Ultradent, Utah, USA) (obr. 5). V případě potřeby navíc může být nanesena adstringentní retrakční pasta (např. 3M ESPE astringent retraction paste). Tato pasta musí být poté pečlivě odstraněna, aby se zabránilo podráždění dásní.

Po nanesení tenké vrstvy prášku na povrch zubů jsme provedli intraorální skenování (obr. 6). Trojrozměrná prezentace výsledku snímání po digitálním skenování zajišťuje optimální ověření preparace a výsledného „otisku“ ihned po naskenování. To umožňuje detekci nezbytných korekcí geometrie preparace nebo potřebu opětovného skenování intraorálních struktur. Trojrozměrný obrázek s možností velkého zvětšení významně usnadňuje proces kontroly (obr. 7).

Konstrukce pomocí počítače

Naskenovaná data a digitální objednávka byly elektronicky odeslány do zubní laboratoře na Poliklinice pro zubní protetiku na Univerzitě Ludwiga-Maximilliana (Mnichov, Německo). Po stažení dat z European 3M Connection Center následovalo vytvoření děleného modelu (obr. 8) a definování preparačních linií pomocí laboratorního softwaru 3M (obr. 9). Následně byl na základě těchto dat stereolitograficky vyroben fyzický model a CAD návrh budoucí náhrady.

V dalším kroku byl soubor dat importován do softwaru Modellier (Zirkonzahn, Gais, Itálie) za účelem vytvoření CAD návrhu plně anatomického můstku a korunky pro zub 26 (obr. 10a, b).

V závislosti na parametrech materiálu je důležité respektovat minimální tloušťku materiálu v oblasti spojů mezi jednotlivými členy plně anatomické můstkové náhrady (obr. 11). Plně anatomický můstek nabízí lepší prostorové podmínky než rekonstrukce, která vyžaduje fazetování. Proto, pokud jde o minimální tloušťku materiálu, mají plně anatomické můstky z oxidu zirkoničitého větší rozsah použití než fazetovaná varianta.

Kromě anatomických konstrukčních kritérií jsou v CAD softwaru zohledněny také funkční faktory. Digitální artikulátor umožňuje verifikaci a virtuální zabroušení statické a dynamické okluze (obr. 12, 13). Umístění dat z digitálního skenování ze 3D intraorálního skeneru se provádí pomocí průměrné hodnoty. Umístění ve vztahu k lebce není v současné době možné.

Výroba pomocí počítače

Jakmile byl dokončen proces CAD navrhování, následovalo umístění a výpočet frézovacích drah v softwaru CAM. Pozor – správné umístění náhrady uvnitř disku oxidu zirkoničitého určuje optický efekt budoucí protetické rekonstrukce (obr. 14). Disk Lava Esthetic vykazuje tři zóny (incizální, přechodovou a dentinovou), které se liší barvou a průsvitností. Tloušťka dentinové zóny tedy závisí na tloušťce disku (18, 20 nebo 22 milimetrů) (obr. 15). Po procesu frézování v CNC jednotce (obr. 16) následovalo vyjmutí náhrady z disku a odbroušení přidržovacích čepů. V této fázi již povrch náhrady vykazoval krásnou, přirozeně vypadající texturu. Speciální frézovací a gumové lešticí nástroje usnadnily proces úprav náhrady (obr. 17).

Dosažení optimálního estetického efektu vyžaduje přesné dodržení výrobcem doporučeného parametru sintrování (obr. 18). Po procesu sintrování byly zesílené okraje, které zajistily přesnou preparaci jemných krčkových uzávěrů v „bílém“ stavu technikou CNC, redukovány červeným kruhovým diamantem s pečlivým opracováním povrchu (obr. 19). Všechny kroky zpracování byly vždy prováděny při chlazení vodou. Ověření statické a dynamické okluze proběhlo v částečně nastavitelném artikulátoru, přičemž modely z 3D tiskárny byly polohovány dle záznamů obličejovým obloukem (obr. 20).

 • Porovnání materiálových charakteristik materiálů z oxidu zirkoničitého Lava Plus a Lava Esthetic

  Porovnání materiálových charakteristik materiálů z oxidu zirkoničitého Lava Plus a Lava Esthetic

 • Přidání většího množství oxidu yttritého pro stabilizační účely k oxidu zirkoničitému během tetragonální (3Y-TZP) nebo kubické fáze vytváří vynikající výsledky

  Přidání většího množství oxidu yttritého pro stabilizační účely k oxidu zirkoničitému během tetragonální (3Y-TZP) nebo kubické fáze vytváří vynikající výsledky

 • Intraorální frontální pohled před hygienickou fází. Extrémní nánosy zubního plaku v důsledku kuřáckých návyků pacienta. Nepříznivý poměr výšky a šířky na korunce 22 je jasně patrný.

  Intraorální frontální pohled před hygienickou fází. Extrémní nánosy zubního plaku v důsledku kuřáckých návyků pacienta. Nepříznivý poměr výšky a šířky na korunce 22 je jasně patrný.

 • Okluzální pohled na výchozí situaci: a) Fotografováno za denního světla

  Okluzální pohled na výchozí situaci: a) Fotografováno za denního světla

 • Okluzální pohled na výchozí situaci: Fotografováno pod černým světlem (Fluor Eyes filter): Jsou zde patrné fluorescenční vlastnosti fazetované keramiky metalokeramického můstku ve druhém kvadrantu

  Okluzální pohled na výchozí situaci: Fotografováno pod černým světlem (Fluor Eyes filter): Jsou zde patrné fluorescenční vlastnosti fazetované keramiky metalokeramického můstku ve druhém kvadrantu

 • Podepření a vytvarování měkké tkáně modifikovaným rolovaným lalokem kolem korunky 22 optimalizovalo poměr výšky a šířky. Po fixaci provizorní náhrady zhotovené přímo v ordinaci je přebytečná tkáň na vestibulární straně jasně patrná.

  Podepření a vytvarování měkké tkáně modifikovaným rolovaným lalokem kolem korunky 22 optimalizovalo poměr výšky a šířky. Po fixaci provizorní náhrady zhotovené přímo v ordinaci je přebytečná tkáň na vestibulární straně jasně patrná.

 • Správná příprava gingivy je klíčová před jakýmkoliv digitálním otiskem. Zde jsme použili techniku dvojího vlákna.

  Správná příprava gingivy je klíčová před jakýmkoliv digitálním otiskem. Zde jsme použili techniku dvojího vlákna.

 • Zhotovení digitálního otisku pomocí skeneru 3M True Definition: a) Klinický pohled během skenování maxily.

  Zhotovení digitálního otisku pomocí skeneru 3M True Definition: a) Klinický pohled během skenování maxily.

 • Zhotovení digitálního otisku pomocí skeneru 3M True Definition: b) Pohled na proces skenování.

  Zhotovení digitálního otisku pomocí skeneru 3M True Definition: b) Pohled na proces skenování.

 • Okamžité ověření geometrie preparace a výsledku skenování. Trojrozměrný obraz s možností vysokého zvětšení významně usnadňuje proces kontroly.

  Okamžité ověření geometrie preparace a výsledku skenování. Trojrozměrný obraz s možností vysokého zvětšení významně usnadňuje proces kontroly.

 • Okamžité ověření geometrie preparace a výsledku skenování. Trojrozměrný obraz s možností vysokého zvětšení významně usnadňuje proces kontroly.

  Okamžité ověření geometrie preparace a výsledku skenování. Trojrozměrný obraz s možností vysokého zvětšení významně usnadňuje proces kontroly.

 • Tvorba virtuálního děleného modelu v softwaru 3M

  Tvorba virtuálního děleného modelu v softwaru 3M

 • Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

  Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

 • Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

  Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

 • Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

  Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

 • Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

  Dvourozměrný a trojrozměrný pohled na povrch: Definování preparačních linií

 • Import skenovaných dat do CAD softwaru (Modellier, Zirkonzahn) a počítačem zhotovená konstrukce plně anatomické monolitické rekonstrukce

  Import skenovaných dat do CAD softwaru (Modellier, Zirkonzahn) a počítačem zhotovená konstrukce plně anatomické monolitické rekonstrukce

 • Import skenovaných dat do CAD softwaru (Modellier, Zirkonzahn) a počítačem zhotovená konstrukce plně anatomické monolitické rekonstrukce

  Import skenovaných dat do CAD softwaru (Modellier, Zirkonzahn) a počítačem zhotovená konstrukce plně anatomické monolitické rekonstrukce

 • Minimální tloušťka můstkových spojů ve frontální a distální oblasti pro náhrady z oxidu zirkoničitého Lava Esthetic + Digitální artikulátor umožňuje verifi kaci a virtuální zabroušení kontaktů statické a dynamické okluze

  Minimální tloušťka můstkových spojů ve frontální a distální oblasti pro náhrady z oxidu zirkoničitého Lava Esthetic + Digitální artikulátor umožňuje verifi kaci a virtuální zabroušení kontaktů statické a dynamické okluze

 • Dokončená konstrukce a vizualizované okluzní kontakty

  Dokončená konstrukce a vizualizované okluzní kontakty

 • Správné umístění náhrady uvnitř disku určuje optický efekt budoucí protetické rekonstrukce

  Správné umístění náhrady uvnitř disku určuje optický efekt budoucí protetické rekonstrukce

 • Struktura disku Lava Esthetic z oxidu zirkoničitého se třemi zónami (incizální, přechodová a dentinová), které se liší barvou a průsvitností

  Struktura disku Lava Esthetic z oxidu zirkoničitého se třemi zónami (incizální, přechodová a dentinová), které se liší barvou a průsvitností

 • Aplikace datového souboru

  Aplikace datového souboru

 • Vyfrézované náhrady z frézovacího disku Lava Esthetic

  Vyfrézované náhrady z frézovacího disku Lava Esthetic

 • Vyfrézované náhrady z frézovacího disku Lava Esthetic

  Vyfrézované náhrady z frézovacího disku Lava Esthetic

 • Speciální sada nástrojů

  Speciální sada nástrojů

 • Frézovací nástroj s křížovými břity (červený proužek) pro zušlechťování povrchů

  Frézovací nástroj s křížovými břity (červený proužek) pro zušlechťování povrchů

 • Speciální gumové lešticí nástroje pro vyhlazení povrchů

  Speciální gumové lešticí nástroje pro vyhlazení povrchů

 • Sintrovací proces Lava Esthetic z oxidu zirkoničitého. Výrobce doporučuje následující parametry sintrování: Zahřívání: 20 °C / minimálně do 800 °C – 10 °C / minimálně do 1500 °C; Udržovací čas: 120 minut na 1500 °C

  Sintrovací proces Lava Esthetic z oxidu zirkoničitého. Výrobce doporučuje následující parametry sintrování: Zahřívání: 20 °C / minimálně do 800 °C – 10 °C / minimálně do 1500 °C; Udržovací čas: 120 minut na 1500 °C

 • Proces sintrování se provádí při 1500 °C

  Proces sintrování se provádí při 1500 °C

 • Proces sintrování se provádí při 1500 °C

  Proces sintrování se provádí při 1500 °C

 • Finální zušlechťování povrchů červenými diamanty

  Finální zušlechťování povrchů červenými diamanty

 • Po přenosu záznamů obličejového oblouku jsou stereolitografické modely namontovány do artikulátoru

  Po přenosu záznamů obličejového oblouku jsou stereolitografické modely namontovány do artikulátoru

 • Dobarvení a glazování bylo provedeno ve více krocích

  Dobarvení a glazování bylo provedeno ve více krocích

 • Hotové náhrady do distálního úseku na akrylátovém modelu

  Hotové náhrady do distálního úseku na akrylátovém modelu

 • Hotové náhrady

  Hotové náhrady

 • Hotové náhrady

  Hotové náhrady

 • Hotové náhrady

  Hotové náhrady

 • Ověření dosedu zhotovením otisku v pacientových ústech

  Ověření dosedu zhotovením otisku v pacientových ústech

 • Zkouška plně anatomické náhrady ve druhém kvadrantu. Frontální pohled za denního světla. Vynikající barevná integrace náhrady je jasně patrná i přes nehomogenní vzhled sousedních zubů.

  Zkouška plně anatomické náhrady ve druhém kvadrantu. Frontální pohled za denního světla. Vynikající barevná integrace náhrady je jasně patrná i přes nehomogenní vzhled sousedních zubů.

 • Za denního světla je jasně patrná vynikající barevná integrace náhrady

  Za denního světla je jasně patrná vynikající barevná integrace náhrady

 • Pod černým světlem je vidět fluorescence materiálu

  Pod černým světlem je vidět fluorescence materiálu

 • Pod černým světlem vykazovala fluorescence materiálu intenzivnější fluorescenci než přirozené sousední zuby. Zřetelné jsou také defekty v mineralizaci na zubu 11.

  Pod černým světlem vykazovala fluorescence materiálu intenzivnější fluorescenci než přirozené sousední zuby. Zřetelné jsou také defekty v mineralizaci na zubu 11.

Dobarvení a glazování

Dobarvení a glazování rekonstrukce bylo provedeno ve více krocích (obr. 21). Nejprve byla nanesena a vypálena tenká vrstva glazovacího materiálu, poté byl stejný krok zopakován pro vypalování barviva. Druhé vypálení glazury dokončilo celý proces vypalování. Tento postup zabraňoval nekontrolovanému roztečení barviva a glazovacího materiálu a vytvořil podmínky pro přirozeně vypadající povrch na náhradách z Lava Esthetic (obr. 22–25). Ke kontrole dosedu na pilířové zuby byl použit nízkoviskózní silikon nanesený v tenké vrstvě na vnitřní plochu korunek (obr. 26).

Evaluace a integrace

Po dokončení procesu ověření dosedu jsme provedli ověření estetiky za denního světla (obr. 27) a pod černým světlem (obr. 28, 29). Během zkoušky pod černým světlem jsme vyhodnotili fluorescenční charakteristiku rekonstrukce. Vykazovala intenzivnější fluorescenci než přirozené sousední zuby, avšak za denních světelných podmínek to nemělo negativní vliv na celkový vzhled.

Závěr

Naše první zkušenosti s novým monolitickým materiálem jsou pozitivní. Je však důležité zmínit, že rozsah indikací tohoto materiálu je omezen na jeden mezičlen podle doporučení výrobce. Klinické studie proto musí za klinických podmínek analyzovat a dokumentovat mechanické a optické dlouhodobé chování tohoto nového materiálu. Optická integrace tohoto materiálu byla uspokojivá a bylo dosaženo celkového pozitivního výsledku.

Publikováno: StomaTeam 5/2019

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
PD Dr. Jan-Frederik Güth
Josef Schweiger, DT
Další články z rubriky:
Rekonstrukce horních frontálních zubů pomocí IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic Články
Rekonstrukce horních frontálních zubů pomocí IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic

5. 4. 2023 | Protetika

Kazuistika: Pacient se dostavil na každoroční pravidelnou preventivní...

Detail příspěvku

Digitální workflow s přidanou hodnotou Články
Digitální workflow s přidanou hodnotou

11. 7. 2023 | Protetika

61letý pacient trpěl výrazným opotřebením zubů, které lze v závislosti na příčině klasifikovat jako atrici...

Detail příspěvku

Kompozitní fazety injekční metodou – nejčastější dotazy Články
video
Kompozitní fazety injekční metodou – nejčastější dotazy

14. 6. 2023 | Protetika

Kromě keramických fazet a přímých dostaveb existuje další způsob, jak dosáhnout estetického vzhledu...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.