StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Keramické fazety: minimální preparace, maximální efekt – 1. část

Keramické fazety: minimální preparace, maximální efekt – 1. část

4. 3. 2019 | Prof. Dr. Jürgen Manhart

Indikace a estetické plánování

Zkušenosti ukazují, že stále více pacientů při potřebném ošetření zubů sice upřednostňuje na jedné straně minimálně invazivní způsoby léčby, na druhé straně nechtějí přistoupit na žádné kompromisy s ohledem na estetiku ve viditelné oblasti chrupu. Tady mohou být řešením při vhodné indikaci adhezivně fixované keramické fazety. V mnoha případech dovolují především ve frontální oblasti šetrnou lékařskou i estetickou léčbu zabarvených, kariézních, frakturovaných, dysplastických nebo anomálně postavených zubů. Fazety mohou často nahradit preparaci na klasickou korunku. Vynikající estetika, přirozený vzhled a perfektní vedení světla v případě keramických fazet jsou navíc podpořeny dobrými výsledky z klinických dlouhodobých studií zaměřených na funkční stránku tohoto typu rekonstrukce.

 


Terapeutické spektrum moderní stomatologie dnes skýtá rozmanité metody, jak obnovit, resp. optimalizovat funkci a estetiku zubů ve frontální oblasti. Mezi ně patří (podle výchozí situace): polychromatické vícevrstevné přímé rekonstrukce z kompozitu, laboratorně nebo průmyslově vyráběné kompozitní fazety, keramické fazety, korunky (metalokeramika, keramika) a ortodontické aparáty. Keramické fazety při spojení s adhezivní technikou dovolují ve vhodných případech šetrnou, z lékařského hlediska funkční a současně estetickou léčbu a mohou v mnoha situacích u postižených zubů zcela nahradit preparaci na klasické korunky 1.

Hlavní oblast použití fazet se nachází především ve frontálním úseku horní čelisti, není však omezena jen na tuto oblast, jejich indikační spektrum sahá až do oblasti premolárů a v ojedinělých případech zasahuje dokonce až do oblasti molárů.2 Fazety se v mnoha klinických situacích používají ve spojení s dalšími stomatologickými terapeutickými prostředky, často současně v kombinaci s korunkami na frontálních zubech u silně poškozených zubů nebo v kombinaci s přímými kompozitními rekonstrukcemi u méně komplexních defektů (obr. 1a–c).3, 4 Vymezení oblasti použití keramických fazet oproti přímým kompozitním rekonstrukcím je dáno velmi rozsáhlými defekty frontálních zubů, náročnou situací s ohledem na barvu a texturu zubů a vysokými estetickými nároky samotných pacientů.5

 • Výchozí situace. Endodonticky ošetřené, zabarvené, palatinálně skloněné střední řezáky do protruze vyčnívající postranní řezáky. Pacient si přál zlepšení estetiky svého chrupu.

  Výchozí situace. Endodonticky ošetřené, zabarvené, palatinálně skloněné střední řezáky do protruze vyčnívající postranní řezáky. Pacient si přál zlepšení estetiky svého chrupu.

 • Rekonstrukce. Po rekonstrukci všech špičáků pomocí přímé dostavby kompozitem byly v horní čelisti napreparovány střední řezáky na keramické korunky a postranní řezáky na fazety.

  Rekonstrukce. Po rekonstrukci všech špičáků pomocí přímé dostavby kompozitem byly v horní čelisti napreparovány střední řezáky na keramické korunky a postranní řezáky na fazety.

 • Výsledná situace. Frontální oblast byla vysoce kvalitně, minimálně invazivně a přirozeně co do vzhledu rekonstruována kombinací rozdílně invazivních způsobů rekonstrukce.

  Výsledná situace. Frontální oblast byla vysoce kvalitně, minimálně invazivně a přirozeně co do vzhledu rekonstruována kombinací rozdílně invazivních způsobů rekonstrukce.

 • Snímek průchodu světla. Zub 11 je ošetřen keramickou fazetou a zub 21 keramickou korunkou. Dynamika světla u zubu 11 není přítomnou fazetou nijak negativně ovlivněna.

  Snímek průchodu světla. Zub 11 je ošetřen keramickou fazetou a zub 21 keramickou korunkou. Dynamika světla u zubu 11 není přítomnou fazetou nijak negativně ovlivněna.

 • Nevyhovující rekonstrukce. Výchozí situace: pacient s nevyhovujícími rekonstrukcemi na obou horních středních řezácích.

  Nevyhovující rekonstrukce. Výchozí situace: pacient s nevyhovujícími rekonstrukcemi na obou horních středních řezácích.

 • U zubu 11 byl pahýl po sejmutí staré korunky vyleštěn, zub 21 byl po odstranění staré kompozitní výplně napreparován na fazetu. Je jasně patrné rozdílné množství odbroušených tkání.

  U zubu 11 byl pahýl po sejmutí staré korunky vyleštěn, zub 21 byl po odstranění staré kompozitní výplně napreparován na fazetu. Je jasně patrné rozdílné množství odbroušených tkání.

 • Zlepšení. Konečný výsledek: Fazeta a nová zirkonoxidová korunka vedly k výraznému zlepšení funkce a estetiky.

  Zlepšení. Konečný výsledek: Fazeta a nová zirkonoxidová korunka vedly k výraznému zlepšení funkce a estetiky.

 • Minimální tloušťka materiálu. Keramické fazety mají zpravidla minimální tloušťku kolem 0,3 mm, většina fazet ovšem vykazuje tloušťku přibližně od 0,5 mm do 0,7 mm.

  Minimální tloušťka materiálu. Keramické fazety mají zpravidla minimální tloušťku kolem 0,3 mm, většina fazet ovšem vykazuje tloušťku přibližně od 0,5 mm do 0,7 mm.

 • Zabarvená kompozitní fazeta. Výchozí situace: pacientka se silně zabarvenou kompozitní fazetou na dysplastickém horním postranním řezáku.

  Zabarvená kompozitní fazeta. Výchozí situace: pacientka se silně zabarvenou kompozitní fazetou na dysplastickém horním postranním řezáku.

 • Stará výplň byla odstraněna a zub byl napreparován na keramickou fazetu

  Stará výplň byla odstraněna a zub byl napreparován na keramickou fazetu

 • Fazeta z vrstvené keramiky

  Fazeta z vrstvené keramiky

 • Výsledná situace: Díky fazetě byla obnovena estetika pacientčina úsměvu

  Výsledná situace: Díky fazetě byla obnovena estetika pacientčina úsměvu

 • Uzávěr mezery. Stav po úspěšném uzávěru mezery mezializací zubu 23 pomocí ortodontického aparátu po traumatické ztrátě zubu 22. Zub 21 je opatřen laboratorně zhotoveným dlouhodobým provizoriem.

  Uzávěr mezery. Stav po úspěšném uzávěru mezery mezializací zubu 23 pomocí ortodontického aparátu po traumatické ztrátě zubu 22. Zub 21 je opatřen laboratorně zhotoveným dlouhodobým provizoriem.

 • Dostavbová fazeta z vrstvené keramiky k přetvoření špičáku.

  Dostavbová fazeta z vrstvené keramiky k přetvoření špičáku.

 • Zkouška estetiky částečné fazety (non-prep) s pastou Try-In. Špičák byl ze svého původního vzhledu přetvořen v postranní řezák.

  Zkouška estetiky částečné fazety (non-prep) s pastou Try-In. Špičák byl ze svého původního vzhledu přetvořen v postranní řezák.

 • Mediální diastema. Výchozí situace: Disharmonická horní fronta a mediální diastema. Pacient si přeje zlepšení estetiky chrupu pomocí keramických fazet.

  Mediální diastema. Výchozí situace: Disharmonická horní fronta a mediální diastema. Pacient si přeje zlepšení estetiky chrupu pomocí keramických fazet.

 • Snímek obličeje pro dokumentaci výchozí situace a jako podklad pro extraorální část estetické analýzy.Pomůcka. Snímek se zakreslenou vertikální střední čárou, bipupilární linií, komisurální linií a linií probíhající incizními hranami řezáků.

  Snímek obličeje pro dokumentaci výchozí situace a jako podklad pro extraorální část estetické analýzy.Pomůcka. Snímek se zakreslenou vertikální střední čárou, bipupilární linií, komisurální linií a linií probíhající incizními hranami řezáků.

 • Šablona. Na základě sádrového odlitku předoperačního analytického wax-upu se zhotoví diagnostická šablona z transparentní tažené fólie.

  Šablona. Na základě sádrového odlitku předoperačního analytického wax-upu se zhotoví diagnostická šablona z transparentní tažené fólie.

 • Proměna. Nasazená diagnostická šablona nechává poznat již budoucí rozměry plánovaných keramických fazet.

  Proměna. Nasazená diagnostická šablona nechává poznat již budoucí rozměry plánovaných keramických fazet.

 • Přímý intraorální mock-up získaný vyplněním diagnostické šablony provizorním kompozitem za účelem přesnějšího vyzkoušení funkčních a estetických parametrů.

  Přímý intraorální mock-up získaný vyplněním diagnostické šablony provizorním kompozitem za účelem přesnějšího vyzkoušení funkčních a estetických parametrů.

 • Horní frontální úsek. Výchozí situace: Disharmonická horní fronta a přítomná diastema. Pacient si přál zlepšení estetiky pomocí keramických fazet.

  Horní frontální úsek. Výchozí situace: Disharmonická horní fronta a přítomná diastema. Pacient si přál zlepšení estetiky pomocí keramických fazet.

 • Broušení. Mock-up, aplikovaný pomocí diagnostické šablony, slouží jako vodicí linie během preparace zubů. Pomocí hloubkového drážkovače se provádí stanovení nezbytného množství tkání určeného k odbroušení.

  Broušení. Mock-up, aplikovaný pomocí diagnostické šablony, slouží jako vodicí linie během preparace zubů. Pomocí hloubkového drážkovače se provádí stanovení nezbytného množství tkání určeného k odbroušení.

 • Voděodolnou tužkou se vyznačí spodina drážek zhotovených značkovacím diamantovým brouskem.

  Voděodolnou tužkou se vyznačí spodina drážek zhotovených značkovacím diamantovým brouskem.

 • Po sejmutí mock-upu ukazují značky na sklovině jednotlivých zubů množství tkání, které je ještě třeba snést, přičemž tloušťka vrstvy je rozdílná v cervikální, střední i incizální třetině zubu

  Po sejmutí mock-upu ukazují značky na sklovině jednotlivých zubů množství tkání, které je ještě třeba snést, přičemž tloušťka vrstvy je rozdílná v cervikální, střední i incizální třetině zubu

 • 360° fazety. Stav po preparaci zubů 13 až 23 na keramické fazety. K novému vymodelování bodů kontaktu byla preparace rozšířena přes aproximální prostory až na palatinální stranu.

  360° fazety. Stav po preparaci zubů 13 až 23 na keramické fazety. K novému vymodelování bodů kontaktu byla preparace rozšířena přes aproximální prostory až na palatinální stranu.

 • Fazety z vrstvené keramiky (zubní technik: Hubert Schenk, Mnichov)

  Fazety z vrstvené keramiky (zubní technik: Hubert Schenk, Mnichov)

 • Adhezivně fixovanými keramickými fazetami se podařilo významně zlepšit estetiku frontálních zubů. (Tento případ byl řešen ve spolupráci s Dr. Christinou Fotiadou, Mnichov)

  Adhezivně fixovanými keramickými fazetami se podařilo významně zlepšit estetiku frontálních zubů. (Tento případ byl řešen ve spolupráci s Dr. Christinou Fotiadou, Mnichov)

 • Přirozený vzhled. Konečný stav: Pacient byl s výsledkem ošetření nanejvýš spokojen. Podařilo se dosáhnout naprosto přirozeně působícího vzhledu.

  Přirozený vzhled. Konečný stav: Pacient byl s výsledkem ošetření nanejvýš spokojen. Podařilo se dosáhnout naprosto přirozeně působícího vzhledu.

Estetika

Keramické fazety umožňují dosáhnout v rekonstruovaném zubu vynikající estetiky s dynamikou světla, která je prakticky nerozlišitelná od přirozených tvrdých zubních tkání (obr. 2) 6, při současně obzvláště šetrném zacházení se zdravými zubními tkáněmi. Množství odstraněných tkání v případě fazety se pohybuje podle typu preparace mezi 3 a 30 % tvrdých zubních tkání vlastní korunky zubu (u klasických korunek až kolem 72 %) (obr. 3a–c).7 Při odpovídajícím příznivém postavení postižených zubů lze v ojedinělých případech preparaci zcela vynechat (tzv. „non-prep“ fazety).8 Tenké fazety dosahují tloušťky od cca 0,3 do 0,7 mm, v ojedinělých případech i do cca 1 mm (obr. 4).

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Preparace se odehrává převážně na labiálních ploškách zubů. Obroušení pouze nepatrné části skloviny má pro pacienty významné výhody. Kromě šetření zdravých struktur zubu je současně významně redukováno riziko pooperačních problémů, jako je nebezpečí ztráty vitality v důsledku preparačního traumatu. Rovněž integrita marginální gingivy a biologická šíře nejsou při správné poloze a uspořádání cervikální hranice preparace negativně ovlivněny.9 Dále bylo v jedné studii o psychologických účincích esteticky motivovaného ošetření pomocí keramických fazet prokázáno příznivé působení na sebevědomí postižených pacientů.10 Keramické fazety poskytují po dvou letech přítomnosti v ústech významně lepší spokojenost pacientů než přímé kompozitní výplně.11

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Prof. Dr. Jürgen Manhart

Poliklinika záchovné stomatologie a parodontologie
Goethestraße 70
80336 Mnichov (Německo)
e-mail: manhart@manhart.com
web: www.manhart.com, www.dental.education

Použitá literatura: zobrazit skrýt

ZBW-Ausgabe 6/2017
Literaturverzeichnis zum Fortbildungsbeitrag Keramikveneers: minimale Präparation, maximale Wirkung (Teil 1) Indikationen und ästhetische Planung
(Prof. Dr. Jürgen Manhart, Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie München)

 1. Friedman, M.J., Current state-of-the-art porcelain veneers. Curr. Opin. Cosmet. Dent., 1993: p. 28-33.
 2. Kern, M., et al., Vollkeramik auf einen Blick. Leitfaden zur Indikation, Werkstoffauswahl, Vorbereitung und Eingliederung von vollkeramischen Restaurationen. 6. Auflage ed. 2015, Ettlingen: AG für Keramik in der Zahnheilkunde e.V.
 3. Sadighpour, L., F. Geramipanah, and S. Nikzad, Fixed rehabilitation of an ACP PDI class III patient with amelogenesis imperfecta. J Prosthodont, 2009. 18(1): p. 64-70.
 4. Cardoso, J.A., et al., Co-existence of crowns and veneers in the anterior dentition: case report. Eur J Esthet Dent, 2009. 4(1): p. 12-26.
 5. Mangani, F., et al., Clinical approach to anterior adhesive restorations using resin composite veneers. Eur J Esthet Dent, 2007. 2(2): p. 188-209.
 6. Meijering, A.C., et al., Recognition of veneer restorations by dentists and beautician students. J Oral Rehabil., 1997. 24(7): p. 506-511.
 7. Edelhoff, D. and J.A. Sorensen, Tooth structure removal associated with various preparation designs for anterior teeth. J Prosthet Dent, 2002. 87(5): p. 503-9.
 8. Javaheri, D., Considerations for planning esthetic treatment with veneers involving no or minimal preparation. The Journal of the American Dental Association, 2007. 138(3): p. 331-337.
 9. Chen, J.H., et al., Clinical evaluation of 546 tetracycline-stained teeth treated with porcelain laminate veneers. J Dent, 2005. 33(1): p. 3-8.
 10. Davis, L.G., P.D. Ashworth, and L.S. Spriggs, Psychological effects of aesthetic dental treatment. J Dent, 1998. 26(7): p. 547-54.
 11. Meijering, A.C., et al., Patients' satisfaction with different types of veneer restorations. J Dent, 1997. 25(6): p. 493-497.
 12. Chu, F.C., Clinical considerations in managing severe tooth discoloration with porcelain veneers. The Journal of the American Dental Association, 2009. 140(4): p. 442-443.
 13. Dumfahrt, H. and H. Schäffer, Porcelain laminate veneers. A retrospective evaluation after 1 to 10 years of service: Part II--Clinical results. The International Journal of Prosthodontics, 2000. 13(1): p. 9-18.
 14. Peumans, M., et al., Porcelain veneers: a review of the literature. J Dent, 2000. 28(3): p. 163-177.
 15. Griffin, J.D., Using digital photography to visualize, plan, and prepare a complex porcelain veneer case. Pract Proced Aesthet Dent, 2008. 20(1): p. 39-45.
 16. Kois, D.E., K.K. Schmidt, and A.J. Raigrodski, Esthetic templates for complex restorative cases: rationale and management. J Esthet Restor Dent, 2008. 20(4): p. 239-248.
 17. Vailati, F. and U.C. Belser, Full-mouth adhesive rehabilitation of a severely eroded dentition: the three-step technique. Part 2. Eur J Esthet Dent, 2008. 3(2): p. 128-46.
 18. Roberts, M. and G.F. Shull, Jr., Treating a young adult with bonded porcelain veneers. J Am Dent Assoc, 2011. 142 Suppl 2: p. 10S-3S.
 19. Layton, D. and T. Walton, An up to 16-year prospective study of 304 porcelain veneers. Int J Prosthodont., 2007. 20(4): p. 389-396.
 20. Rouse, J. and S. McGowan, Restoration of the anterior maxilla with ultraconservative veneers: clinical and laboratory considerations. Pract Periodontics Aesthet Dent, 1999. 11(3): p. 333-339.
 21. Magne, P. and W.H. Douglas, Additive contour of porcelain veneers: a key element in enamel preservation, adhesion, and esthetics for aging dentition. J Adhes Dent, 1999. 1(1): p. 81-92.
 22. Magne, P. and M. Magne, Use of additive waxup and direct intraoral mock-up for enamel preservation with porcelain laminate veneers. Eur J Esthet.Dent, 2006. 1(1): p. 10-19.
 23. Gurel, G. and N. Bichacho, Permanent diagnostic provisional restorations for predictable results when redesigning the smile. Pract Proced Aesthet Dent, 2006. 18(5): p. 281-286.
 24. Magne, P. and U. Belser, Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition. A Biomimetic Approach. 2002, Berlin: Quintessence Publishing Inc.
 25. Gurel, G., Predictable, precise, and repeatable tooth preparation for porcelain laminate veneers. Pract Proced Aesthet Dent, 2003. 15(1): p. 17-24.
 26. Griffin, J.D., Excellence in photography: heightening dentist-ceramist communication. Dent Today, 2009. 28(7): p. 124-127.27
 27. Auschill, T.M., et al., Randomized clinical trial of the efficacy, tolerability, and long-term color stability of two bleaching techniques: 18-month follow-up. Quintessence Int, 2012. 43(8): p. 683-94.
 28. Mondelli, R.F., et al., Comparative clinical study of the effectiveness of different dental bleaching methods - two year follow-up. J Appl Oral Sci, 2012. 20(4): p. 435-43.
 29. Bizhang, M., et al., Comparative clinical study of the effectiveness of three different bleaching methods. Oper Dent, 2009. 34(6): p. 635-41.
 30. Norris, R.A., et al., Restorative and Invisalign: a new approach. J Esthet Restor Dent, 2002. 14(4): p. 217-224.
 31. Park, D.J., et al., Esthetic improvement in the patient with one missing maxillary central incisor restored with porcelain laminate veneers. J Adv Prosthodont, 2010. 2(3): p. 77-80
 32. Moon, J.E., et al., Esthetic restorations of maxillary anterior teeth with orthodontic treatment and porcelain laminate veneers: a case report. J Adv Prosthodont, 2010. 2(2): p. 61-3.
 33. Putter, H., A. Huberman, and W. Scherer, Diastema closure: a case report. J Esthet Restor Dent, 1992. 4(Supplement s1): p. 9-11.
 34. Fuhrer, N. and A.D. Vardimon, Clinical analysis and treatment of spaced dentition. Pract Periodontics Aesthet Dent, 1997. 9(5): p. 493-501.
 35. Lampreia, M. and J. Perez, Aesthetic porcelain laminate veneer restoration following orthodontic treatment: sequential technique. Pract Proced Aesthet Den, 2008. 20(9): p. 545-547.
 36. Vailati, F. and U.C. Belser, Palatal and facial veneers to treat severe dental erosion: a case report following the three-step technique and the sandwich approach. Eur J Esthet Dent, 2011. 6(3): p. 268-78.
 37. Vailati, F., G. Vaglio, and U.C. Belser, Full-mouth Minimally Invasive Adhesive Rehabilitation to Treat Severe Dental Erosion: A Case Report. J Adhes Dent, 2011.

 

Další články z rubriky:
Intraorální opravy sklokeramických náhrad Články
Intraorální opravy sklokeramických náhrad

27. 6. 2023 | Protetika

Intraorální opravy malých a snadno dostupných defektů sklokeramických náhrad nabyly v posledních letech...

Detail příspěvku

Kompozitní fazety injekční metodou – nejčastější dotazy Články
video
Kompozitní fazety injekční metodou – nejčastější dotazy

14. 6. 2023 | Protetika

Kromě keramických fazet a přímých dostaveb existuje další způsob, jak dosáhnout estetického vzhledu...

Detail příspěvku

Digitální výroba skeletů částečných zubních náhrad Články
Digitální výroba skeletů částečných zubních náhrad

4. 8. 2023 | Protetika

Přestože počítačem podporovaná výroba (CAM) získává na popularitě, stále v některých oblastech výroby hojně...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.