StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Digitální pracovní postup rehabilitace bezzubého pacienta

Digitální pracovní postup rehabilitace bezzubého pacienta

Dr. Luca Ortensi | Dr. Tommaso Vitali | Odt. Carlo Borromeo | Odt. Cesare Chiarini | Odt. Fabrizio Molinelli | Odt. Marco Ortensi | Odt. Massimiliano Rossi

Vývoj digitálních technologií ve stomatologii změnil rovněž přístup k ošetření bezzubého pacienta, a to jak v předběžné fázi studie klinického případu, tak i při výrobě náhrady. Účelem tohoto článku je ukázat, že digitální rehabilitační protokol zkracuje a zpřesňuje pracovní fáze, čímž se dosáhne zlepšení konečné kvality ošetření.

Již několik let moderní protetické zubní lékařství využívá digitální technologie podporující jak diagnostické, tak i terapeutické fáze rehabilitace pacienta. 1, 2, 4 Výroba tradičních snímatelných a implantáty nesených zubních náhrad také těží z těchto inovací a tento typ náhrad byl dále digitálně rozvíjen ve virtuálním plánování klinických případů. 7, 8 Cílem tohoto článku je ilustrovat prostřednictvím popisu komplexního klinického případu, jak je možno provést protetickou rekonstrukci celkovou náhradou nesenou implantáty s využitím stávajících fixtur implantátů a nové digitální technologie v každém pracovním kroku. Zejména využití digitálního plánovacího softwaru (Digital Smile System DSS a DSS CAD, Varese, Itálie), a to nejen jako prostředku pro dialog mezi zubařem a pacientem, ale také jako pracovního nástroje pro přenos veškerých potřebných informací pro zubního technika, omezuje na minimum jak klinické zkoušky, tak i laboratorní fáze.

Klinický případ
73letý pacient k nám přišel se stížností na sníženou schopnost žvýkání a ztrátu retence snímatelných náhrad. Dále žádal zlepšení estetiky jeho úsměvu a tváře a byl nespokojen s barvou a viditelností svých umělých zubů při mimice obličeje – zuby byly sotva patrné a v nepřirozeně šikmé rovině. Anamnéza neukázala žádné patologie neslučitelné se zubním ošetřením a značila celkový dobrý zdravotní stav: pacient byl klasifikován jako ASA1.

Objektivní vyšetření tváře ukázalo redukci vertikálního rozměru s rozšířením nazolabiální rýhy a ztrátu tonu periorálních měkkých tkání s celkovým zhoršením všech estetických parametrů obličeje. Pacientův úsměv se zdá být asymetrický kvůli opotřebení zubů a sklonu okluzních rovin, které vytváří nepřívětivý vzhled (obr. 1). Hodnocení tváře ze sagitálního pohledu odhalilo distálně skloněnou okluzní rovinu s intraorálními charakteristikami, které lze přisuzovat Kellyho syndromu 5 (obr. 2).

Studium pacientova profilového rentgenu ukazuje mezofaciální muskuloskeletální typ se sníženým okluzálním rizikem. Latero-laterální teleradiografie je diagnostickým prostředkem, který autoři považují za nezbytný pro sestavení správného léčebného plánu v komplexní protetické rehabilitaci. Tato radiografická pomůcka umožňuje studovat tvrdé a měkké tkáně pacientovy tváře, vztah mezi horní čelistí, prostorovou pozici horního středního řezáku a labiálního philtra. Navíc, s použitím vhodné a jednoduché kefalometrické analýzy, může být také identifikována muskuloskeletální třída, do které pacient patří (obr. 3) 6.

Intraorální klinické vyšetření odhaluje nevhodné snímatelné náhrady v obou zubních obloucích (obr. 4). V horní čelisti je celková snímatelná náhrada, zatímco dolní oblouk je rekonstruován hybridní náhradou kotvenou čtyřmi implantáty v interforaminální pozici spojenými litým třmenem. Všechny retenční komponenty třmenu jevily známky opotřebení (obr. 5). Umělé zuby obou náhrad vykazovaly evidentní znaky abraze takového rozsahu, že nebylo možné, aby pacient udržel stabilní a opakovatelný mandibulo-kraniální vztah.

Po odstranění třmenu a protetických komponent můžeme vidět dobrý stav perimplantátových měkkých tkání. Implantáty jsou oseointegrované a paralelní, což samozřejmě značně zjednodušilo protetickou rekonstrukci (obr. 6).

V rámci první návštěvy pacienta jsme také zhotovili obličejové a intraorální fotografie jako podklady pro DSS software 3. Je důležité fotografovat obličej pacienta v pozici, která je stabilní a opakovatelná v průběhu času a snažit se nezměnit poměr zvětšení mezi snímky – je tedy vhodné umístit pacienta do stabilní pozice a fotoaparát na stativ. Pacient musí být v úhlu pohledu, kdy jeho Frankfurtská horizontála (linie, která spojuje body porion a orbitale) je rovnoběžná s horizontální linií. Jakmile je určena prostorová poloha lebky, musí zůstat takto nezměněna s ohledem na fotoaparát a stativ. Pacient může mít nasazené brýle používané pro kalibraci digitálního předběžného plánovacího softwaru (DSS) (obr. 7).

Pořídíme první fotografii obličeje pacienta s požadavkem, aby se pacient usmál a ukázal co nejvíce zubů. Tento snímek umožňuje posoudit, jak incizální rovina probíhá vzhledem k dolnímu rtu a šířce laterálních koridorů. Druhá fotografie obličeje je zhotovena s tvářovými rozvěrači. Tento snímek umožňuje správné posouzení jak paralelity mezi bipupilární rovinou a okluzální rovinou, tak i konzistence mezi mediální a interincizální linií (obr. 8).

 • Iniciální stav tváře: pozorujeme redukci vertikálního rozměru s výraznějšími perilabiálními vráskami. Úsměv je disharmonický a nepřívětivý kvůli nevhodným okluzním rovinám.

  Iniciální stav tváře: pozorujeme redukci vertikálního rozměru s výraznějšími perilabiálními vráskami. Úsměv je disharmonický a nepřívětivý kvůli nevhodným okluzním rovinám.

 • Studium pacientova latero-laterálního rentgenu ukazuje mezofaciální muskuloskeletální typ se sníženým okluzálním rizikem

  Studium pacientova latero-laterálního rentgenu ukazuje mezofaciální muskuloskeletální typ se sníženým okluzálním rizikem

 • Hodnocení tváře ze sagitálního pohledu zdůrazňuje distálně skloněnou okluzní rovinu s intraorálními charakteristikami, které lze přisuzovat Kellyho syndromu

  Hodnocení tváře ze sagitálního pohledu zdůrazňuje distálně skloněnou okluzní rovinu s intraorálními charakteristikami, které lze přisuzovat Kellyho syndromu

 • Horní oblouk představuje kompletní snímatelnou protézu, zatímco dolní oblouk představuje snímatelnou náhradu podepřenou 4 implantáty v interforaminální poloze

  Horní oblouk představuje kompletní snímatelnou protézu, zatímco dolní oblouk představuje snímatelnou náhradu podepřenou 4 implantáty v interforaminální poloze

 • Všechny retenční komponenty třmenu jsou opotřebované

  Všechny retenční komponenty třmenu jsou opotřebované

 • Když jsou třmen a protetické komponenty odstraněny, můžeme vidět dobrý stav perimplantátových měkkých tkání: implantáty jsou oseointegrované

  Když jsou třmen a protetické komponenty odstraněny, můžeme vidět dobrý stav perimplantátových měkkých tkání: implantáty jsou oseointegrované

 • Jednoúčelové brýle používané pro kalibraci digitálního předběžného plánovacího softwaru, které má pacient nasazené, když se provádí fotografie obličeje

  Jednoúčelové brýle používané pro kalibraci digitálního předběžného plánovacího softwaru, které má pacient nasazené, když se provádí fotografie obličeje

 • Jednoúčelové brýle používané pro kalibraci digitálního předběžného plánovacího softwaru, které má pacient nasazené, když se provádí fotografie obličeje

  Jednoúčelové brýle používané pro kalibraci digitálního předběžného plánovacího softwaru, které má pacient nasazené, když se provádí fotografie obličeje

Přečtěte si také:

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Dr. Luca Ortensi | Dr. Tommaso Vitali
Odt. Carlo Borromeo | Odt. Cesare Chiarini | Odt. Fabrizio Molinelli | Odt. Marco Ortensi | Odt. Massimiliano Rossi
Články na podobné téma:
Řízený koncept rekonstrukce v estetické zóně Články
Řízený koncept rekonstrukce v estetické zóně

11. 6. 2018 | Protetika

Rekonstrukce frontálních zubů často představuje pro praktického...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.