StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Celková rekonstrukce pomocí Zolid FX – úspěšná koncepce výroby přesných zubních náhrad

Celková rekonstrukce pomocí Zolid FX – úspěšná koncepce výroby přesných zubních náhrad

12. 4. 2022 | Joachim Maier, MDT, Německo

Zde uvedená kazuistika popisuje problémy, kterým čelí zubní náhrady vystavené velké zátěži. Pacient se dostavil do ordinace s výraznou abrazí a požadoval obnovu přirozeného vzhledu zubů. Rozsáhlé fixní náhrady mají svá úskalí a zvláště to platilo u tohoto pacienta, který měl sklon ulevovat si od každodenního stresu nočním skřípáním zubů. Po dokončení předběžné fáze ošetření a léčby pomocí dlah se k nám pacient dostavil s poněkud neutěšeným stavem chrupu (obr. 1, 2).


Stanovení cíle ošetření

Naším úkolem bylo vyrobit náhrady, které by kromě přirozené estetiky odolaly vysoké mechanické zátěži a poskytly odpovídající odolnost. Pacient a zubní lékař chtěli zhotovit celokeramické náhrady sestávající z jednotlivých korunek na všechny zuby, s výjimkou tříčlenného můstku ve čtvrtém kvadrantu. Náhrady měly být vyrobeny v okluzní výšce určené během léčby dlahami. Ta byla zaznamenána prostřednictvím skusového registrátu.

Výběr materiálů a designu

U náhrad sestávajících výhradně z jednotlivých korunek obvykle volíme fazetovaný zirkon a ve výjimečných případech také lithium disilikát. Vazba mezi lithium disilikátem a fazetovací keramikou vykazuje vyšší pevnost než mezi zirkonem a pro něj vhodnou fazetovací keramikou. Díky své pevnosti je však zirkon materiálem univerzálně použitelným pro vysoce odolné základní konstrukce. V závislosti na předpokládaném mechanickém namáhání volíme dostatečnou tloušťku fazetovací keramiky. V případě extrémního namáhání upouštíme ve funkční oblasti kontaktních bodů od glazury.1

V našem případě jsme zvolili zirkonové částečně fazetované náhrady. Viditelné vestibulární části náhrad byly fazetovány keramikou Creation CT. Okraje estetických fazet jsme umístili do oblastí mimo silně namáhané funkční dráhy a statické kontaktní zóny. V době našeho případu jsme měli k dispozici zirkonové materiály Zolid a Zolid FX (Amann Girrbach). Pro náhrady, včetně můstku v rozsahu zubů 45 až 47, jsme zvolili materiál se super vysokou translucencí Zolid FX Multilayer (Amann Girrbach). Pahýly zubů nebyly nijak výrazně diskolorované a to nám umožnilo plně využít optických výhod tohoto translucentního materiálu. Abychom dosáhli maximální individualizace, byly korunky ze Zolid FX Multilayer před sintrováním částečně dobarveny pomocí příslušných tekutin. Doporučujeme použít předem probarvený zirkonový bloček, který je o trochu světlejší než stanovený výsledný odstín umělého zubu. Dosáhnete tak lepšího estetického výsledku.

 • Výrazná abraze v důsledku bruxismu vedla k značné ztrátě vertikálního rozměru.

  Výrazná abraze v důsledku bruxismu vedla k značné ztrátě vertikálního rozměru.

 • Výrazná abraze v důsledku bruxismu vedla k značné ztrátě vertikálního rozměru.

  Výrazná abraze v důsledku bruxismu vedla k značné ztrátě vertikálního rozměru.

 • Byl vytvořen design okluze a stanoveny kontakty, které by se neměly nacházet přímo na rozhraní zirkonu a fazetovací keramiky.

  Byl vytvořen design okluze a stanoveny kontakty, které by se neměly nacházet přímo na rozhraní zirkonu a fazetovací keramiky.

 • Byl vytvořen design okluze a stanoveny kontakty, které by se neměly nacházet přímo na rozhraní zirkonu a fazetovací keramiky.

  Byl vytvořen design okluze a stanoveny kontakty, které by se neměly nacházet přímo na rozhraní zirkonu a fazetovací keramiky.

 • Nástroje pro individualizaci povrchu před sintrováním.

  Nástroje pro individualizaci povrchu před sintrováním.

 • Povrch byl opracován kaménky a kužely z brusného papíru ručně bez rotace.

  Povrch byl opracován kaménky a kužely z brusného papíru ručně bez rotace.

 • Povrch byl opracován kaménky a kužely z brusného papíru ručně bez rotace.

  Povrch byl opracován kaménky a kužely z brusného papíru ručně bez rotace.

 • Povrch byl opracován kaménky a kužely z brusného papíru ručně bez rotace.

  Povrch byl opracován kaménky a kužely z brusného papíru ručně bez rotace.

 • Detail plochy určené k fazetování.

  Detail plochy určené k fazetování.

 • Je-li to třeba, je možné upravit tvar fisur špičatým karbidovým brouskem.

  Je-li to třeba, je možné upravit tvar fisur špičatým karbidovým brouskem.

 • Je-li to třeba, je možné upravit tvar fisur špičatým karbidovým brouskem.

  Je-li to třeba, je možné upravit tvar fisur špičatým karbidovým brouskem.

 • Po sintrování se doporučuje dokončit povrch zirkonu diamantovými silikonovými leštítky, což nám usnadní kupříkladu lešticí sada Zolid Sinter-State Polishing Kit (Amann Girrbach).

  Po sintrování se doporučuje dokončit povrch zirkonu diamantovými silikonovými leštítky, což nám usnadní kupříkladu lešticí sada Zolid Sinter-State Polishing Kit (Amann Girrbach).

 • Kamének EVE DYPg a diamantová leštítka EVE Diacera.

  Kamének EVE DYPg a diamantová leštítka EVE Diacera.

 • Silikonové kartáčky s diamantovými zrny nemění tvar povrchu, ale uhladí jej. Ke kontaktu štětin s opracovávaným povrchem by mělo docházet pod mírným úhlem, aby se štětiny mohly lépe vychýlit a nezkroutily se.

  Silikonové kartáčky s diamantovými zrny nemění tvar povrchu, ale uhladí jej. Ke kontaktu štětin s opracovávaným povrchem by mělo docházet pod mírným úhlem, aby se štětiny mohly lépe vychýlit a nezkroutily se.

 • Silikonové kartáčky s diamantovými zrny nemění tvar povrchu, ale uhladí jej. Ke kontaktu štětin s opracovávaným povrchem by mělo docházet pod mírným úhlem, aby se štětiny mohly lépe vychýlit a nezkroutily se.

  Silikonové kartáčky s diamantovými zrny nemění tvar povrchu, ale uhladí jej. Ke kontaktu štětin s opracovávaným povrchem by mělo docházet pod mírným úhlem, aby se štětiny mohly lépe vychýlit a nezkroutily se.

 • Struktury s hladšími oblastmi, jako například u obnažených zubních krčků, se částečně vyleští silikonovými kotouči.

  Struktury s hladšími oblastmi, jako například u obnažených zubních krčků, se částečně vyleští silikonovými kotouči.

 • Cílem je vysoce kvalitní povrch s matným leskem. Do vysokého lesku se leští malé okluzní kontakty nebo funkční povrchy.

  Cílem je vysoce kvalitní povrch s matným leskem. Do vysokého lesku se leští malé okluzní kontakty nebo funkční povrchy.

 • Přirozeně vypadající translucence materiálu Zolid FX umožňuje upustit od vrstvení dentinového materiálu fazetovací keramiky.

  Přirozeně vypadající translucence materiálu Zolid FX umožňuje upustit od vrstvení dentinového materiálu fazetovací keramiky.

 • Kombinace oblastí s monolitickým zirkonem a bukálně fazetovaných oblastí propojuje různé výhody obou keramických materiálů.

  Kombinace oblastí s monolitickým zirkonem a bukálně fazetovaných oblastí propojuje různé výhody obou keramických materiálů.

 • Kombinace oblastí s monolitickým zirkonem a bukálně fazetovaných oblastí propojuje různé výhody obou keramických materiálů.

  Kombinace oblastí s monolitickým zirkonem a bukálně fazetovaných oblastí propojuje různé výhody obou keramických materiálů.

 • Nové zuby s mírně abradovanými fazetami a prasklinami odpovídají pacientům s bruxismem. Cílem naší práce byla stálost, funkčnost a nenápadná integrace náhrad.

  Nové zuby s mírně abradovanými fazetami a prasklinami odpovídají pacientům s bruxismem. Cílem naší práce byla stálost, funkčnost a nenápadná integrace náhrad.

 • Nové zuby s mírně abradovanými fazetami a prasklinami odpovídají pacientům s bruxismem. Cílem naší práce byla stálost, funkčnost a nenápadná integrace náhrad.

  Nové zuby s mírně abradovanými fazetami a prasklinami odpovídají pacientům s bruxismem. Cílem naší práce byla stálost, funkčnost a nenápadná integrace náhrad.

 • Pacient byl s náhradami velice spokojen.

  Pacient byl s náhradami velice spokojen.

Design funkčních oblastí

Při virtuálním navrhování se snažíme vytvořit co nejméně bodů okluzních kontaktů tak, aby byl každý umělý zub zatěžován co nejvíce pouze v jeho svislé ose. Menší počet okluzních kontaktů nám pomůže dosáhnout optimální dynamické funkce čelistí bez přetěžování závěsného aparátu zubů. V případě extrémně tvrdého zirkonu je to naprosto nezbytné, protože nepřesnosti v okluzi můžou mít na závěsném aparátu fatální následky. Náš návrh okluze je zachycen na obrázcích 3 a 4. Oblasti určené k fazetování jsou definovány s určitou vzdáleností od kontaktních plošek v okluzi i artikulaci. Za normálních okolností definujeme prostor pro fazetovací keramiku technikou cut-back v takovém rozsahu, aby byly možné optické optimalizace incizální hrany prostřednictvím individuálně vrstveného estetického materiálu, zvláště pak ve frontálním úseku. U frontálních zubů se proto často provádí technika cut-back, jejíž hranice probíhá zhruba uprostřed incizální hrany v meziodistálním směru. Avšak u pacientů, kde lze předpokládat extrémní funkční zatížení náhrad, je záhodno situovat tuto hraniční linii po celé délce vnější bukální hrany povrchu vystaveného abrazi, aby se za těchto specifických podmínek zabránilo odlamování keramiky.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Povrchová kvalita zirkonu

Obrázky 5 až 9 zachycují nástroje, pracovní kroky a výsledky povrchové individualizace nefazetovaných oblastí zirkonu před sintrováním. Efektivní individualizace je možné vytvořit pouze ručně, například pomocí hrubého kaménku, bez použití mikromotoru. Vzniklé povrchové struktury se poté na vyvýšených místech opět mírně uhladí pomocí jemnějších nástrojů. Důležité je vyvarovat se v rámci takovéto individualizace jakémukoliv narušení homogenity povrchu v oblastech můstků vystavených tahovému napětí – to by totiž mohlo vést k tvorbě prasklin. Nakonec v případě potřeby dokončíme fisury – obrázky 10 a 11 ukazují tento poslední krok před očištěním, infiltrací a sintrováním.

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Maier J. Die optische und funktionelle Integration monolithischer Restaurationen aus Zirkonoxid anhand eines Fallbeispiels. Quintessenz Zahntechnik 2013;39(4):474–487
 2. Andrea Coldea, Marc Stephan, Michael Tholey, Norbert Thiel; Untersuchung des Einflusses verschiedener Keramikschleifersysteme auf Zirkoniumdioxid; Quintes
  senz Zahntech 2009;35(4)
 3. Preis V, Behr M, Kolbeck C, Hahnel S, Handel G, Rosentritt M. ;Wear performance of substructure ceramics and veneering porcelains; Dent Mater. 2011 Aug;27(8):796-804. Epub 2011 Apr 27.
 4. Sripetchdanond J, Leevailoj C.; Wear of human enamel opposing monolithic zirconia, glass ceramic, and composite resin: an in vitro study; J Prosthet Dent. 2014 Nov;112(5):1141-50. doi: 10.1016/j.prosdent.2014.05.006. Epub 2014 Jun 28.
Další články z rubriky:
Přirozený úsměv dosažený presovací keramikou IPS e.max Press Články
Přirozený úsměv dosažený presovací keramikou IPS e.max Press

29. 9. 2023 | Protetika

Estetická restorativní léčba zahrnuje širokou škálu úzce propojených faktorů. Tato komplexní...

Detail příspěvku

Frézování monolitických celkových snímatelných náhrad Články
video
Frézování monolitických celkových snímatelných náhrad

27. 7. 2023 | Protetika

Je obecně známo, že mnoho absolventů oboru zubní technik se po ukončení studia rozhodne toto povolání...

Detail příspěvku

Náhrada zubu 12 adhezivním můstkem Články
Náhrada zubu 12 adhezivním můstkem

26. 5. 2023 | Protetika

Rekonstrukce řezáku, během které je zapotřebí brát v úvahu biologické podmínky, přání a také věk pacienta, není snadným...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.