StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Protetika > Adheze, biomateriály a CAD/CAM

Adheze, biomateriály a CAD/CAM

Pascal Magne, Dr. med. dent., M.Sc., Ph.D.

Věda, zkušenosti, zdravý rozum a pacient z pohledu biomimetických náhrad bez čepů nebo korunek

Žijeme v náročném a intenzivním světě s výhledem na nejasnou budoucnost. Co se týče našeho přesvědčení, musíme se snažit být profesionály a odborníky – a udržet si důvěru pacientů. Ve stomatologii může být velkou výzvou nepřeberné množství dostupných materiálů a technik. Protože se jako praktičtí zubní lékaři musíme snažit najít svoji cestu v záplavě nových dentálních produktů, nových technologií a vyznat se v mnohdy protichůdných vědeckých publikacích, je pro nás důležitější než kdykoli předtím přezkoumat svá přesvědčení, hodnoty a základy, které nám umožňují dělat ta nejlepší rozhodnutí. Při našem rozhodování hrají roli čtyři synergické složky: věda, zkušenosti, zdravý rozum a pacient.


Věda

Vědecká metoda je teoretickým základem, podle kterého je pomocí důkazů různé úrovně testována určitá hypotéza (znalecké posudky, testy in vitro, prezentace klinických případů, série kazuistik, statistické a náhodné klinické studie, systematické přehledy a metaanalýza). Vědecký přístup má bohužel své nedostatky: Podmínky klinické studie ne vždy odpovídají klinické reali­tě. Z lékařsko-etických důvodů není možné standardizovat všechny klinické podmínky. Výsledky jsou proto „zamořeny“ množstvím matoucích proměnných, jako je osoba lékaře, povaha klinického prostředí, návyky pacienta atd.

V důsledku toho není neobvyklé mít nulovou hypotézu (absence rozdílů mezi testovanou metodou nebo materiálem a kontrolní metodou), zejména u klinických studií, které zahrnují již od počátku řadu faktorů vyvolávajících zmatek. S ohledem na uvedené představují studie kombinované s digitální simulací a testy in vitro podstatně přínosnější výzkumné nástroje, a to díky možnostem extrémní standardizace (Korioth a Versluis, 1997; Magne a kol., 1999).

 • Pro použití biomimetického principu jsou nutné tři úrovně adheze

  Pro použití biomimetického principu jsou nutné tři úrovně adheze

 • Strukturální adheze k dentinu vyžaduje adhezivum s plnivy jako je Optibond FL, který obsahuje 48 % plniv (hmotnosti)

  Strukturální adheze k dentinu vyžaduje adhezivum s plnivy jako je Optibond FL, který obsahuje 48 % plniv (hmotnosti)

 • Problematika inhibiční vrstvy při adhezi k dentinu. Tato vrstva může dosáhnout tloušťky až 40 mikronů, což představuje problém při polymeraci adhezivních systémů, které jsou v příliš tenké vrstvě. Sama hybridní vrstva představuje tloušťku 1 a 3 mikrony.

  Problematika inhibiční vrstvy při adhezi k dentinu. Tato vrstva může dosáhnout tloušťky až 40 mikronů, což představuje problém při polymeraci adhezivních systémů, které jsou v příliš tenké vrstvě. Sama hybridní vrstva představuje tloušťku 1 a 3 mikrony.

 • Výplně bez čepů nebo korunky u kazem značně zasaženého prvního moláru. Situace na RTG snímku (a)

  Výplně bez čepů nebo korunky u kazem značně zasaženého prvního moláru. Situace na RTG snímku (a)

 • Výplně bez čepů nebo korunky u kazem značně zasaženého prvního moláru. Klinická situace (b) po zvýšení distálního okraje pomocí přímé adhezivní výplně.

  Výplně bez čepů nebo korunky u kazem značně zasaženého prvního moláru. Klinická situace (b) po zvýšení distálního okraje pomocí přímé adhezivní výplně.

 • Klinická (c) situace po umístění nepřímé onleje z kompozitní pryskyřice.

  Klinická (c) situace po umístění nepřímé onleje z kompozitní pryskyřice.

 • Radiologická (d) situace po umístění nepřímé onleje z kompozitní pryskyřice.

  Radiologická (d) situace po umístění nepřímé onleje z kompozitní pryskyřice.

 • Dlouhodobé sledování případu postranního řezáku neošetřeného ani čepem ani korunkou. Počáteční stav v roce 1994 (a, b).

  Dlouhodobé sledování případu postranního řezáku neošetřeného ani čepem ani korunkou. Počáteční stav v roce 1994 (a, b).

 • Dlouhodobé sledování případu postranního řezáku neošetřeného ani čepem ani korunkou. Počáteční stav v roce 1994 (a, b). Zub 12 je devitalizovaný, diskolorovaný a vykazoval značně velký kaz (b).

  Dlouhodobé sledování případu postranního řezáku neošetřeného ani čepem ani korunkou. Počáteční stav v roce 1994 (a, b). Zub 12 je devitalizovaný, diskolorovaný a vykazoval značně velký kaz (b).

 • Klinická situace po vnitřním bělení a zhotovení přímé adhezivní výplně (c).

  Klinická situace po vnitřním bělení a zhotovení přímé adhezivní výplně (c).

 • Kontrola po 11 letech z bukální strany (d)

  Kontrola po 11 letech z bukální strany (d)

 • Kontrola po 11 letech z lingvální strany (e). Výplň je v současnosti po více než 20 letech stále funkční (2015).

  Kontrola po 11 letech z lingvální strany (e). Výplň je v současnosti po více než 20 letech stále funkční (2015).

 • Přirozené zuby je možno použít jako databanku v podobě stereolitografických složek, které umožňují trojrozměrný náhled na protetické struktury

  Přirozené zuby je možno použít jako databanku v podobě stereolitografických složek, které umožňují trojrozměrný náhled na protetické struktury

 • Metaanalýza De Muncka a kol. ukázala adhezivní výkon (odolnost dentální vazby při mikrotenzi) u 10 nejvíce testovaných adheziv ve výzkumu a také ztrátu adheze po jednom roce v procentech

  Metaanalýza De Muncka a kol. ukázala adhezivní výkon (odolnost dentální vazby při mikrotenzi) u 10 nejvíce testovaných adheziv ve výzkumu a také ztrátu adheze po jednom roce v procentech

Zkušenosti

Je prokázáno, že jednou z významných proměnných v klinické praxi představuje sám lékař a jeho dovednosti při zvládnutí konkrétního postupu. Například v oboru kardiologie studie o karotickém stentingu jasně ukázala, že pacienti léčení zkušenými operatéry vykazovali nižší rizika komplikací (Calvet a kol., 2014). Podobné údaje existují i ohledně životnosti upevnění výplní ve stomatologii, a to in vitro i in vivo (Unlu a kol., 2012, Kemoli a kol., 2009). U lékařů, kteří se účastní mnoha školení a kteří neustále rozvíjí své dovednosti, bude tedy pravděpodobnější, že budou vytvářet spolehlivější výsledky (Bouillaguet a kol., 2002).

Přečtěte si také:

Zdravý rozum

Je jasné, že velký počet každodenních klinických zákroků postrádá vysokou úroveň vědeckého podkladu. Samotná vědecká komunita připouští existenci „mluvícího prasete“ podle Bandolierova podobenství. Toto podobenství vysvětluje, že i ve vědeckých metodách je nutné používat zdravý rozum.

Podle tohoto podobenství naučil vědec mluvit prase. Možná si myslíte, že to je bláznivé, ale pokud by na vás ono prase promluvilo a popřálo vám hezký večer, byli byste tak překvapeni, že byste nejspíš nepřemýšleli o tom, že je nutné náhodně vybrat 100 prasat, abyste si tento jev ověřili. Nejdůležitější zkrátka je fakt, že prase mluví.

Zaujala vás ukázka článku?

Staňte se členem klubu StomaTeam a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu...

chci se stát členem klubu stomateam
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Adheze, biomateriály a CAD/CAM
Pascal Magne, Dr. med. dent., M.Sc., Ph.D.

Don and Sybil Harrington Professor of Esthetic Dentistry Herman
Ostrow School of Dentistry na USC
oddělení konzervativních věd

Použitá literatura: zobrazit skrýt

Bazos P, Magne P (2014) Bio-emulation: biomimetically emulating nature utilizing a histoanatomic approach; visual synthesis. Int J Esthet Dent 9(3): 330-352 Bouillaguet S, Degrange M, Cattani M et al (2002)
Bonding to dentin achieved by general practitioners. Schweiz Monatsschr Zahnmed 112(10): 1006-1011
Calvet D, Mas JL, Algra A. et al (2014) Carotid stenting: is there an operator effect? A pooled analysis from the carotid stenting trialists’ collaboration. Stroke 45(2): 527-532
Carvalho RM, Santiago SL, Fernandes CA et al (2000) Effects of prism orientation on tensile strength of enamel. J Adhes Dent 2(4): 251-257
Delong R, Ko CC, Anderson GC et al (2002) Comparing maximum intercuspal contacts of virtual dental patients and mounted dental casts. J Prosthet Dent 88(6): 622-630
De Munck J, Mine A, Poitevin A et al (2012) Metaanalytical review of parameter involved in dentin bonding. J Dent Res 91(4): 351-357
Dietschi D, Spreafico R (1998) Current clinical concepts for adhesive cementation of tooth-colored posterior restorations. Pract Periodontics Aesthet Dent 10(1):47-54
Edelhoff D, Sorensen JA (2002a) Tooth structure removal associated with various preparation designs for anterior teeth. J Prosthet Dent 87(5):503-509
Edelhoff D, Sorensen JA (2002b) Tooth structure removal associated with various preparation designs for posterior teeth. Int J Periodontics Restorative Dent 22(3): 241-249
Endo T, Osada T, Finger WJ et al (2007) Effect of oxygen inhibition of self-etching adhesives on enamel-dentin polymer bond. J Adhes Dent 9(1): 33-38
Fasbinder DJ, Dennison JB, Heys DR et al (2005) The clinical performance of CAD/CAM generated composite inlays. J Am Dent Assoc 136(12): 1714- 1723
Hugo B, Lussi A, Hotz P (1992) The preparation of enamel margin beveling in proximal cavities. Schweiz Monatsschr Zahnmed 102(10): 1181-1188
Jardel V, Degrange M, Picard B et al (1999) Correlation of topography to bond strength of etched ceramic. Int J Prosthodont 12(1): 59-64
Kemoli AM, van Amerongen WE, Opinya G (2009) Influence of the experience of operator and assistant on the survival rate of proximal ART restorations: two-year results. Eur Arch Paediatr Dent 10(4):227- 232
Kielbassa AM, Philipp F (2015) Restoring proximal cavities of molars using the proximal box elevation technique: Systematic review and report of a case. Quintessence Int 46(9): 751-764
Korioth TW, Versluis A (1997) Modeling the mechanical behavior of the jaws and their related structures by finite element (FE) analysis. Crit Rev Oral Biol Med 8(1): 90-104
Kunzelmann KH, Jelen B, Mehl A et al (2001) Wear evaluation of MZ100 compared to ceramic CAD/ CAM materials. Int J Comput Dent 4(3): 171-184
Kurbad A, Kurbad S (2013) Cerec Smile Design – a software tool for the enhancement of restorations in the esthetic zone. Int J Comput Dent 16(3): 255-269
Lin CP, Douglas WH (1994) Structure-property relations and crack resistance at the bovine dentinenamel junction. J Dent Res 73(5): 1072-1078
Magne P, Magne M (2005a) Treatment of extended anterior crown fractures using Type IIIA bonded porcelain restorations. J Calif Dent Assoc 33(5): 387-396
Magne P (2005b) Immediate dentin sealing: a fundamental procedure for indirect bonded restorations. J Esthet Restor Dent 17(3): 144-54; discussion 155
Magne P (2006) Composite resins and bonded porcelain: the postamalgam era? J Calif Dent Assoc 34(2):135-147
Magne P (2014) IDS: Immediate Dentin Sealing (IDS) for tooth preparations. J Adhes Dent 16(6):594
Magne P, Cascione D (2006) Influence of postetching cleaning and connecting porcelain on the microtensile bond strength of composite resin to feldspathic porcelain. J Prosthet Dent 96(5): 354-361
Magne P, Douglas WH (1999) Rationalization of esthetic restorative dentistry based on biomimetics. J Esthet Dent 11(1):5-15
Magne P, Goldberg J, Edelhoff D et al (2016) Composite Resin Core buildups with and without post for the restoration of endodontically treated molars without ferrule. Oper Dent 41(1): 64-75
Magne P, Knezevic A (2009) Simulated fatigue resistance of composite resin versus porcelain CAD/ CAM overlay restorations on endodontically treated molars. Quintessence Int 40(2): 125-133
Magne P, Magne M (2005b) Treatment of extended anterior crown fractures using TypeIIIA bonded porcelain restorations. J Calif Dent Assoc 33(5):387- 396
Magne P, Perroud R, Hodges JS et al (2000) Clinical performance of novel-design porcelain veneers for the recovery of coronal volume and length. Int J Periodontics Restorative Dent 20(5): 440-457
Magne P, Schlichting LH, Maia HP et al (2010) In vitro fatigue resistance of CAD/CAM composite resin and ceramic posterior occlusal veneers. J Prosthet Dent 104(3):149-157
Magne P, Schlichting LH, Paranhos MP (2011) Risk of onlay fracture during pre-cementation functional occlusal tapping. Dent Mater 27(9): 942-947
Magne P, Spreafico RC (2012) Deep margin elevation: a paradigm shift. Am J Esthet Dent 2: 86
Magne P, Versluis A, Douglas WH (1999) Rationalization of incisor shape: experimental numerical analysis. J Prosthet Dent 81(3): 345-355
Pecie R, Onisor I, Krejci I et al (2013) Marginal adaptation of direct class II composite restorations with different cavity liners. Oper Dent 38(6): E210- 220
Reiz SD, Neugebauer J, Karapetian VE et al (2014) Cerec meets Galileos – integrated implantology for completely virtual implant planning. Int J Comput Dent 7(2): 145-157
Roulet JF, Söderholm KJ, Longmate J (1995) Effects of treatment and storage conditions on ceramic/ composite bond strength. J Dent Res 74(1): 381-387
Schlichting LH, Maia HP, Baratieri LN et al (2011) Noveldesign ultra-thin CAD/CAM composite resin and ceramic occlusal veneers for the treatment of severe dental erosion. J Prosthet Dent 105(4):217-226
Schlichting LH, Schlichting KK, Stanley K et al (2014) An approach to biomimetics: the natural CAD/CAM restoration: a clinical report. J Prosthet Dent 111(2): 107-115
Shawkat ES, Shortall AC, Addison O et al (2009) Oxygen inhibition and incremental layer bond strengths of resin composites. Dent Mater 25(11): 1338-1346
Simonsen RJ (1991) New materials on the horizon. J Am Dent Assoc 122(7): 24-31
Smales RJ, Berekally TL (2007) Long-term survival of direct and indirect restorations placed for the treatment of advanced tooth wear. Eur J Prosthodont Restor Dent 15(1): 2-6
Stavridakis MM, Krejci I, Magne P (2005) Immediate dentin sealing of onlay preparations: thickness of pre-cured dentin bonding agent and effect of surface cleaning. Oper Dent 30(6):747-757
Tsitrou EA, van Noort R (2008) Minimal preparation designs for single posterior indirect prostheses with the use of the Cerec system. Int J Comput Dent 11(3- 4): 227-240
Unlu N, Gunal S, Ulker M et al (2012) Influence of operator experience on in vitro bond strength of dentin adhesives. J Adhes Dent 14(3): 223-227
Urabe I, Nakajima S, Sano H et al (2000) Physical properties of the dentine namel junction region. Am J Dent 13(3): 129-135
Van Landuyt KL, Cardoso MV, De Munck J et al (2009) Optimization of the concentration of photoinitiator in a onestep self-etch adhesive. Dent Mater 25(8): 982-988
Verkamp J (2010) Why we should stop proving a parachute works in a RCT. Eur Arch Paediatr Dent 11(5): 216
Walls AW (1995a) The use of adhesively retained allporcelain veneers during the management of fractured and worn anterior teeth: Part 1. Clinical technique. Br Dent J 178(9): 333-336
Walls AW (1995b) The use of adhesively retained allporcelain veneers during the management of fractured and worn anterior teeth: Part 2. Clinical results after 5 years of follow-up. Br Dent J 178(9): 337-340
Walls AW (1995c) The use of adhesively retained allporcelain veneers during the management of fractured and worn anterior teeth: Part 2. Clinical results after 5 years of follow-up. Br Dent J 178(9): 337-340
Zaruba M, Ender A, Mehl A (2014) New applications for threedimensional follow-up and quality control using optical impression systems and OraCheck. Int J Comput Dent 17(1): 53-64

Reprinted by ADT October 2018

Články na podobné téma:
Vysoce výkonné polymery Články
Vysoce výkonné polymery

4. 3. 2019 | Protetika

Cílem tohoto článku je ukázat možnost frézování polyetheretherketonu...

Detail příspěvku

Rehabilitace chrupu u pacienta s agenezí Články
Rehabilitace chrupu u pacienta s agenezí

25. 9. 2018 | Protetika

Minimálně invazivní ošetření s použitím různých typů keramických materiálů

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.