StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Ortodoncie > Výhody použití Invisalign First alignerů pro první fázi ortodontické terapie

Výhody použití Invisalign First alignerů pro první fázi ortodontické terapie

16. 11. 2020 | Dr. Terry Gruelle

Od roku 2011 jsem ošetřil mnoho pacientů a vedl semináře o první fázi ortodontické terapie pomocí alignerů Invisalign. Proto jsem měl velká očekávání, když mě požádali, abych se v roce 2017 zúčastnil uvedení Invisalign First s novými funkcemi určenými speciálně pro první fázi ortodontické léčby. Naše ordinace zahájila 14 ortodontických terapií pomocí alignerů Invisalign First (7 chlapců a 7 dívek). Průměrný věk dívek byl 8 let 6 měsíců. Průměrný věk chlapců byl 9 let 11 měsíců. Průměrná doba léčby byla 44 týdnů včetně refinementů a délka nošení jednoho aligneru byla 7 dnů.


Mezi klíčové funkce, které jsou v současné době k dispozici u alignerů Invisalign First, patří:

 1. Nové funkce kompenzující erupci umožňující léčit pacienty alignery v dočasném i ve smíšeném chrupu. Invisalign First je v současné době jediným aligner systémem, který poskytuje kompenzaci erupce horních a dolních řezáků. Prostor umístěný v aligneru umožňuje prořezání stálých zubů bez překážek a poslouží jako vertikální zarážka, jakmile zuby dosáhnou požadované polohy.
 2. Technologie SmartStage™ používá nově navržené stagingové vzorce, aby se maximalizovala předvídatelnost expanze zubního oblouku. Generované stagingové vzorce jsou velmi praktické, protože mohou být aplikovány na každý případ Invisalign First. Tato technologie maximalizuje účinnost léčby vytvářením ortodontických sil, které podporují pohyb zubů potřebný pro expanzi oblouku. Síly se aplikují cíleně na každý segment zubního oblouku se zohledněním kotvení – moláry se začnou pohybovat jako první, následuje simultánní expanze špičáků a všech laterálních zubů. Zároveň již od začátku léčby dochází k vyrovnávání řezáků, takže mladí pacienti a jejich rodiče mohou záhy vidět výsledky léčby.
 3. Pro pacienty, kde kotvení není zásadní, je simultánní stagingový vzorec dostupný mna vyžádání. Při současném stagingu se všechny zuby pohybují společně.
 4. Jako doplněk k technologii SmartStage pro první fázi terapie jsou nyní k dispozici nové attachmenty optimalizované pro podporu expanze (Optimized Expansion Support attachments.) Tyto attachmenty jsou automaticky rozmístěny a dimenzovány pro maximální biomechanickou stabilitu. Během expanze zubního oblouku se obvykle korunky zubů sklání bukálně, proto je pro zajištění bodily pohybu bez sklonu zapotřebí aplikovat protisměrné momenty kvůli bukální torzi kořene. S novými attachmenty optimalizovanými pro podporu expanze se plocha povrchu potřebná k vytvoření správného protitlaku vypočítává pro každý jednotlivý zub a automaticky se zabuduje do designu attachmentů.
 5. Pro zlepšení retence aligneru u zubů s krátkými klinickými korunkami jsou k dispozici také nové attachmenty optimalizované pro zajištění retence. Tyto jsou automaticky dimenzovány a umisťovány na základě velikosti dostupného povrchu bukálních korunek zubů pacienta. Lékaři, kteří dávají přednost použití tradičních kulatých nebo pravoúhlých attachmentů pro retenci aligneru, je mohou stále požadovat, ale nové optimalizované retenční attachmenty jsou mnohem příjemnější a konzistentnější s ohledem na orientaci požadované podsekřiviny.

Malé úsměvy si zaslouží zažít Invisalign First a výměnu alignerů po týdnu!

Jak ukazují obrázky před a po, dosavadní klinické výsledky jsou velmi zdařilé. Níže uvádím několik bodů zpětné vazby, kterou jsme dostali od našich pacientů. Jejich reakce nás přesvědčily o tom, že Invisalign First je vítězným přístupem k první fázi ortodontické léčby:

 1. Každý týden (obvykle v neděli večer) si bereme nový aligner.
 2. Můžeme čistit lépe, když nemáme nic v puse.
 3. Můžeme jíst cokoli chceme, aniž bychom se obávali, že se nám něco uvolní.
 4. Když máme alignery nasazené, můžeme dobře mluvit.
 5. Pokud někdy aligner ztratíme, vezmeme si další.
 6. Alignery pomáhají chránit naše zuby při sportu.
 7. Přesvědčili jsme naše maminky, že to dokážeme… a DOKÁZALI jsme to!
 8. Nemuseli jsme si projít bolestí, kterou zažívají naši kamarádi s klasickými zámky.
 9. Moje nové zuby rostou na správné místo.
 10. Moje zuby vypadají úžasně a rád se usmívám!

Diskuze

Pokud by u alignerů Invisalign First nebyla integrována nová funkce kompenzace erupce frontálních zubů, většina z těchto 14 pacientů by nemohla začít s léčbou alignery kvůli nedostatečně eruptovaným stálým laterálním řezákům. V minulosti byly dočasné špičáky často extrahovány, aby umožnily erupci stálých laterálních řezáků před zahájením 1. fáze léčby. Nyní preferujeme ponechat dočasné špičáky ve většině případů z následujících důvodů:

 1. Dočasné špičáky mohou pomoci usnadnit expanzi zubního oblouku. Jejich korunky poskytují přídavný bod kontaktu s alignerem a kořeny zajišťují dodatečné kotvení, i když pouze dočasně.
 2. Zachování dočasných špičáků je estetičtější a zabraňuje vzniku mezery po extrakci zubu.
 3. Při zachování dočasných špičáků je aligner strukturálně pevnější a méně náchylný ke zlomení.
 4. Obvyklé náklady na odstranění všech dočasných špičáků v USA jsou kolem 800 USD. Pokud pacient nemusí utratit toto množství peněz navíc, výrazně to usnadní platbu za 1. fázi léčby alignery.
 5. Vyhnout se extrakcím znamená pro rostoucí dítě o jeden nepříjemný zážitek méně.

Zajištění dostatečného prostoru v alignerech pro erupci zubů mi umožňuje nabídnout toto klinické řešení širšímu spektru pacientů a koresponduje s mou snahou léčit všechny naše pacienty průhlednými alignery.

První fáze ortodontické terapie provedená pomocí Invisalign First byla podobná ošetření Invisalign Teen v tom, že s alignery bylo minimum problémů. Odpadly návštěvy spojené s první pomocí běžné u pacientů se zámky a oblouky. Z pohledu pohodlí pacienta a vedení praxe je tento aspekt obrovskou výhodou. Každopádně při porovnávání systémů Invisalign First pro smíšený chrup s komplexním léčebným systémem Invisalign Teen pro dospívající najdeme několik zajímavých rozdílů:

Kdy tedy můžeme zvolit léčbu pacienta pomocí jednofázové komplexní léčby alignery namísto dvoufázové terapie Invisalign First?

 1. Pokud má dítě jen několik zbývajících dočasných zubů a léčba bude trvat déle než 18 měsíců. V této situaci přechodné období mezi první a druhou fází bude velmi krátké, proto může být jednofázový alignerový systém praktičtější.
 2. Je-li indikována extrakce stálých zubů, protože Invisalign First v současné době neumožňuje uzávěr mezer po extrakci zubů.
 3. Pokud pojišťovna diktuje konkrétní časové období, během kterého bude poskytovat pojistné krytí, například 36 měsíců.
 • Zobrazení stagingového vzorce, kde se moláry pohybují jako první (nastavený v klinických preferencích): Moláry parciálně expandují jako první

  Zobrazení stagingového vzorce, kde se moláry pohybují jako první (nastavený v klinických preferencích): Moláry parciálně expandují jako první

 • Moláry jsou částečně expandované. Špičáky a všechny laterální zuby expandují simultánně. Vyrovnání řezáků probíhá od začátku léčby

  Moláry jsou částečně expandované. Špičáky a všechny laterální zuby expandují simultánně. Vyrovnání řezáků probíhá od začátku léčby

 • Expanze oblouku je dokončena

  Expanze oblouku je dokončena

 • Vizualizace simultánního stagingového vzorce: Expanze oblouku je naplánována jako simultánní pohyb špičáků současně se všemi laterálními zuby. K vyrovnávání řezáků dochází už od začátku léčby

  Vizualizace simultánního stagingového vzorce: Expanze oblouku je naplánována jako simultánní pohyb špičáků současně se všemi laterálními zuby. K vyrovnávání řezáků dochází už od začátku léčby

 • Simultánní expanze všech zubů v oblouku probíhá

  Simultánní expanze všech zubů v oblouku probíhá

 • Expanze oblouku je dokončena

  Expanze oblouku je dokončena

 • Zobrazení optimalizovaných expanzních podpůrných a retenčních attachmentů, demonstrující jejich proměnnou velikosti na základě plochy bukálního povrchu.

  Zobrazení optimalizovaných expanzních podpůrných a retenčních attachmentů, demonstrující jejich proměnnou velikosti na základě plochy bukálního povrchu.

 • Výhody použití Invisalign First alignerů pro první fázi ortodontické terapie
 • Výhody použití Invisalign First alignerů pro první fázi ortodontické terapie
 • Výhody použití Invisalign First alignerů pro první fázi ortodontické terapie
 • Výhody použití Invisalign First alignerů pro první fázi ortodontické terapie
 • Výhody použití Invisalign First alignerů pro první fázi ortodontické terapie
 • Výhody použití Invisalign First alignerů pro první fázi ortodontické terapie

V současnosti platba laboratoři za dvoufázovou terapii alignery zahrnuje levnější vstupní poplatek pro alignery Invisalign First plus levnější poplatek za druhou fázi (ve srovnání s jednofázovým komplexním laboratorním poplatkem). Tato struktura plateb znamená, že rodiny s více dětmi, které potřebují léčbu současně nebo přibližně ve stejnou dobu, mohou využít 1. fáze léčby alignery, aniž by nesly nadměrnou finanční zátěž.

Stručně řečeno, začlenění Invisalign First do naší praxe bylo obrovským požehnáním. Díky němu můžeme začít s terapií dříve než předtím, což vyplnilo mezeru v našem pracovním postupu včasného ošetření.

Zahájení expanze zubních oblouků u těchto pacientů před erupcí stálých laterálních řezáků nám umožňuje vytvořit dostatečný prostor, aby se prořezaly rychleji a v optimální pozici, aniž by narazily na překážku nebo eruptovaly ektopicky.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Výhody použití Invisalign First alignerů pro první fázi ortodontické terapie
Dr. Terry Gruelle

ABO certifikovaný ortodontista. Promoval na University of North Carolina (USA). Vede praxe v Cincinnati, Ohiu a Severním Kentucky, léčil více než 4000 pacientů pomocí Invisalign alignerů.

Další články z rubriky:
Budoucnost je teď a tady Články
Budoucnost je teď a tady

23. 11. 2023 | Ortodoncie

Jak se změnila moje ortodontická ordinace díky nejmodernější digitální technologii

Detail příspěvku

Výhody používání DentalMonitoring při ortodontické léčbě fixním aparátem Články
Výhody používání DentalMonitoring při ortodontické léčbě fixním aparátem

24. 5. 2023 | Ortodoncie

Lepší efektivita, včasná detekce a management akutních problémů

Detail příspěvku

Potenciál Dental Monitoringu jako nástroje pro včasnou detekci malokluze v procesu ortodontické předléčby. Články
Potenciál Dental Monitoringu jako nástroje pro včasnou detekci malokluze v procesu ortodontické předléčby.

23. 11. 2023 | Ortodoncie

Článek pojednává o „SCHOOL Project“ na škole BLOOM ve Wolsztynu, tedy o tom, jak zde...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.