StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Ortodoncie > Potenciál Dental Monitoringu jako nástroje pro včasnou detekci malokluze v procesu ortodontické předléčby.

Potenciál Dental Monitoringu jako nástroje pro včasnou detekci malokluze v procesu ortodontické předléčby.

23. 11. 2023 | MUDr. Martyna Henschke

Článek pojednává o „SCHOOL Project“ na škole BLOOM ve Wolsztynu, tedy o tom, jak zde vznikl program dálkového monitoringu orálního zdraví a co se změnilo ve skupině 50 dětí ve věku 6–12 let pomocí systému Dental Monitoring.


Vždy jsem si kladla otázku, kdy přesně je nejvhodnější čas pro ortodontickou léčbu dítěte, a to nejen na základě teoretických znalostí, které jsou uvedeny v učebnicích nebo kurzech. Hledala jsem více individuální přístup ke každému dítěti. Ve své praxi jsem se velmi často setkávala s dětmi s těžce narušeným stavem skusu, ovšem zároveň se u nich vyskytovala řada dalších obtíží, které jim v danou dobu bránily v zahájení ortodontické léčby. Zdá se, že častým problémem dětí v Polsku je stále zubní kaz (mléčných i stálých zubů) a špatné povědomí o správné ústní hygieně či stravě. Chyběl nástroj, který by mi poskytl vhled a reálnou možnost tyto dva základní problémy včas identifi kovat, reagovat na ně a průběžně budovat lepší informovanost pacientů. Dalším problémem, který se podle mého názoru po pandemii COVIDu ještě prohloubil, byl psychický stav některých dětí, který komplikoval navazování kontaktu a budování vztahu s lékařem. Do ordinace přicházeli mladí pacienti bojující s úzkostmi a depresemi, plní strachu a nedůvěry. Hledala jsem řešení, jak s nimi navázat kontakt a dát jim skutečný pocit bezpečí. Často docházelo k situacím, kdy rodiče přišli do ordinace na kontrolu se svým dítětem a já jsem pociťovala, že měli přijít mnohem dříve, například ještě před prořezáním všech stálých zubů, než nastaly vážné komplikace. Že měli přijít do ordinace, když dítě ještě rostlo, a ne v 16–17 letech s velmi vážnou vadou skusu. To ve mně vyvolávalo pocit ztraceného, nevyužitého času.

Stejně často se vyskytovaly děti, u kterých bylo na léčbu snímatelnými rovnátky pozdě a například na fixní rovnátka bylo příliš brzy. Nebo rodiče nikdo předem neupozornil, že by jejich děti mohly zahájit léčbu rovnátky v 8 nebo 9 letech.

Celkově jsem měla neustále pocit, a vy to jistě znáte také, že při péči o skupinu adolescentních pacientů bylo před zahájením ortodontické léčby vždy mnoho nejasností, nedorozumění a nevyřešených drobností, které kdyby se podchytily včas, mohla být léčba mnohem jednodušší nebo by vůbec nebyla nutná.

Snila jsem o řešení, které by umožnilo pozorovat dítě před ortodontickou léčbou po určitou dobu, aniž by bylo nutné navštívit ordinaci, aby bylo možno rozpoznat konkrétní problémy, např. s hygienou, prořezáváním zubů nebo zhoršenou funkcí jazyka. A pak mi na jednom z mých Study Club Dental Monitoring sám život navrhl řešení. Po všech mých úvahách se mě na skupině dospívajících pacientů někdo zeptal: „Jak vlastně víte, kdy u dítěte začít s ortodontickou léčbou?“ A já si uvědomila, že vlastně nevím, kdy by měl nastat ten „správný“ okamžik pro zahájení léčby u konkrétního mladého pacienta. Uvědomila jsem si také své časové omezení v ordinaci – že nejsem v praxi schopna vyhovět velké skupině dětí a stanovit individuální potřeby léčby pro každé z nich.

V té době jsem již byla uživatelem Dental Monitoringu v poměrně velkém měřítku, a právě tato otázka mě přiměla uvědomit si, že v tomto nástroji je neobjevený, nevyužitý potenciál. Přišla jsem s nápadem dálkově monitorovat velkou skupinu dětí různého věku před tím, než jim bude provedena ortodontická léčba, abych zjistila, jaké jsou skutečné potřeby léčby této skupiny pacientů.

Vyhledala mě sama cílová skupina, když mě syn požádal, zda bych navštívila jeho školu. Zástu ci školy ochotně souhlasili s naším návrhem zavést dálkový monitoring orálního zdraví a výskytu malokluze u žáků školy. Tak vznikl takzvaný „SCHOOL Project“, který spočívá ve využití moderních technologií s podporou umělé inteligence k pozorování, diagnostice a vypracování léčebného plánu pro skupinu 50 dětí ve věku 6–12 let.

Jen představení projektu škole zabralo několik týdnů příprav. Sešli jsme se s ředitelem, s rodiči dětí a prostřednictvím školy jsme rozeslali e-mail s kompletními informacemi o tom, co je cílem dálkového monitoringu dětí a jak to celé bude fungovat. Samozřejmě jsme se postarali i o právně formální stránku celého projektu – o všechny potřebné souhlasy, podpisy, smlouvy…

Jaké byly cíle programu „SCHOOL Project“?

Záměrem projektu bylo realizovat Dental Monitoring v jeden den pro celou školní komunitu (skupinu 50 dětí) ve věku 6–12 let, což se podařilo velmi hladce díky tomu, že s dětmi již dříve odvedli velký kus práce jejich učitelé a rodiče.

Díky přítomnosti polského týmu Dental Monitoring a ordinace Stomatologia Henschke jsme velmi efektivně naučili každé dítě, jak provádět skenování chrupu v aplikaci. Postup skenování a používání aplikace jsme s každým malým pacientem nacvičovali před zrcadlem. U handicapovaných dětí, kupříkladu s poruchou autistického spektra, nás překvapilo, jak dobře tyto děti i jejich rodiče zvládli ovládání aplikace a provádění skenů. Zejména pro ně je dálkový monitoring z pohodlí domova značně pohodlnější a méně stresující než návštěva ordinace. 

Pro představu o rozsahu tohoto projektu si představte, že byste první návštěvu uskutečnili u 50 dětí během jednoho dne a poté mohli pokračovat ve sledování každého z nich s nastavenou frekvencí po 3 měsících. 

Nechali jsme malé pacienty provádět „virtuální ústní prohlídku“ každý týden, aby se pro ně stala rutinou a také aby sami zaznamenávali určité změny a pokroky například v ústní hygieně. Každý z těchto týdenních skenů byl předem analyzován umělou inteligencí, která kontrolovala 130 různých parametrů, které často nejsou viditelné lidským okem.

Pro mě byly z pohledu lékaře nejdůležitější tyto aspekty:

  • V první řadě rozpoznání vadného chrupu! Díky přesným skenům v různých projekcích jsme schopni rozpoznat problém, který si samozřejmě vyžádá další diagnostiku v ordinaci.
  • Pozorování, rozpoznávání problémů a sledování ústní hygieny, která je, jak víme, v Polsku na poměrně špatné úrovni, s cílem zvýšit informovanost a vzdělávat mladé lidi a jejich rodiče; na základě tohoto screeningu byl týmem Stomatologia Henschke ve škole BLOOM vytvořen program dentální hygieny pro děti a mládež (zde byly problémy pomocí skenů prokázány u přibližně 80 % dětí).
  • Ztráta mléčných zubů a prořezávání stálých zubů: Víme, že se často objevují pacienti, kteří přicházejí do ordinace příliš brzy nebo příliš pozdě, protože je například nutné ještě počkat na prořezání postranních řezáků nebo ztrátu mléčných stoliček a prořezávání prvních premolárů, a takové dítě se pak pravidelně vrací do ordinace na kontrolu, aby se zjistilo, zda je správný čas na zahájení léčby. Často se pacient bohužel nedozví včas, že vzhledem k výraznému stěsnání a rotaci zubů už by měla být léčba zahájena. Díky dálkovému monitoringu máme situaci pod kontrolou, aniž by pacient musel navštívit ordinační křeslo, a jsme schopni přesně zacílit okamžik, kdy nutno pacienta zavolat k zahájení léčby.
  • Možnost detekce kavit v zubech (zubního kazu nebo ztráty plomby): Tento parametr pro nás umělá inteligence v počátku nerozpoznávala, ale díky našemu programu se to začala rychle učit a ke konci projektu již generovala zprávy s názvem „podezření na kaz“ nebo „podezření na ztrátu plomby“. Během dálkového monitoringu ve škole BLOOM byl aspekt možného výskytu zubního kazu a případné potřeby konzervativního ošetření kontrolován osobně mnou a týmem Stomatologie Henschke; pokud byly tyto problémy zjištěny, dítě i rodič byli v aplikaci a telefonicky informováni o nutnosti objednat se k zubnímu lékaři vzhledem k naléhavé potřebě konzervativní léčby.
  • Pozorování možných dysfunkcí, např. stěsnání jazyka nebo problémů uzdičky horního rtu: V několika případech skeny, které jsem obdržela na panel lékaře v programu Dental Monitoring, jasně naznačovaly problémy s uzdičkou horního rtu, ale zejména s jazykem. Pokud byl na skenech ve všech projekcích jazyk umístěn mezi zuby nebo v dolní části úst; využila jsem přítomnosti logopeda ve škole, který ode mě okamžitě dostal informaci, že by konkrétní dítě mělo podstoupit terapii. Zde jsme v rámci projektu objevili oblast, kterou budeme určitě rozvíjet a budovat samostatný program spolupráce logopeda a ortodontisty.

Efekt programu „SCHOOL Project“ předčil mé očekávání a byl široce oceňován ortodontisty v celé Evropě a dokonce i v USA a Austrálii. Časté byly otázky typu: „Jak vás to napadlo?“, nebo „Jak se vám podařil projekt tak hladce implementovat do školy?“ a mnoho dalších dotazů na prováděná pozorování, pracovní postup a shrnutí této práce. Nejvýznamnější pro mě jako pro lékaře je, že jsem byla schopna v krátkém čase diagnostikovat velkou skupinu dětí v rámci vysokého standardu péče, což bych osobně v ordinaci v takovém rozsahu nedokázala.

Jaké byly výsledky programu „SCHOOL Project“?

Ze skupiny 50 žáků školy BLOOM mám po skončení projektu již 24 dětí v ortodontické léčbě, u kterých byla na základě skenů Dental Monitoringu velmi rychle diagnostikována vadná okluze a byly pozvány na konzultaci do ordinace k rozšíření diagnózy o rentgenové snímky, intraorální snímky a samozřejmě intraorální vyšetření. 

Všimli jsme si, že mladí pacienti i jejich rodiče již ve fázi konzultace vykazovali mnohem větší míru uvědomění si přítomného problému a také byli více motivováni k podstoupení léčby. Prakticky jsme zaznamenali 100% akceptaci léčebných plánů s mnohem menší časovou náročností při návštěvě ordinace, protože veškerá práce probíhala na dálku prostřednictvím aplikace. 

U 8 dětí jsem diagnostikovala malokluzi spolu s velkou potřebou konzervativní léčby a nadále vzdělávám rodiče v oblasti ústní hygieny a stravy. Na žádost rodičů pokračujeme ve sledování a konzervativní léčbě, abychom se připravili na ortodontickou léčbu, o které již bylo rozhodnuto, ale pracujeme na tom, aby na ni bylo dítě dostatečně připraveno.

Na základě realizace „SCHOOL Project“ byl zaveden program dentální hygieny, tj. pravidelné návštěvy za účelem dentální hygieny a edukace. Tento program bude ve školním roce rozšířen o návštěvy dentální hygienistky přímo ve škole.

Taktéž budeme rozvíjet spolupráci se školním logopedem – na základě Dental Monitoringu hodláme navázat trvalý vztah, abychom se vzájemně vzdělávali a dopracovali se k co nejlepším výsledkům u dětí před ortodontickou léčbou i v jejím průběhu. Tento aspekt se těšil velkému zájmu i u logopedů a ortodontistů ze zahraničí. 

Realizace tohoto projektu mi otevřela oči pro nové možnosti Dental Monitoringu, které v současné době využívám ve své práci a zapojuji mnoho pacientů do systému dálkového monitoringu již ve fázi konzultace, ještě před zahájením ortodontické léčby. Tím se vyhýbám zbytečným následným návštěvám v ordinaci a u pacienta (a jeho rodičů) již záhy buduji povědomí a motivaci k léčbě. V současné době takový režim používáme u mnoha pacientů před zahájením ortodontické léčby, kteří z různých důvodů nemohou tuto léčbu zahájit ihned.

„SCHOOL Project“ byl ve škole BLOOM natolik úspěšný, že jsme se rozhodli v něm pokračovat a s každým novým školním rokem nabídnout dálkový monitoring novým dětem, které do školy nastupují. Program byl také velmi dobře vnímán místní komunitou a médii, což přivedlo do ordinace mladé pacienty, protože se doslechli, že tuto možnost mají. Kolegové lékaři v Polsku i v zahraničí mě požádali o vypracování schémat pro realizaci podobných programů ve školách v Evropě, protože mnozí lékaři považovali náš projekt za inovativní a průkopnický, co do kvality, rozsahu a možností, které vytvořil.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
MUDr. Martyna Henschke

Zubní lékařka zapálená pro ortodoncii, zakladatelka a spolumajitelka Stomatologia Henschke Practice, absolventka lékařské univerzity v Poznani a postgraduální lékařské fakulty ortodoncie. Byla jedinou osobou z Polska, která byla pozvána do elitního klubu Dental Monitoring Ambassadors v Evropě. Je certifikovanou praktikující odbornicí na DSD, Invisalign, Spark Aligners a fanynkou systému Damon Ultima.

Další články z rubriky:
Budoucnost je teď a tady Články
Budoucnost je teď a tady

23. 11. 2023 | Ortodoncie

Jak se změnila moje ortodontická ordinace díky nejmodernější digitální technologii

Detail příspěvku

Výhody používání DentalMonitoring při ortodontické léčbě fixním aparátem Články
Výhody používání DentalMonitoring při ortodontické léčbě fixním aparátem

24. 5. 2023 | Ortodoncie

Lepší efektivita, včasná detekce a management akutních problémů

Detail příspěvku

Použití plazmy bohaté na trombocyty v ortodoncii Články
Použití plazmy bohaté na trombocyty v ortodoncii

23. 11. 2023 | Ortodoncie

Ortodontická léčba pacientů s gingiválními recesy, kostní atrofií a parodontálním zánětem...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:
VDW® STERILE K-Reamers dentální produkty
VDW® STERILE K-Reamers

Kořenové nástroje – Pronikače (Reamers)

další dentální produkty

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.