StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Ortodoncie > Multidisciplinární léčba u pacienta se závažnou parodontitidou

Multidisciplinární léčba u pacienta se závažnou parodontitidou

22. 5. 2020 | Dr. Tommaso Castroflorio | Dr. Edoardo Mantovani | Dr. Federica Casasco | Dr. Paola Testa & Dr. Andrea Deregibus; Itálie

Typickým příznakem parodontitidy je zánět související s mikrobiálním osídlením u hostitele, který vede k úbytku kosti a narušení závěsného aparátu zubu. Tvorba biofilmu iniciuje zánět dásní a napomáhá rozkladu tkání.1 U mnoha parodontologických pacientů se může projevovat patologická migrace zubů, a u nich pak představuje důležitou součást léčby ortodoncie, která stabilizuje zuby a zlepší gingivální zdraví. K poskytnutí správné léčby těmto pacientům je zapotřebí multidisciplinárního přístupu a spolupráce mezi ošetřujícími specialisty.


Ortodontická léčba je doporučována ve všech případech, v nichž může nevyřešená malpozice zubů vést ke ztrátě periodontální opory a zhoršení stavu parodontu, jako například:

 • Stěsnání zubů (v těchto oblastech dochází ke zvýšené kumulaci plaku2 a ve srovnání s oblastmi bez stěsnání se zde nachází zvýšený počet periopatogenních druhů bakterií)
 • Okluzální trauma
 • Hluboký skus spojený s přímým kontaktem horních řezáků a periodontálních tkání antagonistů
 • Patologická migrace zubů (Pathological Tooth Migration = PTM), často spojená se zvýšenou mobilitou

PTM je častou komplikací mírné až závažné parodontitidy a je častou motivací pro to, aby pacienti vyhledali parodontologické ošetření. Výskyt PTM bývá uváděn u 30,03 až 55,80 % parodontologických pacientů. Etiologie PTM se zdá být multifaktoriální. Hlavním faktorem se jeví úbytek alveolární kosti a jsou k dispozici informace založené na důkazech naznačující, že podstatnou roli v etiologii PTM hraje rozklad periodontálních tkání.3 Pozici zubu také ovlivňují okluzální faktory, tlak na měkké tkáně způsobovaný tvářemi, jazykem a rty, a řada orálních zlozvyků.

Zvláště důležitou roli v PTM pravděpodobně hraje i specifická část periodoncia, kterou jsou transseptální vlákna. Ta tvoří propojení od zubu k zubu a předpokládá se, že pomáhají udržovat kontakty mezi zuby v celém zubním oblouku.3 Terapie závažné PTM často zahrnuje ortodontickou léčbu, které předchází nechirurgická a chirurgická parodontologická léčba a následuje protetické ošetření.

Korekci PTM je možno rozdělit do čtyř kategorií:

 1. Extrakce a náhrada migrujících zubů, je-li migrace velmi závažná
 2. Spontánní korekce PTM v raných fázích po parodontologickém ošetření
 3. Omezená nebo podpůrná ortodontická léčba
 4. Konvenční ortodontická léčba3

Co je během ortodontického posunu zubů zásadní, je zajištění dobré dentální hygieny. Aby byl zánět pod kontrolou, měla by se každý měsíc provádět odborná profylaxe a odstraňování plaku. Je-li narušena periodontální opora, mohou i slabé ortodontické síly vést ke srovnání zubů bez iatrogenního poškození: ortodontické síly spolu se zánětem mohou vystupňovat rozklad pojivových tkání.4

Další výzvu pro lékaře představuje ortodontický posun zubů v případě výskytu nitrokostních defektů. Několik studií naznačuje, že ortodontický posun zubů po chirurgickém parodontologickém ošetření může mít vliv na morfologii kostních defektů, snížit hloubku chobotů a napomoci hojení pojivových tkání.5–7 Všech pozitivních změn v opěrném aparátu bylo dosaženo pouze tehdy, pokud byla zajištěna dobrá dentální hygiena.

Protože při ortodontické léčbě mají procedury orální hygieny podstatný vliv na periodontální zdraví, literatura zdůrazňuje spojení mezi zvýšením indexu plaku a zhoršením celkového stavu orálního zdraví u ortodontických pacientů, především jsou-li léčeni pomocí fi xních aparátů.8–11 Použití snímatelných aparátů může minimalizovat negativní vlivy na periodontální zdraví související s ortodontickou léčbou, protože umožňuje pacientům snáze provádět orální hygienu.12

V posledních letech vyhledává ortodontickou léčbu stále větší počet dospělých pacientů a požadují estetické a pohodlné alternativy konvenčních fixních aparátů. Cílem této kazuistiky je vyzdvihnout význam multidisciplinárního ošetření u pacienta s celkovou chronickou závažnou parodontitidou, klasifikovanou jako úroveň 2 (patrný úbytek aproximálního závěsného aparátu ≥ 5 mm u dvou nebo více nesousedících zubů), fáze III a stupeň B.1

Materiály a metody

49letý pacient přišel na naše oddělení se stížností na krvácení dásní a rozestupování frontálních zubů (obr. 1–5).

Léčba byla zahájena instruktáží správné orální hygieny a motivací spolu s odstraněním zubního kamene a vyhlazením kořenů. Biologický faktor zubů 18, 17, 16, 26, 38 a 48 byl vyhodnocen jako klinicky beznadějný a zuby byly extrahovány (obr. 6). Po etiologické parodontologické léčbě byla provedena řízená regenerace tkání (Guided Tissue Regeneration = GTR) kolem zubů 15, 14, 12, 11, 21, 24 a 25. Osm měsíců po GTR byla realizována ortodontická léčba pomocí systému Invisalign (Align Technology).

Ortodontická diagnóza byla následující (obr. 7, 8):

 • Skeletální: třída 1, normodivergentní
 • Dentální: molárová, třída neohodnotitelná; špičáková, třída 1; hluboký skus, zvětšený předkus; mezery mezi zuby a černé trojúhelníky; odchýlená středová linie; PTM u řezáků a špičáku
 • Obličejová: konvexní profil

Ortodontickými cíli bylo srovnání a stěsnání řezáků, uzavření mezer a úprava středové linie v dolním oblouku, a tedy zlepšení estetické linie úsměvu (obr. 9–13).

Posun byl o 50 % pomalejší, než je obvyklé, aby byly použity jen slabé síly s ohledem na maximální šetrnost k oslabenému závěsnému aparátu zubů. Ke korekci rozestoupených řezáků a zmenšení mezizubních prostor (obr. 14) byla použita první sada 22 alignerů. Pak byla provedena zdokonalovací fáze za použití 11 alignerů, jejímž cílem bylo zlepšit konečné uspořádání zubů a výslednou interkuspidaci. Výměna alignerů byla stanovena na každých 7 dní. Celková doba léčby byla 15 měsíců (obr. 15–21).

V rozsahu od zubu 14 po zub 24 a od zubu 33 po zub 43 byl použit bondovaný retainer (obr. 22, 23). Na konci protetického ošetření budou ke stabilizaci zubů použity dva retainery Vivera (Align Technology). Každé tři měsíce byla prováděna parodontologická podpůrná léčba, která pomáhala zachovat zdraví periodontálních tkání.

 • Fotografická dokumentace počátečního stavu před parodontologickým ošetřením

  Fotografická dokumentace počátečního stavu před parodontologickým ošetřením

 • Fotografická dokumentace počátečního stavu před parodontologickým ošetřením

  Fotografická dokumentace počátečního stavu před parodontologickým ošetřením

 • Fotografická dokumentace počátečního stavu před parodontologickým ošetřením

  Fotografická dokumentace počátečního stavu před parodontologickým ošetřením

 • Fotografická dokumentace počátečního stavu před parodontologickým ošetřením

  Fotografická dokumentace počátečního stavu před parodontologickým ošetřením

 • Fotografická dokumentace počátečního stavu před parodontologickým ošetřením

  Fotografická dokumentace počátečního stavu před parodontologickým ošetřením

 • RTG snímky celých úst: 60% úbytek kosti (vertikálně i horizontálně)

  RTG snímky celých úst: 60% úbytek kosti (vertikálně i horizontálně)

 • Počáteční ortopantomografie a teleradiografie

  Počáteční ortopantomografie a teleradiografie

 • Počáteční ortopantomografie a teleradiografie

  Počáteční ortopantomografie a teleradiografie

 • Rozestoupení řezáků a aproximálních prostor

  Rozestoupení řezáků a aproximálních prostor

 • Rozestoupení řezáků a aproximálních prostor

  Rozestoupení řezáků a aproximálních prostor

 • Rozestoupení řezáků a aproximálních prostor

  Rozestoupení řezáků a aproximálních prostor

 • Rozestoupení řezáků a aproximálních prostor

  Rozestoupení řezáků a aproximálních prostor

 • Rozestoupení řezáků a aproximálních prostor

  Rozestoupení řezáků a aproximálních prostor

 • RTG snímky celých úst na konci první sady alignerů

  RTG snímky celých úst na konci první sady alignerů

 • Závěrečné záznamy ortodontické léčby

  Závěrečné záznamy ortodontické léčby

 • Závěrečné záznamy ortodontické léčby

  Závěrečné záznamy ortodontické léčby

 • Závěrečné záznamy ortodontické léčby

  Závěrečné záznamy ortodontické léčby

 • Závěrečné záznamy ortodontické léčby

  Závěrečné záznamy ortodontické léčby

 • Závěrečné záznamy ortodontické léčby

  Závěrečné záznamy ortodontické léčby

 • Závěrečné záznamy ortodontické léčby

  Závěrečné záznamy ortodontické léčby

 • Závěrečné záznamy ortodontické léčby

  Závěrečné záznamy ortodontické léčby

 • V rozsahu od zubu 14 po zub 24 a od zubu 33 po zub 43 byl použit bondovaný retainer

  V rozsahu od zubu 14 po zub 24 a od zubu 33 po zub 43 byl použit bondovaný retainer

 • V rozsahu od zubu 14 po zub 24 a od zubu 33 po zub 43 byl použit bondovaný retainer

  V rozsahu od zubu 14 po zub 24 a od zubu 33 po zub 43 byl použit bondovaný retainer

 • Situace na počátku a konci léčby

  Situace na počátku a konci léčby

 • Situace na počátku a konci léčby

  Situace na počátku a konci léčby

Závěr

Význam multidisciplinárního přístupu založeného na komunikaci a spolupráci mezi specialisty je obrovský, zejména chceme-li dosáhnout nejlepších možných výsledků u dospělých ortodontických pacientů s úbytkem kosti: pro poskytnutí kompletního ošetření je nutná znalost nejen oboru parodontologie a ortodoncie, ale také záchovné stomatologie a protetiky. Realizaci celkového managementu pacienta a zajištění stability okluze umožní následné implantologické ošetření.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Multidisciplinární léčba u pacienta se závažnou parodontitidou
Dr. Tommaso Castroflorio

je docentem na katedře chirurgických věd Stomatologické fakulty Univerzity v Turíně v Itálii.

Dr. Edoardo Mantovani | Dr. Federica Casasco | Dr. Paola Testa & Dr. Andrea Deregibus; Itálie
Použitá literatura: zobrazit skrýt

References

 1. Tonetti MS, Greenwell H, Kornman KS. Staging and grading of periodontitis: framework and proposal of a new classification and case definition. J Periodontol. 2018 Jun;89 Suppl 1:S159–S172.
 2. Buckley LA. The relationships between malocclusion, gingival inflammation, plaque and calculus. J Periodontol. 1981 Jan;52(1):35–40.
 3. Brunsvold MA. Pathologic tooth migration. J Periodontol. 2005 Jun;76(6):859–66.
 4. Wennström JL, Stokland BL, Nyman S, Thilander B. Periodontal tissue response to orthodontic movement of teeth with infrabony pockets. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1993 Apr;103(4):313–9.
 5. Corrente G, Abundo R, Re S, Cardaropoli D, Cardaropoli G. Orthodontic movement into infrabony defects in patients with advanced periodontal   disease: a clinical and radiological study. Journal of Periodontology. 2003;74(8):1104–9. doi: 10.1902/ jop.2003.74.8.1104.
 6. Cardaropoli D, Re S, Corrente G, Abundo R. Intrusion  of migrated incisors with infrabony defects in adult periodontal patients. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2001;120(6):671–7. doi: 0.1067/mod.2001.119385.
 7. Melsen B, Agerbæk N, Erikson J, Terp S. New attachment through periodontal treatment and orthodontic intrusion. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 1988;94(2):104–16. doi: 10.1016/0889-5406(88)90358-7.
 8. Kaygisiz E, Uzuner FD, Yuksel S, Taner L, Culhao lu R, Sezgin Y, Ate C. Effects of self-ligating and conventional brackets on halitosis and periodontal conditions. The Angle Orthodontist. 2014. ePub ahead of print.
 9. Akgun OM, Altug H, Karacay S, Guven Polat G,  Duyan S, Bedir O. Effect of 2 elastomeric ligatures on microbial flora and periodontal status in orthodontic patients. The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics. 2014;145(5):667–71.
 10. Boke F, Gazioglu C, Akkaya S, Akkaya M. Relationship between orthodontic treatment and gingival health: A retrospective study. European Journal of Dentistry.  2014;8(3):373–80.
 11. Al-Anezi SA. Dental plaque associated with self- ligating brackets during the initial phase of ortho- dontic treatment: A 3-month preliminary study. Journal of Orthodontic Sciences. 2014;3(1):7–11.
 12. Rossini G, Parrini S, Castroflorio T, Deregibus A, Debernardi CL. Periodontal health during clear aligners treatment: a systematic review. Eur J Orthod. 2015 Oct;37(5):539–43.

 

Prodám Vaše inzerce

Prodám/Koupím - ordinace

Prodám

další inzeráty

Další články z rubriky:
Prevence jako jeden z pilířů dostupnosti zubní péče Články
Prevence jako jeden z pilířů dostupnosti zubní péče

24. 5. 2023 | Dentální hygiena

„Nedostatek zubních lékařů“ je téma, které se stále častěji skloňuje v médiích, na sociálních sítích a už o něm diskutují...

Detail příspěvku

Výhody používání DentalMonitoring při ortodontické léčbě fixním aparátem Články
Výhody používání DentalMonitoring při ortodontické léčbě fixním aparátem

24. 5. 2023 | Ortodoncie

Lepší efektivita, včasná detekce a management akutních problémů

Detail příspěvku

Budoucnost je teď a tady Články
Budoucnost je teď a tady

23. 11. 2023 | Ortodoncie

Jak se změnila moje ortodontická ordinace díky nejmodernější digitální technologii

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.