StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Zjednodušená technika vrstvení pro vysoce kvalitní přímou kompozitní rekonstrukci

Zjednodušená technika vrstvení pro vysoce kvalitní přímou kompozitní rekonstrukci

20. 5. 2020 | Dr. Gianfranco Politano, Řím, Itálie | Prof. Marleen Peumans, Leuven, Belgie

Představení metody histologicko-anatomické dvojvrstvy

Díky zatékavým materiálům typu bulk-fill a dostavbovým materiálům se střední translucencí lze ve velmi krátkém čase realizovat vysoce kvalitní kompozitní výplně laterálních zubů. V tomto článku je představena rychlá zjednodušená technika vrstvení u přímé kompozitní rekonstrukce v laterálním úseku chrupu na příkladu ošetření dvou pacientů.


Jak u dentálních materiálů, tak i u pracovních postupů je velmi znatelný trend zjednodušování s ohledem na zachování kvality ošetření. Jak simplifikovanou metodou s osvědčenými materiály dosáhnout vysoké kvality bude jasně ukázáno na příkladu přímého kompozitního ošetření v laterálním úseku. Pomocí zjednodušené techniky vrstvení a kompozitních materiálů, které se velmi dobře adaptují k tvrdým zubním tkáním, se značně zvyšuje efektivita celého ošetření.

Standardizace a zvýšení efektivity

U obou níže prezentovaných kazuistik byly použity materiály Tetric EvoFlow Bulk Fill jakožto náhrada dentinu a nanohybridní kompozity střední translucence v barvách A2/A3 (IPS Empress® Direct a Tetric® EvoCeram) jakožto náhrada skloviny. Klinické zkušenosti ukazují, že v kombinaci s technikou histologicko-anatomické dvojvrstvy umožňují tyto materiály zhotovení přímých výplní, které se velmi dobře začlení do orálního prostředí. V obou případech bylo pomocí zjednodušené techniky vrstvení možno realizovat kvalitní rekonstrukce laterálních zubů již během pouhých 30 minut.

Další výhodou uživatelsky jednodušších materiálů a pracovních postupů je snazší standardizace jejich klinického použití. Pravděpodobnost vzniku chyb se snižuje.

Zaměříme-li se na různé kroky výplňové terapie, je jasné, že u preparace kavity není další nárůst efektivity možný. Předpokladem pro dlouhodobou životnost rekonstrukcí je biomechanicky optimální konfigurace kavity.

Co se týče adhezivní techniky, lze pomocí univerzálních adheziv (např. Adhese® Universal) docílit určitého zjednodušení. Zmíněné adhezivum lze bez obtíží použít s různými technikami leptání: etch-and-rinse, self-etch nebo self-etch v kombinaci se selektivním leptáním skloviny pomocí kyseliny fosforečné.

Při aplikaci výplňového materiálu můžeme zjednodušenou technikou vrstvení dosáhnout nárůstu efektivity. Podstatné jsou tři následující aspekty:

1. Použití metody histologicko-anatomické dvojvrstvy

Cílem je napodobit přirozený zub a současně reprodukovat histologicko-anatomické struktury. Zatímco přirozený dentin vykazuje v okluzní oblasti konkávní tvar, tak vrstva skloviny je v tomto místě konvexní. Tuto biologickou skutečnost (Bazos a kol., 2011) je třeba vzít v úvahu při vrstvení kompozitních materiálů – dentinovou vrstvu modelujeme konkávně a sklovinnou vrstvu konvexně (obr. 1). Vrstvení metodou dvou vrstev je nekomplikované. V napreparované okluzní kavitě se dají sklovinná a dentinová vrstva od sebe velmi snadno rozlišit a prostorově velmi snadno umístit. Další výhodou metody histologicko-anatomické dvojvrstvy je nepatrné riziko optických omezení při obrušování okluzních nerovností.

2. Výběr materiálu nahrazujícího dentin a sklovinu

Jako náhradu dentinu používáme vysoce plněný zatékavý kompozit, který dobře přilne ke stěnám kavity i ke konvenčnímu dostavbovému kompozitu ve vrstvě nad ním (obr. 2). Zatékavé kompozity navíc díky elasticitě vykazují menší smrštění při polymerizaci. Jako náhrada dentinu se dají velmi snadno aplikovat, protože zatékavý materiál se automaticky přizpůsobí konkávnímu tvaru napreparované kavity. Obzvláště hluboké kavity se takto dají velmi rychle vyplnit např. pomocí materiálu Tetric EvoFlow Bulk Fill. Tento vysoce plněný zatékavý kompozit má podíl plniva 52 objemových %. Díky patentovanému světelnému iniciátoru Ivocerin v kombinaci s technologií Aessencio lze tento kompozit aplikovat až ve 4 mm silných vrstvách, a i přesto jej spolehlivě vytvrdit. V průběhu polymerizace klesá jeho translucence z 28 % na méně než 10 %, což se téměř blíží translucenci přirozeného dentinu. Tento materiál také disponuje příjemnou, samonivelační konzistencí a velmi dobře lne ke stěnám kavity. Tetric EvoFlow Bulk Fill vykazuje menší kontrakci, protože vedle standardního plniva obsahuje navíc ještě plnivo pryskyřičné, které zmírňuje polymerační smrštění.

Jako náhradu skloviny používáme hmoty střední translucence (A2/A3), které napodobují optické vlastnosti přirozené skloviny. K osvědčeným a vhodným kompozitním materiálům nahrazujícím sklovinu patří estetický IPS Empress Direct a klinicky osvědčený Tetric EvoCeram. Jak již bylo zmíněno, sklovinnou vrstvu modelujeme konvexně použitím techniky postupné dostavby hrbolků. Pro ideální estetiku je možno individualizovat okluzní fisury pomocí hnědých barevných efektů (IPS Empress Direct Color Brown). Tím dosáhneme optického ohraničení jednotlivých hrbolků. Navíc tyto pigmentové hmoty zapečetí fisury, čímž snižují následnou kumulaci plaku ve fisuře a usnadňují též finální leštění okluzní plochy.

3. Schéma vrstev pro kavity II. třídy

Při vyplňování aproximální skříňky u kavity II. třídy nejprve cervikálně aplikujeme vrstvu vysoce plněného zatékavého kompozitu v tloušťce minimálně 2 mm (obr. 3). To poslouží ke zlepšení okrajové adaptace výplně v cervikální oblasti aproximální skříňky. Dostavba aproximální stěny pak probíhá již konvenčním nanohybridním sklovinným kompozitem, aby bylo dosaženo co nejlepších fyzikálně-mechanických vlastností v oblasti okrajové lišty. Poté, co je původní kavita II. třídy převedena na kavitu I. třídy, lze pokračovat již zmíněným způsobem. Pokud je jako náhrada dentinu použit Tetric EvoFlow Bulk Fill, je vrstvení jednodušší a rychlejší, když se materiál aplikuje v jednom kroku (jak v případě aproximální skříňky, tak i okluzně). Maximální tloušťka vrstvy by nicméně neměla překročit 4 mm.

Na závěr vyhodnotíme a případně upravíme artikulaci a poté rekonstrukci vyleštíme. Tyto kroky lze zjednodušit, pokud dodržíme následující body:

 • Exaktní analýza okluze a artikulace na začátku ošetření zabraňuje zbytečnému překonturování okluzní plochy.
 • Volbou vhodné matrice a jejím optimálním umístěním lze zamezit velkým přebytkům kompozitu u výplní II. třídy. Také je nutno stanovit optimální výšku okrajové lišty.
 • U postupné modelace by se mělo dbát na sklon hrbolků a na dostatek místa pro hrbolky antagonistů. To významně snižuje spotřebu materiálu i časovou náročnost, protože pro úpravu okluze a následné vyleštění je zapotřebí podstatně méně času.

Výsledné rekonstrukce lze opracovat a do vysokého lesku vyleštit pomocí setu tří silikonových polírek Astropol. Polírky je nutno používat ve správném pořadí – s klesající zrnitostí. Okluzní plochy a okraje výplně opracováváme šedými polírkami s rychlostí 10 000 otáček/min. a vodním chlazením. Tím odstraníme vrypy způsobené úpravou okluze diamantovými brousky. Následně použijeme zelené a růžové polírky, kterými výplně vyleštíme do vysokého lesku.

 • Přirozená vrstva dentinu má v okluzní oblasti konkávní tvar, zatímco sklovinná vrstva tvar konvexní

  Přirozená vrstva dentinu má v okluzní oblasti konkávní tvar, zatímco sklovinná vrstva tvar konvexní

 • Ošetření dvou molárů s kavitami II. třídy. 1. zatékavý kompozit, 2. konvenční kompozit. Zatékavý kompozit vykazuje lepší adaptaci

  Ošetření dvou molárů s kavitami II. třídy. 1. zatékavý kompozit, 2. konvenční kompozit. Zatékavý kompozit vykazuje lepší adaptaci

 • Průřez rekonstrukcí II. třídy. Tetric EvoFlow Bulk Fill lze aplikovat v jedné vrstvě (viz vrstva 1 a 3), aplikovaná vrstva materiálu však nesmí přesáhnout tloušťku 4 mm

  Průřez rekonstrukcí II. třídy. Tetric EvoFlow Bulk Fill lze aplikovat v jedné vrstvě (viz vrstva 1 a 3), aplikovaná vrstva materiálu však nesmí přesáhnout tloušťku 4 mm

 • Pacient 1 – defektní výplně na obou dolních molárech

  Pacient 1 – defektní výplně na obou dolních molárech

 • Rekonstrukce dentinového jádra pomocí Tetric EvoFlow Bulk Fill. Díky technologii Aessencio je po polymerizaci jasně rozeznatelná opacita kompozitu.

  Rekonstrukce dentinového jádra pomocí Tetric EvoFlow Bulk Fill. Díky technologii Aessencio je po polymerizaci jasně rozeznatelná opacita kompozitu.

 • Rekonstrukce dentinového jádra pomocí Tetric EvoFlow Bulk Fill. Díky technologii Aessencio je po polymerizaci jasně rozeznatelná opacita kompozitu.

  Rekonstrukce dentinového jádra pomocí Tetric EvoFlow Bulk Fill. Díky technologii Aessencio je po polymerizaci jasně rozeznatelná opacita kompozitu.

 • Náhrada skloviny kompozitem se střední translucencí (Tetric EvoCeram A3) technikou postupné dostavby hrbolků. Fisury byly individualizovány pomocí IPS Empress Direct Color Brown.

  Náhrada skloviny kompozitem se střední translucencí (Tetric EvoCeram A3) technikou postupné dostavby hrbolků. Fisury byly individualizovány pomocí IPS Empress Direct Color Brown.

 • Výsledek po opracování a vyleštění

  Výsledek po opracování a vyleštění

 • Pacient 2 – oba dolní moláry jsou určeny k přímé rekonstrukci kompozitem

  Pacient 2 – oba dolní moláry jsou určeny k přímé rekonstrukci kompozitem

 • Po odstranění starých výplní došlo k odhalení rozsáhlých kariézních lézí

  Po odstranění starých výplní došlo k odhalení rozsáhlých kariézních lézí

 • Napreparované kavity po opískování oxidem hlinitým

  Napreparované kavity po opískování oxidem hlinitým

 • Rekonstrukce dentinového jádra pomocí Tetric EvoFlow Bulk Fill (po vytvrzení)

  Rekonstrukce dentinového jádra pomocí Tetric EvoFlow Bulk Fill (po vytvrzení)

 • Výsledek po opracování a vyleštění: sklovinná vrstva byla rekonstruována pomocí IPS Empress Direct Enamel (A2)

  Výsledek po opracování a vyleštění: sklovinná vrstva byla rekonstruována pomocí IPS Empress Direct Enamel (A2)

Pacient 1

35letá pacientka si přála výměnu svých amalgámových výplní na prvním a druhém dolním moláru. Stěžovala si na bolest při skousnutí na posledním moláru. Klinické snímky ukázaly defektní výplně na obou zubech (obr. 4). Po odstranění starých výplní a aplikaci univerzálního vazebného prostředku Adhese Universal byl jako náhrada dentinu aplikován Tetric EvoFlow Bulk Fill (obr. 5). Tento zatékavý kompozit disponuje velmi dobrou samonivelační konzistencí a automaticky se přizpůsobuje konkávnímu tvaru kavity. U druhého moláru byl zatékavý kompozit aplikován jak v okluzní oblasti, tak i v aproximální skříňce v jedné vrstvě a vytvrzen polymerační lampou Bluephase (1200 mW/cm²) po dobu 20 sekund. Výrobce doporučuje světelnou polymerizaci po dobu 10 sekund. Tloušťka vrstvy se pohybovala pod 4 mm. Díky technologii Aessencio se při vytvrzování zvýší opacita materiálu (obr. 5). Následně proběhla technikou postupné dostavby hrbolků aplikace sklovinné vrstvy materiálem Tetric EvoCeram A3, hmoty se střední translucencí. Fisury byly následně individualizovány pomocí IPS Empress Direct Color Brown (obr. 6). Po sejmutí kofferdamu byla vyhodnocena artikulace. Protože hrbolky byly vymodelovány optimálně, bylo nutno provést pouze nepatrné úpravy. Opracování a vyleštění proběhlo pomocí tří silikonových polírek Astropol. Finální rekonstrukce vykazují hezkou a jednoduchou okluzní morfologii. Bez patrných přechodů se začlenily do okolních zubních tkání (obr. 7).

Pacient 2

30letý pacient se dostavil s defektními výplněmi na dvou dolních molárech (obr. 8). Po nasazení kofferdamu byly odstraněny veškeré staré výplně. Přitom došlo k odhalení rozsáhlých kariézních lézí (obr. 9). Kariézní tkáně byly odstraněny tvrdokovovým vrtáčkem při nízkých otáčkách a takto opracované kavity byly vyčištěny opískováním částicemi oxidu hlinitého (30 µm). Lehce podminovaný bukální hrbolek prvního moláru nebyl nakonec odbroušen, protože při analýze okluze a artikulace nebyl vystaven většímu zatížení (obr. 10). Vrstvení kompozitu probíhalo použitím dvouvrstvé techniky. Konkávní dentinová vrstva byla rekonstruována materiálem Tetric EvoFlow Bulk Fill. Po polymerizaci se ukázalo, že díky vyšší opacitě kompozitu se podařilo velmi dobře zakrýt zabarvenou spodinu kavity (obr. 11). Jako náhrada skloviny byl použit materiál IPS Empress Direct Enamel v barvě A2. Následovala jemná charakterizace fisur pomocí IPS Empress Direct Color Brown. Po finálním opracování a vyleštění vykazovaly rekonstrukce vysoce působivý vzhled a bez patrných přechodů se velmi dobře začlenily do okolních zubních tkání (obr. 12).

Závěr

Vysoce kvalitní kompozitní výplně v laterálním úseku mohou být bez problémů realizovány v relativně krátkém čase. Klinický postup lze významně zjednodušit technikou histologicko-anatomické dvojvrstvy. Použití vysoce plněného zatékavého kompozitu s opacitou podobnou dentinu a sklovinné hmoty se střední translucencí jsou zásadní pro funkční i estetickou úspěšnost ošetření.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Zjednodušená technika vrstvení pro vysoce kvalitní přímou kompozitní rekonstrukci
Dr. Gianfranco Politano, Řím, Itálie

Studio di odontoiatria
Dr. Daniele Puzzilli
Via dell’ Umanesimo, 199
00144 Řím, Itálie
gianfrancopolitano@yahoo.it

Zjednodušená technika vrstvení pro vysoce kvalitní přímou kompozitní rekonstrukci
Prof. Marleen Peumans, Leuven, Belgie

KUL Faculty of Medicine
Universiteit Leuven
Department of Oral Health
Sciences
Kapucijnenvoer 7
B-3000 Lovaň, Belgie
Marleen.peumans@uzleuven.be

Další články z rubriky:
Lupové brýle jako součást každodenní stomatologie Články
Lupové brýle jako součást každodenní stomatologie

4. 7. 2023 | Obecná stomatologie

Představte si, že se díváte na velmi jemný šperk na stole. Představte si, že ve šperku je detail, který byste opravdu rádi...

Detail příspěvku

Chirurgická léčba gingiválních recesů u ortodontického pacienta Články
Chirurgická léčba gingiválních recesů u ortodontického pacienta

16. 11. 2023 | Obecná stomatologie

V posledních desetiletích dochází k rychlému rozvoji mnoha oborů zubního lékařství, z čehož...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.