StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Vaskulární léze u rtu ošetřeného diodovým laserem

Vaskulární léze u rtu ošetřeného diodovým laserem

1. 6. 2022 | Dr. Cinzia Casu

Klasifikace vaskulárních lézí dutiny ústní je složitá a nedávno se změnila. Pro zjednodušení lze tyto léze rozdělit do dvou velkých skupin: novotvary (většinou benigní) a vaskulární malformace.1 Hemangiom je benigní vaskulární léze dutiny ústní a může se objevit také na okraji červeně rtu.2 Tyto vaskulární malformace zahrnují řadu patologií charakteristických změnou proliferace vaskulárních struktur. Tyto změny mohou být vrozené nebo získané – obvykle se objevují po traumatickém poranění nebo chirurgickém zákroku.3 Postihují častěji muže a jen zřídkakdy zasáhnou labiální tkáň. Diagnostika těchto lézí je v podstatě prováděna klinicky vyšetřením pomocí přístrojů jako je Eco Color Doppler, nicméně lékaři může k okamžité diagnostice pomoci také odsátí kanylou, díky kterému se lze vyhnout biopsiím potenciálně způsobujícím hojné krvácení. Často je možné zachytit pulzaci přítomných cév.3 Další vaskulární entitou ovlivňující ret je kalibr perzistentní cévy. Jedná se o tepnu, která proniká do submukózních tkání, nevětví se a její kalibr se nezmenšuje. Stojí za tvorbou labiálních exofytických lézí, u nichž se někdy může vyvinout ulcerace a poté krvácení.4 Také v tomto případě nás může k určení diagnózy dovést klinické a ultrazvukové vyšetření, aniž by se musela pacientovi dělat biopsie. V literatuře byly popsány i velmi vzácné benigní varianty vaskulárních lézí, které mohou postihnout ret, jako angioleiomyom a angiomyolipom.5, 6, 7


Léčba tohoto typu poruch je často nutná pouze z estetických důvodů, protože jsou asymptomatické, především jsou-li útvary menší než 1 cm a hrozí u nich malé riziko traumatizace.

Mezi ošetření navrhovaná ve vědecké literatuře patří skleroterapie nebo aplikace tetradecylsulfátu sodného8, 9 injekcí, kryoterapie tekutým dusíkem10, fotokoagulační terapie neodymovým laserem (1064 nm) a diodovým laserem s vysokou intenzitou.11, 12, 13

Účelem tohoto článku je zdokumentovat případ vaskulární léze rtu, která se objevila u mladé pacientky v průběhu několika týdnů a byla úspěšně ošetřena miniinvazivní technikou pomocí diodového laseru s intenzitou 810 nm.

Kazuistika

29letá pacientka se dostavila na vyšetření s exofytickou lézí. V celkové anamnéze uvedla dobré zdraví, až na nedávno zjištěný sklon ke křehkosti kapilár. Uvedla, že v průběhu několika týdnů se stav postupně zhoršuje navzdory lokální léčbě předepsané dermatology.

Dermatolog pacientce nejprve diagnostikoval herpetický projev a pacientka proto byla léčena bez jakéhokoli přínosu antivirotickými lokálními přípravky. Druhý dermatolog pacientce diagnostikoval labiální granulom a předepsal lokální antibiotickou léčbu, načež léze stále rostla. Z klinického hlediska byla patrná červená léze o průměru zhruba 1,5 cm, která po stisknutí prstem měnila vzhled (obr. 1). Bylo rozhodnuto odeslat pacientku na ultrazvukové vyšetření, které potvrdilo diagnostické podezření na benigní vaskulární lézi.

Vzhledem k umístění a vyčnívání léze, a tedy riziku, že by mohlo dojít k traumatizaci s možným krvácením, bylo rozhodnuto zasáhnout konzervativně. Pacientka podstoupila tři fotokoagulační sezení provedená diodovým laserem s vlnovou délkou 810 nm, naplánovaná vždy po dvou týdnech od každého sezení. Použité vlákno bylo 320µm a po aktivaci se jím pohybovalo krouživými pohyby asi 10 mm od postižené sliznice. Provedli jsme dva 60sekundové cykly při výkonu 2,5 W, dva 60sekundové cykly při výkonu 3 W, a nakonec další dva cykly při výkonu 3,5 W (obr. 2). Od následujícího dne začala léze tmavnout a zmenšovat se (obr. 3). Po dvou týdnech měla léze podstatně menší objem (obr. 4). Při následujících dvou sezeních byly provedeny pouze dva 60sekundové cykly při výkonu 2,5 W a dva cykly při výkonu 3 W (obr. 5, 6). Po dvou měsících léze zcela ustoupila, bez jizev a bez narušení citlivosti zhojené tkáně (obr. 7).

 • Počáteční situace.

  Počáteční situace.

 • Sezení za účelem laserové terapie, vlnová délka 810 nm s výkonem 2,5–3,5 W.

  Sezení za účelem laserové terapie, vlnová délka 810 nm s výkonem 2,5–3,5 W.

 • Léze 1 den po prvním sezení.

  Léze 1 den po prvním sezení.

 • Léze po 2 týdnech, před druhým sezením.

  Léze po 2 týdnech, před druhým sezením.

 • Léze po druhé laserové terapii.

  Léze po druhé laserové terapii.

 • Léze v jasném stadiu hojení.

  Léze v jasném stadiu hojení.

 • Konečná situace, úplné zhojení.

  Konečná situace, úplné zhojení.

Diskuze

Kromě již zmíněných patologií by tento typ poruch mohl být zařazen do diferenciální diagnostiky spolu s pyogenním granulomem,14 angiofibromem,15 kavernózním hemangiomem16 a epiteloidním hemangiomem.17

Pyogenní granulom je entita postihující pokožku nebo dutinu ústní, charakteristická tvorbou erytematózních papulí, v případě rtu nicméně vzácných.14

Angiofibrom je benigní vaskulární porucha, která málokdy postihuje ret, častěji nosní sliznici.15

Kavernózní hemangiom postihuje hlavně děti, a dochází k němu, je-li patrná abnormální dilatace krevních cév ve rtu, odtud také název kavernózní.16

Epiteloidní hemangiom je extrémně vzácný a jeho etiologie není známa, nicméně od ostatních vaskulárních poruch se liší přítomností endoteliálních buněk a fragmentů epiteliálních buněk.17

V popsaném případě postačil k objasnění benigní povahy vaskulární léze ultrazvuk a bylo rozhodnuto léčit lézi co nejkonzervativněji.

Použití sklerotizujících prostředků je v literatuře zdokumentováno, i když může být doprovázeno nástupem minimálních vedlejších účinků,9 zatímco použití kryoterapie vykazovalo výborné výsledky.10 Nicméně v nedávné studii s ní byla spojena přítomnost závažné léze na ošetřovaných orgánech a bolest, ať už mimo nebo na sliznici dutiny ústní.18

Laserová terapie orálních vaskulárních lézí se zdá být vynikající možností a v literatuře jsou popsány různé použité vlnové délky. V nedávné studii byl neodymový laser úspěšně použit k ošetření 93 pacientů s lézemi na rtu, a to bez jakéhokoli vedlejšího poškození a během maximálně dvou sezení.12 Bacci a kol.11 provedli laserovou terapii u 59 pacientů s labiálními vaskulárními poruchami, přičemž pouze v 6 případech provedli další ošetření se zanedbatelnými vedlejšími účinky. Použití laseru s diodami o vlnové délce 810 nm s výkonem v rozmezí 2,5 až 3,5 W na labiální vaskulární léze větší než 1 cm dosud nebylo v literatuře zdokumentováno.

Labiální patologie jsou často považovány za případy pro dermatologa, nicméně týkají se labiální sliznice dutiny ústní. Pomocí bezpečných, snadno použitelných zařízení můžete ošetřit tyto typy lézí ve své zubní ordinaci, přičemž ošetřením tohoto typu poruch nabízíte pacientovi službu navíc a představuje tak pro zubní ordinaci příležitost. Diodový laser lze pro ošetření vaskulární léze rtu považovat za bezpečný a účinný.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Informace o autorech: zobrazit skrýt
Vaskulární léze u rtu ošetřeného diodovým laserem
Dr. Cinzia Casu

Prezidentka AIRO (Accademia Italiana Ricerca Orale), členka SIPMO a SIE. Členka redakční rady Biology and Medicine Case Reports, Current Analysis on Dentistry, Online Journal of Oral a Dental Health Master in Surgery and Oral Pathology, University of Parma. Vede specializační kurz Oral Surgery and Oral Pathology, University of Parma. Autorka řady národních a mezinárodních publikací. Přednášející na národních a mezinárodních kongresech a kurzech.

Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. George A, Mani V, Noufal A. Aggiornamento sulla classificazione dell'emangioma. J Orale Maxillofac. Pathol. 2014 settembre; 18 settembre 2014 (Suppl. 1): S117-S120
 2. Panhare MN, Jyoti DB, Mandale MS, Suresh RB. 3. Malformazione arteriovenosa acquisita del labbro che si verifica come rischio professionale: Un case report con revisione della letteratura. J Maxillofac. Patologia. 2018 Maggio-Ago; 22(2): 287
 3. Kazuhiro Murakami , Kazuhiko Yamamoto , Tsutomu Sugiura e Tadaaki Kirita. 4. Hemangioma a cellule fuso nella mucosa del labbro superiore: Un rapporto sul caso e una recensione della letteratura. Casi di studio in Odontoiatria Volume 2018, articolo ID 1370701, 7 pagine
 4. M. Thanthoni, P. Rajeev e S. Sathasivasubramanian .Caliber-Persistent Labial Artery: Un rapporto di un rigonfiamento labiale raramente riconosciuto. J Clin Imaging Sci. 2018;8: 41.
 5. Apostolos Matiakis, Panagiotis Karakostas , Achilleia-Maria Pavlou , Eleftherios Anagnostou , Athanasios Poulopoulos. Angioleiomyoma del cavo orale: un case report e una breve rassegna della letteratura. J Assoc Coreano Orale Maxillofac Surg 2018;44:136-139
 6. Andréia Aparecida da Silva, Roman Carlos, Elisa Contreras, Oslei Paes de Almeida, Márcio Ajudarte Lopes, Pablo Agustin Vargas. Angiomiolipoma del labbro superiore: rapporto sul caso e revisione del letteratura Med Medaglia Orale Patol Orale Cir Bucal 2007;12:E101-4
 7. Amarpreet Sabharwal, Alfredo Aguirre , Talal M. Zahid, Germain Jean-Charles, Michael N. HattonAcquired Tufted Angioma del labbro superiore: Relazione sul caso e revisione della letteratura. Testa e collo Pathol (2013) 7:291-294
 8. Bo-Eun Choi, Yongsoo Kim, Dae-Ho Leem, Jin-A Baek e Seung-O Ko. 9. Utilità della scleroterapia con tetradecil solfato di sodio da lesione vascolare orale benigna. Choi et al. Plastica maxillo-facciale e ricostruttiva Chirurgia (2016) 38:44
 9. Mishra M, Singh G, Gaur A, Tandon S, Singh A. Ruolo della scleroterapia nella gestione delle malformazioni vascolari nella regione maxillo-facciale: La nostra esperienza. Natl J Maxillofac Surg. 2017 gennaio-giugno; 8(1): 64–69
 10. Nogueira PTBC, Remigio MMCJ, de Queiroz AMC, da Silva AA, Filho JRL. La criochirurgia come opzione per il trattamento delle lesioni vascolari della cavità orale. Rep. Otorinolaringoiatria. 2017;2017:8529016
 11. Bacci C, Sacchetto L, Zanette G, Sivolella S. Diodo laser per il trattamento di piccole malformazioni vascolari orali: Uno studio prospettico di serie di casi. Laser Surg Med. 2018 febbraio;50(2):111-116
 12. Cadavid AMH, de Campos WG, Aranha ACC, Lemos-Junior CA.Efficacia della fotocoagulazione delle malformazioni vascolari nella mucosa orale utilizzando Nd: YAG Laser. J Craniofac Surg. 2018 Giu 25
 13. Luciane H. Azevedo, Dante Migliari. Gestione di una estesa lesione vascolare sul labbro mediante fotocoagulazione con laser a diodi ad alta intensità. The Open Dentistry Journal, 2017, 11, 242-246
 14. Serkan D. Gestione di un granuloma piogenico ricorrente del labbro inferiore con laser a coloranti pulsati: Un rapporto sul caso. Giornale dell'American College of Clinical Wound Specialists (2016) 8, 39-41
 15. Goud S, Swapna T, Bindu H, Shylaja SR. Angiofibroma extra nasofaringeo che simula il mucocele: una nuova sede per l'entità rara. J Diagnosi clinica Res. 2017 gennaio;11(1):ZD28-ZD30
 16. Avila ED, Molon RS, Conte Neto N, Gabrielli MA, Hochuli-Vieira E. Emangioma cavernoso del labbro in un bambino. Braz Dent J. 2010;21(4):370-4
 17. Aggarwal A, Keluskar V. Emangioma epitelioide (iperplasia angiolinfoide con eosinofilia) nella mucosa orale J Dent Res. 2012 Mar-Apr;23(2):271-4.
 18. Power NE, Silberstein JL, Tarin T, Au J, Thorner D, Ezell P, Monette S, Fong Y, Rush V, Finley D, Coleman JA. Crioterapia endoscopica spray per tumori maligni genitourinari: sicurezza ed efficacia in un modello suino. Ther Adv Urol.2013 Giu;5(3):135-41
Další články z rubriky:
Technika jednoho řezu k odebrání subepitelového pojivového štěpu z patra Články
Technika jednoho řezu k odebrání subepitelového pojivového štěpu z patra

18. 4. 2023 | Obecná stomatologie

Tento článek popisuje nový a zjednodušený chirurgický přístup...

Detail příspěvku

Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 4. část Články
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 4. část

16. 2. 2024 | Obecná stomatologie

Redakční úvod obsahující vysvětlení, proč jsme se rozhodli tento obsáhlý materiál...

Detail příspěvku

Zajištění bezpečných a přesných dezinfikovaných otisků Články
Zajištění bezpečných a přesných dezinfikovaných otisků

16. 8. 2023 | Obecná stomatologie

Přiznejme si, že dezinfekce otisků může být obtížná. Různé materiály vyžadují různé standardy a snadno se stane...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.