StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Periodontální dlahování s polyetylenovým páskem Ribbond THM (thin-high-modulus)

Periodontální dlahování s polyetylenovým páskem Ribbond THM (thin-high-modulus)

Howard E. Strassler, D.M.D., F.A.D.M., F.A.G.D.

Zuby, které jsou postiženy ztrátou závěsného aparátu a úbytkem výšky kosti, mají větší míru mobility. V minulosti bylo sporné, zda zuby s postižením parodontu dlahovat či nikoli. Prokázalo se, že umístí-li se dlaha, dojde k redukci mobility zubů. 1, 2 Jakmile se pak dlaha odstraní, mobilita zůstává nezměněna. Co bylo nejasné, byla role dlahování u zubů s periodontálním onemocněním coby součásti počáteční parodontologické léčby. 3, 4


Tarnow a Flecher shrnuli indikace a kontraindikace pro dlahování parodontologicky narušených zubů. 5 Zjistili, že dříve se zubní lékaři rozhodovali pro dlahování zubů na základě určitých klinických nálezů a subjektivního posouzení. Měly by se zuby dlahovat kvůli úbytku kosti patrném na RTG snímku nebo kvůli naměřené mobilitě? Na základě odborné literatury existují tři základní odůvodnění pro kontrolu mobility zubů pomocí periodontálního dlahování:

1. Primární okluzální trauma
2. Sekundární okluzální trauma
3. Progresivní mobilita, migrace a bolest při funkci

 

Primární okluzální trauma je definováno jako poranění vyplývající z nadměrných okluzálních sil působících na zub nebo zuby s normální periodontální oporou, zatímco sekundární okluzální trauma je poranění vyplývající z normálních okluzálních sil působících na zuby nebo zuby s oslabeným parodontem. Nyní je obecně přijímáno to, že klinická prognóza parodontologicky narušených zubů do značné míry závisí na přítomnosti mobility zubů. 6, 7

V posledních letech bývá popisováno a stalo se obecně přijímanou technikou konzervativní dlahování těchto zubů pomocí průběžné výztuže z tkaných vláken. 8–10 Díky umístění dlahy dojde k redukci mobility zubů. Ke stabilizaci zubů se dále používají adhezivní výztuže z kompozitů zesílených pryskyřičnými vlákny, zejména pak při ošetření po akutním úrazu, jako prevence posunu zubů po ztrátě sousedního zubu jako jeho náhrada buď formou mezičlenu z kompozitní pryskyřice nebo mezičlenu z přirozeného zubu, a při ortodontické retenci.

Klinická předvídatelnost a úspěšnost adhezivních technik za použití kompozitních pryskyřic se již prokázala. Výsledkem bylo rozšíření technik dlahování zubů pomocí adhezivních kompozitních pryskyřic. Ve snaze zlepšit jejich fyzikální vlastnosti využívali zubní lékaři při dlahování dráty, čepy, nylonová vlákna a ocelové pletivo. Byla však běžná klinická selhání v podobě prasknutí kompozitní pryskyřice a obnažení výztuhových materiálů pod ní, protože tyto materiály nebyly s kompozitní pryskyřicí chemicky provázány a nemohly tvořit oporu při opakovaném zatížení působícím na dlahu při normálních funkcích nebo parafunkcích. Ve snaze minimalizovat prasknutí dlahy byly na zanořené dráty a síťky nanášeny větší vrstvy kompozitní pryskyřice, což vedlo ke značnému předimenzování náhrady. Následkem byla retence zbytků jídla a plaku spolu s větší náročností hygienické péče o dlahu.

Se zavedením chemicky integrovaných, nepřerušovaných výztuží kompozitních pryskyřic z tkaných vláken určených pro dlahování zubů se vyřešily problémy spojené s dřívějšími pokusy o zesílení kompozitní pryskyřice. Ve většině případů byla tato tkaná struktura vyrobená z vysoce pevného, bondovatelného, biologicky kompatibilního, estetického, snadno upravitelného a barevně neutrálního polyetylenu. Při výběru materiálu vyztuženého vlákny pro dlahování zubů by se měla volba zakládat na klinickém a základním vědeckém výzkumu, který podporuje použití určitého materiálu. Klinicky by měl tvořit celý systém adhezivního bondování na povrch zubu, v kombinaci s matrix uvnitř vyztuženou vlákny, odolnou a vůči poškození tolerantní vrstvu, která zajistí stabilizaci zubů odolávající podmínkám orálních funkcí.

Jedním problémem u dříve dostupných výztuží je jejich základní tloušťka při zanoření do kompozitní pryskyřice při výrobě dlahy. Problémem spojeným pouze s výztužemi s jednosměrnou vláknovou strukturou je také jejich neschopnost se těsně adaptovat k zubům. Jejich tloušťka a pevnost vedou k nadměrné manipulaci, což vede k prasklinám a poškozením skleněných vláken a způsobuje předčasné selhání s omezenou schopností zesílení kompozitní pryskyřice. Kvůli překonání těchto problémů byla zavedena zesíťovaná výztuž z tenčích pramenů polyetylenových vláken Ribbond THM Reinforcement Ribbon (Ribbond, Seattle, Washington, USA). Malá tloušťka v kombinaci s hustým objemem vláken umožňuje těsnou adaptaci pásku k zubu. Tenčí Ribbond stále využívá splétanou tkaninu snadno použitelného původního pásku Ribbond. Na rozdíl od tkanin z vláken splétaných ve dvou osách, které mají po zkrácení na potřebnou délku tendenci se rozpadat a nedrží svůj rozměrový tvar, Ribbond se nerozpadne a při zanořování do kompozitních materiálů zůstává rozměrově konstantní. Další vlastností provázané tkaniny Ribbond je těsnost vláken, díky níž si pásek udrží strukturální celistvost, která vytváří vícesměrnou výztuž výplňových polymerních pryskyřic fungující jako zarážka pro praskliny. 11, 12 Změnou průměru polyetylenových svazků vláken z 215denierové niti na o 50 % tenčí 100denierovou nit má pásek stejné šířky více než dvakrát větší objemovou frakci svazků. Díky této inovaci dochází u kompozitní pryskyřice k 2,5násobnému zvýšení ohybové pevnosti ve srovnání s pryskyřicí bez výztuže a k 15% zvýšení ve srovnání s původním páskem Ribbond. 13 Tenčí průměr svazku vede k menší tloušťce pásku, oblasti provázání mají jednosměrnou orientaci a také  dochází ke zvýšení ohybové pevnosti. Při stejné šířce vláken je Ribbond THM téměř o 50 % tenčí. 13, 14

 

  • Fotografie před ošetřením: dolní frontální zuby s mobilitou 2. stupně: a) Labiální pohled

    Fotografie před ošetřením: dolní frontální zuby s mobilitou 2. stupně: a) Labiální pohled

  • Fotografie před ošetřením: dolní frontální zuby s mobilitou 2. stupně: b) Lingvální pohled

    Fotografie před ošetřením: dolní frontální zuby s mobilitou 2. stupně: b) Lingvální pohled

  • RTG snímek před ošetřením ukazuje 50% úbytek kosti

    RTG snímek před ošetřením ukazuje 50% úbytek kosti

Publikováno: StomaTeam 2/2019

Přečtěte si také:

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v časopisu StomaTeam

Prohlédněte/stáhněte si celý časopis ve formátu PDF ❯
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Howard E. Strassler, D.M.D., F.A.D.M., F.A.G.D.

Professor and Director of Operative Dentistry
Department of Endodontics, Prosthodontics, and Operative Dentistry University of Maryland Dental School
650 West Baltimore Street, Baltimore 21201
Maryland, USA
Telefon: +1-410-706-7047
E-mail: hstrassler@umaryland.edu

Články na podobné téma:
Vplyv abrazivity zubných pást na tvrdé zubné tkanivá Články
Vplyv abrazivity zubných pást na tvrdé zubné tkanivá

21. 8. 2019 | Obecná stomatologie

Abstrakt: Abrazivita zubných pást je terčom viacerých odborných diskusií. V laickej ale aj odbornej verejnosti...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.