StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Dočasné zvýšení vertikálního rozměru skusu pomocí kompozitu a zjednodušené injekční techniky

Dočasné zvýšení vertikálního rozměru skusu pomocí kompozitu a zjednodušené injekční techniky

15. 11. 2021 | Prof. Dr. Jürgen Manhart

Metoda přípravy pro laboratorně zhotovené rekonstrukce
2. závěrečná část

V rámci rozsáhlých protetických ošetření je často nezbytné zvýšení vertikálního mezičelistního rozměru a nastavení horizontálního skusu do centrické pozice kondylů. Toto nové definování polohy dolní čelisti se provádí během přípravné předprotetické fáze a mělo by být následně testováno po delší časový úsek, než se přistoupí k provedení ireverzibilních protetických opatření. Tento článek detailněji představuje časově i finančně úspornou možnost přímé dlouhodobě provizorní intraorální dostavby okluzních plošek z kompozitu pomocí injekční techniky včetně kompletního ordinačního i zubotechnického pracovního postupu.


Čtvrtá ordinační fáze

Pro lepší manipulaci byly obě první dlahy (dlaha 1 a 2), určené k dostavbě laterálních zubů, ve frontě rozděleny na levou a pravou polovinu. U prvního segmentu dlahy (dlaha 1) byl intraorálně zkontrolován perfektní a snadný dosed i jednoznačné opření segmentu o poslední molár a frontální zuby (obr. 18). Rovněž byla ověřena správná poloha bukálních vtokových otvorů (obr. 19). Ve správné pozici ozřejmila nasazená dlaha ztracené zubní struktury jako prázdný prostor mezi materiálem dlahy a zbylými zubními tkáněmi na okluzi (Schmidlin a kol. 2009C). Po nasazení dlahy určené k ochraně měkkých tkání, na které byly selektivně vyříznuty oblasti určené k dostavbě (obr. 20), proběhla pomocí intraorálního pískovače tzv. tribochemická silikatizace (CoJet, 3M Espe) v oblasti okluzního povrchu přítomných rekonstrukcí (obr. 21) (Frankenberger a kol. 2000, 2014; Matinlinna 2013; Ozcan 2003). Po sejmutí ochranné dlahy byl, na tímto způsobem silikatizovaný povrch, pečlivě aplikován Silan (obr. 22) (Blatz a kol. 2003; Kupiec a kol. 1996). Tyto dva kroky vedou ke tvorbě chemické vazby mezi starými okluzními ploškami z kovu, resp. keramiky a zamýšlenými novými dostavbami z kompozitu. Během přípravy pro aplikaci kompozitu byly následně silanizované povrchy pokryty adhezivem, které bylo vzduchovou pistolí rozfoukáno do tenké vrstvy a okamžitě vytvrzeno polymerační lampou. Pokud se podaří zajistit nekontaminované okolí pracovního pole s relativním vysušením, ať už vatovými válečky, resp. lícními vycpávkami, a dostatečně efektivní odsávání i odtažení okolních tkání zkušenou asistentkou, je u těchto adhezivních dostaveb možno upustit od požadavku na absolutní vysušení pomocí kofferdamu (Brunthaler a kol. 2003; Heinze a kol. 2015; Opdam a kol. 2016; Raskin a kol. 2000; Smales 1993; Van Dijken & Horstedt 1987).

V další fázi byl normálně viskózní hybridní kompozit, stabilní vůči abrazi a vhodný pro laterální zuby, předehřát ve vodní lázni, aby se dočasně snížila jeho viskozita. Byly použity kompule kvůli možnosti přímé intraorální aplikace tlakem do dutiny mezi dlahou a vlastním zubem. Dostatečný počet kompulí zabalených ve vodotěsném sáčku byl vložen do ohřívací lázně. Po dostatečném temperování byly kompule co nejrychleji nasazeny intraorálně na bukální vtokové perforace dostavbové dlahy a jejich obsah byl tlakem vstříknut do připravené dutiny, dokud na orální straně dlahy odvzdušňovacím otvorem nevytékal přebytek kompozitního materiálu (obr. 23). Během vstřikování zahřátého kompozitu do dutiny musí asistence dlahu na jejím meziálním i distálním konci dobře zafixovat, aby se tlakem vstřikovaného materiálu nepohnula a nevznikaly tak nepřesnosti. Zároveň je nutno dávat pozor na to, aby byl celý objem dutiny každé jednotlivé dlahy, který podle velikosti objemu může pojmout í více kompozitních kompulí, vyplněn co možná nejrychleji. To se podaří při zapojení druhé asistující osoby, která rychle bezprostředně po sobě nacvakává do aplikačních pistolí nahřáté kompozitní kompule, aby se tak kompozitní masy dostaly do prostoru pod dlahou ještě v nahřátém stavu a tam se bez bublin spojily s již aplikovaným materiálem. Tím vznikají v každém původně dutém prostoru spojené kompozitní segmenty. Nahřátý kompozit pak okamžitě kondukcí velmi rychle chladne po kontaktu s rekonstrukcemi, resp. zuby, které jsou zahřáté pouze na tělesnou teplotu, a během několika málo sekund tak získává svoji původní vysoce viskózní konzistenci (obr. 23). Tento postup odpovídá v průmyslu široce rozšířené injekční metodě při výrobě a zpracování plastů, při které se plastický materiál tlakem vstříkne do tvarovací formy (dutiny) a po vychladnutí či polymerační reakci získává zpět své pevné skupenství (Hornbogen a kol. 2012). Díky vysoké tepelné kapacitě rekonstrukcí, resp. zubů, relativně nízkému množství aplikovaného nahřátého kompozitu a možnosti rychlého odvodu přebytečného tepla do dutiny ústní neexistuje u použití této techniky zpravidla žádné riziko termického poškození pulpy zasažených zubů. Tento postup by měl být samozřejmě u zubů s kavitami blízkými pulpě upraven tak, aby se tyto hluboké oblasti nejprve překryly vrstvou konvenčně aplikovaného kompozitu.

Po vytvrzení první dostavěné okluzní oblasti dostatečně výkonnou polymerační lampou byla dostavbová dlaha rozříznuta skalpelem a vyjmuta z úst. Výsledkem bylo perfektní přenesení anatomických struktur wax-upu do intraorálního okluzního segmentu z kompozitu (obr. 24). Po odbroušení bukálních a orálních přebytků ze vtokových a odvzdušňovacích kanálů byla nasazena druhá dlaha, rovněž rozdělená ve frontě na dvě poloviny, poté byl koncový dostavovaný molár nejprve silikatizován, silanizován a potřen adhezivem (obr. 25). Opora této šablony se odehrávala přímo na anteriorněji stojících zubech, dostavěných v předchozí fázi. Dostavba koncového moláru byla provedena stejnou, výše popsanou metodou (obr. 26). Analogicky proběhla ve dvou krocích i dostavba druhé poloviny čelisti (obr. 27). Dostavbou všech laterálních zubů v dolní čelisti bylo dočasné zvýšení skusu již z větší části dokončeno (obr. 28).

 • První dostavbová dlaha rozdělená napůl ve frontální oblasti pro vyzkoušení opření o zuby a dosedu bez drhnutí.

  První dostavbová dlaha rozdělená napůl ve frontální oblasti pro vyzkoušení opření o zuby a dosedu bez drhnutí.

 • Dále se kontroluje správná pozice vstřikovacích otvorů pro kompozitní materiál.

  Dále se kontroluje správná pozice vstřikovacích otvorů pro kompozitní materiál.

 • Dlaha k ochraně měkkých tkání pro následnou intraorální silikatizaci pískovacím přístrojem.

  Dlaha k ochraně měkkých tkání pro následnou intraorální silikatizaci pískovacím přístrojem.

 • Tribochemická silikatizace okluzních plošek přítomných rekonstrukcí.

  Tribochemická silikatizace okluzních plošek přítomných rekonstrukcí.

 • Aplikace silanu a následně i adheziva na předem silikatizované plošky.

  Aplikace silanu a následně i adheziva na předem silikatizované plošky.

 • Zahřátý hybridní kompozit určený pro laterální úseky se tlakem vstříkne do dutiny v první dostavbové dlaze (injekční technika).

  Zahřátý hybridní kompozit určený pro laterální úseky se tlakem vstříkne do dutiny v první dostavbové dlaze (injekční technika).

 • Perfektní přenesení anatomických struktur vymodelovaných ve wax-upu do intraorálního okluzního segmentu z kompozitu.

  Perfektní přenesení anatomických struktur vymodelovaných ve wax-upu do intraorálního okluzního segmentu z kompozitu.

 • Kontrola dosedu druhé dostavbové dlahy po odbroušení přebytků způsobených vstřikovacími a odvzdušňovacími otvory.

  Kontrola dosedu druhé dostavbové dlahy po odbroušení přebytků způsobených vstřikovacími a odvzdušňovacími otvory.

 • Dostavba okluzních plošek koncových zubů.

  Dostavba okluzních plošek koncových zubů.

 • Analogická dostavba okluzních plošek druhé poloviny čelisti stejným způsobem ve dvou krocích.

  Analogická dostavba okluzních plošek druhé poloviny čelisti stejným způsobem ve dvou krocích.

 • Dostavbou všech laterálních zubů dolní čelisti je dočasné zvýšení skusu již téměř dokončené.

  Dostavbou všech laterálních zubů dolní čelisti je dočasné zvýšení skusu již téměř dokončené.

 • Kontrola dosedu třetí dostavbové dlahy určené k dostavbě dolního frontálního segmentu.

  Kontrola dosedu třetí dostavbové dlahy určené k dostavbě dolního frontálního segmentu.

 • Kompozitní dostavba incizí dolních frontálních zubů injekční technikou.

  Kompozitní dostavba incizí dolních frontálních zubů injekční technikou.

 • Hotové přímé neinvazivní semipermanentní rekonstrukce okluzních plošek z okluzního pohledu.

  Hotové přímé neinvazivní semipermanentní rekonstrukce okluzních plošek z okluzního pohledu.

 • Z frontálního úhlu pohledu lze jasně rozpoznat rozměr zvýšení skusu pomocí dočasných kompozitních dostaveb.

  Z frontálního úhlu pohledu lze jasně rozpoznat rozměr zvýšení skusu pomocí dočasných kompozitních dostaveb.

 • Kontrola statické a dynamické okluze.

  Kontrola statické a dynamické okluze.

 • Novou pozici dolní čelisti přijala pacientka okamžitě za svou.

  Novou pozici dolní čelisti přijala pacientka okamžitě za svou.

 • Snímek před zahájením šestiměsíční dlouhodobě provizorní fáze s „fixní dlahou“.

  Snímek před zahájením šestiměsíční dlouhodobě provizorní fáze s „fixní dlahou“.

Pomocí třetí dostavbové dlahy (dlaha 3) (obr. 29) byly u dolních zubů po naleptání zubních struktur kyselinou fosforečnou a po následné adhezivní přípravě dostavěny jejich incizální části (obr. 30). Po opracování a vyleštění všech dostaveb (obr. 31 a 32) byla znovu překontrolována statická i dynamická okluze; výsledek dobře odpovídal vzoru okluzních kontaktů nastavenému na wax-upu (obr. 33).

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Protože byly veškeré rekonstrukce dostavovány bez podání lokální anestezie, byla pacientka schopna okamžitě po dokončení ošetření a po krátké relaxaci žvýkacího svalstva sdělit první pozitivní dojmy z nové pozice dolní čelisti (obr. 34 a 35). Vzhledem ke spojení kompozitních segmentů ve frontálním i v obou laterálních úsecích do bloku byla pacientka poučena o nutnosti velmi pečlivé ústní hygieny, která byla ordinačně kontrolována v pravidelných šestitýdenních odstupech a doplněna i o profesionální péči dentální hygienistky.

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Prof. Dr. Jürgen Manhart

Poliklinika záchovné stomatologie a parodontologie Mnichovské univerzity.
E-mail: manhart@manhart.com
Web: www.manhart.com, www.dental.education

Další články z rubriky:
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 4. část Články
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 4. část

16. 2. 2024 | Obecná stomatologie

Redakční úvod obsahující vysvětlení, proč jsme se rozhodli tento obsáhlý materiál...

Detail příspěvku

Digitální zubní lékařství, hranice a kompromis v jedné kazuistice Články
Digitální zubní lékařství, hranice a kompromis v jedné kazuistice

27. 12. 2023 | Obecná stomatologie

Naší pacientkou byla 47letá žena, kolegyně z oboru. Stěžovala si na velmi smíšené symptomy bolesti a diskomfortu v oblasti zubu 16...

Detail příspěvku

Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 6. poslední část Články
Používání fixativ na zubní náhrady: souhrn poznatků – 6. poslední část

5. 4. 2024 | Obecná stomatologie

Redakční úvod obsahující vysvětlení, proč jsme se rozhodli tento obsáhlý...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.