StomaTeam, s.r.o. - Váš průvodce dentálním světem

menu0CZK 
StomaTeam > Články > Obecná stomatologie > Chirurgická léčba gingiválních recesů u ortodontického pacienta

Chirurgická léčba gingiválních recesů u ortodontického pacienta

16. 11. 2023 | Jacek Żurek | Katarzyna Latusek, DDS | Aleksandra Warakomska, DDS

Abstrakt: V posledních desetiletích dochází k rychlému rozvoji mnoha oborů zubního lékařství, z čehož vyplývá potřeba komplexního, interdisciplinárního ošetření pacienta ve spolupráci s lékaři mnoha specializací. Do popředí se dostávají estetická očekávání pacientů i lékařů. Důležitým aspektem je postupné plánování ošetření, jehož cílem je jak zajištění funkčnosti a trvanlivosti zubů, tak dosažení co nejlepšího estetického efektu. Stále častěji je upozorňováno na výhody úzké spolupráce mezi ortodontisty a parodontology. Správně provedená ortodontická léčba často zlepšuje stav mukogingivy a na druhé straně je dobrý stav parodontálních tkání často aspektem určujícím zahájení bezpečné a předvídatelné ortodontické léčby. Následující článek představuje kazuistiku ošetření četných gingiválních recesů ve frontálním úseku, které bylo provedeno před ortodontickou léčbou. Autoři se domnívají, že prezentovaná technika umožňuje dosáhnout uspokojivého estetického efektu při nízké invazivitě zákroku a nepříliš velké zátěži kladené na pacienta.

Klíčová slova: recesy, měkké tkáně, ortodontický pacient, tunelová technika.


Úvod

Pacienti před, v průběhu i po ortodontické léčbě často vyžadují parodontální péči spočívající v mukogingivální terapii, která zahrnuje nechirurgickou léčbu – mj. eliminaci zánětu, popř. provedení chirurgických zákroků pro rozšíření oblasti keratinizované gingivy, korekci abnormálních úponů frenula, reprodukci mezizubní papily nebo překrytí gingiválních recesů. V případě apikální migrace gingiválního okraje ve vztahu k cementosklovinné hranici se jedná o tzv. gingivální reces, který patří mezi nejčastější mukogingivální deformity. Uvádí se, že jejich výskyt u pacientů starších 65 let je až 88 % a u pacientů ve věku 18–64 let je pozorována alespoň jedna oblast s gingiválním recesem [1]. Mezi příčiny gingiválního recesu patří: a) nesprávné postavení zubů v zubním oblouku, malokluze; b) mukogingivální faktory: tenký alveolární biotyp, mělké vestibulum, abnormální úpony frenula; c) kostní faktory: tenký morfotyp; d) ostatní faktory, např. zánět gingivy, traumatická technika čištění, piercing [2]. Pro posouzení prediktability úplného pokrytí kořene se v současné době používá klasifikace podle Caira et al. (2011), která rozlišuje tři typy recesů v závislosti na poměru ztráty vazivových úponů gingivy [3].

Podle Cortelinia a Bissada (2018) by se u pacientů s tenkým fenotypem, kteří netrpí gingiválními recesy, ale u nichž se plánuje ortodontická, implantologická, protetická nebo i konzervativní léčba, kde bude okraj výplně v těsné blízkosti gingiválního žlábku, měl zvážit chirurgický zákrok pro snížení rizika výskytu recesů. V případech, kdy je diagnostikován reces, by mělo být nejprve provedeno podrobné vyšetření, při němž se posoudí výška a šířka recesu, tloušťka gingivy, stav okolních tkání, poloha kořene zubu a přítomnost výplní nebo kariézních i nekariézních cervikálních lézí [1]. Terapeutický postup a zahájení chirurgické léčby je třeba posuzovat individuálně v závislosti na faktorech souvisejících s pacientem a operatérem. Následující kazuistika demonstruje chirurgickou léčbu gingiválních recesů v dolní čelisti pomocí modifikované techniky VISTA (Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel Access).

Kazuistika

41letá pacientka se dostavila na parodontologickou konzultaci před ortodontickou léčbou. Při vyšetření byl zjištěn tenký fenotyp gingivy, úzká zóna keratinizované gingivy, četné gingivální recesy a doprovodné cervikální defekty nekariézního původu NCCL (obr. 1a, b). V rozhovoru si pacientka stěžovala na silnou přecitlivělost zubů a byla nespokojená s estetikou úsměvu. Pacientka neuvedla výskyt chronických systémových onemocnění ani užívání léků, výskyt alergií nebo jakýchkoli závislostí. Extraorální vyšetření neodhalilo žádnou patologii v kožních vrstvách obličeje. Lymfatické uzliny hlavy a krku nebyly hmatné. Výstupy trigeminálního nervu byly nebolestivé. V oblasti temporomandibulárních kloubů nebyla zjištěna žádná patologie. 

 • Obr. 1a

  Obr. 1a

 • Obr. 1b

  Obr. 1b

 • Obr. 2

  Obr. 2

 • Obr. 3

  Obr. 3

 • Obr. 4

  Obr. 4

 • Obr. 5

  Obr. 5

 • Obr. 6a

  Obr. 6a

 • Obr. 6b

  Obr. 6b

 • Obr. 7

  Obr. 7

Při intraorálním vyšetření byla sliznice vlhká, růžová, hladká, lesklá. V dolní čelisti v oblasti mezizubních prostorů zubů 42–43 byla pozorována léze 3 × 3 mm, světlerůžově zbarvená, nebolestivá, stopkovitá vzhledu papilomu. Celkový stav chrupu pacientky byl uspokojivý: nebyly pozorovány žádné chybějící zuby, jen několik menších kompozitních výplní, pouze malé množství supragingiválních depozit zubního kamene. Pacientka udržovala dobrou ústní hygienu. Naměřená hloubka gingiválních žlábků nepřesáhla 3 mm. Na základě měření Clinical Attachment Level (CAL) na vestibulárních a interproximálních plochách byly recesy u zubů 33–43 klasifikovány jako RT2 podle Caira. Approximal Plaque Index (API) nepřesáhl 12 % a zánětlivý index vyjádřený hodnocením krvácení při sondáži (BOP) 10 %. Vyšetření indikovalo chirurgickou léčbu recesů.

S pacientkou byly diskutovány možnosti léčby a byla provedena podrobná instruktáž správné techniky čištění zubů. Poté, po konzultaci s ortodontistou a s ohledem na plán ortodontické léčby, bylo rozhodnuto o provedení chirurgického zákroku před ortodontickou léčbou. Na žádost pacientky byla papilomatózní léze odstraněna a odeslána k histopatologickému vyšetření. Dva týdny před operací bylo provedeno odborné čištění depozit zubního kamene. Den před zákrokem pak byl získán písemný souhlas s provedením zákroku. Zákrok byl zahájen odběrem dvou vzorků krve (~9,5 ml), které byly odstředěny pomocí systému Medifuge (Silfradent SRL). Po odstranění frakce červených krvinek (RBC) byly pomocí soupravy PRF Box připraveny membrány s koncentrovaným růstovým faktorem (CGF). Zákrok byl proveden v lokální anestezii s použitím 4% artikainu.

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Chirurgický výkon byl zahájen vyhlazením povrchu kořene kyretou Gracey (Hu-Friedy). V další fázi byl proveden malý vertikální řez přes frenulum dolního rtu, apikálně směrem k recesu (obr. 2). Skrze takto vytvořený vstup byl pomocí tunelovacího nože (Keydent) vytvořen supraperiostální tunel z vestibulární strany. V oblasti mezizubní papily byly provedeny sulkulární řezy a poté byl vypreparován lalok v celé tloušťce, který byl rozšířen tak, aby byly pokryty dvě sousední papily na každé straně (obr. 3). Adekvátní mobilizace laloku umožnila jeho koronární posun mimo oblast cementosklovinné hranice (obr. 4). V další fázi byl odebrán štěp pojivové tkáně (CTG). Autogenní tkáň byla odebrána z patra v rozsahu distální strany zubu 14 až meziální strany zubu 16 technikou jedné incize. Patro bylo zajištěno CGF membránou pod chirurgickým přístupovým lalokem a zkříženými matracovými stehy (Atramat Nylon 5-0 CE 12).

Zaujala vás ukázka článku?

Předplaťte si online obsah StomaTeamu a získejte neomezený přístup ke kompletnímu odbornému obsahu a řadu výhod pro předplatitele

chci předplatné
Informace o autorech: zobrazit skrýt
Jacek Żurek

Clinical periodontology Jacek Żurek, Ul.Polne Wzgórze 11, Olkusz 32-300.

Katarzyna Latusek, DDS
Department of Pediatric Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Pediatric Surgery, Saint John Paul II Independent Public Clinical Hospital of the Medical University of Silesia in Katowice.

Aleksandra Warakomska, DDS
Private Medical and Dental Practice Aleksandra Warakomska, Obrońców Westerplatte 1A, 44-105 Gliwice.

Katarzyna Latusek, DDS | Aleksandra Warakomska, DDS
Použitá literatura: zobrazit skrýt
 1. Cortellini P, Bissada NF. Mucogingival conditions in the natural dentition: Narrative review, case definitions, and diagnostic considerations. J Periodontol. 2018 Jun;89 Suppl 1:S204-S213.
 2. Patel M, Nixon PJ, Chan MF. Gingival recession: Part 1. Aetiology and non-surgical management. Br Dent J. 2011 Sep 23;211(6):251-4.
 3. Cairo F, Nieri M, Cincinelli S, Mervelt J, Pagliaro U. The interproximal clinical attachment level to classify gingival recessions and predict root coverage outcomes:an explorative and reliability study. J Clin Periodontol. 2011 Jul;38(7):661-6.
 4. Zuhr O., Hürzeler M., Hürzeler B. i wsp. Plastic-esthetic periodontal and implant surgery: a microsurgical approach. London: Quintessence; 2012
 5. Zabalegui I, Sicilia A, Cambra J, Gil J, Sanz M. Treatment of multiple adjacent gingival recessions with the tunnel subepithelial connective tissue graft: a clinical report. Int J Periodontics Restorative Dent. 1999;19(2):199-206.
 6. Zadeh HH. Minimally invasive treatment of maxillary anterior gingival recession defects by vestibular incision subperiosteal tunnel access and platelet-derived growth factor BB. Int J Periodontics Restorative Dent. 2011 Nov-Dec;31(6):653-60.
 7. Hegde S, Madhurkar JG, Kashyap R, Kumar MSA, Boloor V. Comparative evaluation of vestibular incision subperiosteal tunnel access with platelet-rich fibrin and connective tissue graft in the management of multiple gingival recession defects: A randomized clinical study. J Indian Soc Periodontol. 2021 May-Jun;25(3):228-236.
 8. Sculean A, Allen EP. The Laterally Closed Tunnel for the Treatment of Deep Isolated Mandibular Recessions: Surgical Technique and a Report of 24 Cases. Int J Periodontics Restorative Dent. 2018;38(4):479-487.
 9. Chao JC. A novel approach to root coverage: the pinhole surgical technique. Int J Periodontics Restorative Dent. 2012 Oct;32(5):521-31.
 10. Chen Z, Zhong J, Xie Y, Fan K, Zhou S, Ouyang X. Does vestibular incision improve the outcomes of vestibular incision subperiosteal tunnel technique: A randomized clinical trial for treatment of multiple adjacent type 1 gingival recession. J Esthet Restor Dent. 2023 Apr 20.
 11. Mansouri SS, Moghaddas O, Torabi N, Ghafari K. Vestibular incisional subperiosteal tunnel access versus coronally advanced flap with connective tissue graft for root coverage of Miller's class I and II gingival recession: A randomized clinical trial. J Adv Periodontol Implant Dent. 2019 Aug 31;11(1):12-20.
 12. Zucchelli G. Coronally advanced flap with and without vertical releasing incisions for the treatment of multiple gingival recessions: a comparative controlled randomized clinical trial. J Periodontol. 2009 Jul;80(7):1083–94.
Články na podobné téma:
Vaskulární léze u rtu ošetřeného diodovým laserem Články
Vaskulární léze u rtu ošetřeného diodovým laserem

1. 6. 2022 | Obecná stomatologie

Klasifikace vaskulárních lézí dutiny ústní je složitá a nedávno se změnila. Pro zjednodušení lze tyto léze rozdělit do...

Detail příspěvku

Ošetření „Guided Biofilm Therapy“ je mezi pacienty nejoblíbenější Články
video
Ošetření „Guided Biofilm Therapy“ je mezi pacienty nejoblíbenější

17. 8. 2022 | Obecná stomatologie

Čistá ústa jsou důležitá nejen pro zdraví ústní dutiny, ale i pro zdraví obecně...

Detail příspěvku

CBCT snímky s ultranízkou dávkou záření a vysokou diagnostickou hodnotou Články
CBCT snímky s ultranízkou dávkou záření a vysokou diagnostickou hodnotou

21. 4. 2022 | Obecná stomatologie

Protokol Planmeca Ultra Low Dose™ kombinuje vysokou kvalitu CBCT...

Detail příspěvku

Mohlo by vás také zajímat:

Buďte v obraze

Chcete mít pravidelný přehled o nových článcích na tomto webu, akcích a dalších novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

Pro prohlížení časopisu se prosím přihlašte.

Přihlášením získáte následující výhody:

- možnost prohlížet si kompletní elektronická interaktivní PDF vydání všech našich titulů
- bezplatné zvýraznění TOP inzerce na portálech dentalbazar.cz a dentaljobs.cz
- snadné nakupování na našem e-shopu

Přihlášení

Nemáte ještě registraci? Nová registrace

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj registrovaný e-mail. Heslo Vám bude neprodleně zasláno do Vaší e-mailové schránky.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.